Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Włodzimierz Bednarek, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Analysis of static forces generated in-track on a railway sleeper resting on an elastic foundation due to structural imperfections using the PONTOS system / Włodzimierz Andrzej Bednarek (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 262, s. 11001-1-11001-6

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 2.
  Analiza wybranych przemieszczeń osiowych bezstykowego toru kolejowego powstających podczas jego eksploatacji / Włodzimierz Andrzej Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 27, s. 7-23

  Artykuł naukowy 4
 • 3.
  Wpływ nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji podparcia bezstykowego toru kolejowego na jego pracę podczas eksploatacji / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 2-8

  Artykuł naukowy 8
 • 4.
  Analiza wpływu wybranych imperfekcji podłoża szynowego na ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego / Włodzimierz A. Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 25, s. 19-34

  Artykuł naukowy 4
 • 5.
  Wpływ zmiany podparcia i kontaktu bezstykowego toru kolejowego z podłożem na jego pracę / Włodzimierz A. Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 25, s. 35-49

  Artykuł naukowy 4
 • 6.
  Determination of Foundation Coefficients for a 2-Parameter Model on the Basis of Railway Sleeper Deflection / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // W: Continuous Media with Microstructure 2 / red. Bettina Albers, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ): Springer International Publishing, 2016 - s. 325-341

  Rozdział w monografii naukowej
 • 7.
  Dynamic analysis of CWR track work on one- and two-parameter elastic foundation / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 22, s. 7-22

  Artykuł naukowy 4
 • 8.
  Statyczna analiza wybranych imperfekcji podłoża szynowego na dodatkowe ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2016, nr 11, s. 20-26

  Artykuł naukowy 8
 • 9.
  Zagadnienia powstających pionowych nierówności w eksploatowanym torze kolejowym / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2016, nr 2, s. 18-26

  Artykuł naukowy 8
 • 10.
  Wpływ wybranych czynników na pracę eksploatowanego betonowego podkładu kolejowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2015, nr 9, s. 106-110

  Artykuł naukowy 8
 • 11.
  Zużycie faliste szyn toru kolejowego (przyczyny i środki zaradcze) / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 20, s. 7-23

  Artykuł naukowy 4
 • 12.
  Przemieszczenie podłużne bezstykowego toru kolejowego / Włodzimierz A. Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2014, nr 17, s. 5-24

  Artykuł naukowy 4
 • 13.
  Wybrane zagadnienia współpracy nawierzchni z podłożem podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego / Włodzimierz A. Bednarek (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2014, nr 10, s. 5-12

  Artykuł naukowy 8
 • 14.
  Analiza pracy podkładu kolejowego INBK-7 na podłożu 2-parametrowym metodą elementów skończonych / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 23-47

  Artykuł naukowy 4
 • 15.
  Analiza wpływu współczynników sprężystego podłoża dwuparametrowego na ugięcia podkładu kolejowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne - 2013, nr 2 (101), s. 29-46

  Artykuł naukowy 5
 • 16.
  Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza na pracę toru bezstykowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2013 - 134 s.

  Monografia naukowa
 • 17.
  Wybrane zagadnienia analizy zużycia szyn kolejowych / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 5-21

  Artykuł naukowy 4