Trwa generowanie pliku...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (44)

 • 1.
  Analysis of the procedure of evaluation of the technical condition of a high-pressure common rail fuel pump using a test bed / Mateusz Bor, Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2018, vol. 25, no. 3, s. 65-70

  14
 • 2.
  Evaluation of the possibility of occurrence of selected damage to a car engine turbocharger using the event tree analysis (ETA) / Mateusz Bor, Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT), Mikołaj Spadło (WIT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2018, vol. 25, no. 3, s. 71-76

  14
 • 3.
  The impact of changing engine’s operational parameters on its emission / Mateusz Bor (WIT), Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042004-1-042004-10

 • 4.
  Strength analysis of the intermediate shaft of the hypocycloidal fuel pump / Mateusz Bor, Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT), Mikołaj Spadło (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042003-1-042003-8

 • 5.
  Concept of a pump for diesel engines fuel supply using hypocycloid drive / Mateusz Bor, Tomasz Borowczyk, Wojciech Karpiuk (WIT), Mikołaj Spadło (WIT), Rafał Smolec (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042034-1-042034-11

 • 6.
  Assessment of the possibility of applying ceramic materials in common rail injection systems / Mateusz Bor (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Mikołaj Krakowiak (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Advances in Science and Technology Research Journal - 2018, vol. 12, no. 1, s. 312-321

  10
 • 7.
  Modeling of selected design characteristics of cam and hypocycloidal drives of high-pressure fuel pumps / Mateusz Bor (WIT), Tomasz Borowczyk, Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // Advances in Science and Technology Research Journal - 2018, vol. 12, no. 2, s. 128-136

  10
 • 8.
  Konstrukcja pompy o napędzie hipocykloidalnym w ujęciu zastosowania paliw trudnych / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2018, z. 118, s. 7-16

  7
 • 9.
  Ocena zmiany współczynnika tarcia w pompach wysokociśnieniowych – porównanie napędu hipocykloidalnego z krzywkowym / Rafał Smolec (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2018, z. 118, s. 255-264

  7
 • 10.
  Development trends of high pressure common-rail pumps / Rafał Smolec (WIT), Mateusz Bor (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Marek Idzior (WIT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 2, s. 63-72

  6
 • 11.
  Impact of changes in friction factor on the loading of the pumping section in a high pressure injection pump / Rafał Smolec (WIT), Mateusz Bor (WIT), Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Tomasz Borowczyk // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 2, s. 53-62

  6
 • 12.
  Determination of the response time of new generation electromagnetic injectors as a function of fuel pressure using the internal photoelectric effect / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // W: International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW): IEEE, 2018 - s. 335-339

 • 13.
  Nowoczesne rozwiązania stosowane w silnikach motocyklowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 6, s. 743-748

  7
 • 14.
  Assessment of the potential of dimethyl ether as an alternative fuel for compression ignition engines / Rafał Smolec (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT) // Combustion Engines - 2017, T. 56, no. 2 (169), s. 181-186

  13
 • 15.
  The influence of quantitative parameters of lubricant oil’s on the damaged of car turbochargers – Event Tree Analysis (ETA) method / Maciej Bieliński (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00022-1-00022-6

 • 16.
  Analysis of hypocycloid drive application in a high-pressure fuel pump / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00020-1-00020-10

 • 17.
  Idea of use of hydraulic booster in high-pressure fuel pump with hypocycloid drive / Mateusz Bor (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2017, vol. 24, no. 3, s. 21-28

  14
 • 18.
  Comparative Study on Exhaust Emissions from EEV City Buses Fuelled by Diesel Fuel And CNG / Miłosław Kozak (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // W: FISITA 2016 World Automotive Congress 26–30 September 2016, Busan, Korea : Proceedings: FISITA, 2016 - s. 1-11

 • 19.
  DME use in self-ignition engines equipped with common rail injection systems / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT) // W: 2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016), 2016 - s. 37-43

  WoS
 • 20.
  Evaluation of the impact of temperature variations in selected fuels on their atomization in internal combustion engines with common rail injection systems / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 4, s. 17-26

  6
 • 21.
  Ocena możliwości zastosowania paliw węglowo-wodnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym / Maciej Idzior, Wojciech Karpiuk (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2016, nr 12, s. 987-990

