Trwa generowanie pliku...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (97)

 • 1.
  Risk Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems / Monika Kardach (WIT), Paweł Fuć (WIT), Marta Galant (WIT), Marta Maciejewska (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, s. 95-105

 • 2.
  Use of Faultlessness Indicator to Rate Human Reliability in Human – Operating Aircraft System / Marta Maciejewska (WIT), Paweł Fuć (WIT), Marta Galant (WIT), Monika Kardach (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, s. 107-124

 • 3.
  Analysis of LDV operation manner in terms of its environmental and economical indexes / Mateusz Nowak (WIT), Paweł Fuć (WIT), Maciej Andrzejewski, Łukasz Rymaniak (WIT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2018, vol. 25, no. 4, s. 317-323

  14
 • 4.
  Retrofitting issues of non-road vehicles on the example of a farm tractor / Barbara Sokolnicka (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Natalia Szymlet (WIT), Maciej Siedlecki (WIT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 4, s. 193-196

  12
 • 5.
  Pollutant emissions analysis of a hybrid drive bus in a SORT 2 test / Paweł Fuć (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042020-1-042020-10

 • 6.
  Analysis of particle mass and number emission from an SI engine with direct fuel injection and a particulate filter / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Barbara Sokolnicka (WMRiT), Natalia Szymlet (WMRiT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042019-1-042019-8

 • 7.
  The Analysis of Exhaust Gas Thermal Energy Recovery Through a TEG Generator in City Traffic Conditions Reproduced on a Dynamic Engine Test Bed (vol 44, pg 1704, 2015) / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Krzysztof Wojciechowski // Journal of Electronic Materials - 2018, vol. 47, no. 5, s. 3059

  30 1,676
 • 8.
  Powertrain technology transfer between F1 and the automotive industry based on Mercedes-Benz / Tomasz Kalociński, Łukasz Rymaniak (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // Combustion Engines - 2018, T. 57, no. 1(172), s. 3-13

  13
 • 9.
  Analiza możliwości implementacji metod oceny ryzyka w transporcie lotniczym / Paweł Fuć (WMRiT), Monika Kardach (WMRiT), Marta Galant (WMRiT) // W: Nasze stulecie. Nauka dla obronności - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 221-222

 • 10.
  Analiza wpływu niewystarczającej ilości snu na poprawność wykonania zadań przez pilota / Marcin Berlik (WIZ), Marta Galant (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: Nasze stulecie. Nauka dla obronności - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 137-138

 • 11.
  Analysis of specific emission of exhaust gases from gasoline direct injection engine in real operation conditions and on dynamic engine dynamometer / Barbara Sokolnicka (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Natalia Szymlet (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // W: International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW): IEEE, 2018 - s. 231-234

 • 12.
  Comparative analysis of passenger car and non-road machinery specific emission in real operating conditions / Natalia Szymlet (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Barbara Sokolnicka (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // W: International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW): IEEE, 2018 - s. 226-230

 • 13.
  Measurement of Exhaust Emissions under Actual Operating Conditions with the Use of PEMS: Review of Selected Vehicles / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // W: Improvement Trends for Internal Combustion Engines / red. Bilge Albayrak Ceper: InTech, 2018 - s. 99-127

 • 14.
  Testy w warunkach rzeczywistych związane z wyznaczeniem emisji zanieczyszczeń i redukcją energochłonności pojazdów poruszających się po drogach żelaznych / Paweł Daszkiewicz, Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: I Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja : Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie, 2018 - s. 32-33

 • 15.
  The Analysis of Fuel Consumption and Exhaust Emissions From Forklifts Fueled by Diesel Fuel and Liquefied Petroleum Gas (LPG) Obtained Under Real Driving Conditions / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Przemysław Kurczewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // W: Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition - USA : ASME, 2018

  WoS
 • 16.
  Wpływ procedur przedstartowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych / Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Marta Maciejewska (WMRiT), Marta Galant (WMRiT) // W: Nasze stulecie. Nauka dla obronności - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 365-366

