Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Roman Barczewski, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (38)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Determination of the Sound Power Level of Modular Machines with Cyclic Operation Mode – Case Study / Bartosz Jakubek (WIM), Roman Barczewski (WIM) // Vibrations in Physical Systems - 2020, vol. 31, no. 1, s. 2020101-1-2020101-12

  40
 • 2.
  Influence of Mechanical and Electromagnetic Phenomena on Electric Motor Vibrations in Different Power Supply Options / Mateusz Wróbel (WIM), Roman Barczewski (WIM), Bartosz Jakubek (WIM), Wojciech Rukat (WIM) // Vibrations in Physical Systems - 2020, vol. 31, no. 1, s. 2020102-1-2020102-14

  40
 • 3.
  Short Time Vibration Analysis and Parameterisation as a Tool for Machine Prototypes Testing / Roman Barczewski (WIM) // Vibrations in Physical Systems - 2020, vol. 31, no. 1, s. 2020112-1-2020112-10

  40
 • 4.
  Badania wpływu drgań od wbijania pali prefabrykowanych na nawierzchnię i nasyp drogowy / Mieczysław Kania, Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 33

 • 5.
  Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - 79 s.

 • 6.
  Localization of noise sources in electric cookers based on sound pressure and intensity measurements / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2019, vol. 30, no. 2, s. 2019223-1-2019223-14

  40
 • 7.
  Lokalizacja źródeł hałasu w kuchenkach elektrycznych na podstawie pomiarów w bliskim polu akustycznym i metody natężeniowej / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 31

 • 8.
  Poziom mocy akustycznej dużych maszyn i urządzeń - studium przypadku / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 13

 • 9.
  Ryzyko powstania zespołu cieśni nadgarstka użytkowników maszynek do strzyżenia włosów / Małgorzata Wojsznis (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 73

 • 10.
  Stabilizacja procesów wibro-termalnych podczas testowania poprodukcyjnego łożysk / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ), Leszek Różański (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // W: XLVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 3.03-7.03.2019 : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń - Katowice, Polska : Politechnika Śląska. Wydział Transportu, 2019 - s. 28

 • 11.
  Stabilization of vibro-thermal processes during post-production testing of rolling bearings / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ), Leszek Różański (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // Diagnostyka - 2019, vol. 20, no. 3, s. 53-62

  20
 • 12.
  The influence of kinematic viscosity of a lubricant on broadband rolling bearing vibrations in amplitude terms / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // Diagnostyka - 2019, vol. 20, no. 1, s. 93-102

  20
 • 13.
  Wpływ lepkości kinematycznej środka smarnego na widmo drgań łożysk stożkowych / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: WibroTech 2019 : XX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, XV Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych, Kraków - Zawiercie, 14-15 listopada 2019: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 2019 - s. 25

 • 14.
  Wpływ obciążenia wzdłużnego na drgania łożysk stożkowych podczas ich testowania poprodukcyjnego / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 12

 • 15.
  Wpływ sposobu zasilania na drgania obudowy asynchronicznego silnika elektrycznego / Mateusz Wróbel (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ) // W: XLVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 3.03-7.03.2019 : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń - Katowice, Polska : Politechnika Śląska. Wydział Transportu, 2019 - s. 70-71

 • 16.
  Wpływ zjawisk mechanicznych i elektromagnetycznych na drgania silnika elektrycznego w różnych opcjach zasilania / Mateusz Wróbel (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Wojciech Rukat (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 74

 • 17.
  Zastosowanie krótkoczasowej parametryzacji drgań do oceny wibroaktywności maszyn i ich podzespołów / Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 11

 • 18.
  Informativity analysis of vibroacoustic signals of asynchronous electric motor / Roman Barczewski (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: XVII International Technical Systems Degradation Conference : TSD International Conference, Liptovský Mikuláš, 4-7 April, 2018 / red. Jędrzej Mączak - Warszawa, Polska : Paweł Zimniak PERITIA - Pracownia Poligraficzna, 2018 - s. 112-113

 • 19.
  Possibilities of Faults Detection of Rolling Bearings Using Energetic Descriptors of Vibrations Signals / Adam Gałęzia, Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations : Proceedings of the 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations, CMMNO’2016, 12–16 September 2016, Gliwice, Poland / red. Anna Timofiejczuk - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2018 - s. 329-337

  20 15
 • 20.
  The comparison of vibro-acoustic impact of chainsaws with electric and combustion drives / Wojciech Rukat (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 182, s. 02020-1-02020-7

