Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Jacek Różański, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (41)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Reducing friction and engine vibrations with trace amounts of carbon nanotubes in the lubricating oil / Jarosław Kałużny (WILiT), Marek Waligórski (WILiT), Grzegorz M. Szymański (WILiT), Jerzy Merkisz (WILiT), Jacek Różański (WTCH), Marek Nowicki (WIMiFT), Mohanad Al-Karawi (WILiT), Krzysztof Kempa (WILiT) // Tribology International - 2020, vol. 151, s. 106484-1-106484-12

  Artykuł naukowy 200 4,271
 • 2.
  Assessment of the total volume membrane charge density through mathematical modeling for separation of succinic acid aqueous solutions on ceramic nanofiltration membrane / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jerzy Antczak (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Processes - 2019, vol. 7, iss. 9, s. 7090559-1-7090559-19

  Artykuł naukowy 70 2,753
 • 3.
  Capillary breakup extensional rheometry of sodium carboxymethylcellulose solutions in water and propylene glycol/water mixtures / Sylwia Różańska (WTCH), Karel Verbeke, Jacek Różański (WTCH), Christian Clasen, Patrycja Wagner (WTCH) // Journal of Polymer Science - Part B : Polymer Physics - 2019, vol. 57, iss. 22, s. 1537-1547

  Artykuł naukowy 100 2,489
 • 4.
  Effect of surfactants and leaf surface morphology on the evaporation time and coverage area of ZnIDHA droplets / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Plant and Soil - 2019, vol. 434, iss. 1-2, s. 93-105

  Artykuł naukowy 140 3,299
 • 5.
  Flow of emulsions stabilized by polymers through packed bed / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Transport in Porous Media - 2019, 128, iss. 2, s. 321-343

  Artykuł naukowy 70 2,376
 • 6.
  Homogenizacja emulsji o/w przy użyciu membran dynamicznych / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sebastian Frankiewicz (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 75-76

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 7.
  Intensyfikacja wymiany ciepła podczas przepływ roztworów związków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 113-114

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Właściwości reologiczne i stabilność sflokulowanych emulsji z dodatkiem NA-CMC i glikolu propylenowego / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 496-498

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ masy cząsteczkowej polimeru / Patrycja Wagner (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 489-491

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 10.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ stopnia podstawienia polimeru / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 419-421

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 11.
  Wpływ gliceryny na właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy / Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 137-138

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 12.
  Wpływ pH na straty ciśnienia podczas przepływu wodnych roztworów mieszanin kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA w rurze prostej / Maria Witkowiak (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 139-140

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 13.
  Applications and properties of physical gels obtained on the basis of cellulose derivatives / Patrycja Komorowska, Jacek Różański (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 185-200

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 14.
  Homogenizacja emulsji o/w podczas przepływu przez złoże mikrocząstek weglika krzemu / Jacek Różański (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 4, s. 116-117

  Artykuł naukowy 7
 • 15.
  Measuring techniques and potential applications of interface rheology / Jacek Różański (WTCH), Joanna Kmiecik-Palczewska // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2017 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Michał Doligalski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) - Cham, Switzerland : Springer, 2018 - s. 395-408

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 16.
  Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetai-ny/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 2, s. 36-37

  Artykuł naukowy 7
 • 17.
  Przepływ płynów jedno- i wielofazowych przez siatki i złoża cząstek kulistych / Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2018, t. 97, nr 12, s. 2040-2044

  Artykuł naukowy 15 0,428
 • 18.
  Wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na czas rozprzestrzeniania się i czas parowania roztworu nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 3, s. 61-62

  Artykuł naukowy 7
 • 19.
  Wpływ surfaktantów na pochłanianie i oddawanie wody przez nawóz ZnIDHA / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 2, s. 29-30

  Artykuł naukowy 7
 • 20.
  Effect of the degree of substitution on the rheology of sodium carboxymethylcellulose solutions in propylene glycol/water mixtures / Patrycja Komorowska, Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // Cellulose - 2017, vol. 24, iss. 10, s. 4151-4162

