Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (2071)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 401.
  Study on the use of ultra-lightweight cement composite for enhancing fire performance of concrete filled tubular columns / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Piotr Tokłowicz, Adam Glema (WBiIŚ), Hélder Craveiro // W: Structures in Fire SiF’2018 : 10th International Conference on Structures in Fire Belfast, United Kingdom 6-8 June 2018 / red. Ali Nadjai: Ulster University, 2018 - s. 585-592

  5
 • 402.
  Planowanie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu zrównoważonym / Maria Celińska-Mysław, Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - 2017, nr 6, s. 16-25

  5
 • 403.
  Influence of Temperature on the Dynamic Characteristics of Structures with Viscoelastic Dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Journal of Structural Engineering - 2019, vol. 148, iss. 2, s. 04018245-1-04018245-13

  140 2,528
 • 404.
  Reply to: Comments on "nonlinear vibration of viscoelastic beams, described using fractional order derivatives" / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Journal of Sound and Vibration - 2018, vol. 428, s. 205-209

  35 3,123
 • 405.
  Approximate method for temperature-dependent characteristics of structures with viscoelastic dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ) // Archive of Applied Mechanics - 2018, vol. 88, iss. 10, s. 1695-1711

  25 1,578
 • 406.
  Lean management in small and medium-sized construction enterprises in Poland - selected results / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ) // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska - 2018, vol. 27, iss. 3 (81), s. 260-268

  10
 • 407.
  Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych / Andrzej Górka (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2018, nr 6, s. 30-35

  6
 • 408.
  Kodyfikacja prawa budowlanego - kardynalne uwagi krytyczne / Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Inżynier Budownictwa - 2014, nr 1, s. 19-23

 • 409.
  Kodyfikacja prawa budowlanego - kardynalne uwagi krytyczne / Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Wiadomości Projektanta Budownictwa - 2013, nr 11, s. 23-26

 • 410.
  Effectiveness of water treatment residuals in removing heavy metals and metalloids from aqueous solutions / Magdalena Wołowiec, Tomasz Bajda, Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Grzegorz Rzepa // Mineralogia - Special Papers - 2018, vol. 48, s. 92

 • 411.
  Oczyszczanie ścieków w zakładach mleczarskich / Paweł Reder (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Przemysł Spożywczy - 2018, T. 72, nr 10, s. 30-36

  12
 • 412.
  Sposoby postępowania w przypadku braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej podtorza / Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski (WBiIŚ) // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne - 2018, nr 1 (115), s. 75-86

  5
 • 413.
  Bezpieczeństwo w budownictwie. Planowanie obiektów i ich budowy na tle praktyk UE / Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Norma Bhp.pl - 2013, nr 2, s. 33-38

 • 414.
  Configuration of a pilot station in a technological investigation of groundwater treatment / Paweł Pruss, Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00148-1-00148-8

  15 15
 • 415.
  Effect of sedimentation time on the granulometric composition of suspended solids in the backwash water from biological activated carbon filters / Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Filip Ciesielczyk (WTCH), Alina Pruss (WBiIŚ), Teofil Jesionowski (WTCH) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00072-1-00072-8

  15 15
 • 416.
  Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ), Aleksandra Mielcarek, Piotr Smardz, Adrian Poteralski // W: Structures in Fire SiF’2018 : 10th International Conference on Structures in Fire Belfast, United Kingdom 6-8 June 2018 / red. Ali Nadjai: Ulster University, 2018 - s. 407-414

  5
 • 417.
  Proekologiczne pokrycia – zimne dachy / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 5 (7), s. 50-56

  5
 • 418.
  Impact of the adopted strategy on the result of multi-criteria analysis of technology solution based on AHP (BOCR) / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Dominika Banach (PP), Wiesław Meszek (WBiIŚ), Mariusz Rejment // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 222, s. 01002-1-01002-7

