Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Andrzej Urbaniak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (35)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Algorithm for Early Warning System for Contamination in Water Network / Ariel Antonowicz (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC 2019): IEEE, 2019

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  LPWAN - inteligentne sieci niskoenergetyczne / Mariusz Nowak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // Builder - 2019, nr 11, s. 88-92

  Artykuł naukowy 20
 • 3.
  Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2019, nr 5, s. 165-171

  Artykuł naukowy 5
 • 4.
  Application of the TEVA-SPOT in designing the monitoring of water networks. / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00009-1-00009-4

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 5.
  Rozwój automatyki cz. 1, Inteligentne miasta, Automatyka budynkowa / Mariusz Nowak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // Builder - 2018, nr 6, s. 92-96

  Artykuł naukowy 5
 • 6.
  Modele integracji narzędzi informatycznych z programem Epanet / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2017, nr 5, s. 221-224

  Artykuł naukowy 11
 • 7.
  Modele integracji narzędzi informatycznych z programu EPANET / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi : konferencja : streszczenia referatów / red. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz, Agnieszka Malesińska - Warszawa, Polska : Wydawnictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2017 - s. 7-8

  Abstrakt
 • 8.
  Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach / Mariusz Nowak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017 / red. Lech Czarnecki - Warszawa, Polska : Instytut Techniki Budowlanej, 2017 - s. 241-260

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Wykorzystanie programu TEVA-SPOT w projektowaniu monitoringu sieci wodociągowej / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - s. 281-290

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 10.
  Application of predictive control algorithms for thermal comfort and energy saving in the classroom / Mariusz Nowak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Proceeding of 17th International Carpathian Control Conference (ICCC) / red. I. Petras, I. Podlubny, J. Kacur - New York, United States : IEEE, 2016 - s. 527-532

  Referat 15
 • 11.
  Decision support in sustainable management of water supply systems / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: European Simulation and Modeling Conference (ESM 2016), Las Palmas, Gran Canaria, Spain, October 26-28, 2016 / red. José Évora-Gómez, José Juan Hernández-Cabrera: EUROSIS-ETI, 2016 - s. 331-335

  Referat
 • 12.
  Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków / Andrzej Urbaniak (WI) / Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z Zakresu Inżynierii, 2016 - 195 s.

  Monografia naukowa
 • 13.
  Monitoring system as a tool for risk evaluation in water distribution systems / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Proceeding of 17th International Carpathian Control Conference (ICCC) / red. I. Petras, I. Podlubny, J. Kacur - New York, United States : IEEE, 2016 - s. 21-26

  Referat 15
 • 14.
  Sterowanie pracą pomp w sieciach wodociągowych zasilanych z wielu źródeł / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 785-798

  Rozdział w monografii naukowej
 • 15.
  Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - 1004 s.

  Monografia naukowa
 • 16.
  A simulation study of minimizing water cost multisource water distribution system / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Modelling and Simulation 2015 : the European Simulation and Modeling Conference (ESM 2015), Leicester, United Kingdom, October 26-28, 2015 / red. Marwan Al-Akaidi, Aladdin Ayesh: EUROSIS-ETI, 2015 - s. 225-228

  Referat
 • 17.
  Algorytm sterowania pompami jako element systemu wspomagania decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak // W: Konferencja GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, Warszawa, kwiecień 2015 : materiały konferencyjne - Warszawa, Polska : Wydawnictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015 - s. 28-29

  Abstrakt
 • 18.
  Application of intelligent control algorithms for thermal comfort and energy saving in the computer laboratory / Mariusz Nowak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Modelling and Simulation 2015 : the European Simulation and Modeling Conference (ESM 2015), Leicester, United Kingdom, October 26-28, 2015 / red. Marwan Al-Akaidi, Aladdin Ayesh: EUROSIS-ETI, 2015 - s. 265-269

  Referat
 • 19.
  Integracja narzędzi informatycznych do celów zrównoważonego zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4 / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015 - s. 221-230

  Rozdział w monografii naukowej
 • 20.
  Koncepcja metodyczna sterowania eksploatacją infiltracyjnych ujęć wody / Marzena Boroń, Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Marek M. Sozański, Andrzej Urbaniak (WI) // Ochrona Środowiska - 2015, vol. 37, nr 3, s. 29-33

  15 0,425
 • 21.
  System Wspomagania Decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2015, nr 6, s. 202-205

  Artykuł naukowy 11
 • 22.
  System Wspomagania Decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak // W: Konferencja GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, Warszawa, kwiecień 2015 : materiały konferencyjne - Warszawa, Polska : Wydawnictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015 - s. 133-143

  Referat
 • 23.
  Technologie IT w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w systemach zaopatrzenia w wodę / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 10, s. 76-79

  Artykuł naukowy 7
 • 24.
  Kryterium ochrony systemu dystrybucji wody w projektowaniu monitoringu sieci / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 981-994

  Rozdział w monografii naukowej
 • 25.
  Metody sterowania i optymalizacji w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych / Andrzej Urbaniak (WI) // W: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami / red. Marian Kwietniewski, Jolanta Podedworna, Marek Sozański - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2014 - s. 287-304

  Rozdział w monografii naukowej
 • 26.
  Modelowanie systemów dystrybucji wody / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ) // W: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami / red. Marian Kwietniewski, Jolanta Podedworna, Marek Sozański - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2014 - s. 57-72

  Rozdział w monografii naukowej
 • 27.
  Sterowanie procesem ujmowania wody z ujęcia sztucznej infiltracji / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 1021-1029

  Rozdział w monografii naukowej
 • 28.
  Sterowanie złożonych obiektów systemu zaopatrzenia w wodę / Andrzej Urbaniak (WI) // Instal - 2014, nr 9, s. 56-60

  Artykuł naukowy 7
 • 29.
  Wykorzystanie zbiornika uśredniającego do celów procesowych w systemach oczyszczania ścieków / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 561-567

  Rozdział w monografii naukowej
 • 30.
  Control algorithms of infiltration water intake under uncertainty / Andrzej Urbaniak (WI) // W: Proceedings of the 14th International Carpathian Control Conference (ICCC 2013), Rytro, 26-29 May, 2013: IEEE, 2013 - s. 395-399

  Referat 15
 • 31.
  Energy cost reducing in a water pumping station - modelling and simulation / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: European Simulation and Modelling Conference 2013 (ESM'2013), Lancaster, U. K. , October 23-25, 2013 / red. Stephan Onggo, Antonin Kavicka: EUROSIS, 2013 - s. 169-171

  Referat 15
 • 32.
  Fuzzy model predictive control for energy consumption optimization by heating and cooling systems in buildings / Mariusz Nowak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // W: European Simulation and Modelling Conference, ESM'2013, Lancaster University, UK, October 23-25, 2013: EUROSIS, 2013 - s. 176-180

  Referat 15
 • 33.
  Inteligentny system pomiarowy - rozwój standardu, przykładowe rozwiązania / Zygmunt Kubiak (WI), Andrzej Urbaniak (WI) // Rynek Energii - 2013, nr 1, s. 43-49

  Artykuł naukowy 11
 • 34.
  Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 9, s. 359-363

  Artykuł naukowy 11
 • 35.
  Simulation of Processes of Electricity Generation Integrated in Smart Grid Model Management / Eugeniusz M. Sroczan, Andrzej Urbaniak (WI) // W: European Simulation and Modelling Conference, ESM'2013, Lancaster University, UK, October 23-25, 2013: EUROSIS, 2013 - s. 142-146

  Referat 15