  Artykuł naukowy 45 3,809
 • 21.
  Extensional flow of carboxymethylcellulose sodium salt measured on the opposed-nozzle device / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Soft Materials - 2017, vol. 15, nr 4, s. 302-314

  Artykuł naukowy 30 1,132
 • 22.
  Modelowanie objętościowej gęstości ładunku podczas nanofiltracji wodnych roztworów kwasu bursztynowego z dodatkiem NaOH i 4MgCO3×Mg(OH)2×5H2O / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Katarzyna Karaś (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 96-99

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 23.
  Modelowanie procesu rozdziału wodnych roztworów zawierających metale ciężkie techniką nanofiltracji / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Arkadiusz Nędzarek, Waldemar Szaferski (WTCH), Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 93-95

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 24.
  Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 442-444

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 25.
  Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA przez trójnik i uskok rurowy / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 82-84

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 26.
  Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych mleka modyfikowanego / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Agnieszka Pijańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 66-68

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 27.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów metylocelulozy z dodatkiem glikolu propylenowego / Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 69-71

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 28.
  Wpływ stężenia glikolu propylenowego na właściwości reologiczne roztworów hydroksypropylometylocelulozy / Patrycja Komorowska (WTCH), Magdalena Rusinek (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 72-74

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 29.
  Wpływ tensydów na powierzchnię i czas wysychania kropli ZnIDHA na liściach owsa, rzepaku i kukurydzy / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 63-65

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 30.
  Wpływ utrwalania metodą wysokich ciśnień i standardowej pasteryzacji na właściwości reologiczne powierzchni międzyfazowej mleka kobiecego / Olga Barbarska, Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Małgorzata Rutkowska, Sylwester Rzoska, Aleksandra Wesołowska // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 28-30

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 31.
  Wpływ wilgotności powietrza i morfologii liści na powierzchnię pokrycia i czas parowania nawozu ZNIDHA / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 241-243

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 32.
  Przepływ układów ciecz-gaz w mieszalniku statycznym typu KMS / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Patrycja Komorowska // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2015, nr 6, s. 308-309

  Artykuł naukowy 7
 • 33.
  Reologia warstw powierzchniowych – zastosowanie, metody pomiaru, przykładowe wyniki / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Joanna Kmiecik // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2015, nr 6, s. 306-307

  Artykuł naukowy 7
 • 34.
  Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów / Jacek Różański (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2015 - 208 s.

  Monografia naukowa
 • 35.
  Extensional viscosity measurements of concentrated emulsions with the use of the opposed nozzles device / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH) // Brazilian Journal of Chemical Engineering - 2014, vol. 31, no. 1, s. 47-55

  Artykuł naukowy 25 1,043
 • 36.
  Lepkość wzdłużna emulsji / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 159 s.

  Monografia naukowa
 • 37.
  Właściwości reologiczne warstwy powierzchniowej cieczy wybranych piw komercyjnych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Joanna Kmiecik // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2014, nr 4 (95), s. 43-52

  Artykuł naukowy 15
 • 38.
  Właściwości reologiczne zatężonych kukurydzianych wywarów gorzelnianych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2014, nr 5 (96), s. 195-205

  Artykuł naukowy 15
 • 39.
  Extensional viscosity of o/w emulsion by polysaccharides measured on the opposed-nozzle device / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Piotr Mitkowski (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // Food Hydrocolloids - 2013, vol. 32, no. 1, s. 130-142

  Artykuł naukowy 45 4,280
 • 40.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów mieszanin niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2013, nr 3, s. 559-560

  Artykuł naukowy 7
 • 41.
  Zmiana struktury emulsji o/w w przepływie wzdłużnym / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // Inżynieria Rolnicza - 2013, nr 1, s. 233-242

  Artykuł naukowy