Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Ewa Stanisz, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (32)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Fotodegradacja wybranych bisfenoli / Robert Frankowski (WTCH), Julia Płatkiewicz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 93-95

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  Low cost adsorbents in ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction for simultaneous determination of indium and nickel by high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry in soils and sediments / Ewa Stanisz (WTCH), Magdalena Krawczyk-Coda (WTCH) // Analytical Methods - 2018, vol. 10, s. 2681-2690

  Artykuł naukowy 25 2,378
 • 3.
  Recent trends in microextraction techniques used in determination of arsenic species / Justyna Werner (WTCH), Tomasz Grześkowiak (PP), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // TrAC Trends in Analytical Chemistry - 2018, vol. 105, s. 121-136

  Artykuł naukowy 50 8,428
 • 4.
  A comprehensive study on the risk of biocorrosion of building materials / Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Daria Horbik (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Zbigniew Górski (WTCH) // Corrosion Engineering, Science and Technology - 2017, vol. 52, no. 1, s. 13-21

  Artykuł naukowy 20 1,071
 • 5.
  Badanie rozpuszczalności osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem (III) baru w wodzie i alkoholach alifatycznych / Andrzej Szymański (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 458-460

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Determination of fluorine in herbs and water samples by molecular absorption spectrometry after preconcentration on nano-TiO2 using ultrasound-assisted dispersive micro solid phase extraction / Magdalena Krawczyk-Coda (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // Analytical and bioanalytical chemistry - 2017, vol. 409, iss. 27, s. 6439-6449

  Artykuł naukowy 40 3,307
 • 7.
  Ligandless, task-specific Ionic liquid-based ultrasound- assisted dispersive liquid–liquid microextraction for the determination of Cobalt ions by electrothermal atomic Absorption Spectrometry / Ewa Stanisz (WTCH), Justyna Werner (WTCH) // Analytical Letters - 2017, vol. 50, iss. 18, s. 2884-2899

  Artykuł naukowy 20 1,206
 • 8.
  Positive and negative aspects of green coffee consumption – antioxidant activity versus mycotoxins / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Agnieszka Waśkiewicz, Łukasz Stępień, Ewa Stanisz (WTCH) // Journal of the Science of Food and Agriculture - 2017, vol. 97, s. 4022-4028

  Artykuł naukowy 35 2,379
 • 9.
  Potential health benefits and quality of dried fruits: Goji fruits, cranberries and raisins / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Waśkiewicz // Food Chemistry - 2017, vol. 221, s. 228-236

  Artykuł naukowy 40 4,946
 • 10.
  ZnO nanoparticles as an adsorbent in ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction combined with high-resolution continuum source electrothermal atomic absorption spectrometry for determination of trace germanium in food samples / Ewa Stanisz (WTCH), Magdalena Krawczyk-Coda (WTCH) // Microchemical Journal - 2017, vol. 132, s. 136-142

  Artykuł naukowy 35 2,746
 • 11.
  Relationship between antioxidant capacity, chlorogenic acids and elemental composition of green coffee / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Maria Paz de Pena // LWT-food science and technology - 2016, vol. 73, s. 243-250

  Artykuł naukowy 40 2,329
 • 12.
  Ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction with nano-TiO2 as adsorbent for the determination of mercury species / Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // Talanta - 2016, vol. 161, s. 384-391

  Artykuł naukowy 40
 • 13.
  Can Ergosterol Be an Indicator of Fusarium Fungi and Mycotoxins in Cereal Products? / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Agnieszka Waśkiewicz, Łukasz Stępień, Monika Beszterda // Journal of the Brazilian Chemical Society - 2015, vol. 26, no. 4, s. 705-712

  Artykuł naukowy 25 1,096
 • 14.
  Selenium in Gluten-free Products / Iga Rybicka, Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Anna Gliszczyńska-Świgło // Plant Foods for Human Nutrition - 2015, vol. 70, no. 2, s. 224-229

  Artykuł naukowy 35 2,276
 • 15.
  Silver nanoparticles as a solid sorbent in ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction for the atomic absorption spectrometric determination of mercury in water samples / Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // Journal of Analytical Atomic Spectrometry - 2015, vol. 30, no. 11, s. 2353-2358

