Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Wojciech Góra, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Wpływ dużego zakładu przemysłowego na eksploatację komunalnej oczyszczalni ścieków / Wojciech Góra (WBiIŚ), Andrzej Czaban, Wojciech Urban, Krzysztof Jaromin, Agnieszka Dąbek // W: 17 Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko : Licheń Stary k. Konina, 13-15.03.2019r., 2019

 • 2.
  A comparative analysis of selected wastewater pretreatment processes in food industry / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Robert Borowiak (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 30, s. 02003-1-02003-8

  15
 • 3.
  A comparative analysis of selected wastewater pretreatment processes in food industry / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), R. Borowiak (WBiIŚ) // W: Water, Wastewater and Energy in Smart Cities, 12-13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts, 2017 - s. 24-25

 • 4.
  Przegląd metod oczyszczania ścieków z przemysłu ziemniaczanego – kierunki rozwoju technologii / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Emilia Kucharczyk (WBiIŚ) // Instal - 2017, nr 4, s. 58-61

  7
 • 5.
  Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych - zarys problematyki i studium przypadku / Wojciech Góra (WBiIŚ), Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. Tomasz Bajda - Kraków, Polska : Wydawnictwa AGH, 2017 - s. 27-37

  20
 • 6.
  Application of natural bentonite for nonionic surfactant removal in industrial wastewater / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Paweł Góra // W: Leaving the Ivory Tower : Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector : 8th Eastern European young water professionals conference : 11–14 May 2016, Gdańsk, Poland : book of abstracts / red. Maryna Feierabend, Jakub Drewnowski, Patryk Wójtowicz - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016 - s. 193-194

 • 7.
  Perspektywy zastosowania naturalnych bentonitów w technologii ścieków przemysłowych / Wojciech Góra (WBiIŚ), Paweł Góra, Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ) // Rocznik Ochrona Środowiska - 2016, vol. 18, no. 2, s. 940-951

  15 0,705
 • 8.
  Adsorbenty naturalne w technologii wody – możliwości i perspektywy / Wojciech Góra (WBiIŚ), Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ) // Instal - 2015, nr 12, s. 72-74

  7
 • 9.
  Zastosowanie montmorylonitu w technologii wody / Wojciech Góra (WBiIŚ), Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4 / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015 - s. 27-36

 • 10.
  Wykorzystanie zbiornika uśredniającego do celów procesowych w systemach oczyszczania ścieków / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI), Przemysław Zakrzewski (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 561-567