Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Izabela Kruszelnicka, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (101)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Arsen - czy może być w wodzie do picia? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 9, s. 40-42

  5
 • 2.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  5
 • 3.
  Biodegradacja farmaceutyków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych metodą osadu czynnego / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 47-48

 • 4.
  Co może być w wodzie? Cz.1 - bisfenol A / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 5, s. 59-62

  5
 • 5.
  Co może być w wodzie? Cz.2 - triklosan / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 6, s. 35-37

  5
 • 6.
  Co może być w wodzie? Cz.3 - kreozot / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 7-8, s. 38-40

  5
 • 7.
  Epidemiologia zakażeń o etiologii Streptococcus pneumoniae / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 21-27

  5
 • 8.
  Evaluation of surfactant removal efficiency in selected domestic wastewater treatment plants in Poland / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH), Jakub Idkowiak // Journal of Environmental Health Science and Engineering - 2019, in press, in press

  100 2,773
 • 9.
  Farmaceutyki w środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 12, s. 40-42

  5
 • 10.
  Gospodarka wodno-ściekowa w szpitalach onkologicznych / Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Przemysław Muszyński (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 2 (64), s. 48-51

  5
 • 11.
  Monitoring jakości wody na pływalniach - parametry fizykochemiczne / Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Dudek // Technologia Wody - 2019, nr 1 (63), s. 54-58

  5
 • 12.
  Naegleria fowleri – niebezpieczna ameba w zbiornikach wodnych / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 5 (67), s. 55-66

  5
 • 13.
  Oczyszczanie wód opadowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 5 (67), s. 30-33

  5
 • 14.
  Pozostałości leków w wodach powierzchniowych ujmowanych do celów pitnych / Anna Zając-Woźnialis (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Zanieczyszczenia wód w Polsce : stan, przyczyny, skutki : raport / red. Marek Gromiec, Lucjan Pawłowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2019 - s. 81-96

  20
 • 15.
  Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Cryptosporidium / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 6 (68), s. 38-41

  5
 • 16.
  Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp. / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 4 (66), s. 44-46

  5
 • 17.
  Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach ochrony zdrowia / Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 13-20

  5
 • 18.
  The influence of temperature changes in activated sludge processes on ibuprofen removal efficiency / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Anna Piątkowska (WBiIŚ), Magdalena Wawrzyniak (WTCH) // Ecological Chemistry and Engineering S - 2019, vol. 26, no. 2, s. 357-366

  40 1,467
 • 19.
  Toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile - diagnostyka / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 28-33

  5
 • 20.
  Wirusowe zagrożenia personelu medycznego - HBV i HCV / Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 7-12

  5
 • 21.
  Zmodyfikowana metoda złoża ruchomego w oczyszczaniu ścieków z przemysłu farmaceutycznego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 73-74

 • 22.
  Eksperymentalna weryfikacja symulacji CFD procesu separacji cząstek zawiesin w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Agnieszka Fus, Karolina Okupniak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // Instal - 2018, nr 12, s. 63-66

  7
 • 23.
  Influence of MBBR carriers' geometry on its flow characteristics / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Tomasz Stręk (WBMiZ) // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification - 2018, vol. 130, s. 134-139

  30 3,031
 • 24.
  Jak siarkowodór wpływa na organizm człowieka? - część I / Joanna Bamborowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 22-24, 29

  5
 • 25.
  Metody oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 4, s. 16-19

  7
 • 26.
  Monitoring jakości wody na pływalniach - mikrobiologia / Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 6 (62), s. 76-81

  5
 • 27.
  Oczyszczanie ścieków w zakładach mleczarskich / Paweł Reder (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Przemysł Spożywczy - 2018, T. 72, nr 10, s. 30-36

  12
 • 28.
  Problemy w oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 7, s. 18-23

  7
 • 29.
  Siarkowodór w instalacji wodociągowej - część II. Studium przypadku dla wybranego gospodarstwa jednorodzinnego w Wielkopolsce, w gminie Pobiedziska / Zofia Kiersnowska (WBiIŚ), Joanna Bamborowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 26-29

  5
 • 30.
  Symulacje CFD procesu separacji układu ciało stałe-ciecz w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Agnieszka Fus, Sylwia Włodarczak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Marek Ochowiak (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 6, s. 170-171

  7
 • 31.
  The Variability of the Concentration of Bioaerosols Above the Chambers of Biological Wastewater Treatment / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Małgorzata Widomska // Ecological Chemistry and Engineering S - 2018, vol. 25, no. 2, s. 267-278

  15 1,467
 • 32.
  Wpływ siarkowodoru na organizm człowieka / Joanna Bambrowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Przemysław Muszyński (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2018, nr 3 (96), s. 26-28

  4
 • 33.
  Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Anna Rudawska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2018, vol. 63, no. 9, s. 619-625

  15 1,121
 • 34.
  Czy warto stosować filtry dzbankowe? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 4 (54), s. 16-21

  5
 • 35.
  Czy warto stosować filtry dzbankowe? (część 2) / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 5 (55), s. 30-35

