Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Tomasz Błaszczyński, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (113)

 • 1.
  The influence of design and contractor errors on the failure of a tenement building / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Piotr W. Sielicki (WBiIŚ) // Engineering Failure Analysis - 2019, vol. 97, s. 676-689

  100 2,203
 • 2.
  Wybrane czynniki mające wpływ na efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 139-141

  5
 • 3.
  Nowa certyfikacja energetyczna budynków jako element budownictwa zrównoważonego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ), Lidia Grzegorczyk / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 328 s.

  80
 • 4.
  Nowe trendy w architekturze, budownictwie i inżynierii środowiska / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ), Dawid Sinacki (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 279 s.

  80
 • 5.
  Thermal Analysis of Reinforced Concrete Tank for Conditioning Wood by FEM Method / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 022096-1-022096-8

  15 WoS
 • 6.
  Awaria prefabrykowanej belki żelbetowej podpierającej strop antresoli magazynowej w centrum logistycznym / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 737-744

  20
 • 7.
  Hydrofobizacja betonów środkiem wyprodukowanym w oparciu o ekologiczne bazy surowcowe / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 156-166

  20
 • 8.
  Naprawa budynku rozdzielni elektrycznej odbudowanej po katastrofie budowlanej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 251-260

  20
 • 9.
  Naprawa murowanego budynku zniszczonego w wyniku pożaru / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 390-400

  20
 • 10.
  Naprawa prefabrykowanego stropodachu o dużej rozpiętości pokrywającego hale produkcji płyt porowatych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017 - s. 745-752

  20
 • 11.
  Naprawa prefabrykowanego żelbetowego budynku biurowego zniszczonego w wyniku pożaru / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 221-230

  20
 • 12.
  Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 422 s.

  80
 • 13.
  Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 231-241

  20
 • 14.
  Ocena trwałości i stanu technicznego prefabrykowanego dźwigara kablobetonowego pod kontem możliwości zwiększenia obciążeń / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 167-181

  20
 • 15.
  Przyczyny i skutki zmiany kosztów w trakcie realizacji inwestycji / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Majcherek (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2017, nr 3, s. 72-73

  8
 • 16.
  Sposób oceny szkód pożarowych żelbetowego, prefabrykowanego stropodachu hali produkcyjnej / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 242-255

  20
 • 17.
  Trwałość iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 58-74

  20
 • 18.
  Trwałość nano-technologicznych nawierzchni drogowych – prawdy i mity / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Majcherek (WBiIŚ) // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 75-89

  20
 • 19.
  Wpływ budowy kopolimer SBS na właściwości reologiczne asfaltów / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Artur Wirmański // W: Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 45-57

  20
 • 20.
  Wykorzystanie powłok modyfikowanych nanotechnologicznie w budownictwie zrównoważonym / Laura Zajączkowska (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Magdalena Rączka (WBiIŚ) // W: Budownictwo a środowisko : projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych : praca zbiorowa / red. Zbigniew Bromberek (WBiIŚ): Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - s. 91-104

  5
 • 21.
  Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2016, vol. 15, nr 2, s. 79-86

  6
 • 22.
  Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ogólnopolska konferencja "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych", Warszawa, 22-23 stycznia 2016 roku - Warszawa, Polska , 2016 - s. 125-130

 • 23.
  Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego / Michał Wojciechowski, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 239-254

 • 24.
  Ekohydrofobizacja strukturalna betonów / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Mateusz Plich (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 110-111

  8
 • 25.
  Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - 496 s.

