Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Bożena Karbowska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (41)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Marine Algae as natural indicator of environmental cleanliness / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // Water Air and Soil Pollution - 2020, vol. 231, no. 97, s. 231:97-1-231:91-8

  Artykuł naukowy 70 1,774
 • 2.
  The influence of sorption material preparation on the removal of metal ions from the aqueous solution / Anna Parus (WTCH), Daria Rosińska (DP), Bożena Karbowska (WTCH) // Chemistry and Ecology - 2020, vol. 36, iss. 1, s. 16-29

  Artykuł naukowy 40 1,214
 • 3.
  Badania wirowych regulatorów przepływu o zmodyfikowanej konstrukcji / Bożena Karbowska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 35-36

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 4.
  Elektroda modyfikowana wielościennymi nanorurkami węglowymi z zaadsorbowaną warstwą porfirazyny (GC/MWCNT/PZ) - charakterystyka i zastosowanie / Joanna Przepióra (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Tomasz Gośliński, Michał Falkowski // W: Elektroanaliza - sensory i metody pomiarowe / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowsla, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2019 - s. 45-57

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 5.
  Modyfikacja elektrody glassy carbon nanostrukturami srebra LS-AgNPs/Hg2+ / Anna Kopaczewska, Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 392-394

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Sorption of thallium on walnut shells and its enhancement by the lignosulfonate-stabilized gold colloid / Bożena Karbowska (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // Polish Journal of Environmental Studies - 2019, vol. 28, no. 3, s. 1-8

  Artykuł naukowy 40 1,186
 • 7.
  Zastosowanie biosorbentu do usuwania jonów manganu z wody / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 401-403

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Badanie wpływu wilgoci higroskopijnej i przemijającej na wartość opałową węgla pochodzącego z kopalń należących do Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Bożena Karbowska (WTCH), Jakub Idkowiak (PP), Bogdan Wyrwas (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2018, t. 97, nr 2, s. 205-208

  Artykuł naukowy 15 0,428
 • 9.
  Electrode modified by reduced graphene oxide for monitoring of total Thallium in grain products / Bożena Karbowska (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // International Journal of Environmental Research and Public Health - 2018, vol. 15, iss. 4, s. 1-8

  Artykuł naukowy 30 2,468
 • 10.
  Tal w węglach z Zagłębia Kuzbasu / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2018 - s. 249-255

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 11.
  Analiza zanieczyszczenia jonami ołowiu, kadmu i niklu gleb województwa Śląskiego / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 33

  Poster
 • 12.
  Determination of cationic surfactants in soil Samples by the disulphine blue active substance (DBAS) procedure1 / Jakub Idkowiak (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Radosław Plackowski, Bogdan Wyrwas (WTCH) // Journal of Analytical Chemistry - 2017, vol. 72, no. 7, s. 745-750

  Artykuł naukowy 15 0,971
 • 13.
  Determination of Tl(I) ions in homeopathic drugs by differential pulse anodic stripping voltammetry / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research - 2017, vol. 51, iss. 4, s. 1785-1792

  Artykuł naukowy 15 0,351
 • 14.
  Dobór układu sorbent-eluent do wydzielania i zatężania paklitakselu z próbek ciekłych / Martyna Caban (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 69-71

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 15.
  Identification of complexes involving thallium(I) and thallium(III) with EDTA and DTPA ligands by electrospray ionization mass spectrometry / Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // Rapid Communications in Mass Spectrometry - 2017, vol. 31, s. 1785-1792

  Artykuł naukowy 30 1,970
 • 16.
  Mercury-modified lignosulfonate-stabilized gold nanoparticles as an alternative material for anodic stripping voltammetry of Thallium / Bożena Karbowska (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // Electroanalysis - 2017, vol. 29, iss. 9, s. 2090-2097

  Artykuł naukowy 30 2,851
 • 17.
  Ocena zawartości metali ciężkich w wybranych glebach / Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 35

  Poster
 • 18.
  Zastosowanie kolczastych torebek kasztanowca zwyczajnego w procesach usuwania paracetamolu / Małgorzata Gaj (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 227-229

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 19.
  Zastosowanie przeterminowej kawy naturalnej jako adsorbentu jonów niklu i kadmu z roztworów wodnych / Daria Rosińska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 162-164

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 20.
  Tworzenie się kompleksów talu (I) i talu (III) z wybranymi ligandami w zależności od środowiska reakcji / Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: Konferencja "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań 4-5 marca 2016, 2016

  Abstrakt
 • 21.
  Determining thallium in a commercial tobacco brand available in Poland / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // Polish Journal of Environmental Studies - 2016, vol. 25, no. 5, s. 2217-2220

