Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Roman Lewandowski, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Dynamic characteristics of viscoelastic Mindlin plates with influence of temperature / Przemysław Litewka (WILiT), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Computers and Structures - 2020, vol. 229, s. 106181-1-106181-14

  Artykuł naukowy 140 3,354
 • 2.
  Influence of Temperature on the Dynamic Characteristics of Structures with Viscoelastic Dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Journal of Structural Engineering - 2019, vol. 148, iss. 2, s. 04018245-1-04018245-13

  Artykuł naukowy 140 2,528
 • 3.
  Approximate method for temperature-dependent characteristics of structures with viscoelastic dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ) // Archive of Applied Mechanics - 2018, vol. 88, iss. 10, s. 1695-1711

  Artykuł naukowy 25 1,578
 • 4.
  Dynamika konstrukcji budowlanych, tom 1 / Roman Lewandowski (WBiIŚ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 286 s.

  Monografia naukowa 80
 • 5.
  Dynamika konstrukcji budowlanych, tom 2 / Roman Lewandowski (WBiIŚ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 283 s.

  Monografia naukowa 80
 • 6.
  Influence of elastic supports on non-linear steady-state vibrations of Zener material plates / Przemysław Litewka (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) : Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics / red. Jerzy Podgórski, Ewa Błazik-Borowa, Tadeusz Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Jaroslaw Latalski, Jerzy Warmiński: AIP Publishing, 2018 - s. 100002-1-100002-10

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20 15
 • 7.
  Reply to: Comments on "nonlinear vibration of viscoelastic beams, described using fractional order derivatives" / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Journal of Sound and Vibration - 2018, vol. 428, s. 205-209

  Artykuł naukowy 35 3,123
 • 8.
  Response spectrum method for building structures with viscoelastic dampers described by fractional derivatives / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // Engineering Structures - 2018, vol. 171, s. 1017-1026

  Artykuł naukowy 40 3,084
 • 9.
  Temperature Dependence of Dynamic Properties of Structures with Dampers Described by the Fractional Derivative Rheological Models / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: 9th International Congress of Croatian Society of Mechanics 18-22 September 2018 Split, Croatia : book of abstracts / red. Pavao Marović, Lovre Krstulović-Opara, Mirela Galić: HDM - Croatian Society of Mechanics (CSM), 2018

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 10.
  Całkowanie równań ruchu konstrukcji z ułamkowymi tłumikami Maxwella / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2017, T. 34, z. 64, nr 2/I, s. 281-290

  Artykuł naukowy 9
 • 11.
  Dynamic characteristics and frequency response function for frame with dampers with uncertain design parameters / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Mechanics Based Design of Structures and Machines - 2017, vol. 45, no. 3, s. 296-312

  Artykuł naukowy 20 1,115
 • 12.
  Geometrically nonlinear, steady state vibration of viscoelastic beams / Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // International Journal of Non-Linear Mechanics - 2017, vol. 89, s. 177-186

  Artykuł naukowy 30 2,163
 • 13.
  Nonlinear harmonically excited vibrations of plates with Zener material / Przemysław Litewka (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Nonlinear Dynamics - 2017, vol. 89, iss. 1, s. 691-712

  Artykuł naukowy 45 4,339
 • 14.
  Nonlinear vibration of viscoelastic beams described using fractional order derivatives / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Journal of Sound and Vibration - 2017, vol. 399, s. 228-243

  Artykuł naukowy 35 2,618
 • 15.
  Parameters identification of fractional models of viscoelastic dampers and fluids / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ) // Structural Engineering and Mechanics - 2017, vol. 63, no. 2, s. 181-193

  Artykuł naukowy 20 2,191
 • 16.
  Sensitivity Analysis of Dynamic Characteristics of Composite Beams with Viscoelastic Layers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 199, s. 366-371

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 17.
  Steady-state non-linear vibrations of plates using Zener material model with fractional derivative / Przemysław Litewka (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Computational Mechanics - 2017, vol. 60, iss. 2, s. 333-354

  Artykuł naukowy 45 2,724
 • 18.
  Steady-state response of systems with fractional dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ), A. Lenkowska (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 251, s. 012091-1-012091-12