  15
 • 419.
  Delays in construction works in Polish construction industry from the contractors’ point of view / Anna Kowalczyk (PP), Wiesław Meszek (WBiIŚ), Mariusz Rejment, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 222, s. 01008-1-01008-5

  15
 • 420.
  Estimation of certain parameters of Black-Scholes model in analysing effectiveness of development investments / Wiesław Meszek (WBiIŚ), Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 222, s. 01010-1-01010-6

  15
 • 421.
  Application of the TEVA-SPOT in designing the monitoring of water networks. / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00009-1-00009-4

  15
 • 422.
  Properties of catalyst for iron and manganese oxidation in filter materials / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ), Przemysław Zakrzewski (WI) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00014-1-00014-6

  15
 • 423.
  Treatment of different parts of corn stover for high yield and lower polydispersity lignin extraction with high-boiling alkaline solvent / Mengyao Yang, Muhammad Saif Ur Rehman, Asad Ullah Khan, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Xia Xu, Ping Cui, Jian Xu // Bioresource Technology - 2018, vol. 249, s. 737-743

  45 6,669
 • 424.
  Designing Reactor Microbiomes for Chemical Production from Organic Waste / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Trends in Biotechnology - 2018, vol. 36, no. 8, s. 747-750

  45 13,747
 • 425.
  Stężenia tlenku węgla i tlenku azotu ze spalania peletów z agrobiomasy w palenisku korytkowym kotła o mocy 25 kW / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ), Michał Gołębiowski (WBiIŚ) // W: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa / red. Józef Kuropka, Kazimierz Gaj, Izabela Sówka - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 166-173

  20
 • 426.
  The study of pressure drop depending on the air flow rate in duct of selected helicoidal resonators / Wojciech Łapka (WBMiZ), Michał Szymański, Radosław Górzeński (WBiIŚ) // Archives of Acoustics - 2013, vol. 38, no. 3, s. 442

  20 0,656
 • 427.
  Badania oporów przepływu w zależności od strumienia objętości powietrza w kanale dla wybranych rezonatorów helikoidalnych / Wojciech Łapka (WBMiZ), Michał Szymański, Radosław Górzeński (WBiIŚ) // W: Postępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański - Rzeszów, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Rzeszowie, 2013 - s. 168-180

 • 428.
  Composite steel-concrete beams with partial interaction: experiment, theory, simulation / Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Bożena Kuczma (WBiIŚ) // W: 9th German-Greek-Polish Symposium Recent Advances in Mechanics, September 4 – 9, 2016, Kolympari, Crete, Greece : Book of Abstracts / red. J. T. Katsikadelis, G. E. Stavroulakis, 2016 - s. 57-58

 • 429.
  A time-dependent nonlinear model of composite beams / Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Bożena Kuczma (WBiIŚ) // W: Modelling of the microstructured media IV, Łódź 2015, 15-16 Oktober 2015 : abstracts - Łódź, Polska : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015 - s. 39-40

 • 430.
  A viscoelastic-plastic model for the polymer adhesive layer in composite beams of steel and concrete / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: CMwM2015 – Continuous Media with Microstructure, 2-5 March 2015, Łagów, Poland : book of abstracts, 2015 - s. 45-46

 • 431.
  Numerical Elastic-Plastic Model of RPC in the Plane Stress State / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: Continuous Media with Microstructure 2 / red. Bettina Albers, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ): Springer International Publishing, 2016 - s. 355-366

 • 432.
  Two-Scale Modelling of Reactive Powder Concrete. Part III: Experimental Tests and Validation / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Engineering Transactions - 2015, vol. 63, no. 1, s. 55-76

  15
 • 433.
  Two-Scale Modelling of Reactive Powder Concrete. Part II: Numerical Simulations / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Engineering Transactions - 2015, vol. 63, no. 1, s. 35-54

  15
 • 434.
  Budowa geologiczna Gór Stołowych w oparciu o dotychczasowe wyniki badań / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // W: Góry Stołowe : przyroda i ludzie / red. Cezary Kabała - Kudowa Zdrój, Polska : Park Narodowy Gór Stołowych, 2018 - s. 13-30