  5
 • 36.
  Degradacja ibuprofenu w warunkach testu statycznego z osadem czynnym w zależności od temperatury prowadzenia procesu / Magdalena Wawrzyniak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Zając (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 236-241

  5
 • 37.
  Jak naprawiać niewidoczne / Anna Danek, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2017, nr 2, s. 8-14

  5
 • 38.
  Materiały polimerowe stosowane do budowy sieci wodociągowej / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2017 - s. 39-50

  20
 • 39.
  Metody oczyszczania ścieków w zakładach mięsnych / Martyna Kwiecińska (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Przemysł Spożywczy - 2017, T. 71, nr 8, s. 39-43

  12
 • 40.
  Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Rudawska, Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2017, vol. 62, no. 3, s. 208-214

  15 0,713
 • 41.
  Oczyszczalnie do toksycznych warunków / Marianna Zimniewicz, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2017, nr 4, s. 52-56

  5
 • 42.
  Oczyszczanie ścieków w Berlinie / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2017, nr 6 (93), s. 30-33

  4
 • 43.
  Polutanty / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2017, nr 3, s. 40-45

  5
 • 44.
  Przegląd metod oczyszczania ścieków z przemysłu ziemniaczanego – kierunki rozwoju technologii / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Emilia Kucharczyk (WBiIŚ) // Instal - 2017, nr 4, s. 58-61

  7
 • 45.
  Renowacja w sieciach infrastruktury podziemnej miast – nowe możliwości / Anna Danek, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Instal - 2017, nr 5, s. 55-58

  7
 • 46.
  Wody lecznicze w Polsce / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 2 (52), s. 22-28

  5
 • 47.
  Biologiczne sposoby usuwania zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants podczas oczyszczania ścieków / Anna Zając (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 2, s. 263-268

  15 0,385
 • 48.
  Bisfenol A jako szkodliwy i nieproszony dodatek w pakiecie z wodą butelkowaną / Patrycja Łukaszewska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2016, nr 4 (48), s. 35-39

  5
 • 49.
  Deszcz pomysłów, czyli jak na świecie radzą sobie z deszczówką / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2016, nr 4, s. 62-66

 • 50.
  Kształty nośników w technologii MBBR / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Magdalena Litwińska, Przemysław Poszwa // Instal - 2016, nr 6, s. 55-59

  7
 • 51.
  Łyk wody z bisfenolem. Zagrożenie na miarę XXI wieku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2016, nr 1, s. 30-33

 • 52.
  Metody oczyszczania ścieków szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali onkologicznych / Aneta Wysocka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2016, nr 7-8, s. 38-41

 • 53.
  Ocena i analiza radiologicznej jakości wód – metody oznaczania wybranych radionuklidów / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2016, nr 3 (47), s. 42-45

  5
 • 54.
  Radionuklidy w wodzie - przepisy i metody / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2016, nr 1 (45), s. 16-21

  5
 • 55.
  Technologia złoża ruchomego jako przyszłość w modernizacji oczyszczalni ścieków w Polsce / Magdalena Litwińska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. T. 21, Ścieki i osady ściekowe / red. Iwona Skoczko - Białystok, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016 - s. 103-123

 • 56.
  The proposed application of WPC as elements in moving bed biofilm technology / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // W: The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers MoDeSt 2016, Krakow, Poland, September 4-8, 2016 : book of abstracts: Haward Agencja Reklamy i Wydawnictw, 2016 - s. 74

 • 57.
  Uciążliwość odorowa i mikrobiologiczna oczyszczalni ścieków - studium przypadku / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paulina Mizerna-Nowotna // Ochrona Środowiska - 2016, vol. 38, nr 3, s. 41-48

  15 0,630
 • 58.
  Uzdatnianie wody dla potrzeb stomatologii / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 517-528

 • 59.
  Wpływ geologii terenu na zawartość radonu w wodzie / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Zofia Kiersnowska // Technologia Wody - 2016, nr 6 (50), s. 29-35

  5
 • 60.
  Wszechobecne i niebezpieczne. Mikrodrobiny zanieczyszczające wodę / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2016, nr 3, s. 40-43

 • 61.
  Występowanie niesteroidowych leków przeciwbólowych w Wielkopolsce w ściekach komunalnych i przemysłowych i ich ekotoksykologiczna ocena ryzyka / Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Zając, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań - Kudowa Zdrój, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 979-994

 • 62.
  Bakterie kontra węglowodory ropopochodne / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2015, nr 2, s. 86-89

 • 63.
  Deszczówka pod kontrolą / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2015, nr 4, s. 12-17

 • 64.
  Is water in dental units microbiologically safe? / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Medycyna Pracy - 2015, vol. 66, no. 6, s. 763-770

  15 0,401
 • 65.
  Jakość wody w unitach stomatologicznych. Mikrobiologiczna jakość wody w unitach stomatologicznych / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // W: Innowacje w praktyce: konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe - Lublin, Polska : Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, 2015 - s. 83-84

 • 66.
  Kontrowersyjny metal / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2015, nr 1, s. 64-67