 • 26.
  Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 425-437

 • 27.
  How to Bring a Building Back From Ruins / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wojciech Sokołowski // Civil and Environmental Engineering Reports - 2016, no. 20 (1), s. 17-26

  9
 • 28.
  Naprawa murowanego budynku technicznego uszkodzonego w wyniku pożaru / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 134-135

  8
 • 29.
  Naprawa prefabrykowanego żelbetowego budynku biurowego zniszczonego w wyniku pożaru / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 98-99

  8
 • 30.
  Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 94-95

  8
 • 31.
  Porównanie numerycznej analizy przestrzennej fundamentu ramowego turbozespołu z obliczeniami klasycznymi / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 303-316

 • 32.
  Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego / Jakub Włódarczak, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 465-479

 • 33.
  Przemysł cementowy w dążeniu do ekologiczności / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 137-149

 • 34.
  Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ), Wojciech Kucner // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 367-382

 • 35.
  Technologia realizacji dachów o pokryciu z situ / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wojciech Sokołowski // W: Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016 - s. 397-409

 • 36.
  Trwałość iniekcji gruntowej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 46-47

  8
 • 37.
  Wpływ budowy kopolimeru SBS na właściwości reologiczne asfaltów w celu polepszenia ich trwałości / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak, Artur Wirmański // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 50-51

  8
 • 38.
  Wpływ pożaru na jakość i strukturę betonu w ścianowej konstrukcji żelbetowej / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1 - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016 - s. 553-567

 • 39.
  Wpływ torowisk tramwajowych na zanieczyszczenie środowiska / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Czesław Bazela // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 647-664

 • 40.
  Związek certyfikacji obiektów biurowych z ich trwałością / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Wojciechowski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 72-73

  8
 • 41.
  Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego / Michał Wojciechowski, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 151-154

 • 42.
  Efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski, Wojciech Kucner // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 38-53

 • 43.
  Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 11-14

 • 44.
  Geopolymers in construction / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król // Civil and Environmental Engineering Reports - 2015, no. 16 (1), s. 25-40

  9
 • 45.
  Naprawa i wzmocnienie stropu hali rozwłókniania pod nowy ciąg technologiczny / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje 20-23 maja 2015 / red. Maria Kaszyńska - Szczecin, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2015 - s. 585-593

 • 46.
  Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2015, nr 9, s. 61-62

  8
 • 47.
  Naprawa żelbetowych komór kadzi masy rafinowanej zakładu produkcji płyt wiórowych / Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 281-296

 • 48.
  Nawierzchnia asfaltowa o podwyższonej odporności na spękania odbite / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Dawid Sinacki (WBiIŚ), Jacek Kosno // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 17-18

 • 49.
  Nawierzchnia asfaltowa o podwyższonej odporności na spękania odbite / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Dawid Sinacki (WBiIŚ), Jacek Kosno // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 21-31

  4
 • 50.
  Odporność korozyjna cementowych materiałów naprawczych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 145-154

 • 51.
  Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego / Jakub Włódarczyk, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 147-150

 • 52.
  Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 15-18

 • 53.
  Steel fibre reinforced concrete as a structural material / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Marta Przybylska-Fałek // Procedia Engineering - 2015, vol. 122, s. 282-289

  WoS
 • 54.
  Technologie realizacji dachów o pokryciu z situ / Wojciech Sokołowski, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. - Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015 - s. 131-134

 • 55.
  Trwała rewitalizacja obiektu zabytkowego z modernizacją na minibrowar z hotelem / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2015, nr 11, s. 120-122

  8
 • 56.
  Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - 304 s.

 • 57.
  Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - 361 s.

 • 58.
  Usage of green concrete technology in civil engineering / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // Procedia Engineering - 2015, vol. 122, s. 296-301

  WoS
 • 59.
  Wpływ agresji chlorkowej na szczelność betonów stosowanych w oczyszczalniach ścieków / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej R. Król, Mariusz Januszewski // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Wiesław Buczkowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ), Mieczysław Kamiński - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015 - s. 73-84

 • 60.
  Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zniszczeń wywołanych pożarem silosu na biomasę / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2015, nr 9, s. 42-43

  8
 • 61.
  Wzmacnianie nasypów iniekcjami akrylowymi / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 19-20

 • 62.
  Wzmacnianie nasypów iniekcjami akrylowymi / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 7-19

  4
 • 63.
  Zastosowanie geopolimerów w naprawie mostów betonowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów, 2015 - s. 21-22

 • 64.
  Analiza uszkodzeń dwóch stalowych wież antenowych oraz propozycja ich naprawy / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2014, nr 5, s. 48-50

