Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Arkadiusz Madaj, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (53)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją / Arkadiusz Madaj (WILiT), Katarzyna Mossor (WILiT) // Materiały Budowlane - 2020, nr 4, s. 42-44

  Artykuł naukowy 5
 • 2.
  Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 117-128

  Artykuł naukowy 5
 • 3.
  Analysis of effects of shrinkage of concrete added to widen RC girder bridge / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Computers and Concrete - 2019, vol. 23, no. 5, s. 329-334

  Artykuł naukowy 70 1,889
 • 4.
  Awaria przęseł dużego mostu sprężonego w wyniku korozji kabli sprężających / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Mosty - 2019, nr 3/4, s. 32-35

  Artykuł naukowy 5
 • 5.
  Evaluation of External Prestressing as a Strengthening Method for Existing Concrete Bridges / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Structural Engineering International - 2019, vol. 29, no. 3, s. 412-416

  Artykuł naukowy 40 0,608
 • 6.
  Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych : projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie / Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) / Warszawa, Polska : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2019 - 519 s.

  Monografia naukowa 80
 • 7.
  Wpływ czynników środowiskowych na trwałość stalowych konstrukcji gruntowo - powłokowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2019, nr 1, s. 20-23

  Artykuł naukowy 5
 • 8.
  Wybrane przyczyny powstawania rys nad podporami pośrednimi belek ciągłych na przykładzie przęsła wiaduktu drogowego / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2019, nr 4, s. 72-74

  Artykuł naukowy 5
 • 9.
  Zarysowanie przęseł mostowych konstrukcji sprężonych na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 129-144

  Artykuł naukowy 5
 • 10.
  Zmiany w rozkładzie natężeń ruchu na skrzyżowaniu jako skutek prowadzonych robót budowlanych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Jacek Durczak // Drogownictwo - 2019, nr 7-8, s. 214-222

  Artykuł naukowy 5
 • 11.
  Awaria kabla sprężającego estakady drogowej. Przyczyny i skutki / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 109-121

  Artykuł naukowy 4
 • 12.
  Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 93-108

  Artykuł naukowy 4
 • 13.
  Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2018, nr 7, s. 34-36

  Artykuł naukowy 8
 • 14.
  Analiza numeryczna skuteczności wzmocnienia wstępnie naprężonymi taśmami CFRP rozciąganej płyty stalowo-betonowej belki zespolonej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: XI Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone / red. Tadeusz Billiński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 113-114

  Abstrakt
 • 15.
  Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 101-115

  Artykuł naukowy 4
 • 16.
  Analiza skuteczności sprężenia zewnętrznego wielodźwigarowego mostu drogowego o przęsłach z dźwigarów kablobetonowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2017, nr 4, s. 47-50

  Artykuł naukowy 8
 • 17.
  Buried flexible steel structures. Key problems of design code study / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 23, s. 11-20

  Artykuł naukowy 4
 • 18.
  Determination of Defect Factors for a Road Bridge Made of Prestressed Concrete / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Structural Engineering International - 2017, vol. 27, no. 3, s. 388-393

  Artykuł naukowy 15 0,621
 • 19.
  Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 187-203

  Artykuł naukowy 4
 • 20.
  Numerical Analysis of Effectiveness of Strengthening Concrete Slab in Tension of the Steel-Concrete Composite Beam Using Pretensioned CFRP Strips / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2017, no. 27 (4), s. 5-15

  Artykuł naukowy 9
 • 21.
  Projektowanie ze względu na trwałość przęseł małych mostów betonowych wykonywanych z prefabrykatów / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2017, nr 3-4, s. 56-60

  Artykuł naukowy 3
 • 22.
  Projektuj i buduj - system realizacji inwestycji mostowych a problemy interpretacyjne przepisów na przykładzie przyczółków mostowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2017, nr 10, s. 102-105

  Artykuł naukowy 8
 • 23.
  Zastosowanie hybrydowej konstrukcji przęsła jako metoda zwiększania jego szerokości / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: XI Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone / red. Tadeusz Billiński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 125-126

  Abstrakt
 • 24.
  Adaptacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo istniejących przejść podziemnych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 125-132

  Artykuł naukowy 4
 • 25.
  Badania pod próbnym obciążeniem statycznym wielodźwigarowego mostu drogowego wykonanego z dźwigarów kablobetonowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 185-198

  Artykuł naukowy 4
 • 26.
  Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 257 s.

  Monografia naukowa
 • 27.
  Mosty zespolone stalowo-betonowe : zasady projektowania wg PN-EN 1994-2 / Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Witold Wołowicki / Warszawa, Polska : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2016 - 371 s.

