Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Irmina Wojciechowska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (62)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Novel ionic liquid-modified polymers for highly effective adsorption of heavy metals ions / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 236, s. 116313-1-116313-10

  140 5,107
 • 2.
  Task-specific ionic liquid impregnated resin for zinc(II) recovery from chloride solutions in press / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 299, s. 112115-1-112115-10

  100 4,561
 • 3.
  Ionic liquid functionalized silica as novel sorbents ions of heavy metals / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 4.
  Microcapsules containg Task-Specific Ionic Liquids for Zn(II) and Cu(II) recovery from dilute aqueous solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 5.
  Novel ionic liquid modified polymers sorbent for metals removal / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 6.
  Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-143

  20
 • 7.
  Amphiphilic amidoxime ether as Cu(I) and Cu(II) extractant from waste etch solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 215, s. 540-547

  140 5,107
 • 8.
  Ciecze jonowe o właściwościach ekstrakcyjnych jako nośniki jonów w procesie sorpcji / Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Filip Gadecki, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 110-112

  20
 • 9.
  Ether derivatives - efficient Fe(III) extractants from HCl solution separation and purification technology / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 209, s. 756-763

  140 5,107
 • 10.
  Materiały miedzionośne - występowanie i charakterystyka / Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce . Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 113-118

  5
 • 11.
  Nowe mezoporowate materiały sorpcyjne funkcjonalizowane pochodnymi pirydynowymi / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Patrycja Dudzińska, Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 82-83

  20
 • 12.
  Zinc(II) recovery using pyridine oxime-ether – Novel carrier in pseudo-emulsion hollow fiber strip dispersion system / M. Tereza A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Jorge M.R. Carvalho // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 223, s. 168-177

  140 5,107
 • 13.
  Application of pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion with task-specific ionic liquids for the recovery of zinc(II) from chloride solutions / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, Irmina Wojciechowska (WTCH), M. Rosinda C. Ismael, M. Lurdes F. Gameiro, Karolina Wieszczycka (WTCH), Jorge M.R Carvalho // Journal of Molecular Liquids - 2018, vol. 254, s. 369-376

  30 4,561
 • 14.
  Cu(II) and Cu(I) extraction from acidic chloride media using pyridinecarboximidamide as extractants / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 42-45

  20
 • 15.
  N-alkilo- oraz N,N-dialikilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidy jako selektywne ekstrahenty jonów Cu(II) / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: XIV konferencja "Dla Miasta i Środowiska - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów", Warszawa, 26 listopada 2018 : materiały konferencyjne: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2018 - s. 10

 • 16.
  New generation of selective extractants / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 38-41

 • 17.
  N,N-diheksylo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamid jako reduktor jonów Cr(VI) / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Grzegorz Wójcik, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 126-131

  5
 • 18.
  Płytki obwodów drukowanych – od gramofonów po loty w kosmos / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 132-138

  5
 • 19.
  Pochodne pirydyny - od ligandów po nowoczesne ekstrahenty jonów metali / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2 - Wrocław / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 66

 • 20.
  Selective copper extraction from sulfate media with N,N-dihexyl-N′-hydroxypyridine-carboximidamides as extractants / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2018, vol. 201, s. 186-192

  40 5,107
 • 21.
  Synteza i analiza związków kompleksowych N-alkilio oraz N,N-dialkilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidów z wybranymi jonami metali / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Arkadiusz Czmoch // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 1 - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 54

 • 22.
  Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 133-139

  5
 • 23.
  Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 21

 • 24.
  Copper recovery from chloride solutions using liquid extraction and pyridinecarboximidamides as extractants / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2017, vol. 181, s. 319-326

  40 3,927
 • 25.
  Czwartorzędowe sole pirydynowe - właściwości i zastosowanie / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 114

 • 26.
  Czwartorzędowe sole pirydynowe – właściwości i zastosowanie / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 165-171

  5
 • 27.
  Efficient recovery of copper from aqueous solutions with pyridine extractants (oxime, ketone) and their quaternary pyridinium salts / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2017, vol. 185, s. 103-111

  40 3,927
 • 28.
  Efficient synthesis of long-chain N’-hydroxy-N-alkyl- and -N,N-dialkylpyridinecarboximidamides / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Grzegorz Framski // Modern Organic Chemistry Research (MOCR) - 2017, vol. 2, nr 1, s. 17-24

  5
 • 29.
  Ekstrakcja jonów cynku(II) z roztworów chlorkowych – badanie wpływu rozpuszczalnika na przykładzie ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 55

 • 30.
  Ekstrakcja jonów miedzi(II) N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidami / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 158-164

  5
 • 31.
  Imidoamidy jako nowe czynniki redukujące chrom(VI) / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Grzegorz Wójcik, Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 418-420