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 19.
  Wpływ wyższych harmonicznych na nieliniowe drgania belek wykonanych z materiału Kelvina-Voigta / Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2017, T. 34, z. 64, nr 2/I, s. 39-48

  Artykuł naukowy 9
 • 20.
  A response spectrum approach for structures with dampers modeled using fractional order derivatives / Zdzisław Pawlak (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation : proceedings of the Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5-7 September 2016, Cape Town, South Africa / red. Alphose Zingoni - Boca Raton, United States : CRC Press, 2016 - s. 59-64

  Referat
 • 21.
  Analiza dynamiczna konstrukcji z tłumikami z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/I, s. 439-446

  Artykuł naukowy 9
 • 22.
  Approximate Method for Determination of Dynamic Characteristics of Structures with Viscoelastic Dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Vibrations in Physical Systems - 2016, vol. 27, s. 219-226

  Artykuł naukowy 5
 • 23.
  Design sensitivity analysis of structures with viscoelastic dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ) // Computers and Structures - 2016, vol. 164, s. 95-107

  Artykuł naukowy 40 2,847
 • 24.
  Frequency Response Function of structures with viscoelastic dampers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 335-339

  Referat 15
 • 25.
  Influence of temperature on dynamic characteristics of structures with VE dampers / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // W: Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 / red. Michał Kleiber: CRC Press, 2016 - s. 341-344

  Referat 15
 • 26.
  The Influence of Uncertainty of Design Parameters on Dynamic Characteristics of Structure with Dampers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: ECCOMAS Congress 2016 : VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : proceedings, vol. 3 / red. M. Papadrakakis: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, 2016 - s. 5507-5522

  Referat
 • 27.
  Wpływ temperatury na właściwości dynamiczne ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Maciej Przychodzki (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/I, s. 431-438

  Artykuł naukowy 9
 • 28.
  Analiza dynamiczna konstrukcji z wbudowanymi tłumikami drgań / Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim / red. Andrzej Garstecki (WBiIŚ), Wojciech Gilewski, Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 - s. 181-202

  Rozdział w monografii naukowej
 • 29.
  Dynamic characteristics of multilayered beams with viscoelastic layers described by the fractional Zener model / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Marcin Baum // Archive of Applied Mechanics - 2015, vol. 85, iss. 12, s. 1793-1814

  Artykuł naukowy 25 1,103
 • 30.
  Design sensitivity analysis of frequency response functions and steady-state response for structures with viscoelastic dampers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Vibrations in Physical Systems - 2014, vol. 26, s. 129-136

  Artykuł naukowy 5
 • 31.
  Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2014, T. 31, z. 61, s. 81-93

  Artykuł naukowy 9
 • 32.
  Redukcja drgań konstrukcji budowlanych / Roman Lewandowski (WBiIŚ) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 - 322 s.

  Monografia naukowa
 • 33.
  Sensitivity analysis of dynamic characteristics of frame with dampers described by fractional derivatives / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // W: Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2014, Porto, Portugal, 30 June - 2 July 2014 / red. A. Cunha, E. Caetano, P. Ribeiro, G. Müller: EUROPEAN ASSOC STRUCTURAL DYNAMICS, 2014 - s. 1697-1704

  Referat 15
 • 34.
  Active vibration reduction system optimal control using linear matrix inequalities with no directional change in controls / Dariusz Horla (WE), Roman Lewandowski (WBiIŚ), Adam Schmidt (WE), Marek Kraft (WE), Wojciech Giernacki (WE) // Asian Journal of Control - 2013, vol. 15, no. 6, s. 1571-1578

  Artykuł naukowy 25
 • 35.
  Optimal placement of viscoelastic dampers represented by the classical and fractional rheological models / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // W: Design optimization of active and passive structural control systems / red. D. Lagaros N., V. Plevris, Ch. Mitropoulou Ch. - Hershey, United States : IGI Global, 2013 - s. 50-76

  Rozdział w monografii naukowej
 • 36.
  The continuation method for the eigenvalue problem of structures with viscoelastic dampers / Zdzisław Pawlak (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Computers and Structures - 2013, vol. 125, s. 53-61

  Artykuł naukowy 40 2,178