Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Przemysław Bartczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Functional titania–silica/chlorophyllin hybrids: design, fabrication, comprehensive physicochemical characteristic and photocatalytic test / Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Olga Bartlewicz, Przemysław Bartczak, Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2019, vol. 25, iss. 3, s. 485-499

  Artykuł naukowy 70 1,731
 • 2.
  Adsorbenty hybrydowe kontra jonity - porównanie zdolności sorpcyjnych względem barwników azowych / Monika Wawrzkiewicz, Zbigniew Hubicki, Teofil Jesionowski (WTCH), Przemysław Bartczak, Łukasz Klapiszewski (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 492-502

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 3.
  Removal of hazardous non-steroidal anti-inflammatory drugs from aqueous solutions by biosorbent based on chitin and lignin / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Science of the Total Environment - 2018, vol. 612, s. 1223-1233

  Artykuł naukowy 40 5,589
 • 4.
  Removal of nickel(II) and lead(II) ions from aqueous solution using peat as a low-cost adsorbent: a kinetic and equilibrium study / Przemysław Bartczak (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Natalia Karwańska, Małgorzata Kawalec, Monika Baczyńska (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Arabian Journal of Chemistry - 2018, vol. 11, s. 1209-1222

  Artykuł naukowy 35 3,298
 • 5.
  Hybrid lignin/oxide system based sorbents for hazardous metal ions removal / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials : 6-10 March 2017, Lisbon, Portugal, 2017

  Abstrakt
 • 6.
  Active MgO-SiO2 hybrid material for organic dye removal: a mechanism and interaction study of the adsorption of CI Acid Blue 29 and CI Basic Blue 9 / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2017, vol. 204, part 1, s. 1901-1912

  Artykuł naukowy 35 4,005
 • 7.
  Adhesive Stalks of Diatom Didymosphenia geminata as a Novel Biological Adsorbent for Hazardous Metals Removal / Marcin Wysokowski (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Agata Chudzińska (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Enrico Langer, Vasilii V. Bazhenov, Iaroslav Petrenko, Teresa Noga, Allison L. Stelling, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // CLEAN – Soil, Air, Water - 2017, vol. 45, no. 11, s. 1600678-1-1600678-11

  Artykuł naukowy 30 1,338
 • 8.
  Adsorpcja jako skuteczna metoda usuwania farmaceutyków z układów wodnych aspekt kinetyczny i termodynamiczny / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 2-4.04.2017 Toruń, 2017 - s. 59

  Abstrakt
 • 9.
  Enhanced removal of hazardous dye form aqueous solutions and real textile wastewater using bifunctional chitin/lignin biosorbent / Monika Wawrzkiewicz, Przemysław Bartczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Biological Macromolecules - 2017, vol. 99, s. 754-764

  Artykuł naukowy 35 3,909
 • 10.
  Removal of lead(II) ions by an adsorption process with use of an advanced SiO2/lignin biosorbent / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Tomasz Szatkowski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Polish Journal of Chemical Technology - 2017, Vol. 19, No. 1, s. 48-53

  Artykuł naukowy 15 0,550
 • 11.
  Treatment of model and galvanic waste solutions of copper(II) ions using a lignin/inorganic oxide hybrid as an effective sorbent / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Łukasz Kłapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Hazardous Materials - 2017, vol. 328, s. 150-159

  Artykuł naukowy 45 6,434
 • 12.
  Treatment of model solutions and wastewater containing selected hazardous metal ions using a chitin/lignin hybrid material as an effective sorbent / Przemysław Bartczak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Izabela Majchrzak (WTCH), Weronika Czernicka (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2017, vol. 204, part 1, s. 300-310

  Artykuł naukowy 35 4,005
 • 13.
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa w ocenie efektywności adsorpcji wybranych farmaceutyków z układów wodnych / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 2-4.04.2017 Toruń, 2017 - s. 37

  Abstrakt
 • 14.
  Anthocyanin dye conjugated with Hippospongia communis marine demosponge skeleton and its antiradical activity / Małgorzata Norman, Przemysław Bartczak, Jakub Zdarta, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Dyes and Pigments - 2016, vol. 134, s. 541-552

  Artykuł naukowy 40 3,473
 • 15.
  Marine sponge skeleton photosensitized by copper phthalocyanine: A catalyst for Rhodamine B degradation / Małgorzata Norman (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Iaroslav Petrenko, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Open Chemistry - 2016, vol. 14, no. 1, s. 243-254

  Artykuł naukowy 14 1,027
 • 16.
  Removal of cadmium(II) and lead(II) ions from model aqueous solutions using sol-gel-derived inorganic oxide adsorbent / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2016, vol. 22, iss. 4-6, s. 445-458

  Artykuł naukowy / referat 30 2,074 15
 • 17.
  Saw-sedge Cladium mariscus as a functional low-cost adsorbent for effective removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from aqueous systems / Przemysław Bartczak (WTCH), Sonia Żółtowska (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Andrzej Komosa, Ignacy Kitowski, Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2016, vol. 22, iss. 4-6, s. 517-529

