Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Krzysztof Walczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Analysis of Overvoltages Appearing in One-Sidedly Ungrounded MV Power Cable Screen / Aleksandra Schött-Szymczak (WIŚiE), Krzysztof Walczak (WIŚiE) // Energies - 2020, vol. 13, no. 7, s. 1821-1-1821-14

  Artykuł naukowy 140 2,702
 • 2.
  Comparative Tests of Partial Discharges in Nomex® 910 Paper and Cellulose Paper / Hubert Morańda (WIŚiE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WIŚiE), Piotr Przybyłek (WIŚiE), Krzysztof Walczak (WIŚiE), Radosław Szewczyk // Energies - 2020, vol. 13, no. 3, s. 647-1-647-8

  Artykuł naukowy 140 2,702
 • 3.
  Development and implementation of partial discharges on-line monitoring module in GIS 110KV switchgears / Wiesław Gil, Wiktor Masłowski, Przemysław Wronek, Edwin Jęchorek, Wojciech Sikorski (WIŚiE), Krzysztof Walczak (WIŚiE) // W: Cigre Paris Session 48: CIGRE, 2020

  Referat
 • 4.
  Monitoring pracy transformatora energetycznego / Krzysztof Walczak (WIŚiE), Krzysztof Siodła (WIŚiE) // INPE - Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych - 2020, nr 244-245, s. 26-35

  Artykuł naukowy 5
 • 5.
  On-Line Partial Discharge Monitoring System for Power Transformers Based on the Simultaneous Detection of High Frequency, Ultra-High Frequency, and Acoustic Emission Signals / Wojciech Sikorski (WIŚiE), Krzysztof Walczak (WIŚiE), Cyprian Szymczak (WIŚiE), Wiesław Gil // Energies - 2020, vol. 13, no. 13, s. 3271-1-3271-37

  Artykuł naukowy 140 2,702
 • 6.
  Badanie wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia metodami AE, HF, UHF / Krzysztof Siodła (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hubert Morańda (WE), Cyprian Szymczak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Wiesław Gil // W: Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa : Transformator'19, 7-9 maja 2019 r., Toruń - Poznań, Polska : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2019 - s. 113-120

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 7.
  Monitoring pracy transformatora energetycznego / Krzysztof Walczak (WE), Krzysztof Siodła (WE) // W: XVII Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" n.t. Stacje Elektroenergetyczne 2019: Oddział Poznański SEP, 2019 - s. 45-52

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 8.
  Ochrona przed wewnętrznymi przepięciami w sieciach SN – podstawy teoretyczne / Krzysztof Walczak (WE), Józef Jacek Zawodniak // Automatyka, Elektryka, Zakłócenia - 2019, vol. 10, nr 3 (37), s. 36-45

  Artykuł naukowy 5
 • 9.
  Wybrane problemy zawilgocenia izolacji celulozowej wysokonapięciowych izolatorów przepustowych / Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Hubert Morańda (WE), Piotr Przybyłek (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 8, s. 44-48

  Artykuł naukowy 20
 • 10.
  Zastosowanie bezkontaktowych czujników pojemnościowych w badaniach i diagnostyce wysokonapięciowych układów izolacyjnych / Krzysztof Walczak (WE) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2018 - 194 s.

  Monografia naukowa 80
 • 11.
  Złożony problem wyznaczania zawilgocenia izolacji przepustów wysokiego napięcia / Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Piotr Przybyłek (WE), Hubert Morańda (WE) // W: Materiały konferencyjne XII Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne Nowoczesne technologie i eksploatacja: CMYK Studio Sp., 2018 - s. 19-31

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 12.
  Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier-olej / Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Piotr Przybyłek (WE) // W: Międzynarodowa konferencja transformatorowa Transformator '17 - Poznań, Polska : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2017 - s. 181-193

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 13.
  Migracja wody w układzie izolacyjnym papier-olej w aspekcie monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym / Wojciech Sikorski (WE), Piotr Przybyłek (WE), Krzysztof Walczak (WE) // W: Materiały konferencyjne : Transformatory energetyczne i specjalne : Transformatory - Podstawa systemu energetycznego / red. Krzysztof Majer: CMYK Studio Sp. z o.o., 2016 - s. 111-126

  Referat
 • 14.
  Moisture Migration in an Oil-Paper Insulation System in Relation to Online Partial Discharge Monitoring of Power Transformers / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE), Piotr Przybyłek (WE) // Energies - 2016, vol. 9, no. 10, s. 1-16

  Artykuł naukowy 25 2,262
 • 15.
  Wielomodułowy system monitoringu wyładowań niezupełnych oparty na metodach EA, HF i UHF / Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Wiesław Gil // Przegląd Elektrotechniczny - 2016, R. 92, nr 10, s. 5-9