 • 17.
  Measurement of exhaust emissions from farm machinery under actual operating conditions with the pems equipment – selected issues / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Sylwester Weymann // International Scientific Journal Mechanization in agriculture & Conserving of the Resources - 2017, no. 4, s. 151-156

 • 18.
  Nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich / Jerzy Merkisz (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 282-286

  7
 • 19.
  Wpływ generatora ATEG na sprawność ogólną silnika ZI / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, z. 116, s. 209-219

  7
 • 20.
  Badania emisji składników gazowych i cząstek stałych lekkiego pojazdu dostawczego w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Mateusz Nowak (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 327-331

  7
 • 21.
  Analiza rynku elektrycznych pojazdów miejskich / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Dawid Gallas (WMRiT), Natalia Szymlet (WMRiT), Barbara Sokolnicka (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 94-99

  7
 • 22.
  Analiza emisji węglowodorów z pojazdu z bezpośrednim wtryskiem benzyny w rzeczywistych warunkach ruchu / Paweł Fuć (WMRiT), Barbara Sokolnicka (WMRiT), Natalia Szymlet (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 100-103

  7
 • 23.
  Dynamic Test Bed Analysis of Gas Energy Balance for a Diesel Exhaust System Fit with a Thermoelectric Generator / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Journal of Electronic Materials - 2017, Vol. 46, No. 5, s. 3145-3155

  30 1,566
 • 24.
  The influence of the driving style on the exhaust emission from a Passenger Car with a euro 5 diesel engine / Paweł Fuć (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Barbara Sokolnicka (WMRiT), Natalia Szymlet (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2017, vol. 69, no. 4, s. 5-19

  6
 • 25.
  Analiza katalitycznego ograniczania emisji spalin / Paweł Fuć (WMRiT) // W: Badania emisji zanieczyszczeń silników spalinowych / red. Jacek Pielecha (WMRiT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 201-232

 • 26.
  Badania emisji spalin silników z filtrami cząstek stałych / Paweł Fuć (WMRiT) // W: Badania emisji zanieczyszczeń silników spalinowych / red. Jacek Pielecha (WMRiT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 233-250

 • 27.
  Development of a Method of Calculation of Energy Balance in Exhaust Systems in Terms of Energy Recovery / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // W: ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Volume 8: Heat Transfer and Thermal Engineering: ASME, 2017

  WoS
 • 28.
  Fuel consumption and exhaust emissions in the process of mechanized timber extraction and transport / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Władyslaw Kusiak // European Journal of Forest Research - 2016, not assigned : published with open access at Springerlink.com, s. 1-8

  35 2,017
 • 29.
  Analysis of an Increase in the Efficiency of a Spark Ignition Engine Through the Application of an Automotive Thermoelectric Generator / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Marta Galant (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Journal of Electronic Materials - 2016, Vol. 45, No. 8, s. 40028-40037

  25 1,579
 • 30.
  An environmental life cycle assessment of forklift operation: a well-to-wheel analysis / Paweł Fuć (WMRiT), Przemysław Kurczewski (WMRiT), Anna Lewandowska, Ewa Nowak (WTCH), Jarosław Selech (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // The International Journal of Life Cycle Assessment - 2016, Vol. 21, Iss. 10, s. 1438-1451

  35 3,173
 • 31.
  Overview of solutions for lithium-ion batteries used in electric vehicles / Michał Sierszyński, Michał Pikuła, Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Marta Galant (WMRiT) // International Journal of Energy and Environment - 2016, vol. 10, s. 105-111

 • 32.
  Actual Emissions from Urban Buses Powered with Diesel and Gas Engines / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT) // Transportation Research Procedia - 2016, vol. 14, s. 3070-3078

 • 33.
  Analysis of the CO2, NOx emission and fuel consumption from a heavy-duty vehicle designed for carriage of timber / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2016, vol. 148

  WoS
 • 34.
  Comparative Study on Exhaust Emissions from EEV City Buses Fuelled by Diesel Fuel And CNG / Miłosław Kozak (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // W: FISITA 2016 World Automotive Congress 26–30 September 2016, Busan, Korea : Proceedings: FISITA, 2016 - s. 1-11

 • 35.
  Development of the methodology of exhaust emissions measurement under RDE (Real Driving Emissions) conditions for non-road mobile machinery (NRMM) vehicles / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2016, vol. 148, s. 1-11

  WoS
 • 36.
  Environmental Aspects of the Use of CNG in Public Urban Transport / Jerzy Merkisz (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions / red. Krzysztof Biernat - Croatia : InTech, 2016 - s. 1-22

 • 37.
  Fizykochemiczne aspekty budowy i eksploatacji filtrów cząstek stałych / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 176 s.

