Trwa generowanie pliku...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (38)

 • 1.
  Advances in Manufacturing II. Volume 2 - Production Engineering and Management / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Manuel Francisco Suarez Barraza - Cham, Switzerland : Springer Nature, 2019 - 397 s.

 • 2.
  Adaptive Methods of Process State Evaluation: The Development of an Application for Engineering Purposes / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ) // W: Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 / red. Ajith Abraham: Springer International Publishing, 2018 - s. 47-56

 • 3.
  Application of Cluster Analysis in Making Decision About Purchase of Additional Materials for Welding Process / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Marcin Muchowski, Magdalena Stańkowska // W: Smart Technology : First International Conference, MTYMEX 2017, Monterrey, Mexico, May 24-26, 2017 : Proceedings / red. Francisco Torres Guerrero - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2018 - s. 10-20

  WoS
 • 4.
  Artificial Neural Networks as a Means for Making Process Control Charts User Friendly / Izabela Rojek, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ) // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : Proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 / red. Anna Burduk, Dariusz Mazurkiewicz - Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2018 - s. 168-178

  WoS
 • 5.
  Improvement of Acceptance Sampling Inspection for the Operation of Sealing Packages / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Marcin Łuczak, Mariusz Bożek, Sachin D. Waigaonkar // W: Advances in Manufacturing / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Olaf Ciszak (WBMiZ), Stanisław Legutko (WBMiZ), Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 837-846

  WoS
 • 6.
  Methodology Supporting the Planning of Machining Allowances in the Wood Industry / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Krzysztof Żywicki (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), Piotr Hoffmann, Marek Konstańczak // W: International Joint Conference SOCO’17-CISIS’17-ICEUTE’17 León, Spain, September 6–8, 2017 : Proceeding / red. Hilde Perez - Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2018 - s. 338-347

  WoS
 • 7.
  Ocena obciążenia fizycznego na stanowisku pracy kontrolera jakości z udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu z zastosowaniem metody OWAS oraz RULA / Karolina Szajkowska, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Beata Starzyńska (WBMiZ), Katarzyna Lis // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 493-503

 • 8.
  Organization of Visual Inspection and Its Impact on the Effectiveness of Inspection / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Katarzyna Vogt (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Sachin D. Waigaonkar // W: Advances in Manufacturing / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Olaf Ciszak (WBMiZ), Stanisław Legutko (WBMiZ), Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 899-909

  WoS
 • 9.
  Possibilities and Limitations of Passive Experiments Conducted in Industrial Conditions / Michał Rogalewicz (WBMiZ), Paweł Smuśkiewicz (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Luis P. Reis // W: Advances in Manufacturing / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Olaf Ciszak (WBMiZ), Stanisław Legutko (WBMiZ), Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 869-879

  WoS
 • 10.
  Soft Modelling-Based Methodology of Raw Material Waste Estimation / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Krzysztof Żywicki (WBMiZ), Łukasz Hetman // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : Proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 / red. Anna Burduk, Dariusz Mazurkiewicz - Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2018 - s. 407-417

  WoS
 • 11.
  Virtual Quality Toolbox – learning of quality management in immersive environment / Filip Górski (WBMiZ), Beata Starzyńska (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // W: Proceedings of the International Conference of the Virtual and Augmented Reality in Education, 2018 / red. A. G. Bruzzone: CAL-TEK SRL, 2018 - s. 177-182

 • 12.
  Improvement of catheter quality inspection process / Mariusz Bożek, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Paweł Gościniak, Adam Hamrol (WBMiZ) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 121, s. 05002-1-05002-8

  WoS
 • 13.
  Improvement of surface layer grinding process with the use of design of experiments methodology / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), Krzysztof Żywicki (WBMiZ), P. Hoffmann, M. Konstańczak // W: 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017) / red. Marek Fertsch (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ): DEStech Publications, Inc., 2017 - s. 519-524

  WoS
 • 14.
  Ocena ergonomicznych aspektów organizacji stanowiska kontroli jakości z udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu / Karolina Szajkowska, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Katarzyna Lis, Beata Starzyńska (WBMiZ) // W: Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu / red. Aleksandra Polak-Sopińska, Jerzy Lewandowski, Magdalena Wróbel-Lachowska - Łódź, Polska : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017 - s. 55-70

 • 15.
  Statistical Approach to Making Decisions in Manufacturing Process of Floorboard / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ) // W: Recent Advances in Information Systems and Technologies. Volume 3 / red. Álvaro Rocha - Cham, Switzerland : Springer, 2017 - s. 499-508

  WoS
 • 16.
  Analysis and assessment of wood lamella manufacturing process quality / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Krzysztof Żywicki (WBMiZ), E. Bartłomiejczak, M. Falb // W: How it's done in Great Poland, Poland and Worldwide / red. Ewa Więcek-Janka (WIZ) - Gniezno, Polska : Hipolit Cegielski State College of Higher Education in Gniezno, 2016 - s. 235-246

 • 17.
  Application of Dominance-Based Rough Set Approach (DRSA) for Quality Prediction in a Casting Process / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Maria Piłacińska (WBMiZ), A. Kochański, Adam Hamrol (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ) // Metalurgija - 2016, vol. 55, no. 4, s. 821-824

 • 18.
  Applications of expectation maximization method for purchase decision - making support in welding branch / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ) // Management and Production Engineering Review - 2016, vol. 7, no. 2, s. 29-33