  5
 • 435.
  Precision and accuracy in determination of pavement skid resistance uniform section length / Jakub Fengier (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // W: Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructures – CETRA 2018, 17-19 May 2018, Zadar, Croatia / red. Stjepan Lakušić: Department of Transportation. Faculty of Civil Engineering. University of Zagreb, 2018 - s. 351-357

  5
 • 436.
  Experiment in infiltration studies as a water treatment process / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00015-1-00015-4

  15
 • 437.
  Protocols from periodic inspection of buildings in text mining analysis - advantages and problems of analysis / Marcin Gajzler (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 222, s. 01004-1-01004-8

  15
 • 438.
  Mosty zespolone stalowo-betonowe : zasady projektowania wg PN-EN 1994-2 / Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Witold Wołowicki / Warszawa, Polska : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2016 - 371 s.

 • 439.
  Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS / Paweł Gaciek, Mariusz Gaczek (WBiIŚ), Mariusz Garecki // Izolacje - 2018, nr 10, s. 20-22

  6
 • 440.
  Ścieki i ich negatywna rola w środowisku / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 30-33

  5
 • 441.
  Jak siarkowodór wpływa na organizm człowieka? - część I / Joanna Bamborowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 22-24, 29

  5
 • 442.
  Siarkowodór w instalacji wodociągowej - część II. Studium przypadku dla wybranego gospodarstwa jednorodzinnego w Wielkopolsce, w gminie Pobiedziska / Zofia Kiersnowska (WBiIŚ), Joanna Bamborowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 26-29

  5
 • 443.
  Ocena wieloletniej zmienności fizycznej i mikrobiologicznej jakości powietrza w budynku pasywnym / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Maja Chybicka (WBiIŚ) // Instal - 2018, nr 10, s. 26-30

  7
 • 444.
  Contact Between 3D Beams with Deformable Circular Cross-Sections – Numerical Verification / Olga Kawa (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ), Robert Studziński (WBiIŚ) // Engineering Transactions - 2018, vol. 66, no. 3, s. 281-299

  15
 • 445.
  Wpływ nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji podparcia bezstykowego toru kolejowego na jego pracę podczas eksploatacji / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 2-8

  8
 • 446.
  Thermorheological Properties Of Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) Copolymer Modified Road Bitumen / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 208, s. 145-150

  15 15
 • 447.
  Natural asphalt modified binders used for high stiffness modulus asphalt concrete / Marcin Bilski (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 356, s. 012007-1-012007-10

  15 15
 • 448.
  Assessment of resistance to fragmentation of crushed-stone aggregate for the application in road engineering / Michał Babiak (WBiIŚ), Adrianna Ratajczak, Maria Ratajczak (WBiIŚ), Szymon Węgliński // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 120-124

  15
 • 449.
  Smart Water – zintegrowane ICT w sterowaniu systemami wodociągowymi / Rafał Brodziak (WBiIŚ) // Instal - 2018, nr 9, s. 48-52

  7
 • 450.
  Jakość powietrza w żłobku - monitoring, ocena i rozwiązania problemów / Anna Ludwiczak, Aleksandra Płóciennik, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Magdalena Filipiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 9, s. 374-380

  10
 • 451.
  Konstrukcje drewniane klejone - wzmacnianie matami aramidowymi / Ewa Stepień, Barbara Ksit (WBiIŚ) // Materiały Kompozytowe - 2018, nr 3, s. 32-34

  5
 • 452.
  Konstrukcje drewniane klejone - wzmacnianie matami aramidowymi / Ewa Stępień, Barbara Ksit (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2017, nr 10, s. 77-79

  5
 • 453.
  Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Monika Maćkowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 9, s. 361-367

