Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Martyna Rzelewska-Piekut, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Hydrometallurgical recovery of cobalt(II) from spent industrial catalysts / Zuzanna Wiecka (WTCH), Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Ryszard Cierpiszewski, Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Catalysts - 2020, vol. 10, iss. 1, s. 61-1-61-13

  100 3,444
 • 2.
  Separation of Pt(IV), Pd(II), Ru(III) and Rh(III) from model chloride solutions by liquid-liquid extraction with phosphonium ionic liquids / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 212, s. 791-801

  140 5,107
 • 3.
  Wpływ kwasów organicznych na wydzielanie cennych metali ze zużytych katalizatorów samochodowych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Agnieszka Fornalczyk, Ryszard Cierpiszewski, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 124-126

  20
 • 4.
  Zużyte katalizatory samochodowe jako wtórne źródło metali / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 117-118

  20
 • 5.
  Analiza udziału kompleksów platynowców w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą spektrofotometrii UV-Vis / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 393-395

  20
 • 6.
  Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2018, t. 97, nr 12, s. 2045-2049

  15 0,428
 • 7.
  Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 254-256

 • 8.
  Characterization of polymer inclusion membranes (PIM) containing phosphonium ionic liquids and their application for separation of Zn(II) from Fe(III) / Monika Baczyńska (WTCH), Żaneta Słomka (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Michał Waszak (WFT), Marek Nowicki (WFT), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Journal of Chemical Technology and Biotechnology - 2018, vol. 93, iss. 6, s. 1767-1777

  30 2,659
 • 9.
  Effect of composition and ageing of chloride solutions on extraction of Rh(III) and Ru(III) with phosphonium ionic liquids Cyphos IL 101 and IL 104 / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Separation Science and Technology - 2018, vol. 53, iss. 8, s. 1249-1260

  25 1,354
 • 10.
  Metals in wastes / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - 286 s.

  80
 • 11.
  Oddzielanie Ru(III) od Rh(III) za pomocą klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz oraz polimerowych membran inkluzyjnych / Martyna Rzelewska (WTCH), Marta Rudalska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 389-392

  20
 • 12.
  Recovery of metals from spent automotive catalytic converter / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 100

 • 13.
  Wastes generated by automotive industry - spent automotive catalysts / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 43-80

  20
 • 14.
  Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) w module membranowym z użyciem Cyanexu 272 / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 77-79

  20
 • 15.
  Ekstrakcja platynowców z kwaśnych roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego / Martyna Rzelewska (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 373-375

  20
 • 16.
  Hydrometalurgiczny odzysk platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych / Martyna Rzelewska (WTCH) // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja II : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień / red. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera - Kraków, Polska : Creativetime, 2017 - s. 110

 • 17.
  Phosphonium ionic liquids as extractants for recovery of ruthenium(III) from acidic aqueous solutions / Martyna Rzelewska (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Chemical Papers - 2017, vol. 71, iss. 6, s. 1065-1072

  20 0,963
 • 18.
  Wydzielanie jonów platynowców z kwaśnych roztworów wodnych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 149-151

  20
 • 19.
  Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów platynowców / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 394-397

  20
 • 20.
  Investigation of separation of Zn(II) from Fe(III) with polymer inclusion membranes containing phosphonium ionic liquids / Monika Baczyńska (WTCH), Żaneta Słomka (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: 43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia / red. Jozef Markos, 2016 - s. 731-738

 • 21.
  Odzysk platynowców z ich mieszanin w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów / A. Kowalska (WTCH), J. Kurek (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), M. Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 1-4

 • 22.
  Phosphonium ionic liquids as extraction for recovery of ruthenium(III) from acidic aqueous solutions / Martyna Rzelewska (WTCH), Anna Kowalska (WTCH), Marta Tarnowska (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: 43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia / red. Jozef Markos, 2016 - s. 522-527

 • 23.
  Transport of iron ions from chloride solutions using cellulose triacetate matrix inclusion membranes with an ionic liquid carrier / Monika Baczyńska (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Chemical Papers - 2016, vol. 70, iss. 2, s. 172-179

  20 1,258
 • 24.
  Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bromide as extractant for Rh(III), Ru(III) and Pt(IV) from chloride solutions (vol 70, pg 454, 2016) / Martyna Rzelewska (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Chemical Papers - 2016, vol. 70, iss. 5, s. 668

  20 1,258
 • 25.
  Zastosowanie czwartorzędowych soli fosfoniowych jako ekstrahentów Ru(III) i Rh(III) z modelowych roztworów wodnych / Martyna Rzelewska (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Chemik - 2016, vol. 70, nr 9, s. 375-377

  8
 • 26.
  Zastosowanie spektroskopii UV-VIS w badaniach ekstrakcji platynowców z kwaśnych roztworów wodnych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 841-844

 • 27.
  Removal of Palladium(II) from Aqueous Chloride Solutions with Cyphos Phosphonium Ionic Liquids as Metal Ion Carriers for Liquid-Liquid Extraction and Transport Across Polymer Inclusion Membranes / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Martyna Rzelewska, Monika Baczyńska, Marta Janus, Maciej Wiśniewski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2015, vol. 51, no. 2, s. 621-631

  25 0,977
 • 28.
  Separation of PGM ions from their mixtures with organic solutions of quaternary phosphonium salts / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of IVth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Separation Science- Theory and Practise, 2013 - s. 35-36