Trwa generowanie pliku...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (17270)

 • 1.
  Ilgametė mokslinė veikla statybos srities kolokviumuose bendradarbiaujant trims akademiniams centrams / Friedelis Peldschus, Oleg Kapliński (WA), Artūras Kaklauskas, Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Leonas Ustinovičius // W: Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. II dalis. / red. Arūnė Binkytė-Vėlienė, Ona Juršaitė - Vilnius, Lithuania : VGTU leidykla TECHNIKA, 2019 - s. 34-45

 • 2.
  Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami / red. Barbara Borusiak - Poznań, Poland : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu, 2013 - 167 s.

 • 3.
  Postępy akustyki 2015 / red. Krzysztof J. Opieliński - Wrocław, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział we Wrocławiu, 2015

 • 4.
  Postępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański - Rzeszów, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Rzeszowie, 2013

 • 5.
  Materiały XLIV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki/ Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk / Gliwice, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2016

 • 6.
  Materiały XLIII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrozeń Wibroakustycznych, Gliwice-Szczyrk, 02.03-06.03.2015 / red. Roman Bukowski - Gliwice, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2015

 • 7.
  Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. / Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015

 • 8.
  Buckling and post-buckling analysis of shells of revolution with positive and negative Gaussian curvature / Paweł Jasion (WBMiZ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 96 s.

 • 9.
  Estymacja punktu pracy w celu optymalizacji geometrii elementów palisady sprężarkowej / Adam Kozakiewicz / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 137 s.

 • 10.
  Studium doboru parametrów geometrycznych do oceny skuteczności połączeń w budowie maszyn / Andrzej Kołodziej / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 182 s.

 • 11.
  Obwodowe modele układów elektrycznych w cyfrowych symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym / Sławomir Cieślik / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 123 s.

 • 12.
  Wykorzystanie analizy charakterystyk wydzielania ciepła do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej silnika okrętowego / Kazimierz Witkowski / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 109 s.

 • 13.
  Wspomaganie decyzji w łańcuchach dostaw w aspekcie oceny efektywności realizacji zadań / Ilona Jacyna-Gołda / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 188 s.

 • 14.
  Wykorzystanie programu TEVA-SPOT w projektowaniu monitoringu sieci wodociągowej / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - s. 281-290

 • 15.
  Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - 490 s.

 • 16.
  Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4 / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015 - 370 s.

 • 17.
  Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013

 • 18.
  Zabezpieczenie i eksploatacja ujęcia infiltracyjnego "Dębina" w czasie stanów powodziowych rzeki Warty / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Ireneusz Chomicki, Marek Sozański (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013 - s. 57-68

 • 19.
  Integracja narzędzi informatycznych do celów zrównoważonego zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4 / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015 - s. 221-230

 • 20.
  Obróbka skrawaniem. 10, Obróbka skrawaniem - badania i rozwój / red. Jan Burek - Rzeszów, Polska : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2016 - 781 s.

 • 21.
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 163 s.

 • 22.
  Ewolucja systemu wymiany międzynarodowej / Przemysław Bartkiewicz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 7-25

 • 23.
  Źródło ciepła małej mocy zasilane biomasą : efektywność energetyczno-ekologiczna dla wybranych paliw / Marek Juszczak (WBiIŚ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 129 s.

 • 24.
  Kształtowanie odporności na zużycie tribologiczne elementów maszyn z żeliwa przez laserową obróbkę cieplną (LOC) / Marta Paczkowska (WIT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 124 s.

 • 25.
  The analysis of the influence of cooling rate during laser alloying with silicon nitride on surface layer state of cast iron machine parts / Marta Paczkowska (WMRiT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2015, vol. 60, nr 1, s. 74-79

  12
 • 26.
  Sandwich panels in civil engineering - theory, testing and design / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 175 s.

 • 27.
  Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje / Arkadiusz Borowiec (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 272 s.

