Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Maciej Wiśniewski, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Effect of composition and ageing of chloride solutions on extraction of Rh(III) and Ru(III) with phosphonium ionic liquids Cyphos IL 101 and IL 104 / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Separation Science and Technology - 2018, vol. 53, iss. 8, s. 1249-1260

  25 1,354
 • 2.
  Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów. Część I. / Krzysztof Alejski (WTCH), Ireneusz Miesiąc (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Anna Sobczyńska (WTCH), Jacek Staniewski (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) / red. Maciej Wiśniewski (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 152 s.

  80
 • 3.
  Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów. Część II / Krzysztof Alejski (WTCH), Ireneusz Miesiąc (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Anna Sobczyńska (WTCH), Jacek Staniewski (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) / red. Maciej Wiśniewski (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 162 s.

  80
 • 4.
  Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów platynowców / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 394-397

  20
 • 5.
  Investigation of separation of Zn(II) from Fe(III) with polymer inclusion membranes containing phosphonium ionic liquids / Monika Baczyńska (WTCH), Żaneta Słomka (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: 43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia / red. Jozef Markos, 2016 - s. 731-738

 • 6.
  Phosphonium ionic liquids as extraction for recovery of ruthenium(III) from acidic aqueous solutions / Martyna Rzelewska (WTCH), Anna Kowalska (WTCH), Marta Tarnowska (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: 43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia / red. Jozef Markos, 2016 - s. 522-527

 • 7.
  Transport of iron ions from chloride solutions using cellulose triacetate matrix inclusion membranes with an ionic liquid carrier / Monika Baczyńska (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Chemical Papers - 2016, vol. 70, iss. 2, s. 172-179

  20 1,258
 • 8.
  Transport of Zn(II), Fe(II), Fe(III) across polymer inclusion membranes (PIM) and flat sheet supported liquid membranes (SLM) containing phosphonium ionic liquids as metal ion carriers / Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Teresa Maria Coll, Agustin Fortuny, Ana Maria Sastre, Maciej Wiśniewski (WTCH) // Separation Science and Technology - 2016, vol. 51, iss. 15-16, s. 2639-2648

  25 1,106
 • 9.
  Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bromide as extractant for Rh(III), Ru(III) and Pt(IV) from chloride solutions (vol 70, pg 454, 2016) / Martyna Rzelewska (WTCH), Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Chemical Papers - 2016, vol. 70, iss. 5, s. 668

  20 1,258
 • 10.
  Zastosowanie spektroskopii UV-VIS w badaniach ekstrakcji platynowców z kwaśnych roztworów wodnych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 841-844

 • 11.
  Effect of the structure of polymer inclusion membranes on zn(II) transport from chloride aqueous solutions / Monika Baczyńska, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Marek Nowicki (WFT), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Journal of Applied Polymer Science - 2015, vol. 132, no. 30, s. 42319-1-42319-11

  25 1,866
 • 12.
  Reactive extraction as a method for removal of low molecular carboxylic acids from fermantation broth / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Agnieszka Krzyżkowska, Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: Proceedings of 3rd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes. Separation Science - Theory and Practice, Karpacz, 6-10.09.2015, 2015

 • 13.
  Removal of Palladium(II) from Aqueous Chloride Solutions with Cyphos Phosphonium Ionic Liquids as Metal Ion Carriers for Liquid-Liquid Extraction and Transport Across Polymer Inclusion Membranes / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Martyna Rzelewska, Monika Baczyńska, Marta Janus, Maciej Wiśniewski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2015, vol. 51, no. 2, s. 621-631

  25 0,977
 • 14.
  Nanofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction hybrid system for separation of fumaric acid from fermentation broth / Krystyna Prochaska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Marta J. Woźniak-Budych, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Michalina Adamczak, Maciej Wiśniewski (WTCH), Jacek Staniewski (WTCH) // Bioresource Technology - 2014, vol. 167, s. 219-225

  45 4,494
 • 15.
  Reactive extraction as an efficient technique for removal of succinic acid from model solutions / Dominika Szternel, Monika Botkiewicz, Dorota Gołębiewska, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 182

 • 16.
  Removal of low molecular organic acids from aqueous solutions with reactive extraction / Dominika Szternel (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Polish Journal of Chemical Technology - 2013, vol.15, no. 4, s. 5-9

  15 0,474
 • 17.
  Removal of low-molecular carboxylic acids from aqueous solutions via diffusion dialysis / Dominika M Szternel, Kornelia Berek, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 93-95

 • 18.
  Separation of dicarboxylic acid using mamofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction operations / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Michalina Adamczak, Zofia Karaś, Marta Woźniak, Katarzyna Staszak (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Maciej Wiśniewski // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 167

 • 19.
  Separation of PGM ions from their mixtures with organic solutions of quaternary phosphonium salts / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of IVth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Separation Science- Theory and Practise, 2013 - s. 35-36

 • 20.
  Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali / Monika Baczyńska, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 6, s. 928-935

  15 0,367