Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Paulina Jakubowska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (24)

 • 1.
  Kraft lignin/cubic boron nitride hybrid materials as functional components for abrasive tools / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Tadeusz Szalaty (WTCH), Małgorzata Szewczyńska, Adam Voelkel (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Biological Macromolecules - 2019, vol. 122, s. 88-94

  100 4,784
 • 2.
  Application of in-line rheological measurements for characterization of polypropylene/opoka rock powder composites / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Ewa Joanna Przybylska (WTCH), Robert Przekop // Polimery - 2019, vol. 64, nr 4, s. 282-289

  40 1,121
 • 3.
  The application of an extrusion slit die in the rheological measurements of polyethylene composites with calcium carbonate using an in-line rheometer / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH) // Polymer Engineering and Science - 2019, vol. 59, iss. s2, s. E16-E24

  70 1,920
 • 4.
  The evaluation of extensional viscosity of highly filled polyolefins composites films with calcium carbonate / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH) // Polymer Engineering and Science - 2019, vol. 59, iss. s1, s. E155-E163

  70 1,920
 • 5.
  The effect of the addition of a slip agent on the rheological properties of polyethylene: off-line and in-line measurements / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH) // Journal of Polymer Engineering - 2019, vol. 39, iss. 5, s. 422-431

  40 1,072
 • 6.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Advanced Materials Proceedings - 2018, vol. 3, iss. 1, s. 45-49

 • 7.
  Materiały hybrydowe lignina-Al2O3 i lignina-SiO2 jako dodatki w materiałach ściernych - charakterystyka porównawcza / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Artur Jamrozik (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska , 2018 - s. 105-108

 • 8.
  Rheological properties of polyolefin composites highly filled with calcium carbonate / Maria Rossella Nobile, Annalisa Fierro, Paulina Jakubowska (WTCH), Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // AIP Conference Proceedings - 2016, vol. 1736, iss. 1, s. 020125

  WoS
 • 9.
  A novel chitosan/sponge chitin origin material as a membrane for supercapacitors - preparation and characterization / Izabela Stępniak (WTCH), Maciej Galiński (WTCH), Krzysztof Nowacki (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Vasilii V. Bazhenov, Tilmann Leisegang, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // RSC Advances - 2016, vol. 6, no. 5, s. 4007-4013

  35 3,108
 • 10.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // W: Proceedings and Abstract Book International Conference on Materials Science & Technology, 01-04 March, 2016 Conference Center, University of Delhi, Delhi 110007, India / red. Ashutosh Tiwari - Sweden : VBRI Press AB, 2016 - s. 186-187

 • 11.
  Synthesis and characterisation of silica aerogel/carbon microfibers nanocomposites dried in supercritical and ambient pressure conditions / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Mikołaj Barełkowski (WBiIŚ), Szymon Niemier (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Journal of Sol-Gel Science and Technology - 2015, vol. 76, no. 1, s. 227-232

  40 1,473
 • 12.
  Synthesis and characterization of carbon fiber/silica aerogel nanocomposites / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Wojciech Strauchmann (WBiIŚ), Piotr Ziółkowski (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Journal of Non-Crystalline Solids - 2015, vol. 416, s. 1-3

  30 1,825
 • 13.
  Thermal Properties of Polyolefin Composites with Copper Silicate / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Damian Ambrożewicz (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Proceedings of PPS-30: The 30th International Conference of the Polymer Processing Society / red. S. C. Jana - Melville, Australia : American Institute of Physics, 2015 - s. 1-5

  WoS
 • 14.
  Wytwarzanie i charakterystyka materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanu i aerożeli / Teofil Jesionowski (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Damian Ambrożewicz, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Kasper Górny (WMRiT), Wiesław Zwierzycki (WMRiT), Krzysztof Bieńczak (WMRiT), Jan Szczepaniak // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 1, s. 85-92

  15 0,367
 • 15.
  Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Stanisław Zajchowski, Paulina Jakubowska (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 10, s. 739-746

  15 0,633
 • 16.
  Nonisothermal crystallization of highly-filled polyolefin/calcium carbonate composites / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // Journal of Applied Polymer Science - 2014, vol. 131, no. 23, s. 1-8

  25 1,768
 • 17.
  A novel functional MgO x SiO2/polyhedral oligomeric silsesquioxane hybrids as an active filler of polypropylene / Damian Ambrożewicz, Paulina Jakubowska (WTCH), Arkadiusz Kłoziński, Magdalena Nowacka, Beata Dudziec, Ewa Andrzejewska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Bogdan Marciniec // Polish Journal of Chemical Technology - 2013, vol.15, no. 4, s. 42-48

  15 0,474
 • 18.
  Napełniacze hybrydowe MgO.SiO2/POSS: otrzymywanie i zastosowanie / Damian Ambrożewicz, Paulina Jakubowska (WTCH), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Michał Dutkiewicz, Bogdan Marciniec, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7 czerwca 2013 / red. Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 - s. 101-102

 • 19.
  Ocena zgrzewalności polipropylenowych folii orientowanych / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH) // Przetwórstwo Tworzyw - 2013, nr 3, s. 195-200

  7
 • 20.
  Polimerowe materiały hybrydowe i kompozytowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) / Ewa Andrzejewska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Dawid Prządka, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH) // Polimery - 2013, nr 10, s. 794-804

  15 0,617
 • 21.
  Wpływ modyfikacji napełniacza na właściwości reologiczne kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia / Paulina Jakubowska (WTCH), Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 5, s. 757-760

  15 0,367
 • 22.
  Wpływ reaktywnych zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomeru poliuretanowego i wyjściowego poliestrodiolu / Dawid Prządka, Ewa Andrzejewska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Maciej Andrzejewski, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 11, s. 2018-2021

  15 0,367
 • 23.
  Wpływ technik homogenizacji na właściwości folii papieropodobnych / Paulina Jakubowska (WTCH), Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Przetwórstwo Tworzyw - 2013, nr 3, s. 182-186

  7
 • 24.
  Wpływ zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właśiwości elastomerów poliuretanowych / Dawid Prządka, Ewa Andrzejewska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Maciej Andrzejewski, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Joanna Potrawiak // W: Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7 czerwca 2013 / red. Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 - s. 311-312