 • 28.
  Mieszanie nieustalone - analiza i wybrane zastosowania / Szymon Woziwodzki (WTCH) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 230 s.

 • 29.
  Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi / Ewa Więcek-Janka (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 329 s.

 • 30.
  Prognozowanie trwałości łożysk tocznych / Michał Libera (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 300 s.

 • 31.
  Zagadnienia diagnostyki silników spalinowych z wykorzystaniem drgań rezonansowych / Grzegorz Szymański (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 137 s.

 • 32.
  Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych / Adam Kadziński (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 179 s.

 • 33.
  Aspekty systemowe i procesowe w projektowaniu technicznym dla osób z niepełnosprawnościami / Marek Zabłocki (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 229 s.

 • 34.
  Emisja gazowych związków szkodliwych spalin z lotniczych silników tłokowych / Jarosław Markowski (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 113 s.

 • 35.
  Badania układów "człowiek-narzędzie udarowe-podłoże" / Michał Śledziński (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 136 s.

 • 36.
  Studium emisji związków toksycznych spalin z systemów napędowych autobusów miejskich / Maciej Bajerlein (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 145 s.

 • 37.
  Studium wpływu komponentów tlenowych oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym / Miłosław Kozak (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 119 s.

 • 38.
  Studium emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych / Piotr Lijewski (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 131 s.

 • 39.
  Ocena stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych i rozpoznawanie defektów z wykorzystaniem technik cyfrowych / Hubert Morańda (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 132 s.

 • 40.
  Analiza wybranych zjawisk sprzężonych zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego / Paweł Idziak (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 135 s.

 • 41.
  Struktury odpornego sterowania elektrycznego napędu bezpośredniego z wykorzystaniem koncepcji sterowania ślizgowego / Stefan Brock (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 185 s.

 • 42.
  Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu / Karol Andrzejczak (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 156 s.

 • 43.
  Techniczno-ekonomiczne aspekty optymalizacji wybranych układów elektrycznych / Andrzej Tomczewski (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 295 s.

 • 44.
  Współczesna architektura domu prywatnego i jej przemiany / Maciej Janowski (WA) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 294 s.

 • 45.
  Synteza i właściwości soli 3,3'-[α,ω-(dioksaalkan)]-bis(1-alkilomidazoliowych) / Andrzej Skrzypczak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 137 s.

 • 46.
  Analiza procesu rozpylania cieczy w rozpylaczach pęcherzykowych i pęcherzykowo-wirowych / Marek Ochowiak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 140 s.

 • 47.
  Modelowanie niestacjonarności adsorpcyjnego transportu związków powierzchniowo czynnych w układzie ciecz/ciecz / Maciej Staszak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 123 s.

 • 48.
  Modelowanie mechanizmów zarządzania ruchem w wielousługowych sieciach komórkowych / Piotr Zwierzykowski (WEiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 142 s.

 • 49.
  Processing sets of frequent itemset queries / Marek Wojciechowski (WI) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 238 s.

 • 50.
  Diagnostycznie zorientowane metody krótkoczasowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych / Roman Barczewski (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 153 s.

 • 51.
  Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się / Beata Starzyńska (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 236 s.

 • 52.
  Stateczność i nośność graniczna cienkościennych belek ceowych wytwarzanych na zimno / Piotr Paczos (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 118 s.

 • 53.
  Studium pracy statycznej przęseł mostów kratownicowych / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 189 s.

 • 54.
  Wybrane zagadnienia lepkosprężystości drogowych asfaltów modyfikowanych zawierających elastomer SBS / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 227 s.

 • 55.
  Internacjonalizacja przedsiębiorstw / Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 133-146

 • 56.
  Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza na pracę toru bezstykowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 134 s.

 • 57.
  Międzynarodowa integracja gospodarcza / Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 121-132

 • 58.
  Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych / Przemysław Niewiadomski (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 364 s.