  10
 • 454.
  Geochronology, petrogenesis and geodynamic significance of the Visean igneous rocks in the Central Sudetes, northeastern Bohemian Massif / Mirosław Jastrzębski, Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Ewa Krzemińska, G. Lang Farmer, Alexander N. Larionov, Mentor Murtezi, Jarosław Majka, Sergey Sergeev, Edward M. Ripley, Martin Whitehouse // Lithos - 2018, vol. 316-317, s. 385-405

  45 3,913
 • 455.
  Analiza infrastruktury i organizacji obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej przy stacji kolejowej Poznań Główny. / Elżbieta Plucińska (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 5, s. 15-21

  8
 • 456.
  Numerical homogenization of reactive powder concrete in the nonlinear range / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), Barcelona, Spain, July 20-25, 2014, Vols. II-IV: International Center for Numerical Methods in Engineering CIMNE, 2014

 • 457.
  The value of plasticity index (IP) and liquidity index (IL) of North Polish ablation boulder clays and varved clays depending of the method of its determination / Dorota Krawczyk (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska - 2018, vol. 27, iss. 2 (80), s. 167-174

  10
 • 458.
  Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego / Monika Siewczyńska (WBiIŚ) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 - 118 s.

  80
 • 459.
  The influence of the moisture content in historical masonry walls on the load bearing capacity / Monika Siewczyńska (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00100-1-00100-9

  15
 • 460.
  Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // Applied Energy - 2018, vol. 226, s. 849-861

  45 8,426
 • 461.
  Influence of MBBR carriers' geometry on its flow characteristics / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Tomasz Stręk (WBMiZ) // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification - 2018, vol. 130, s. 134-139

  30 3,031
 • 462.
  Wpływ siarkowodoru na organizm człowieka / Joanna Bambrowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Przemysław Muszyński (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2018, nr 3 (96), s. 26-28

  4
 • 463.
  Metody oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 4, s. 16-19

  7
 • 464.
  Stability of steel structures with clearances and imperfections / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ) // W: ECCOMAS Congress 2016 : VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : proceedings, vol. 3 / red. M. Papadrakakis: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, 2016 - s. 4770-4779

 • 465.
  Modern measurement methods in strength tests of sigma thin-walled steel beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Ilona Szewczak // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00112-1-00112-10

  15
 • 466.
  Modern design of light steel facades in normal and fire conditions / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrii Voronoi (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00094-1-00094-10

  15
 • 467.
  Comparison of wastewater treatment plants based on the emissions of microbiological contaminants / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Environmental Monitoring and Assessment - 2018, vol. 190, iss. 11, s. 640-1-640-16

  25 1,959
 • 468.
  Reliability of Engineering Methods of Assessment the Critical Buckling Load of Steel Beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Wiktor Folta (WBiIŚ), Andrzej Garstecki // W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) : Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics / red. Jerzy Podgórski, Ewa Błazik-Borowa, Tadeusz Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Jaroslaw Latalski, Jerzy Warmiński: AIP Publishing, 2018 - s. 150003-1-150003-7

  20 15
 • 469.
  On a general numerical scheme for the fractional plastic flow rule / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Marcin Nowak // Mechanics of Materials - 2018, vol. 116, s. 120-129

  40 2,958
 • 470.
  Numerical investigation on ballistic resistance of aluminium multi-layered panels impacted by improvised projectiles / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Archive of Applied Mechanics - 2018, vol. 88, iss. 1-2, s. 51-63

  25 1,578
 • 471.
  An analytical method to estimate the natural bending frequency of the spans of railway through truss bridges with steel-and-concrete composite decks / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit - 2016, vol. 230, iss. 8, s. 1908-1918

  25 1,537
 • 472.
  Ekologiczne i oszczędne - kruszywa lekkie w budownictwie / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 56-61

  5
 • 473.
  Ocena skutków pęknięć poprzecznic w celu określenia warunków tymczasowej eksploatacji kolejowego przęsła kratownicowego / Lech Apanas (WBiIŚ), Janusz Karlikowski, Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 7-18