  15
 • 21.
  The Influence of Oil Viscosity on Vibrations of Tapered Roller Bearings / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: XVII International Technical Systems Degradation Conference : TSD International Conference, Liptovský Mikuláš, 4-7 April, 2018 / red. Jędrzej Mączak - Warszawa, Polska : Paweł Zimniak PERITIA - Pracownia Poligraficzna, 2018 - s. 159-161

 • 22.
  The Influence of Supply Options of an Asynchronous Electric Motor on Emitted Noise / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2018, vol. 29, s. 2018006-1-2018006-8

  5
 • 23.
  The Influence of Vibrations Generated by Handheld Household Appliances on Temperature Changes of User Hands / Małgorzata Wojsznis (WBMiZ), Ilza Mazurek (WBMiZ), Leszek Różański (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2018, vol. 29, s. 2018024-1-2018024-8

  5
 • 24.
  Badanie stacjonarności procesów wibroakustycznych podczas diagnozowania poprodukcyjnego łożysk tocznych / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // W: XLIV Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka maszyn", Wisła 26.02.-2.03.2017, 2017 - s. 40-41

 • 25.
  Prototyp małogabarytowego stanowiska do badań wibroakustycznych i trwałościowych łożysk tocznych / Mateusz Wróbel (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: XLIV Ogólnopolskie Sympozjum "Diagnostyka maszyn", Wisła 26.02.-2.03.2017, 2017 - s. 97-98

 • 26.
  A small-size stand for vibroacoustic and durability testing of rolling bearings / Mateusz Wróbel (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2017, vol. 28, s. 2017006-1-2017006-8

  5
 • 27.
  Porównanie wyników dekompozycji multisynchronicznej drgań i hałasu silników asynchronicznych w aspekcie zastosowań diagnostycznych / Roman Barczewski (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ), Sylwia Marecka (WBMiZ) // W: WibroTech 2017 : XIX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki ; XIV Ogólnoploskie Seminarium Akustyka w Systemach Technicznych, Warszawa-Pruszków, 19-20 maja 2017, 2017 - s. 11-12

 • 28.
  The influence of the lubrication on the vibroacoustic signal generated by rolling bearings / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2017, vol. 28, s. 2017004-1-2017004-9

  5
 • 29.
  Wpływ środka smarnego na postać sygnałów wibroakustycznych generowanych przez łożyska toczne / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: WibroTech 2017 : XIX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki ; XIV Ogólnoploskie Seminarium Akustyka w Systemach Technicznych, Warszawa-Pruszków, 19-20 maja 2017, 2017 - s. 40-41

 • 30.
  Determination of Acoustic Parameters of Devices with Extensive Sound Sources / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2016, vol. 27, s. 129-134

  5
 • 31.
  On the Violin Bridge Hill – Comparison of Experimen tal Testing and FEM / Erik V. Jansson, Roman Barczewski (WBMiZ), Andrzej Kabała (WBMiZ) // Vibrations in Physical Systems - 2016, vol. 27, s. 151-160

  5
 • 32.
  Possibilities of faults detection of rolling bearings using energetic descriptors of vibrations signals / Adam Gałęzia, Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: The 6th International Congress on Technical Diagnostic and the 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations (CTD-CMMNO 2016) : Book of Abstracts, 2016 - s. 13

 • 33.
  Analiza porównawcza oddziaływań wibroakustycznych wybranych ręcznych urządzeń AGD / Roman Barczewski (WBMiZ), Małgorzata Wojsznis (WBMiZ) // W: II Kongres Ergonomii "Ergonomia i innowacje", Poznań, 1-3 lipca 2015 : streszczenia referatów, 2015 - s. 18

 • 34.
  Ground vibration study under coordinate measuring machines using short-time signal processing techniques / Roman Barczewski (WBMiZ) // Vibroengineering Procedia - 2014, vol. 3, s. 337-340

 • 35.
  Some problems of electric oven vibroacoustic testing / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: 13th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 23-26 April, 2014: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2014 - s. 43-44

 • 36.
  Vibroacoustic quality control of thin-walled polypropylene car door panels / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Marek Szostak (WBMiZ) // W: 13th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 23-26 April, 2014: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2014 - s. 59-60

 • 37.
  Diagnostycznie zorientowane metody krótkoczasowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych / Roman Barczewski (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2013 - 153 s.

 • 38.
  The method of vibroacoustical properties determination of the internal car door panels / Roman Barczewski (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Marek Szostak (WBMiZ) // Chemicke Listy - 2013, 107, s. 42-44

  15 0,196