Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Bogdan Staszak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  MV network earth fault parameters measurement as factor supporting quality of network operation in case of renewable sources presence / Józef Lorenc (WE), Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bogdan Staszak (WE), Jacek Handke (WE) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012061-1-012061-10

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 2.
  Adaptive functions in G0> and YY0 earth fault protection / Józef Lorenc (WE), Krzysztof Łowczowski (WE), Bogdan Staszak (WE) // ITM Web of Conferences - 2018, vol. 19, s. 01018-1-01018-2

  Artykuł naukowy / referat 5 15
 • 3.
  Earth fault protection supperted with adaptive admittance criteria / Józef Lorenc (WE), Krzysztof Łowczowski (WE), Bogdan Staszak (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2018, R. 94, nr 8, s. 132-135

  Artykuł naukowy 14
 • 4.
  Ground Fault Compensation Effectiveness Conditions in MV Grids with Significant To-Ground Unbalance / Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE), Jacek Handke (WE) // Acta Energetica - 2018, nr 4(37), s. 81-87

  Artykuł naukowy 7
 • 5.
  Kryteria regulacji nadążnej kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach średniego napięcia / Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE), Ryszard Borucki, Michał Torbus // Przegląd Elektrotechniczny - 2018, R. 94, nr 10, s. 29-32

  Artykuł naukowy 14
 • 6.
  Poprawa skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych typu yy0 wspieranych funkcjami adaptacyjnymi / Józef Lorenc (WE), Krzysztof Łowczowski (WE), Bogdan Staszak (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2018, Issue 94, s. 169-179

  Artykuł naukowy 9
 • 7.
  Wspomaganie bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnych SN przez program doboru zabezpieczeń ziemnozwarciowych / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce : wybrane aspekty badawcze / red. Robert Maciejewski - Poznań, Polska : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018 - s. 178-191

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 8.
  Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // INPE - Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych - 2017, nr 208-209, s. 31-39

  Artykuł naukowy 5
 • 9.
  Przenośny układ pomiaru parametrów ziemnozwarciowych w sieciach SN / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE), Adam Wiśniewski (WE) // W: XV Konferencja Naukowa-Techniczna z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" n.t. Stacje Elektroenergetyczne 2017 Poznań, 24 maja 2017 r. - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2017 - s. 47-57

  Referat
 • 10.
  Wspomaganie układów pomiarowych parametrów doziemnych sieci SN / Józef Lorenc (WE), Aleksandra Schött (WE), Bogdan Staszak (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2017, Issue 90, s. 33-43

  Artykuł naukowy 9
 • 11.
  Zmodyfikowana metoda kompensacji nadążnej w sieciach SN z asymetrią doziemną / Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE), Jacek Handke (WE) // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - 2017, nr 53, s. 66-68

  Artykuł naukowy 10
 • 12.
  Efektywne działania prowadzące do poprawy ciągłości zasilania z sieci dystrybucyjnych / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2016, nr 1, s. 1469-1482

  Artykuł naukowy 9
 • 13.
  Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // Wiadomości Elektrotechniczne - 2016, nr 12, s. 37-42

  Artykuł naukowy 6
 • 14.
  Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłosci i jakości zasilania / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: XIV Konferencja Naukowa-Techniczna z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" n.t. Stacje Elektroenergetyczne 2016 Poznań, 11 maja 2016 r. - Poznań, Polska : Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2016 - s. 21-27

  Referat
 • 15.
  Modelowanie zjawisk wywołujących asymetrię napięć doziemnych w sieciach SN / Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2016, Issue 86, s. 117-127

  Artykuł naukowy 9
 • 16.
  Phenomena leading to asymmetry of phase–to–earth voltages in MV networks / Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // Computer Applications in Electrical Engineering - 2016, vol. 14, s. 158-167

  Artykuł naukowy 6
 • 17.
  Pomiar parametrów sieci SN na podstawie wprowadzonej asymetrii napięcia w punkcie neutralnym / Paweł Dawidowski, Marcin Krakowski, Przemysław Balcerek, Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: Seminarium 2016 : Automatyka elektroenergetyczna inteligentnych sieci rozdzielczych, Łódź, 1-3 czerwca 2016 - Warszawa, Polska : Instytut Energetyki, 2016 - s. 39-43