 • 38.
  Rapeseed Oil Methyl Esters (RME) as Fuel for Urban Transport / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT) // W: Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions / red. Krzysztof Biernat - Croatia : InTech, 2016 - s. 23-39

 • 39.
  The Measurement of Particulate Matter from Construction Machinery under Actual Operating Conditions / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // SAE Technical Papers - 2015, vol. 2015-September

 • 40.
  Assessment of Exhaust Emissions and Fuel Consumption from Means of Transport in Agriculture / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Sylwester Weymann // International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering - 2015, vol. 9, no. 11

 • 41.
  Analiza emisji spalin z pojazdów wyposażonych w system start-stop / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 5, s. 648-654

 • 42.
  Analiza różnic konstrukcji silników spalinowych samochodowych i do samolotów ultralekkich / Piotr Świątek (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 703-707

  13
 • 43.
  Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji różnych konfiguracji napędów autobusów miejskich / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Marta Galant (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 810-815

  13
 • 44.
  Emissionsfaktoren aus PEMS-basierter RDE-Prüfung für Fahrzeuge aller Gewichtklassen / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: 36 Internales Wiener Motorensymposium 7.-8. Mai 2015: VDI Verlag GmbH, 2015 - s. 240-265

 • 45.
  Metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów HDV spełniających normę Euro VI / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 480-486

  13
 • 46.
  Możliwości zastosowania paneli słonecznych w pojazdach samochodowych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Marta Galant (WMRiT), Dawid Gallas (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 3178-3187

 • 47.
  Opracowanie testu do badania emisji dla pojazdów typu non-road / Maciej Siedlecki (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Sylwester Weymann // Logistyka - 2015, nr 3, s. 4350-4356

 • 48.
  Porównanie parametrów użytkowych akumulatorów w technologii lit owo-jonowej stosowanych w układach napędowych pojazdów elektrycznych / Maciej Siedlecki (WMRiT), Marta Galant (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 4340-4356

 • 49.
  Przegląd metod pomiaru obciążenia zadaniowego operatora w badaniach z wykorzystaniem symulatorów / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Marta Galant (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 3188-3194

 • 50.
  Tendencje zmian przepisów homologacyjnych w aspekcie emisji gazów wylotowych dla pojazdów kategorii PC i LDV / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 417-424

  13
 • 51.
  The Analysis of Exhaust Gas Thermal Energy Recovery Through a TEG Generator in City Traffic Conditions Reproduced on a Dynamic Engine Test Bed / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Krzysztof T. Wojciechowski // Journal of Electronic Materials - 2015, vol. 44, no. 6, s. 1704-1715

  25 1,491
 • 52.
  The Use of the PEMS Equipment for the Assessment of Farm Fieldwork Energy Consumption / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Sylwester Weymann // Applied Engineering in Agriculture - 2015, vol. 31, no. 6, s. 875-879

  20 0,429
 • 53.
  Wykorzystanie hybrydowego układu napędowego do zmniejszenia emisji związków szkodliwych spalin / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 5538-5543

 • 54.
  Analiza ograniczenia emisji toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 7260-7269

  10
 • 55.
  Analiza rozkładu temperatury w układzie wylotowym silnika o ZS w aspekcie odzysku energii odpadowej z gazów wylotowych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski, Maciej Andrzejewski, Artur Andrzejewski // Logistyka - 2014, nr 4, s. 2207-2213

  10
 • 56.
  Analiza wybranych aspektów indykowania silników w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Molik // Logistyka - 2014, nr 4, s. 303-309

  10
 • 57.
  Design of a new engine dynamometer test stand for driving cycle simulation / Michał Kęder, Rafał Grzeszczyk (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2014, vol. 21, no. 4, s. 217-224