  7
 • 22.
  Possibilities of Analysis of Condition and Repair of Common-Rail System Injectors / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2016, vol. 23, no. 4, s. 209-216

  14
 • 23.
  The Assessment of the Influence of Alternative Fuels on the Elements of Common Rail Injection Pumps / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Grzegorz Kinal (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT) // W: FISITA 2016 World Automotive Congress 26–30 September 2016, Busan, Korea : Proceedings: FISITA, 2016 - s. 1-8

 • 24.
  The Evaluation of the Impact of Design and Operating Parameters of Common Rail System Fueled by Bio-Fuels on the Emission of Harmful Compounds / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Tomasz Borowczyk, Marek Idzior (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // W: 2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016), 2016 - s. 16-22

  WoS
 • 25.
  The Impact of Various Strategies of Injection on the Emission of the DME Powered Engine – A Review / Rafał Smolec (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 1, s. 83-92

  6
 • 26.
  Zastosowanie ceramiki inżynierskiej w układach zasilania silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Mateusz Bor (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2016, nr 12, s. 991-994

  7
 • 27.
  Analiza wpływu stosowania paliw rzepakowych na elementy nowoczesnych układów wtryskowych w silnikach o zapłonie samoczynnym / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Grzegorz Kinal (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 988-995

  13
 • 28.
  Eter dimetylowy jako nowoczesne paliwo alternatywne drugiej generacji do zasilania współczesnych silników o zapłonie samoczynnym / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 1836-1845

 • 29.
  Możliwości wykorzystania metod termowizyjnych do oceny stanu technicznego wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec (WMRiT), Bartosz Henszke // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 1911-1915

  5
 • 30.
  Ocena wpływu uszkodzenia turbosprężarki na wybrane parametry pracy silnika o ZI / Maciej Bieliński (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 205-211

  13
 • 31.
  Wpływ stanu technicznego turbosprężarki samochodowej na emisję związków spalin silnika o zapłonie iskrowym / Maciej Bieliński (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 377-385

 • 32.
  Zastosowanie biopaliw w układach wtryskowych typu common rail / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Rafał Smolec // Logistyka - 2015, nr 3, s. 2090-2101

 • 33.
  A concept of a turbocharger test stand / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // Combustion Engines - 2014, no. 1 (156), s. 30-40

 • 34.
  Analiza emisyjności pojazdu komunikacji miejskiej zasilanego CNG na podstawie pomiarów wykonanych aparatura PEMS / Maciej Bajerlein, Wojciech Karpiuk (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Mateusz Nowak (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Piotr Molik // Logistyka - 2014, nr 3, s. 163-171

  10
 • 35.
  Problemy eksploatacyjne układów wtryskowych typu commonrail / Wojciech Karpiuk (WMRiT), Tomasz Borowczyk, Maciej Bieliński // Logistyka - 2014, nr 6, s. 5244-5251

  10
 • 36.
  Rynek motoryzacyjny w Polsce w aspekcie spełniania przez pojazdy norm emisji spalin / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT,WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 4, s. 1867-1874

  10
 • 37.
  Wpływ uszkodzenia korpusu turbiny na wybrane parametry pracy turbosprężarki w silniku o ZI / Maciej Bieliński (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 1916-1924

  10
 • 38.
  Failure’s identification of turbochargers of internal combustion engines by means of multi-functional test stand / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2013, vol. 20, no. 3, s. 169-176

  6
 • 39.
  Koncepcja stanowiska do badania turbosprężarek silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2013, z. 98, s. 203-214

  4
 • 40.
  Koncepcja stanowiska do badania turbosprężarek silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 106

 • 41.
  Ocena wpływu symulowanej zmiany drożności filtra cząstek stałych na prędkość obrotową wirnika turbosprężarki w samochodowych silnikach spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 489-495

 • 42.
  Perspektywa progresu wskaźników ekologicznych silnika badawczego zasilanego olejem napędowym z domieszką wodoru / Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 591-602

  4
 • 43.
  Perspektywa progresu wskaźników ekologicznych silnika badawczego zasilanego olejem napędowym z domieszką wodoru / Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Wojciech Karpiuk // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 98

 • 44.
  Wybrane zagadnienia wpływu stanu technicznego pojazdów na emisję spalin / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Edward Czapliński, Jacek Iwanicki // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 3477-3485

  4