 • 18.
  Support the work of earth fault passage indicator in MV grid / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bogdan Staszak (WE), Bartosz Olejnik (WE), Przemysław Balcerek // W: Proceedings of the "Electrical Power Networks 2016 - EPNet 2016" September 19-21, 2016, Szklarska Poręba, Poland: Department of Electrical Power Engineering of Wroclaw University of Science and Technology, 2016 - s. 1-4

  Referat
 • 19.
  Wykrywanie zwarć wysokooporowych w skompensowancyh sieciach SN / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2016, nr 1, s. 1325-1337

  Artykuł naukowy 9
 • 20.
  Zasady sterowania kompensacją pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2016, nr 1, s. 1397-1408

  Artykuł naukowy 9
 • 21.
  Earth fault detection and isolation system for MV network / Józef Lorenc (WE), Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bartosz Olejnik (WE), Bogdan Staszak (WE), Przemysław Balcerek // W: Proceedings of the Modern Electric Power Systems 2015 - MEPS 2015, Wroclaw, Poland, July 6-9, 2015: Wrocław University of Technology, 2015 - s. 1-6

  Referat 15
 • 22.
  Efektywne działania prowadzące do poprawy ciągłości zasilania z sieci dystrybucyjnych / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / red. Jan Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (WE) - Poznań, Poland : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015 - s. 469-482

  Rozdział w monografii naukowej
 • 23.
  Nowe rozwiązania w zabezpieczeniach od skutków zwarć doziemnych w sieci SN / Bartosz Olejnik (WE), Bogdan Staszak (WE) // Wiadomości Elektrotechniczne - 2015, nr 12, s. 12-14

  Artykuł naukowy 6
 • 24.
  Wykrywanie zwarć wysokooporowych w skompensowanych sieciach SN / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / red. Jan Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (WE) - Poznań, Poland : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015 - s. 307-319

  Rozdział w monografii naukowej
 • 25.
  Zasady sterowania kompensacją pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / red. Jan Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (WE) - Poznań, Poland : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015 - s. 383-394

  Rozdział w monografii naukowej
 • 26.
  Evaluation of Frequency Estimation Algorithms for Actual Requirements of Automatic Load Shedding / Józef Lorenc (WE), Andrzej Kwapisz (WE), Jacek Handke (WE), Bogdan Staszak (WE) // W: Safety of the Polish power system / red. Andrzej Demenko (WE), Józef Lorenc (WE) - Poznań, Poland : Scientific Publishers, 2014 - s. 97-105

  Rozdział w monografii naukowej
 • 27.
  Nowe rozwiązania w automatyce ziemnozwarciowej sieci SN / Józef Lorenc (WE), Witold Hoppel, Bogdan Staszak (WE), Maria Szperkowska // W: XVII Ogólnopolska Konferencja 2014 : Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce, Karpacz, 15-17 października, 2014, 2014 - s. 111-115

  Referat
 • 28.
  Przykłady zwarć wysokooporowych w liniach SN / Bogdan Staszak (WE), Andrzej Pokojski // W: Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesna problematyka sieci średnich napięć 2014", Opalenica, 1-3 października 2014, 2014 - s. 1-7

  Referat
 • 29.
  Automatyczne sterowanie kompensacją ziemnozwarciową w sieciach SN przy wykorzystaniu miernika parametrów ziemno-zwarciowych / Józef Lorenc (WE), Michał Tybus, Bogdan Staszak (WE) // Wiadomości Elektrotechniczne - 2013, nr 12, s. 34-36

  Artykuł naukowy 6
 • 30.
  New solution of identification of high-impedance earth-fault in compensated MV network / Józef Lorenc (WE), Jacek Handke (WE), Andrzej Kwapisz (WE), Bogdan Staszak (WE), Przemysław Balcerek // W: 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013), Stockholm, 10-13 June, 2013: IET, 2013 - s. 1-4

  Referat
 • 31.
  Określenie doziemnych prądów pojemnościowych sieci SN za pomocą miernika MPZ / Bogdan Staszak (WE), Józef Lorenc (WE), Jacek Handke (WE) // W: XVI Ogólnopolska Konferencja 2013 : Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Licheń Stary, 16-18 października, 2013, 2013 - s. 1-6

  Referat