  12
 • 19.
  Assessment of ductile iron casting process with the use of the DRSA method / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Magdalena Diering (WBMiZ), Maria Piłacińska (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), A. Kochański // Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy - 2016, vol. 52, iss. 1, s. 25-34

  30 0,804
 • 20.
  Methodology for measuring the level of appraisers' agreement as exemplified by a diagnostic catheter tip forming process / Magdalena Diering (WBMiZ), Eliza Kaczorowska, Karolina Bąk, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Michał Rogalewicz (WBMiZ), Mikołaj Konatowski // W: How it's done in Great Poland, Poland and Worldwide / red. Ewa Więcek-Janka (WIZ) - Gniezno, Polska : Hipolit Cegielski State College of Higher Education in Gniezno, 2016 - s. 283-300

 • 21.
  The Role of Human Motivation in Quality Inspection of Production Processes / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Katarzyna Vogt (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ) // W: Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future : Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, July 27-31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA / red. Christopher Schlick, Stefan Trzcieliński (WIZ): Springer International Publishing, 2016 - s. 569-579

 • 22.
  Wirtualny asystent podróży - prezentacja aplikacji mobilnej / Marta Grabowska (WBMiZ), Beata Starzyńska (WBMiZ), Jacek Diakun (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2016, nr 12, s. 1699-1704

  7
 • 23.
  Wspomaganie decyzji zakupowych w branży spawalniczej za pomocą metody k-średnich / Michał Rogalewicz (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2016, nr 70, s. 203-214

  10
 • 24.
  Ergonomics as Significant Factor of Sustainable Production / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Katarzyna Vogt, Fryderyk Wachowiak // W: Technology Management for Sustainable Production and Logistics / red. Paulina Golińska (WIZ), Arkadiusz Kawa - Berlin - Heidelberg, Germany : Springer, 2015 - s. 193-203

 • 25.
  Human factors in visual quality control / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Katarzyna Vogt // Management and Production Engineering Review - 2015, vol. 6, no. 2, s. 25-31

  12
 • 26.
  Measurement System Analysis Combined with Shewhart’s Approach / Magdalena Diering (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska // Key Engineering Materials - 2015, vol. 637, s. 1-7

 • 27.
  Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży / Beata Starzyńska (WBMiZ), Marta Grabowska (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Jacek Diakun (WBMiZ) // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 1-5

  5
 • 28.
  Requirements Elicitation of Passengers With Reduced Mobility for the Design of High Quality, Accessible and Inclusive Public Transport Services / Beata Starzyńska (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Marta Grabowska (WBMiZ), Jacek Diakun (WBMiZ), Ewa Więcek-Janka (WIZ), Lars Schnieder, Nadine Schlueter, Jan-Peter Nicklas // Management and Production Engineering Review - 2015, vol. 6, no. 3, s. 70-76

  12
 • 29.
  Systematic improvement of customer satisfaction for passengers with special mobility needs / Lars Schnieder, Anna-Maria Ademeit, Marta Barrilero, Nadine Schlueter, Jan-Peter Nicklas, Petra Winzer, Beata Starzyńska (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Jacek Diakun (WBMiZ) // W: Urban Transport XXI / red. C. A. Brebbia, J. L. Miralles i Garcia - Boston, United States : WIT Press, 2015 - s. 375-387

 • 30.
  Analiza wpływu rodzaju niezgodności na skuteczność kontroli wzrokowej / Katarzyna Vogt, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 470-480

 • 31.
  Analysis of shift work system influence on visual inspection effectiveness / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ), Katarzyna Vogt // W: Advances in the Ergonomics in Manufacturing : Managing the Enterprise of the Future : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 19-23 July 2014 / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Waldemar Karwowski: AHFE Conference, 2014 - s. 164-174

 • 32.
  Human Aspects of the Measurement System Analysis / Magdalena Diering (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // W: Advances in the Ergonomics in Manufacturing : Managing the Enterprise of the Future : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 19-23 July 2014 / red. Stefan Trzcieliński (WIZ), Waldemar Karwowski: AHFE Conference, 2014 - s. 194-202

 • 33.
  Influence of selected ergonomics factors on the effectiveness of quality control. Case study / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Fryderyk Wachowiak // W: Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz: AHFE Conference, 2014 - s. 210-223

 • 34.
  Logika rozmyta w ocenie alternatywnych systemów pomiarowych jako jeden z kierunków rozwoju MSA / Magdalena Diering (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Krzysztof Dyczkowski, Michał Rogalewicz (WBMiZ) // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 348-359

 • 35.
  Poprawa ergonomii miejsca pracy a skuteczność wizualnej kontroli jakości. Studium przypadku / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Fryderyk Wachowiak // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 642-652

 • 36.
  Analiza wpływu wybranych czynników pracy na skuteczność kontroli wzrokowej / Katarzyna Vogt, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // Inżynieria Maszyn - 2013, R. 18, z. 1, s. 40-51

  4
 • 37.
  Analiza wybranego procesu w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży odlewniczej / Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // W: Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji / red. Agnieszka Nowak - Poznań, Poland : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013 - s. 245-256

 • 38.
  Wpływ wybranych czynników ergonomicznych na skuteczność kontroli jakości / Fryderyk Wachowiak, Agnieszka Kujawińska (WBMiZ) // Inżynieria Maszyn - 2013, R. 18, z. 1, s. 51-60

  4