 • 67.
  Materiały kompozytowe w technologii oczyszczania ścieków z wykorzystaniem ruchomego złoża biologicznego / Magdalena Litwińska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 62-63

 • 68.
  Problem z zagospodarowaniem drewnianych podkładów kolejowych / Marianna Leśniewicz, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 10, s. 11-14

  7
 • 69.
  Sposoby usuwania produktów farmaceutycznych i ich metabolitów z wody i ścieków / Anna Instytut Inżynierii Środowiska Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 1, s. 76-80

  15 0,367
 • 70.
  Wczoraj zdrowy, dziś toksyczny / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2015, nr 3, s. 30-33

 • 71.
  Wizyta w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2015, nr 3 (41), s. 12

  5
 • 72.
  Zapachowa jakość powietrza, przepisy, metody pomiarowe oraz sposoby zmniejszania uciążliwości w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Marek Kolasiński // Technologia Wody - 2015, nr 4 (42), s. 54-57

  5
 • 73.
  Zastosowanie kompozytów polimerowo-drzewnych jako nośników błony biologicznej w technologii oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 2 / red. Tomasz Klepka - Lublin, Polska : Politechnika Lubelska, 2015 - s. 187-201

 • 74.
  Zastosowanie kształtek polipropylenowych jako nośników błony biologicznej w oczyszczaniu ścieków przemysłowych / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", Brodowo k/Poznania, 2-4 lipca 2015, 2015 - s. 34-35

 • 75.
  Analiza mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych o osnowie polipropylenowej poddanych działaniu osadu czynnego / Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Michał Michałkiewicz, Stanisław Zajchowski, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // W: XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe : przetwórstwo tworzyw polimerowych, Bydgoszcz - Pieczyska, 15-17 czerwca 2014 - Bydgoszcz, Poland , 2014 - s. 40-41

 • 76.
  Fosfor z osadów ściekowych? / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2014, nr 9, s. 38-39

 • 77.
  Ilościowa i jakościowa ocena mikroorganizmów bytujących na kompozytach polimerowo-drzewnych testowanych w osadzie czynnym / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 649-657

 • 78.
  Jakość wody w unitach dentystycznych / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 813-820

 • 79.
  Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Stanisław Zajchowski, Paulina Jakubowska (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 10, s. 739-746

  15 0,633
 • 80.
  Nieprawidłowości przy osadach / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2014, nr 1, s. 52-55

 • 81.
  Osady do liftingu / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2014, nr 3, s. 57-60

 • 82.
  Osady ściekowe - aspekty prawne / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych : V konferencja, Zielona Góra, 2-3 czerwca 2014 r. / red. Zofia Sadecka, Jacek Czekała - Poznań, Poland : ABRYS, 2014 - s. 5-10

 • 83.
  Prawo do smrodzenia / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2014, nr 4, s. 88-91

 • 84.
  Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce? / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Irena Budnik, Anna Zając // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 379-395

 • 85.
  Przerzucanie śmieci / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Daria Ewertowska (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2014, nr 2, s. 74-78

 • 86.
  Radon w wodzie do spożycia - zmiany w przepisach UE / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2014, nr 5, s. 77-80

  5
 • 87.
  Stopień biodegradacji niesteroidowych leków zapalnych w procesach oczyszczania ścieków w dużych aglomeracjach miejskich / Anna Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 12, s. 2265-2269

  15 0,399
 • 88.
  The use of wood-polymer composites in a Moving Bed Biofilm Reactor Technology / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 5, s. 423-426

  15 0,633
 • 89.
  Warta w okolicach Poznania - zmiana stężenia oksyetylenowanych alkoholi w kluczowych punktach biegu rzeki / Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Zenon Łukaszewski // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 397-407

 • 90.
  Złoża ruchome w technologii oczyszczania ścieków - historia, zastosowanie i perspektywy / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Elżbieta Karpezo // Instal - 2014, nr 5, s. 64-67

  7
 • 91.
  Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge / Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Frańska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2013, vol. 128, s. 292-299

  35 3,188
 • 92.
  Biofilmowe oczyszczanie / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 2, s. 50-53

 • 93.
  Detergenty pod lupą / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 1, s. 57-59

 • 94.
  Droga farmaceutyków w środowisku przyrodniczym na terenie województwa wielkopolskiego – źródła występowania, obecność, zagrożenia / A. Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // W: II studencka konferencja naukowa „Produkcja, ekonomia, zarządzanie, marketing i ochrona środowiska - jak to się robi w Wielkopolsce" - Gniezno, Polska , 2013

 • 95.
  Niezauważalne zagrożenie / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 3, s. 50-52

 • 96.
  Promienitwórcze skażenia wód / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 6, s. 28-29

 • 97.
  Przydomówki - bezobsługowo, tanio, ekologicznie? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 1, s. 30-33

 • 98.
  Radonowy problem / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 4, s. 67-69

 • 99.
  Teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 5, s. 596-600

  15 0,367
 • 100.
  Wpływ surfaktantu z grupy oksyetylenowanych alkoholi na aktywność enzymatyczną osadu czynnego w technologii oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 11, s. 450-454

  11