 • 59.
  Globalizacja - przegląd definicji / Przemysław Bartkiewicz (WIZ), Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 105-120

 • 60.
  Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach / Maciej Szafrański (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 343 s.

 • 61.
  Międzynarodowy rynek finansowy / Przemysław Bartkiewicz (WIZ), Marek Szczepański (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 67-104

 • 62.
  Polityka handlu międzynarodowego / Przemysław Bartkiewicz (WIZ), Małgorzata Rembiasz (WIZ) // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 27-41

 • 63.
  Flexible Prediction of the Vehicle Component Damage / Karol Andrzejczak (WE), Jarosław Selech (WIT) // Transport Means - 2018, T. 2, s. 987-990

 • 64.
  A selecting the Best Statistical Distribution for Time to Failure the Railway System Components by Using Multi-Criterial Analysis / Jarosław Selech (WIT), Karol Andrzejczak (WE) // Transport Means - 2018, T. 1, s. 212-215

 • 65.
  Konstruowanie systemów wnioskujących klasy Lean dla logiki pierwszego rzędu / Adam Meissner (WE) / Poznan, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 204 s.

 • 66.
  Synteza odbłyśników oświetleniowych metodą promieni odwrotnych / Krzysztof Wandachowicz (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 159 s.

 • 67.
  Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów / Jacek Różański (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 208 s.

 • 68.
  Modulacja BICM-ID : nowe techniki dywersyfikacji / Maciej Krasicki (WEiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 184 s.

 • 69.
  Unified Screen Content and Multiview Video Coding - Experimental results / Jarosław Samelak (WEiT), Marek Domański (WEiT) // W: 125th MPEG Meeting, 2019

 • 70.
  Analysis of the combustion process of low-calorific gaseous fuels in experimental combustion chamber of gas turbine / Przemysław Grzymisławski (WIT), Joanna Jójka (WIT), Michał Gołębiewski (WIT), Paweł Czyżewski (WIT) // W: Engineering Mechanics 2018 Proceedings: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018 - s. 265-268

  WoS
 • 71.
  Engineering Mechanics 2018 Proceedings / Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018

 • 72.
  Spectrum Management Application - A Tool for Flexible and Efficient Resource Utilization / Chia-Yu Chang, Łukasz Kułacz (WEiT), Robert Schmidt, Adrian Kliks (WEiT), Navid Nikaein // W: IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2018): IEEE, 2018

  WoS
 • 73.
  IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2018) / IEEE, 2018

 • 74.
  Non-full-available queueing model of an EON node / Sławomir Hanczewski (WEiT), Maciej Stasiak (WEiT), Joanna Weissenberg (WEiT) // Optical Switching and Networking - 2019, vol. 33, s. 131-142

  1,353
 • 75.
  Level Crossing Rate of System with Macrodiversity and Three Branches Microdiversity Reception in Gamma Shadowed Rician Fading Channels / Piotr Zwierzykowski (WEiT), Aleksic Danijela, Dragana Krstić, Nikola Vučić, Muneer Bani Yassein // W: The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications : ICWMC 2015: IARIA, 2015 - s. 8-12

 • 76.
  The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications : ICWMC 2015 / IARIA, 2015

 • 77.
  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka : Inżynieria logistyki a bezpieczeństwo i niezawodność realizacji procesów w systemach transportowych, Jachranka, 4-7 września 2017r. / red. Dariusz Pyza - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2017 - 182 s.

 • 78.
  Kanalizacja grawitacyjna jako system transportu oraz przemian biochemicznych ścieków / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 148 s.

 • 79.
  Wpływ wlaściwości złóż filtrów pospiesznych na efekty technologii odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 125 s.

 • 80.
  Koncepcje biorafinerii przetwarzających surowce odpadowe / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 135 s.

 • 81.
  Wybrane metody zwiększania pojemności systemów bezprzewodowych z poszerzonym widmem / Rafał Krenz (WEiT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 145 s.

