Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Aleksandra Dewicka, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Innovation risk in the strategy of small and medium enterprises / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2019, t. 20, z. 3, cz. 1, s. 41-49

  Artykuł naukowy 5
 • 2.
  The CRM system and its role in raising the competitiveness of enterprises / Aleksandra Dewicka (WIZ), Michał Trziszka (WIZ), Joanna Ziomek (WIZ) // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia - 2019, vol. 53, nr 2, s. 17-24

  Artykuł naukowy 20
 • 3.
  Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej / Aleksandra Dewicka (WIZ), Michał Trziszka (WIZ) // Marketing i Zarządzanie - 2018, nr 1(51), s. 31-39

  Artykuł naukowy 9
 • 4.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy poprzez rozwiązania IT wspierające GIG w koncepcji "ekonomii współdzielenia" / Wiktoria Czernecka (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ), Marcin Butlewski (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2018, z. 131, s. 91-101

  Artykuł naukowy 11
 • 5.
  Zastosowanie zasad ergonomii w telepracy. Przegląd rozwiązań. / Aleksandra Dewicka (WIZ), Michał Trziszka (WIZ) // Studia i Prace WNEiZ US - 2018, nr 52/3, s. 19-28

  Artykuł naukowy 9
 • 6.
  Model biznesu w firmach rodzinnych / Anna Zywert (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2017, t. 18, z. 6, cz. 2, s. 147-158

  Artykuł naukowy 14
 • 7.
  Planowanie sukcesji w firmach rodzinnych / Elżbieta Racek (WIZ), Anna Zywert (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2017, t. 18, z. 6, cz. 1, s. 37-48

  Artykuł naukowy 14
 • 8.
  The Use of Virtual Reality in Ergonomic Design of Workstations / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2017, t. 18, z. 10, cz. 2, s. 11-20

  Artykuł naukowy 14
 • 9.
  Analiza polskich dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu / Izabela Mazur (WIZ), Anna Zywert (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 169-179

  Artykuł naukowy 14
 • 10.
  Charakterystyka instytucjonalnego programu wspierania innowacji techniczno-ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2016, nr 69, s. 31-38

  Artykuł naukowy 10
 • 11.
  Dynamizacja handlu internetowego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Aleksandra Dewicka (WIZ), Anna Przewoźna-Skowrońska // W: Rozwój we współczesnym świecie : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy / red. Joachim Osiński - Warszawa, Polska : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016 - s. 647-659

  Rozdział w monografii naukowej
 • 12.
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw rolno-ogrodniczych jako firm rodzinnych – specyfika sukcesji / Katarzyna Nowak (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 73-82

  Artykuł naukowy 14
 • 13.
  Analiza procesu innowacyjnego we współczesnym przedsiębiorstwie / Aleksandra Dewicka (WIZ), Anna Przewoźna-Skowrońska (WIZ) // W: Zarządzanie, marketing, produkcja : jak to się robi w Wielkopolsce / red. Ewa Więcek-Janka (WIZ) - Gniezno, Polska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, 2015 - s. 27-36

  Rozdział w monografii naukowej
 • 14.
  Application of Selected Quantitative Analysis Methods in the Design of an Ergonomic System / Aleksandra Jasiak (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2015, vol. 3, s. 4776-4783

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 15.
  Czynniki utrudniające innowacje produktowe MŚP zlokalizowanych w województwie wielkopolskim / Aleksandra Dewicka (WIZ) // W: Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Vanda Maráková, Roman Niestrój - Dąbrowa Górnicza, Polska : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015 - s. 105-115

  Rozdział w monografii naukowej
 • 16.
  Determinanty sprawności zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych / Monika Brenk, Aleksandra Dewicka (WIZ) // W: Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 2, Logistyka, wiedza, ekoinnowacje : monografia / red. Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik - Częstochowa, Poland : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 118-128

  Rozdział w monografii naukowej
 • 17.
  Ekonomiczne aspekty innowacji ergonomicznych w sektorze MŚP – studium przypadku / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2015, nr 67, s. 17-25

  Artykuł naukowy 10
 • 18.
  Ergonomic Implications of Technological Innovations in the Development of Computer Workstations / Marcin Butlewski (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ), Edwin Tytyk (WIZ) // W: Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to the Human Environment and Culture : 9th International Conference, UAHCI 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015 : Proceedings, Part IV / red. Margherita Antona, Constantine Stephanidis - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2015 - s. 413-421

  Referat 15
 • 19.
  Finansowanie działalności innowacyjnej w Polskiej gospodarce / Anna Przewoźna-Skowrońska (WIZ), Aleksandra Dewicka (WIZ) // W: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce / red. Barbara Borusiak, Kazimierz Pająk - Warszawa, Polska : CeDeWu, 2015 - s. 153-168

  Rozdział w monografii naukowej
 • 20.
  Problematyka ergonomiczności instrukcji obsługi dla osób starszych / Aleksandra Dewicka (WIZ), Kamil Wróbel // W: Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie / red. Barbara Borusiak, Kazimierz Pająk - Warszawa, Polska : CeDeWu, 2015 - s. 51-62

  Rozdział w monografii naukowej
 • 21.
  Rola innowacji w strategii biznesowej MŚP / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2015, t. 16, z. 7, cz. 2, s. 227-238

  Artykuł naukowy 14
 • 22.
  Uwarunkowania tworzenia polskiej wiedzy chronionej / Aleksandra Dewicka (WIZ), Kamil Wróbel // W: Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie / red. Barbara Borusiak, Kazimierz Pająk - Warszawa, Polska : CeDeWu, 2015 - s. 77-88

  Rozdział w monografii naukowej
 • 23.
  Dojrzałość innowacyjna pracodawców i pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 433-444

  Artykuł naukowy 14
 • 24.
  Istota innowacji logistycznych w funkcjonowaniu współczesnego sektora MŚP / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 14118-14126

  Artykuł naukowy
 • 25.
  Zarządzanie kapitałem innowacyjnym jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej MŚP / Aleksandra Dewicka (WIZ) // W: Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania : logistyka, marketing, kapitał ludzki. T. 1 / red. Katarzyna Łukasik - Częstochowa, Poland : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014 - s. 133-142

  Rozdział w monografii naukowej
 • 26.
  Badanie satysfakcji pracowników z zakresu prowadzonej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy / Aleksandra Dewicka (WIZ), Kamil Wróbel (WIZ) // W: Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami / red. Barbara Borusiak - Poznań, Poland : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu, 2013 - s. 145-154

  Rozdział w monografii naukowej
 • 27.
  Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle rankingów i statystyk / Aleksandra Dewicka (WIZ) // W: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu : wybrane problemy. T. 2 / red. Józef Frąś (WIZ), Krzysztof Czyrka - Gorzów Wielkopolski, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013 - s. 45-62

  Rozdział w monografii naukowej
 • 28.
  Unikatowe kompetencje pracowników determinantą innowacyjności przedsiębiorstwa / Aleksandra Dewicka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2013, nr 61, s. 19-27

  Artykuł naukowy 10