  Artykuł naukowy 15 0,793
 • 22.
  Fractionation and Mobility of Thallium in Volcanic Ashes after Eruption of Eyjafjallajokull (2010) in Iceland / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology - 2016, vol. 97, iss. 1, s. 37-43

  Artykuł naukowy 20 1,412
 • 23.
  Miocene colored waters: A new significant source of thallium in the environment / Tomasz Wojtkowiak (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Marcin Siepak, Zenon Łukaszewski (WTCH) // Journal of Geochemical Exploration - 2016, vol. 161, s. 42-48

  Artykuł naukowy 30 2,464
 • 24.
  Presence of thallium in the environment: sources of contaminations, distribution and monitoring methods / Bożena Karbowska (WTCH) // Environmental Monitoring and Assessment - 2016, vol. 2016

  Artykuł naukowy 25 1,687
 • 25.
  Speciation and mobility of volatile heavy metals (Cd, Pb, and Tl) in fly ashes / Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // Environmental Monitoring and Assessment - 2016, Vol. 188, iss. 11, s. 1-11

  Artykuł naukowy 25 1,687
 • 26.
  Wpływ pH na tworzenie kompleksów talu z EDTA i DPTA / Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 28

  Poster
 • 27.
  Zastosowanie metody anodowej woltamperometrii stripingowej do oznaczania Tl(I) w mycelium Boletus Badius / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Muszyńska, Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Konrad Dobosz, Włodzimierz Opoka // W: Elektrochemia stosowana / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2015 - s. 235-240

  Rozdział w monografii naukowej
 • 28.
  Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 42

  Referat
 • 29.
  Adsorpcja talu z roztworu wodnego przy udziale łupin Juglans Regia, Sapindus Mukorossi i koloidalnego złota / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 81

  Abstrakt
 • 30.
  Anodic stripping voltametry as a method for the determination of thallium in the energy drinks / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Zenon Łukaszewski // W: Bio Tech Conference, Gdańsk, 5-6.06.2014, 2014

  Abstrakt
 • 31.
  Anodic stripping voltammetry as a method for the determination of thallium in the energy drinks / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // PhD Interdysciplinary Journal - 2014, no. 1, s. 251-257

  Artykuł naukowy
 • 32.
  Biodegradacja amoniowych I fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow, Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak, Alicja Szulc, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014

  Abstrakt
 • 33.
  Oznaczanie talu metodą pulsowej różnicowej woltamperometrii anodowej stripingowej / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Tomasz Wojtkowiak, Zenon Łukaszewski // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 6, s. 978-982

  Artykuł naukowy 15 0,399
 • 34.
  Oznaczanie talu w mioceńskich wodach techniką woltamperometrii stripingowej anodowej w układzie przepływowym / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Marcin Siepak, Zenon Łukaszewski, Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH) // W: XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 5-6 czerwca 2014: Komitet Chemii Analitycznej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, 2014 - s. 27

  Abstrakt
 • 35.
  Translocation and mobility of thallium from zinc-lead ores / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Monika Jakubowska, Tomasz Wojtkowiak, Anna Pasieczna, Zenon Łukaszewski // Journal of Geochemical Exploration - 2014, vol. 143, s. 127-135

  Artykuł naukowy 30 2,747
 • 36.
  Wpływ surfaktantów na oznaczanie talu metodą DPASV / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Zenon Łukaszewski // W: Nauka i Przemysł : lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa / red. Kołodyńska Dorota, 2014 - s. 29-31

  Referat
 • 37.
  Wykorzystanie techniki elektromigracyjnej do oznaczania talu w próbkach środowiskowych / Joanna Zembrzuska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 80

  Abstrakt
 • 38.
  Wykorzystanie woltamperometrii do oceny skażenia talem osadów ściekowych / Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // W: Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / red. Władysław Kubiak, Bogusław Baś - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014 - s. 172-177

  Rozdział w monografii naukowej
 • 39.
  Zakłócenia w oznaczaniu talu metodą woltamperometryczną (DPASV) z zastosowaniem analizy w przepływie (FIA) spowodowane obecnością jonów ołowiu i kadmu w próbkach środowiskowych / Bożena Karbowska (WTCH), Tomasz Wojtkowiak, Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 140-141

  Abstrakt
 • 40.
  Zastosowanie metody DP ASV do oznaczania Tl(I) w Mycelium Boletus Badiu / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Muszyńska, Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Konrad Dobosz, Włodzimierz Opoka // W: XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 5-6 czerwca 2014: Komitet Chemii Analitycznej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, 2014 - s. 42

  Abstrakt
 • 41.
  Zastosowanie procedury sekwencyjnej ekstrakcji w oznaczaniu mobilnego talu w próbkach środowiskowych / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Zenon Łukaszewski // W: Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo / red. Elżbieta Gołembska - Poznań, Poland : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013 - s. 257-266

  Rozdział w monografii naukowej