  20
 • 32.
  Interfacial activity of pyridine extractants in model extraction system / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Milena Kowalczyk (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 165-169

  20
 • 33.
  Lead(II) extraction from aqueous solutions by pyridine extractants / Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Andrzej Olszanowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2017, vol. 177, s. 239-248

  40 3,927
 • 34.
  N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym / Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 411-412

  20
 • 35.
  Oddziaływanie pochodnych pirydynoamidoksymów na bakterie osadu czynnego / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 31

 • 36.
  Pb(II) removal with hydrophobic quaternary pyridinium salt and methyl isobutyl ketone / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Hydrometallurgy - 2017, vol. 171, s. 206-212

  45 3,300
 • 37.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 140-148

  5
 • 38.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 123

 • 39.
  Pyridineimdamide derivatives - efficient zinc(II) extractants / Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2017, vol. 173, s. 372-380

  40 3,927
 • 40.
  Quantitative analysis of amphiphilic N-alkyloxypyridinecarboximidamide by liquid chromatography-tandem mass spectrometry / Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Grzegorz Framski // Chemical Papers - 2017, vol. 71, iss. 5, s. 953-960

  20 0,963
 • 41.
  Recovery of iron(III) from chloride solutions / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: 6th European Young Engineers Conference / red. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba - Warszawa, Polska : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2017 - s. 221-229

  20
 • 42.
  Recovery of zinc(II) from chloride solutions using pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion with pyridineketoxime extractants / Katarzyna Staszak (WTCH), Aleksandra Wojciechowska, M. Teresa A. Reis, Irmina Wojciechowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), M. Rosinda C. Ismael, Jorge M.R Carvalho // Separation and Purification Technology - 2017, vol. 177, s. 152-160

  40 3,927
 • 43.
  Removal of naproxen from water by ionic liquid-modified polymer sorbents / Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Joanna Bornikowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Chemical Engineering Research and Design - 2017, vol. 117, s. 698-705

  30 2,795
 • 44.
  Rola pochodnych pirydyny w odzysku metali ciężkich ze źródeł odpadowych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : materiały konferencyjne - jesień. Część druga - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 55

 • 45.
  Selective recovery of Zn(II) from multielemental acidic chloride solution with hydrophobic pyridine derivates / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 146-152

  20
 • 46.
  Synteza i zastosowanie w procesie ekstrakcji N'-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidów / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 126

 • 47.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstracji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 230-235

  5
 • 48.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstrakcji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 30

 • 49.
  Zinc(II) and iron(III) extraction from chloride media using pyridinecarboximidamides as extractant / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 153-159

  20
 • 50.
  Zinc(II) membrane-extraction by N-decyloxy-1-(3-pyridyl)ethanoimine using pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion (PEHFSD) processing / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Jorge M.R Carvalho // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 298-303

  20
 • 51.
  Analysis of phytotoxicity of pyridine -2,-3,-4- amidoximes / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Hubert Iwiński (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Piotr Szulc, Zbyszek Zbytek // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2016, vol. 61, nr 2, s. 130-133

  12
 • 52.
  Equilibrium studies of cobalt(II) extraction with 2-pyridineketoxime from mixed sulphate/chloride solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Marta Krupa (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Andrzej Olszanowski (WTCH) // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - 2016, vol. 307, iss. 2, s. 1155-1164

  25 1,282
 • 53.
  Fitofarmakologia w leczeniu chorób żołądka / Irmina Wojciechowska (WTCH) // Kosmos - 2016, T. 65, nr 3(312), s. 383-387

  12
 • 54.
  Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 121

 • 55.
  Phytotoxicity of pyridineamidoximes against two crop plants: preliminary evaluation / Anna Parus (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Polish Journal of Agronomy - 2016, no. 24, s. 16-22

  10
 • 56.
  Synteza i analiza spektoskopowa eterów pirydynoketoksymów / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Grzegorz Framski // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 295-302

 • 57.
  Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 48-49

 • 58.
  Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym imregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 49

 • 59.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych i ich analiza ESI-MS / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Chemia t. 1 / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015 - s. 121-126

 • 60.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych i ich analiza ESI-MS / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 90

 • 61.
  Synteza hydrofobowych o-alkilopirydynoamidoksymów oraz ich analiza techniką LC-MŚ / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 / red. Oskar Uchański, Filip Haniewicz, Paweł Jajor, 2015 - s. 34-41

 • 62.
  Analiza ESI-MS kompleksów jonów miedzi (II) i kobaltu (II) z ekstrahentami pirydynowymi / Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1/ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach / red. Zbigniew Hubiecki - Lublin, Polska : Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur, 2014 - s. 196-202