  Artykuł naukowy / referat 30 2,074 15
 • 18.
  Sodium Copper Chlorophyllin Immobilization onto Hippospongia communis Marine Demosponge Skeleton and Its Antibacterial Activity / Małgorzata Norman (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Wiktor Tomala (WTCH), Barbara Żurańska (WTCH), Anna Dobrowolska, Adam Piasecki (WBMiZ), Katarzyna Czaczyk, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Molecular Sciences - 2016, vol. 17, iss. 10, s. 1564-1-1564-17

  Artykuł naukowy 30 3,226
 • 19.
  Zanieczyszczenia układów wodnych związkami organicznymi - aktualne problemy i rozwiązania / Przemysław Bartczak, Sonia Żółtowska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Środowisko i przemysł. T. 6 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak: Cursiva, 2016 - s. 15-58

  Rozdział w monografii naukowej
 • 20.
  A comprehensive study of Cd(II) ions removal utilizing high-surface-area binary Mg-Si hybrid oxide adsorbent / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Environmental Science and Technology - 2015, vol. 12, no. 11, s. 3613-3626

  Artykuł naukowy 30 2,344
 • 21.
  Adsorption of CI Natural Red 4 onto Spongin Skeleton of Marine Demosponge / Małgorzata Norman (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Włodzimierz Tylus, Tomasz Szatkowski (WTCH), Allison L. Stelling, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Materials - 2015, vol. 8, iss. 1, s. 96-116

  Artykuł naukowy 35 2,728
 • 22.
  Coffee grounds as an effective sorbent of phenol from aqueous systems / Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), M. Norman, K Kabat, Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids: Ninth International Symposium ISSHAC-9, Proceedings - Wrocław, Polska , 2015 - s. 174-176

  Referat
 • 23.
  Hydroxyapatite as a Support in Protease Immobilization Process / Jakub Zdarta (WTCH), Katarzyna Budzinska (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Hieronim Maciejewski, Teofil Jesionowski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2015, vol. 51, no. 2, s. 633-646

  Artykuł naukowy 25 0,977
 • 24.
  Immobilization of Amano Lipase A onto Stöber silica surface: process characterization and kinetic studies / Jakub Zdarta (WTCH), Karina Sałek (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Karolina Szwarc-Rzepka (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Open Chemistry - 2015, vol. 13, no. 1, s. 138-148

  Artykuł naukowy 14
 • 25.
  Removal of nickel(II) and cadmium(II) ions from aqueous solutions using an oxide adsorbent of MgO center dot SiO2 type / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak, Teofil Jesionowski (WTCH) // Desalination and Water Treatment - 2015, vol. 55, no. 5, s. 1271-1284

  Artykuł naukowy 20 1,272
 • 26.
  Silica conjugated with kraft lignin and its use as a novel ‘green’ sorbent for hazardous metal ions removal / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Marta Jankowska, Katarzyna Kabat, Teofil Jesionowski (WTCH) // Chemical Engineering Journal - 2015, vol. 260, s. 684-693

  Artykuł naukowy 45 5,310
 • 27.
  Influence of calcination parameters on physicochemical and structural properties of co-precipitated magnesium silicate / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak, Łukasz Klapiszewski, Dominik Paukszta (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2014, vol. 50, no. 1, s. 119-129

  Artykuł naukowy 25 0,926
 • 28.
  Modification of Chitin with Kraft Lignin and Development of New Biosorbents for Removal of Cadmium(II) and Nickel(II) Ions / Marcin Wysokowski, Łukasz Klapiszewski, Dariusz Moszyński, Przemysław Bartczak, Tomasz Szatkowski, Izabela Majchrzak, Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Vasilii V. Bazhenov, Teofil Jesionowski (WTCH) // Marine Drugs - 2014, vol. 12, no. 4, s. 2245-2268

  Artykuł naukowy 40 2,853
 • 29.
  Silica/lignosulfonate hybrid materials: Preparation and characterization / Łukasz Klapiszewski, Jakub Zdarta, Tomasz Szatkowski, Marcin Wysokowski, Magdalena Nowacka, Karolina Szwarc-Rzepka, Przemysław Bartczak, Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Central European Journal of Chemistry - 2014, vol. 12, no. 6, s. 719-735

  Artykuł naukowy 25
 • 30.
  Adsorption of Ni(II) from model solutions using co-precipitated inorganic oxides / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak, Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Magdalena Nowacka, Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2013, vol. 19, no. 2-4, s. 423-434

  Artykuł naukowy 30 1,735
 • 31.
  Preparation and characterization of multifunctional chitin/lignin materials / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Izabela Majchrzak (WBiIŚ), Tomasz Szatkowski, Magdalena Nowacka, Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Karolina Szwarc-Rzepka, Przemysław Bartczak, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Nanomaterials - 2013, vol. 2013, article ID 425726, s. 1-13

  Artykuł naukowy 30 1,611