  Artykuł naukowy 14
 • 16.
  Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier-olej / Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Piotr Przybyłek (WE) // W: Postępy w Elektrotechnologii : VIII Konferencja Naukowa, Jamrozowa Polana, 23-25.09.2015: Wydawnictwo Ksiązkowe Instytutu Elektrotechniki, 2015

  Abstrakt
 • 17.
  Efekt endotermiczny towarzyszący rozwojowi bubble effect / Piotr Przybyłek (WE), Hubert Morańda (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak // Energia Elektryczna - 2015, nr 6, s. 14-15

  Artykuł naukowy
 • 18.
  Efekt endotermiczny towarzyszący rozwojowi bubble effect / Piotr Przybyłek (WE), Hubert Morańda (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak // W: Międzynarodowa Konferencja Transformator ‘15, Gdańsk, 12-14 maja, 2015 - Poznań, Poland : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2015 - s. 111-115

  Referat
 • 19.
  The bubble effect in bushings – investigations on models / Piotr Przybyłek (WE), Hubert Morańda (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE) // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation - 2015, vol. 22, no. 6, s. 3405-3412

  Artykuł naukowy 30 1,306
 • 20.
  Zastosowanie modułu bezkontaktowego pomiaru wysokiego napięcia w systemie monitoringu transformatora energetycznego / Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE) // W: Międzynarodowa Konferencja Transformator ‘15, Gdańsk, 12-14 maja, 2015 - Poznań, Poland : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2015 - s. 43-51

  Referat
 • 21.
  Algorytmy oceny aktywności wyładowań niezupełnych w aspekcie generowania ostrzeżeń i alarmów w systemie monitoringu transformatora energetycznego PDtracker / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne : Nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja, Kazimierz Dolny, 8-10 października, 2014 / red. Krzysztof Majer: CMYK Studio Sp., 2014 - s. 119-129

  Referat
 • 22.
  Analiza trendu parametrów wyładowań niezupełnych realizowana przez system monitoringu transformatorów energetycznych PDtracker / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2014, nr 10, s. 168-171

  Artykuł naukowy 14
 • 23.
  PDtracker - system monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2014, nr 10, s. 45-49

  Artykuł naukowy 14
 • 24.
  Badania modelowe izolatorów przepustowych typu OIP oraz RBP w aspekcie wystąpienia bubble effect / Hubert Morańda (WE), Piotr Przybyłek (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE) // Pomiary Automatyka Kontrola - 2013, vol. 59, nr 2, s. 172-175

  Artykuł naukowy
 • 25.
  Bubble effect w układach izolacyjnych papier-ester syntetyczny oraz papier-olej mineralny / Piotr Przybyłek (WE), Hubert Morańda (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2013, nr 7, s. 296-299

  Artykuł naukowy 14
 • 26.
  Detekcja, lokalizacja i monitoring wyładowań niezupełnych w transformatorze przy użyciu metody emisji akustycznej / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hubert Morańda (WE) // Wiadomości Elektrotechniczne - 2013, nr 2, s. 14-18

  Artykuł naukowy 6
 • 27.
  Doświadczenia z rocznej eksploatacji systemu monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze sieciowym dużej mocy / Krzysztof Walczak (WE), Wojciech Sikorski (WE), Marek Andrzejewski, Wiesław Gil // W: Transformator : Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa, Gdańsk, 5-7 czerwca 2013: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2013 - s. 1-15

  Referat
 • 28.
  Moisture in cellulose insulation of power transformers - statistics / Jarosław Gielniak (WE), Andrzej Graczkowski (WE), Hubert Morańda (WE), Piotr Przybyłek (WE), Krzysztof Walczak (WE), Zbigniew Nadolny (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), K. Feser, S.M. Gubanski // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation - 2013, vol. 20, no. 3, s. 982-987

  Artykuł naukowy 30 1,228
 • 29.
  Power transformer diagnostics based on acoustic emission method / Wojciech Sikorski (WE), Krzysztof Walczak (WE) // W: Acoustic emission - research and applications / red. Wojciech Sikorski - Croatia : InTech, 2013 - s. 91-116

  Rozdział w monografii naukowej
 • 30.
  Study of the dielectric response of ester impregnated cellulose for moisture content evaluation / Andrzej Graczkowski (WE), Jarosław Gielniak (WE), Piotr Przybyłek (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hubert Morańda (WE) // W: Proceeding of the 23rd Nordic Insulation Symposium (NORDIS-IS13), Trondheim, Norway, June 2013 - Trondheim, Norway : NORD-IS &Akademika Publishing, 2013 - s. 67-70

  Referat
 • 31.
  Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym / Jarosław Gielniak (WE), Andrzej Graczkowski (WE), Hubert Morańda (WE), Piotr Przybyłek (WE), Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2013, nr 7, s. 258-260

  Artykuł naukowy 14