Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Katarzyna Ragin-Skorecka, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (32)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Analysis of a selected logistic model online store / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Sylwia Frankiewicz // Informatyka Ekonomiczna - 2019, nr 3(53), s. 74-85

  Artykuł naukowy 20
 • 2.
  Congestion in historical city centres - discussion on phenomena and analysis with network thinking methodology and grey sets / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), Hubert Wojciechowski (WIZ), Marek Fertsch (WIZ) // Informatyka Ekonomiczna - 2019, nr 3(53), s. 86-96

  Artykuł naukowy 20
 • 3.
  Process awareness of an organisation - results of pilot studies / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Filip Nowak // W: Digitalization of supply chains / red. Michał Adamczak, Aleksander Niemczyk, Adam Koliński, Adrianna Toboła: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2019 - s. 69-84

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 4.
  Use of Google’s ecosystem to improve efficiency of selected business processes / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Filip Nowak // W: Functioning and development of enterprises : contemporary challenges / red. Jerzy Duda, Iwona Skalna - Kraków, Polska : Wydawnictwo AGH, 2019 - s. 29-36

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 5.
  Analiza różnic kulturowych na przykładzie przedsiębiorstwa międzynarodowego / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Stempińska Roksana // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2018, nr 78, s. 169-186

  Artykuł naukowy 10
 • 6.
  Analiza procesowa jako narzędzie do usprawnienia działalności organizacji / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Filip Nowak // Studia i Prace WNEiZ US - 2017, nr 48/2, s. 77-88

  Artykuł naukowy 9
 • 7.
  Ocena wdrożenia systemów informatycznych - wyniki badań / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Jakub Pałasz // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 72, s. 157-173

  Artykuł naukowy 10
 • 8.
  Organizacja procesów zakupowych a wzrost strategicznej rangi zakupów - wyniki badań / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Łukasz Hadaś (PP) // Nauki o Zarządzaniu - 2017, no. 2(31), s. 40-46

  Artykuł naukowy 10
 • 9.
  Podstawy zarządzania nie tylko dla logistyków / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Agnieszka Grzelczak (WIZ), Daria Motała (WIZ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2017 - 213 s.

  Podręcznik akademicki / skrypt 100
 • 10.
  Agile Enterprise: A Human Factors Perspective / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Human Factors and Ergonomics in Manufacturing - 2016, vol. 26, iss. 1, s. 5-15

  Artykuł naukowy 20 0,761
 • 11.
  Analiza porównawcza badań Delphi dotyczących innowacyjności Wielkopolski / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - 2016, vol. 3 (321), s. 5-20

  Artykuł naukowy 14
 • 12.
  Identifying the potential of Greater Poland to develop cooperation networks / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // Modern Management Review - 2016, vol. 21, no. 23 (4/2016), s. 165-175

  Artykuł naukowy 11
 • 13.
  Information is the key in optimization of transport processes / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Filip Nowak // Information Systems in Management - 2016, vol. 5, no. 2, s. 227-236

  Artykuł naukowy 5
 • 14.
  Klucz do zakupów w firmie, czyli od praktyków dla praktyków : poradnik / red. Grzegorz Klimarczyk, Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ) - Poznań, Poland : Open Nexus, 2016 - 226 s.

  Monografia naukowa
 • 15.
  Kształtowanie kapitału społecznego przez tożsamość organizacji / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Filip Nowak // W: Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo / red. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła - Katowice, Poland : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 - s. 57-68

  Rozdział w monografii naukowej
 • 16.
  Kształtowanie tożsamości organizacji poprzez wartości pracowników / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Marketing i Rynek - 2016, nr 3, s. 758-771

  Artykuł naukowy 9
 • 17.
  Teoria systemów szarych w badaniach nad tożsamością regionu / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2016, nr 70, s. 191-201

  Artykuł naukowy 10
 • 18.
  Zmiana w procesie a satysfakcja klienta - studium przypadku / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Filip Nowak // W: Społeczne aspekty zarządzania procesami / red. Ewa Mazur-Wierzbicka, Patrycja Zwiech - Szczecin, Polska : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016 - s. 43-54

  Rozdział w monografii naukowej
 • 19.
  Innovation Centers in Greater Poland and the assessment of their importance / Agnieszka Grzelczak (WIZ), Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2015, vol. 5, no. 1, s. 5-19

  Artykuł naukowy 8
 • 20.
  Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii - studium przypadku / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ - 2015, nr 39, t. 4, s. 407-419

  9
 • 21.
  Kapitał społeczny w Wielkopolsce / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // W: Gioconda zarządzania : monografia / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska : Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2014 - s. 57-70

  Rozdział w monografii naukowej
 • 22.
  Kształtowanie kapitału społecznego i przesiębiorczości przez tożsamość organizacji / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2014, T. XV, z. 8, s. 223-237

  Artykuł naukowy 14
 • 23.
  Tożsamość organizacji – oczekiwania studentów / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2014, nr 63, s. 171-183

  Artykuł naukowy 10
 • 24.
  Wybrane metody badania tożsamości regionu w poszukiwaniu jego kierunków rozwoju / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe / red. Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2014 - s. 13-26

  Rozdział w monografii naukowej
 • 25.
  Zarządzanie projektami informatycznymi - studium przypadku / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Justyna Urbaniak (WIZ) // W: Licentia poetica zarządzania : III Szkoła Naukowa Zarządzania : monografia / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Tadeusz Zaborowski (WIZ) - Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska : KNOiZ PAN Oddział w Poznaniu, IBEN Gorzów Wlkp., 2014 - s. 59-75

  Rozdział w monografii naukowej
 • 26.
  Zarządzanie tożsamością a faza rozwoju organizacji - studium przypadku / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym / red. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Łódź, Poland : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014 - s. 141-152

  Rozdział w monografii naukowej
 • 27.
  Zarządzanie zakupami. Poradnik / red. Łukasz Hadaś (WIZ), Grzegorz Klimarczyk, Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) - Poznań, Poland : Open Nexus, 2014 - 147 s.

  Monografia naukowa
 • 28.
  E-wolucja w procesie zakupów / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Grzegorz Klimarczyk // W: Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji / red. Agnieszka Nowak - Poznań, Poland : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013 - s. 377-390

  Rozdział w monografii naukowej
 • 29.
  Foresight przedsiębiorstw. T. 1, Przygotowanie do przyszłości / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 132 s.

  Monografia naukowa
 • 30.
  Rozpoznawalność instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w procesie transferu wiedzy / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Agnieszka Grzelczak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - 2013, nr 50, s. 161-182

  Artykuł naukowy 8
 • 31.
  Skuteczność rynkowa organizacji : tożsamość, wizerunek, systemy informatyczne / Daria Motała (WIZ), Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Zbigniew Włodarczak (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 130 s.

  Monografia naukowa
 • 32.
  Zarządzanie firmą w zmiennym otoczeniu - studium przypadku na podstawie wyników gry kierowniczej / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Adam Radecki (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2013, nr 61, s. 133-149

  Artykuł naukowy 10