  6
 • 58.
  Investigations into the possibilities of using thermoelectric generator for waste energy in non-road vehicles / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), K. Wojciechowski // Combustion Engines - 2014, no. 3, s. 115

 • 59.
  Legal regulations and technical limitations of the national sustainable transport system design / Roland Jachimowski, Dariusz Pyza, Olena Sivets, Paweł Fuć (WMRiT) // W: Simulation model to support designing a sustainable National transport system / red. Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak: Index Copernicus International, 2014 - s. 9-18

 • 60.
  Metody pomiaru emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów samochodowych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT) / Poznań - Warszawa, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 - 123 s.

 • 61.
  Możliwości badawcze nowoczesnego silnikowego stanowiska hamownianego wyposażonego w hamulec dynamiczny / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Rafał Grzeszczyk (WMRiT), Mateusz Nowak (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 7278-7284

  10
 • 62.
  Możliwości odzysku energii z gazów wylotowych z nowoczesnych silników spalinowych / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 1829-1835

  10
 • 63.
  Ocena energochłonności ciągników i maszyn rolniczych z wykorzystaniem analizatorów typu PEMS podczas wykonywania prac polowych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Sylwester Weymann // Logistyka - 2014, nr 6, s. 230-233

  10
 • 64.
  Ocena wybranych aspektów indykowania silników w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Molik // Logistyka - 2014, nr 6, s. 3671-3678

  10
 • 65.
  Odzysk energii cieplnej z gazów wylotowych silnika ZS przy wykorzystaniu generatora TEG w teście wykonanym na hamowni dynamicznej / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski, Krzysztof T. Wojciechowski // Logistyka - 2014, nr 6, s. 3679-3685

  10
 • 66.
  The assessment of exhaust system energy losses based on the measurements performed under actual traffic conditions / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // W: Energy Production and Management in the 21st Century. First International Conference on Energy Production and Management in the 21st Century: The Quest for Sustainable Energy : Energy Quest 2014 / red. C.A. Brebbia, E.R. Magaril, M.Y. Khodorovsky - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2014 - s. 369-378

 • 67.
  The Ecological Aspects of the Production of Electricity in Power Generator Systems / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // Indian Journal of Ecology - 2014, vol. 41, no. 1, s. 10-15

 • 68.
  The influence of the driving style on the exhaust emissions from an alternative-powered vehicle / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Acta Naturalis Scientia - 2014, vol. 1, no. 1, s. 11-16

 • 69.
  The research of exhaust emissions and fuel consumption from HHD engines under actual traffic conditions / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski, Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Combustion Engines - 2014, no. 3 (158), s. 56-63

 • 70.
  Wpływ sposobu rozpędzania samochodu ciężarowego na emisję toksycznych składników spalin / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Andrzej Ziółkowski // Logistyka - 2014, nr 4, s. 2201-2206

  10
 • 71.
  Wpływ wybranych parametrów użytkowych lekkiego pojazdu dostawczego na emisję w rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT), Mateusz Nowak (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Kamil Kubiak (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 1819-1828

  10
 • 72.
  Wyznaczenie strat energii w układzie wylotowym autobusu komunikacji miejskiej w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 4258-4265

  10
 • 73.
  Zastosowanie zintegrowanych czujników ciśnienia do indykowania silników spalinowych / Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Rafał Grzeszczyk (WMRiT), Piotr Molik, Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 3765-3770

  10
 • 74.
  Air pollution by the exhaust emissions from construction machinery under actual operating conditions / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Applied Mechanics and Materials - 2013, vol. 390, s. 313-319

  7
 • 75.
  Analiza emisji CO2 i zużycia paliwa w teście NEDC przeprowadzonym na hamowni dynamicznej / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2621-2629

  4
 • 76.
  Analiza emisji CO2 i zużycia paliwa w teście NEDC przeprowadzonym na hamowni dynamicznej / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 277

 • 77.
  Analiza rozkładu liczby cząstek stałych emitowanych przez pojazdy kategorii PC i HDV w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Molik, Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2901-2910

  4
 • 78.
  Badania emisji spalin w teście NEDC wykonane na dynamicznym silnikowym stanowisku hamulcowym / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Michał Dobrzyński (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 701-707

 • 79.
  Badania i analizy zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez pojazdy w sieci drogowej / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) / Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2013 - 161 s.

