Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Grzegorz Musielak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Ultrasound- and microwave-assisted intermittent drying of red beetroot / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Andrzej Pawłowski (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Reihaneh Pashminehazar, Abdolreza Kharaghani // Drying Technology - 2020, vol. 38, iss. 1-2, s. 93-107

  Artykuł naukowy 100 2,988
 • 2.
  Drying of apples in non-stationary conditions with microwaves and ultrasound / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH) // W: 7th European Drying Conference : proceedings - Torino, Italy : Politecnico di Torino, 2019 - s. 518-525

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 3.
  Ocena wpływu technik suszenia na własności przeciwutleniające kwiatostanu lipy Tilia Cordata / Marta Jachna (WTCH), Agata Kwiecińska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Andrzej Rybicki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 274-276

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Określenie zależności zawartości kwasów fenolowych w kwiatach lipy TILIA CORDATA od techniki suszenia / Agata Kwiecińska (WTCH), Marta Jachna (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Andrzej Rybicki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 43-44

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 5.
  Assessment of a new method for determining the relationship between effective diffusivity and moisture concentration - exemplified by autoclaved aerated concrete of four density classes / Halina Garbalińska, Marcin Stasiak (WE), Magdalena Bochenek, Grzegorz Musielak (WTCH) // International Journal of Heat and Mass Transfer - 2018, vol. 124, s. 288-297

  Artykuł naukowy 40 4,346
 • 6.
  Modeling of heat and mass transfer during ultrasound-assisted drying of a packed bed consisting of highly shrinkable material / Grzegorz Musielak (WTCH) // Chemical Engineering Research and Design - 2018, vol. 129, s. 25-33

  Artykuł naukowy 30 3,073
 • 7.
  Ultrasound- and microwave-assisted convective drying of carrots - Process kinetics and product's quality analysis / Joanna Kroehnke (WTCH), Justyna Szadzińska (WTCH), Marcin Stasiak (WE), Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Róża Biegańska-Marecik, Grzegorz Musielak (WTCH) // Ultrasonics Sonochemistry - 2018, vol. 48, s. 249-258

  Artykuł naukowy 45 7,279
 • 8.
  Convective drying of carrot – influence of the microwave and ultrasound enhancement / Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH) // W: 6th European Drying Conference EuroDrying’2017 19,20,21 June 2017 University of Liège, Belgium, 2017 - s. 1-7

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 9.
  Food drying enhancement by ultrasound - a review / Grzegorz Musielak (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Joanna Kroehnke // Trends in food science and technology - 2016, vol. 56, s. 126-141

  Artykuł naukowy 50 5,191
 • 10.
  Effectiveness of various deproteinization processes of bovine cancellous bone evaluated via mechano-biostructural properties of produced osteoconductive biomaterials / Ryszard Uklejewski, Mariusz Winiecki, Grzegorz Musielak (WTCH), Renata Tokłowicz (WTCH) // Biotechnology and Bioprocess Engineering - 2015, vol. 20, no. 2, s. 259-266

  Artykuł naukowy 20 1,211
 • 11.
  Modeling and Numerical Simulation of Clays Cracking During Drying / Grzegorz Musielak (WTCH), Tomasz Śliwa (WTCH) // Drying Technology - 2015, vol. 33, no. 14, s. 1758-1767

  Artykuł naukowy 35 1,854
 • 12.
  Influence of Varying Microwave Power during Microwave-Vacuum Drying on the Drying Time and Quality of Beetroot and Carrot Slices / Grzegorz Musielak (WTCH), Alicja Kieca // Drying Technology - 2014, vol. 32, no. 11, s. 1326-1333

  Artykuł naukowy 35 1,518
 • 13.
  Effect of drying techniques on the properties of the polyamide / Grzegorz Musielak (WTCH), Arkadiusz Kloziński (WTCH) // W: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczecin - Kołobrzeg, 2-6 września 2013. Sesja Specjalna: XIII Polskie Sympozjum Suszarnictwa, Kołobrzeg, 5-6 września 2013. Streszczenia - Szczecin, Polska : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2013 - s. 320

  Abstrakt
 • 14.
  Influence of varying vacuum-microwave drying conditions on drying kinetics and product quality / Grzegorz Musielak (WTCH) // W: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczecin - Kołobrzeg, 2-6 września 2013. Sesja Specjalna: XIII Polskie Sympozjum Suszarnictwa, Kołobrzeg, 5-6 września 2013. Streszczenia - Szczecin, Polska : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2013 - s. 319

  Abstrakt
 • 15.
  Modeling of brittle-elastic and visco-elastic behavior of clays during drying / Grzegorz Musielak (WTCH), Tomasz Śliwa // W: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Szczecin - Kołobrzeg, 2-6 września 2013. Sesja Specjalna: XIII Polskie Sympozjum Suszarnictwa, Kołobrzeg, 5-6 września 2013. Streszczenia - Szczecin, Polska : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2013 - s. 321

  Abstrakt
 • 16.
  Wpływ technik suszenia na właściwości poliamidu / Grzegorz Musielak (WTCH), Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2013, nr 5, s. 447-448

  Artykuł naukowy 7