  Monografia naukowa
 • 28.
  Ocena przydatności użytkowej przejść podziemnych dla pieszych na przykładzie miasta Poznania / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 133-145

  Artykuł naukowy 4
 • 29.
  Trwałość prefabrykowanych obiektów mostowych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2016, nr 2, s. 50-54

  Artykuł naukowy 3
 • 30.
  Analiza numeryczna wzmocnienia taśmami CFRP betonu w strefie rozciąganej stalowo-betonowej belki zespolonej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Inżynieria i Budownictwo - 2015, R. 71, nr 4, s. 208-212

  Artykuł naukowy 7
 • 31.
  Naprawa i wzmocnienie stropu nad przejściem podziemnym o złożonym układzie komunikacyjnym / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 89-101

  Artykuł naukowy 4
 • 32.
  Nośność graniczna statycznie niewyznaczalnych belek sprężonych zgodnie z założeniami normy PN-EN 1992 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 221-238

  Rozdział w monografii naukowej
 • 33.
  Obliczanie na zmęczenie betonowych konstrukcji mostowych wg PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 186-209

  Rozdział w monografii naukowej
 • 34.
  Obliczanie na zmęczenie obiektów mostowych w ujęciu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 11-23

  Rozdział w monografii naukowej
 • 35.
  Ogólne zasady ustalania oddziaływań na mosty wg PN-EN-1990:2004 / Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 24-35

  Rozdział w monografii naukowej
 • 36.
  Projekt „nowego” mostu Lecha w Poznaniu o tzw. podwójnie zespolonej stalowo-betonowej konstrukcji przęseł / J. Kozłowski, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 103-114

  Artykuł naukowy 4
 • 37.
  Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 364 s.

  Monografia naukowa
 • 38.
  Projektowanie swobodnie podpartej belki sprężonej wg PN-EN / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 210-220

  Rozdział w monografii naukowej
 • 39.
  Przebudowa wiaduktu drogowo-tramwajowego w warunkach miejskich na przykładzie Wiaduktu Uniwersyteckiego Zachodniego w Poznaniu / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 137-149

  Artykuł naukowy 4
 • 40.
  Przyczyny destrukcji wiaduktów drogowych ze sprężonych belek prefabrykowanych na przykładzie estakady miejskiej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 75-87

  Artykuł naukowy 4
 • 41.
  Remontować czy przebudowywać obiekty zabytkowe. Analiza problemu na wybranych przykładach / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Krzysztof Pokorski, Łukasz Szuba, Błażej Tyburski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 151-164

  Artykuł naukowy 4
 • 42.
  Rotation in a Plastic Hinge and the Bearing Capacity of a Continuous Concrete Beam / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // W: Vasbeton : cikkgyűjtemény és köszöntések Dr. Tassi Géza egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (MTA) születésének 90. évfordulója alkalmára / red. György L. Balázs - Budapest, Hungary : Art Atelier Kft., 2015 - s. 71-78

  Rozdział w monografii naukowej
 • 43.
  Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności betonowych konstrukcji mostowych w ujęciu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia / red. Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - s. 172-185

  Rozdział w monografii naukowej
 • 44.
  Zróżnicowanie mineralogiczne, strukturalne i teksturalne kruszywa granitoidowego i bazaltoidowego pochodzącego z krajowych złóż / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Monika Nowak, Iwona Jankowiak (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 123-135

  Artykuł naukowy 4
 • 45.
  Analiza numeryczna wzmocnienia taśmami CFRP betonu rozciąganego stalowo-betonowej belki zespolonej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014 / red. Tadeusz Biliński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Instytut Budownictwa : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 217-232

  Referat
 • 46.
  Fazy budowy w analizie konstrukcji mostowych wg systemu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Współczesne technologie budowy mostów : X Jubileuszowe Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 27-28 listopada 2014 - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 407-417

  Referat
 • 47.
  Load carrying capacity of RC beams strengthened by pre-tensioned CFRP strips / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // W: Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013 / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Jerzy Rakowski (WBiIŚ), Przemysław Litewka (WBiIŚ) - Leiden, Netherlands : CRC Press, 2014 - s. 95-101

  Referat 15
 • 48.
  Nośność graniczna statycznie niewyznaczalnych belek sprężonych zgodnie z założeniami normy PN-EN 1992 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2014, nr 18, s. 73-91

  Artykuł naukowy 4
 • 49.
  Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2013, nr 2, s. 40-45

  Artykuł naukowy 3
 • 50.
  Budowa i utrzymanie mostów : wymagania techniczne, badania, naprawy / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Witold Wołowicki (WBiIŚ) / Warszawa, Polska : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013 - 622 s.

  Podręcznik akademicki / skrypt
 • 51.
  Obliczanie na zmęczenie obiektów mostowych w ujęciu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 16, s. 55-68

  Artykuł naukowy 4
 • 52.
  Realizacja obiektu mostowego na gruntach słabonośnych na przykładzie mostu granicznego na Nysie Łużyckiej / Jakub Kozłowski, Zenon Stachowski, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 16, s. 111-122

  Artykuł naukowy 4
 • 53.
  Stany graniczne użytkowalności mostów zespolonych typu stal-beton zgodnie z PN-EN 1994-2 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 4, s. 46-50

  Artykuł naukowy 8