Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Piotr Zierke, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Badanie spójności przestrzennej w gminach podmiejskich aglomeracji poznańskiej na przykładzie Lubonia / Joanna Kołata (WA), Piotr Zierke (WA) // Space–Society–Economy - 2019, nr 27, s. 7-27

  Artykuł naukowy 20
 • 2.
  Characteristics of Contemporary and Historical Town Squares in the Poznan Agglomeration - Examples and Analogies / Joanna Kołata (WA), Piotr Zierke (WA) // W: Defining the Architectural Space – Tradition and Modernity in Architecture. vol. 5 / red. Tomasz Kozłowski - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 - s. 17-33

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 3.
  Historical Buildings of the Poznan Agglomeration and their Relations with Contemporary Architecture / Joanna Kołata (WA), Piotr Zierke (WA) // W: Defining the Architectural Space – Tradition and Modernity in Architecture. vol. 7 / red. Tomasz Kozłowski - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 - s. 15-24

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 4.
  Rola tradycyjnej architektury w kształtowaniu form współczesnej zabudowy terenów podmiejskich na przykładzie Golęczewa / Piotr Zierke (WA) // W: Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi / red. Krzysztof Gasidło, Agata Twardoch - Gliwice, Polska : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017 - s. 123-132

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 5.
  The impact of depopulation in urban areas on the development of built-up suburban areas – the case of Poznań and Skórzewo / Piotr Zierke (WA) // Urban Development Issues - 2017, vol. 54, s. 53-59

  Artykuł naukowy 1
 • 6.
  Rewitalizacja energetyczna w architekturze tradycyjnej / Artur Nawrowski (WA), Piotr Zierke (WA) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2016, nr 1, s. 950-963

  Artykuł naukowy 9
 • 7.
  Tradycyjna architektura Golęczewa i jej wpływ na zabudowę współczesną / Piotr Zierke (WA) // W: Tendencje w rozwoju gospodarczym i przestrzennym małych miast w Polsce / red. Bartosz Bartosiewicz - Łódź, Poland : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 101-113

  Rozdział w monografii naukowej
 • 8.
  Wykorzystanie dziedzictwa architektonicznego do podniesienia jakości środowiska życia człowieka na terenach podmiejskich / Piotr Zierke (WA) // W: Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. T. 2 / red. Anna Januchta-Szostak (WA), Marzena Banach (WA) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 147-157

  Rozdział w monografii naukowej
 • 9.
  Aktywizacja dworów, pałaców i zamków w Wielkopolsce : osiągnięcia i sukcesy / Piotr Zierke (WA) // W: Krajobraz jako dorobek kulturowy / red. Małgorzata Milecka - Lublin, Polska : Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015 - s. 115-126

  Rozdział w monografii naukowej
 • 10.
  Odwołania do tradycji we współczesnej architekturze aglomeracji poznańskiej jako szansa na poprawę jakości przestrzeni / Piotr Zierke (WA) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica - 2015, 19, s. 21-33

  Artykuł naukowy 8
 • 11.
  Rewitalizacja energetyczna w architekturze tradycyjnej / Artur Nawrowski (WA), Piotr Zierke (WA) // W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport / red. Jan Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (WE) - Poznań, Poland : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015 - s. 675-687

  Rozdział w monografii naukowej
 • 12.
  Dobra kultury współczesnej jako element krajobrazu powiatu poznańskiego / Wojciech Bonenberg (WA), Piotr Zierke (WA) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, 2014 - 245 s.

  Monografia naukowa
 • 13.
  Medyna - element kształtujący tożsamość miast marokańskich / Piotr Zierke (WA) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka - 2013, Z. 29, s. 193-200

  Artykuł naukowy 3
 • 14.
  Wykorzystanie rysunkowych analiz krajobrazowych dla celów projektowych w przestrzeni wiejskiej / Piotr Zierke (WA) // W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej : zapis przestrzenia architektonicznej : praca zbiorowa. T. 2 / red. Maria Misiągiewicz, Dariusz Kozłowski - Kraków, Poland : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013 - s. 660-663

  Rozdział w monografii naukowej