Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Mariola Sądej, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  High temperature resistance of novel tantalum-based nanocrystalline refractory compounds / Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Mariola Sądej (WTCH), Mateusz Sopata (WBMiZ) // Journal of Alloys and Comounds - 2019, vol. 788, s. 476-484

  Artykuł naukowy 100 4,650
 • 2.
  Jonożele tiol-en modyfikowane związkami POSS / Aneta Lewandowska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Piotr Gajewski (WTCH), Mariola Sądej (WTCH), Dominika Mielcarek (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 389-391

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 3.
  Polyurethane composites with enhanced thermal conductivity containing boron nitrides / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WIT), Magdalena Naumowicz // Polimery - 2019, vol. 64, nr 9, s. 1-11

  Artykuł naukowy 40 1,097
 • 4.
  Photocurable acrylate-based composites with enhanced thermal conductivity containing boron and silicon nitrides / Mariola Sądej (WTCH), Hubert Gojżewski (WFT), Piotr Gajewski (WTCH), G. J. Vansco, Ewa Andrzejewska (WTCH) // eXPRESS Polymer Letters - 2018, vol. 12, iss. 9, s. 790-807

  Artykuł naukowy 35 2,875
 • 5.
  The influence of adding long basalt fiber on the mechanical and thermal properties of composites based on poly(oxymethylene) / Patrycja Bazan, Stanisław Kuciel, Mariola Sądej (WTCH) // Journal of Thermoplastic Composite Materials - 2018, 2018

  Artykuł naukowy 30 1,343
 • 6.
  Dataset for acrylate/silica nanoparticles formulations and photocured composites: viscosity, filler dispersion and bulk Poisson׳s ratio / Hubert Gojżewski (WFT), Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Martyna Kokowska (WTCH) // Data in Brief - 2017, vol. 12, s. 528-534

  Artykuł naukowy 15
 • 7.
  Effect of polymer network on thermodynamic stability and switching behavior of the smectic-C∗α phase / Magdalena Knapkiewicz, Mariola Sądej (WTCH), Wojciech Kuczyński, Adam Rachocki // Physical Review E - 2017, vol. 96, iss. 5

  Artykuł naukowy 35 2,284
 • 8.
  Możliwości aplikacyjne nanostruktur selenu / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Mariola Sądej (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Anita Szawala (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 145-147

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Nanoscale Young's modulus and surface morphology in photocurable polyacrylate/nanosilica composites / Hubert Gojżewski (WFT), Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Martyna Kokowska (WTCH) // European Polymer Journal - 2017, vol. 88, s. 205-220

  Artykuł naukowy 35 3,741
 • 10.
  Polyurethane composites with improved mechanical properties / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WMRiT) // W: 23rd International Conference Engineering Mechanics 2017 : Proceedings / red. Vladimír Fuis - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017 - s. 838-842

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5 15
 • 11.
  Silica/aluminum oxide hybrid as a filler for photocurable composites / Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // Progress in Organic Coatings - 2016, vol. 94, s. 1-8

  Artykuł naukowy 40 2,858
 • 12.
  Niemodyfikowana i modyfikowana SiO2 jako napełniacz fotoutwardzalnych kompozytów polimerowych / Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: Modyfikacja polimerów stan i perspektywy 2015 / red. Ryszard Steller, Danuta Żuchowska - Wrocław, Poland : Tempo, 2015 - s. 206-210

  Referat
 • 13.
  Powłoki lakiernicze na bazie polimetakrylanów otrzymywane metodą fotopolimeryzacji / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WMRiT), Dawid Prządka (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, 16-19.06.2015, Polanica Zdrój - Polanica-Zdrój, Polska , 2015

  Referat
 • 14.
  Kinetyka polimeryzacji kompozycji dentystycznych zawierających napełniacz krzemionkowy DT 4 / L. Grycz, Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 2014 - s. 59-60

  Abstrakt
 • 15.
  Krzemionka/tlenek glinu jako napełniacz kompozytów polimerowych otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji / Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Kinga Cyrulik // Przetwórstwo Tworzyw - 2014, nr 6, s. 522-525

  Artykuł naukowy 7
 • 16.
  Morphology of polyacrylate/nanosilica composites as studied by micro-Raman spectroscopy / Mirosław Szybowicz (WFT), Ariadna B. Nowicka (WFT), Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Mirosław Drozdowski (WFT) // Journal of Molecular Structure - 2014, vol. 1070, s. 131-136

  Artykuł naukowy 20 1,602
 • 17.
  Particle clustering in photocurable nanocomposites: Dependence of curing kinetics and viscoelastic properties / Piotr Ziobrowski, Ewa Andrzejewska (WTCH), Mirosław Szybowicz (WFT), Ariadna Nowicka (WFT), Mariola Sądej (WTCH), Hubert Gojżewski (WFT), Mirosław Drozdowski (WFT) // Journal of Applied Polymer Science - 2014, vol. 131, no. 4, s. 39895-1-39895-9

  Artykuł naukowy 25 1,768
 • 18.
  Surface-Dependent Effect of Functional Silica Fillers on Photocuring Kinetics of Hydrogel Materials / Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Beata Kurc (WTCH), Hubert Gojżewski (WFT), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Polymer Science. Part A: Polymer Chemistry - 2014, vol. 52, no. 24, s. 3472-3487

  Artykuł naukowy 35 3,113
 • 19.
  Fotoutwardzalne kompozyty polmerowe zawierające napełniacze na bazie nanokrzemionek / Mariola Sądej-Bajerlain, Ewa Andrzejewska (WTCH), Hubert Gojżewski (WFT) // W: Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7 czerwca 2013 / red. Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 - s. 319-320

  Referat
 • 20.
  Fotoutwardzalne nanokompozyty poliakrylan/krzemionka: rola progu perkolacji / Mariola Sądej-Bajerlein (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Hubert Gojżewski (WFT), Ariadna Nowicka, Piotr Ziobrowski (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Mirosław Drozdowski (WFT) // W: Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7 czerwca 2013 / red. Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 - s. 59-60

  Referat
 • 21.
  Investigation of polymer composites based on acrylate/nanosilica systemusing Raman spectroscopy / Ariadna Nowicka (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Piotr Ziobrowski (WFT), Mariola Sądej-Bajerlein, Ewa Andrzejewska, Mirosław Drozdowski (WFT) // W: XIIth International Conference on Molecular Spectroskopy : from molecules to nano- and biomaterials, Kraków-Białka Tatrzańska, 8-12 September, 2013 - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013 - s. 253

  Abstrakt