  Artykuł naukowy 35 3,379
 • 16.
  Generation of volatile copper species after in situ ionic liquid formation dispersive liquid-liquid microextraction prior to atomic absorption spectrometric detection / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // Talanta - 2014, vol. 129, s. 254-262

  Artykuł naukowy 40
 • 17.
  Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie specjacyjnej / Henryk Matusiewicz (WTCH), Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH) // W: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 8-9 maja, 2014, 2014 - s. 21

  Abstrakt
 • 18.
  Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie specjacyjnej / Henryk Matusiewicz (WTCH), Magdalena Krawczyk (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 1

  Abstrakt
 • 19.
  Liquid-phase microextraction techniques based on ionic liquids for preconcentration and determination of metals / Ewa Stanisz (WTCH), Justyna Werner (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // TrAC Trends in Analytical Chemistry - 2014, vol. 61, s. 54-66

  Artykuł naukowy 50 6,472
 • 20.
  Solid-phase extraction with multiwalled carbon nanotubes prior to photochemical generation of cadmium coupled to high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry / Ewa Stanisz (WTCH), Magdalena Krawczyk (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // Journal of Analytical Atomic Spectrometry - 2014, no. 29, s. 2388-2397

  Artykuł naukowy 35 3,466
 • 21.
  Sorbenty stosowane w mikroekstrakcji do fazy stałej do wzbogacania jonów metali i związków metaloorganicznych / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 88

  Abstrakt
 • 22.
  Task specific ionic liquid-coated PTFE tube for solid-phase microextraction prior to chemical and photo-induced mercury cold vapour generation / Ewa Stanisz (WTCH), Justyna Werner (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // Microchemical Journal - 2014, vol. 114, s. 229-237

  Artykuł naukowy 35 2,746
 • 23.
  Zastosowanie cieczy jonowych w mikroekstrakcji przed analizą śladową i specjacyjną / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Justyna Werner (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 1

  Abstrakt
 • 24.
  Zastosowanie cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych podczas oznaczania rtęci metodą CV AAS / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji", Poznań 2013, Poznań, 1-3 lipca, 2013, 2014 - s. 114

  Abstrakt
 • 25.
  Zastosowanie technik mikroekstrakcji opartych na cieczach jonowych do wzbogacania wybranych form rtęci / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 89

  Abstrakt
 • 26.
  Zastosowanie techniki TSIL PTFE SPME w połączeniu z generowaniem chemicznym oraz foto-generowaniem zimnych par do oznaczania śladowych ilości rtęci / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 8-9 maja, 2014, 2014 - s. 126

  Abstrakt
 • 27.
  Zastosowanie techniki TSIL-USA-DLLME w połączeniu z CV AAS do oznaczania Hg2+ i CH3Hg+ / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 1

  Referat
 • 28.
  Dispersive liquid-liquid microextraction with in situ ionic liquid formation for copper determination / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: XVII Euroanlysis : book of abstracts, Warszawa 25-29 August, 2013, 2013 - s. 583

  Abstrakt
 • 29.
  In situ metathesis ionic liquid formation dispersive liquid-liquid microextraction for copper determination in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // Talanta - 2013, vol. 115, s. 178-183

  Artykuł naukowy 40
 • 30.
  Mercury species determination by task specific ionic liquid-based ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction combined with cold vapour generation atomic absorption spectrometry / Ewa Stanisz (WTCH), Justyna Werner (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // Microchemical Journal - 2013, vol. 110, s. 28-35

  Artykuł naukowy 35 3,583
 • 31.
  Microwave-assisted extraction combined with HPLC-MS/MS for diagnosis of fungal contamination in building materials / Daria Horbik, Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Zbigniew Górski (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // Journal of the Brazilian Chemical Society - 2013, vol. 24, no. 9, s. 1478-1486

  Artykuł naukowy 25 1,253
 • 32.
  Oznaczanie wybranych form rtęci metodą TSIL USA DLLME w połączeniu z CV AAS / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia, 2013, 2013 - s. 83

  Abstrakt