 • 82.
  Przekształcenia i rozwój przestrzeni Poznania oraz wybranych miast / Przemysław Biskupski (WA) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 288 s.

 • 83.
  Pomiary kół zębatych : wybrane prace metrologiczne Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych : monografia / red. Mirosław Grzelka (WBMiZ) - Kalisz, Polska , 2014 - 152 s.

 • 84.
  Diagnostyka wybranych zjawisk w silniku spalinowym z wykorzystaniem sygnałów drganiowych / Marek Waligórski (WMRiT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 226 s.

 • 85.
  Sygnały z ciągłą modulacją fazy w systemach z wieloma użytkownikami, z detekcją iteracyjną / Piotr Remlein (WEiT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 130 s.

 • 86.
  The selection of optimal conditions for the process of obtaining humic acid from brown coal / Edyta Janeba-Bartoszewicz (WIT), Dawid Romek (WIT), Jarosław Selech (WIT), Jacek Marcinkiewicz (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 108, s. 02020-1-02020-7

 • 87.
  Przekładnie cięgnowe z pasami klinowymi / Piotr Krawiec (WIT), Grzegorz Domek / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 154 s.

 • 88.
  Labeling-Based Recipient Identification for 16-QAM BICM-ID / Maciej Krasicki (WEiT) // EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking - 2019, vol. 179

 • 89.
  Zastosowanie uogólnionego modelu formalnego zapisu elementów systemów bezpieczeństwa na przykładzie samolotu Su-22 / Emil Augustyn (WIT), Adam Kadziński (WIT) // W: 35 lat Su-22 na polskim niebie i 20 lat w NATO : Konferencja naukowo techniczna, Świdwin 28.06.2019 - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - s. 11-17

 • 90.
  35 lat Su-22 na polskim niebie i 20 lat w NATO : Konferencja naukowo techniczna, Świdwin 28.06.2019 / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 104 s.

 • 91.
  Defragmentacja w elastycznym optycznym węźle komutacyjnym WSW1 / Remigiusz Rajewski (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2019, nr 7, s. 639-644

 • 92.
  Zastosowanie bezkontaktowych czujników pojemnościowych w badaniach i diagnostyce wysokonapięciowych układów izolacyjnych / Krzysztof Walczak (WE) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 194 s.

 • 93.
  Study of 3D Video Compression Using Nonlinear Depth Representation, IEEE Access / Olgierd Stankiewicz (WEiT), Krzysztof Wegner (WEiT), Marek Domański (WEiT) // IEEE Access - 2019, vol. 7, s. 31110-31122

  4,098
 • 94.
  Necessary and Sufficient Conditions for the Rearrangeability of WSW1 Switching Fabrics / Wojciech Kabaciński (WEiT), Atyaf Al-Tameemi (WEiT), Remigiusz Rajewski (WEiT) // IEEE Access - 2019, vol. 7, s. 18622-18633

  4,098
 • 95.
  Analysis of Gas Generated in Mineral Oil, Synthetic Ester, and Natural Ester as a Consequence of Thermal Faults / Piotr Przybyłek (WE), Jarosław Gielniak (WE) // IEEE Access - 2019, vol. 7, s. 65040-65051

  4,098
 • 96.
  Modified grey wolf method for optimization of PM motors / Łukasz Knypiński (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01020-1-01020-2

 • 97.
  Sposób obróbki walcowych kół zębatych krążkowym narzędziem toroidalnym - teoria i praktyka / Rafał Talar (WBMiZ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 152 s.

 • 98.
  Wybrane algorytmy do optymalizacji procesu chłodzenia łopatek turbin gazowych / Agnieszka Wróblewska (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 98 s.

 • 99.
  Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw : uwarunkowania i perspektywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce / Jerzy Przybysz (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 256 s.

 • 100.
  Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności / Wiesław Meszek (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 223 s.