 • 80.
  Exhaust emission tests from non-road vehicles conducted with the use of PEMS analyzers / Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Sylwester Weymann // Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability - 2013, vol. 15, no. 4, s. 364-368

  15 0,505
 • 81.
  Exhaust emissions from heavy-duty vehicles under actual traffic conditions in the city of Poznań / Jerzy Merkisz (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: Asia Pacific Automotive Engineering Conference, 1 kwiecień 2013, Bangkok, Thailand, 2013 - s. 1-7

 • 82.
  Możliwości oceny wpływu zmiany infrastruktury drogowej na emisję związków szkodliwych spalin pojazdów / Jerzy Merkisz (WMRiT), Mateusz Nowak (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2013, z. 98, s. 455-461

  4
 • 83.
  Możliwości oceny wpływu zmiany infrastruktury drogowej na emisję związków szkodliwych spalin pojazdów / Jerzy Merkisz (WMRiT), Mateusz Nowak (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 175

 • 84.
  Ocena parametrów emisyjnych pojazdu dla zróżnicowanej mikroinfrastruktury miejskiej / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Mateusz Nowak (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 787-793

 • 85.
  Odwzorowanie rzeczywistych warunków eksploatacji pojazdu na silnikowym stanowisku hamulcowym / Maciej Bajerlein (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 708-715

 • 86.
  On-road Exhaust Emissions of Passenger Cars using Portable Emission Measurement System (PEMS) / Jerzy Merkisz (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Marianna Jacyna // W: Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013), Singapore, 18-19 March, 2013: Global Science and Technology Forum, 2013 - s. 281-289

 • 87.
  Prototypical thermoelectric generator for waste heat conversion from combustion engines / Krzysztof T. Wojciechowski, Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Joanna Tomankiewicz, Rafał Zybała, Juliusz Leszczyński, Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Nieroda // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 60-71

 • 88.
  Research of exhaust emissions from a harvester diesel engine with the use of portable emission measurement system / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // Croatian Journal of Forest Engineering - 2013, vol. 34, no. 1, s. 113-122

  20 0,526
 • 89.
  Research of injectors and fuel spray used in modern compression ignition engines / Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013), Singapore, 18-19 March, 2013: Global Science and Technology Forum, 2013 - s. 227-233

 • 90.
  The analysis of the operating conditions of farm machinery engines in regard to exhaust emissions legislation / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // Applied Engineering in Agriculture - 2013, vol. 29(4), s. 445-452

  20 0,491
 • 91.
  The comparison of the exhaust emissions from an agricultural and a truck / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Paweł Daszkiewicz // Applied Mechanics and Materials - 2013, vol. 391, s. 196-201

  7
 • 92.
  The correlation of distribution of PM number emitted under actual conditions of operation by PC and HDV vehicles / Paweł Fuć (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // W: Air Pollution XXI. 21st International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 207-218

  WoS
 • 93.
  The influence of the driving style on the exhaust emissions from an alternative-powered vehicle / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // W: The 1st International Global Virtual Conference : GV-CONF 2013, 8-12 April 2013 : proceedings, - Zilina, Slovac Republic : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013 - s. 408-412

 • 94.
  The On-Road Exhaust Emissions from Vehicles Fitted with the Start-Stop System / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Applied Mechanics and Materials - 2013, vol. 391, s. 343-349

  7
 • 95.
  Wpływ zastosowania przepustnicy w kolektorze dolotowym na wskaźniki ekologiczne silnika ZS / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Mizera, Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Maj, Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2891-2900

  4
 • 96.
  Wpływ zastosowania rodzaju silnika w pojazdach HDV na emisję CO2, CO oraz zużycie paliwa / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2013, z. 98, s. 437-445

  4
 • 97.
  Wpływ zastosowania rodzaju silnika w pojazdach HDV na emisję CO2, CO oraz zużycie paliwa / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 173