  8
 • 65.
  Aspekty prawne procesu budowlanego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Borys Siewczyński (WA) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 393-406

 • 66.
  Beton a problem redukcji emisji dwutlenku węgla / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), M. Król // Izolacje - 2014, nr 3, s. 28-30

  6
 • 67.
  Budynki w technologii straw-bale / Jakub Włódarczak, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 359-372

 • 68.
  Czy budownictwo wysokie może być ekologiczne? / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 275-286

 • 69.
  Czy nanotechnologie mogą być niebezpieczne dla środowiska i człowieka? / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 223-231

 • 70.
  Dachy a zagadnienia ppoż / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ), M. Wiktorski // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 371-391

 • 71.
  Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014

 • 72.
  Dachy zielone / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 302-331

 • 73.
  Ecological construction and new technology. Discussion of some technological innovations while improving the building's performance / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Majcherek // Technical Transactions - 2014, nr 2-B (6), s. 173-182

  13
 • 74.
  Ekobudynki wysokie / Magdalena Waltrowska, Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // Izolacje - 2014, nr 6, s. 16-19

  6
 • 75.
  Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - 373 s.

 • 76.
  Ekologiczne spoiwa cementowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 349-357

 • 77.
  Instalacje odgromowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), K. Guszczyńska // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 332-345

 • 78.
  Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Ł. Grzywacz, Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 346-370

 • 79.
  Kominy / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ), A. Trafas // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 285-301

 • 80.
  Materiały fotokatalityczne jako narzędzia ekoprzyszłości / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Johannes Mueller, Mirosław Ilski // W: Ekologia w budownictwie / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 315-328

 • 81.
  Materiały termoizolacyjne stosowane w dachach / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2014, nr 6, s. 18-20

  8
 • 82.
  Membrany i folie wstępnego krycia / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), K. Patoka // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 173-192

 • 83.
  Miasta zeroenergetyczne / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // Builder - 2014, nr 4, s. 74-76

  5
 • 84.
  Odwodnienie dachów / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 262-284

 • 85.
  Okna dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 205-231

 • 86.
  Pokrycia dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ), M. Podeszwa, Błażej Gwozdowski (WBiIŚ), A. Trafas // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 121-172

 • 87.
  Poszycie / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 193-204

 • 88.
  Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // Izolacje - 2014, nr 3, s. 28-30

  6
 • 89.
  Rewaloryzacja budynku zabytkowego na budynek pasywny / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Katarzyna Kocłajda // Materiały Budowlane - 2014, nr 5, s. 106-107

  8
 • 90.
  Słownik terminów i nazw dekarskich / S. Wiluś, K. Patoka, P. Spych, G. Błaszczyńska, Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 407-443

 • 91.
  Specyfika technologiczno-konstrukcyjna budynków wysokich / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy / red. Anna Halicka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2014 - s. 51-68

 • 92.
  Termoizolacja dachów płaskich i stromych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Błażej Gwozdowski (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 232-261

 • 93.
  Trwałość eko-cementowych systemów naprawczych / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Maciej Król // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014 / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa - Kraków, Poland : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2014 - s. 633-644

 • 94.
  Więźby dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), M. Błaszczyński // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 51-89

 • 95.
  Współczesne elewacje : elewacje z betonu architektonicznego / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // Builder - 2014, nr 9, s. 26-28

  5
 • 96.
  Współczesne elewacje : green wals / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // Builder - 2014, nr 11, s. 24-27

  5
 • 97.
  Współczesne elewacje : inteligentne fasady ruchome / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) // Builder - 2014, nr 10, s. 34-35

  5
 • 98.
  Współczesne wiązary dachowe / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 90-120

 • 99.
  Wstęp / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Marlena Kucz (WBiIŚ), K. Patoka, M. Podeszwa // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 13-50

 • 100.
  Budynek wysoki Shanghai World Financial Center (SWFC) - konstrukcja i analiza obliczeniowa / Błażej Gwozdowski, Jacek Wdowicki (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Inżynieria i Budownictwo - 2013, nr 10, s. 521-525

  7