  4
 • 474.
  Numerical analysis of widened deck slab of Gerber-girder bridge / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. MS11-31-MS11-32

 • 475.
  Zastosowanie pianki poliuretanowej przy rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Łukasz Mizerny // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 58-59

  8
 • 476.
  Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40 / Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Olejniczak-Zajda // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 37-38

  8
 • 477.
  Dachy balastowe - przykład przystosowania standardowego dachu do wymogów zimnego dachu / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 1 (3), s. 22-25

  5
 • 478.
  Nowa certyfikacja energetyczna budynków jako element budownictwa zrównoważonego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ), Lidia Grzegorczyk / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 328 s.

  80
 • 479.
  Beton architektoniczny - zwrot ku surowemu materiałowi / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 32-38

  5
 • 480.
  Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Krzysztof Tabiś // Materiały Budowlane - 2018, nr 3, s. 55-56

  8
 • 481.
  BIM jako narzędzie wykorzystywane w czterech etapach cyklu życia inwestycji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Dawid Antkowiak // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 163-167

  5
 • 482.
  Metody "reanimacji murów" - przegląd nowoczesnych tynków / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 3 (5), s. 30-34

  5
 • 483.
  The use of mathematical modelling to analyse the process of mixing waters from different sources in water supply system / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00025-1-00025-4

  15
 • 484.
  Problem realizacji budynku wśród ścisłej zabudowy miejskiej na przykładzie budowy obiektu parkingowo-biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Wojciech Wierzbicki (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 113-116

  5
 • 485.
  Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach? / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Aneta Słowik, Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 245-256

  4
 • 486.
  Analiza przyczyn uszkodzenia zabytkowego mostu im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 227-243

  4
 • 487.
  Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 187-203

  4
 • 488.
  Removal of phosphorus compounds from water experience from technological research / Alina Pruss (WBiIŚ), Paweł Pruss // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00008-1-00008-6

  15
 • 489.
  Quality Improvement of Ground Works Process with the Use of Chosen Lean Management Tools - Case Study / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Bartosz Wysocki (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2017, vol. 95, s. 022032-1-022032-10

  15 15
 • 490.
  Fire resistance of the ceiling in the old tenement house / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 195, s. 178-182

  15 15
 • 491.
  Sensitivity Analysis of Dynamic Characteristics of Composite Beams with Viscoelastic Layers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 199, s. 366-371

  15 15
 • 492.
  Viscoplasticity / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // W: Encyclopedia of Continuum Mechanics / red. Holm Altenbach, Andreas Öchsner - Berlin - Heidelberg, Germany : Springer, 2018

  20
 • 493.
  Brain modelling in the framework of anisotropic hyperelasticity with time fractional damage evolution governed by the Caputo-Almeida fractional derivative / George Z. Voyiadjis, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials - 2019, vol. 89, s. 209-216

  100 3,485
 • 494.
  Building Information Modeling BIM - Level of Digital Construction / Adam Glema (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2017, vol. 63, no. 3, s. 39-51

  15
 • 495.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Advanced Materials Proceedings - 2018, vol. 3, iss. 1, s. 45-49

  5
 • 496.
  Implicit Nonlocality in the Framework of the Viscoplasticity / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // W: Handbook of Nonlocal Continuum Mechanics for Materials and Structures / red. George Z. Voyiadjis - Cham, Switzerland : Springer, 2017 - s. 1-37

  20
 • 497.
  Field Testing of Concrete External Layer of Curtain in Poznan Large Panel System after 30 Years of Environmental Influences / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Girus // Modern Environmental Science and Engineering - 2018, vol. 4, no. 2, s. 173-181

  5
 • 498.
  Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 68-73

  5
 • 499.
  Wybrane czynniki mające wpływ na efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 139-141

  5
 • 500.
  Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego / Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz (WBiIŚ) / Lublin, Polska : Wydawnictwo Kaprint, 2017 - 166 s.

  20