Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje

Publikacje

Wyszukiwanie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj według

Wyniki wyszukiwania (17034)

 • 1.
  Intuitive and rational cognition in the theory and practice of management sciences / Marcin Nowak (WIZ), Joanna Ziomek (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2019, vol. 17, nr 2(82), s. 142-154

 • 2.
  Simulation of knowledge transformation in purchasing process / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Paweł Pawlewski (WIZ) // W: 2015 Winter Simulation Conference (WSC): IEEE, 2015 - s. 812-822

 • 3.
  2015 Winter Simulation Conference (WSC) / IEEE, 2015

 • 4.
  Learning SPARQL queries from expected results / Jędrzej Potoniec (WI) // Computing and Informatics - 2019, vol. in press

  0,410

 • 5.
  Special Section on European ICT R&D Project Activities on Broadband Access Technologies in Conjunction with Main Topics of 2016/2017 IEICE ICT Forum - forword / Piotr Zwierzykowski (WEiT) // IEICE Transactions on Communications - 2019, vol. E102-B, no. 5, s. 957

  1,090

 • 6.
  Pomiar temperatury złącza diody półprzewodnikowej na podstawie termogramu / Krzysztof Dziarski (WE) // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - 2018, nr 59, s. 47-50

  10

 • 7.
  Szacowanie wartości temperatury złącza półprzewodnikowego na podstawie wartości temperatury wyprowadzenia diody / Krzysztof Dziarski (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2018, Issue 95, s. 243-254

  9

 • 8.
  Interval Runge-Kutta Methods with Variable Step Sizes / Andrzej Marciniak (WI), Barbara Szyszka (WE) // Computational Methods in Science and Technology - 2019, vol. 25, no. 1, s. 17-30

 • 9.
  Calculation of minimal short-circuit current in parallel arrangement of cables for a three phase short-circuit fault / Andrzej Książkiewicz (WE), Ryszard Batura (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 5, s. 124-128

 • 10.
  Przegląd stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce / Anita Linka (WIT), Marta Galant (WIT), Agnieszka Wróblewska (WIT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2018, z. 123, s. 85-93

  7

 • 11.
  Safety of air operations in training, competition and aerobatic shows / Wojciech Krupa, Anita Linka (WIT), Michał Ciałkowski (WIT), Agnieszka Wróblewska (WIT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 3, s. 41-57

  6

 • 12.
  Implementation of the Common Safety Method in the European Union railway transportation / Magdalena Helak (WIT), Piotr Smoczyński (WIT), Adam Kadziński (WIT) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, s. 65-72

 • 13.
  Two-machine flow-shop scheduling to minimize total late work: revisited / Xin Chen, Zhongyu Wang, Erwin Pesch, Małgorzata Sterna (WI), Jacek Błażewicz // Engineering Optimization - 2019, vol. 51, no. 7, s. 1268-1278

  1,622

 • 14.
  Clarification of lower bounds of two-machine flowshop scheduling to minimize total late work / Jacek Błażewicz (WI), Xin Chen, Richard C.T. Lee, Bertrand M.T. Lin, Feng-Cheng Lin, Erwin Pesch, Małgorzata Sterna (WI), Zhongyu Wang // Engineering Optimization - 2019, vol. 51, no. 7, s. 1279-1280

  1,622

 • 15.
  The human role in a progressive trend of foundry automation / Agnieszka Misztal (WIZ), Marcin Butlewski (WIZ), Aleksandra Jasiak (WIZ), Stanisław Janik (WIZ) // Metalurgija - 2015, vol. 54, no. 2, s. 429-432

  25

 • 16.
  Torque Ripple Compensation in PMSM Direct Drive with Position-based Iterative Learning Control / Adrian Wójcik (WE), Tomasz Pajchrowski (WE) // W: Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018 - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018 - s. 265-269

  WoS

 • 17.
  Tuning Optimization of Extended State Observer for Two Mass System with Elastic Joint and Backlash / Bartłomiej Wicher (WE), Stefan Brock (WE) // W: Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018 - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018

  WoS

 • 18.
  Nonlinear Predictive Control with Constraint Propagation Strategy / Joanna Ziętkiewicz (WE) // W: Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018 - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018 - s. 222-228

  WoS

 • 19.
  On applying a generalized Pade approximation to stability analysis - experimental results / Dariusz Horla (WE) // W: Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018 - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018 - s. 126-131

  WoS

 • 20.
  Control of the Quadcopter Position Using Visual Feedback / Konrad Urbański (WE) // W: Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018 - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018 - s. 307-312

  WoS

 • 21.
  Generacja rozproszona a niezawodność / Agata Orłowska (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 98, s. 19-30

 • 22.
  Wpływ okresu eksploatacji transportu samochodowego na zanieczyszczenie atmosfery / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 6, s. 733-738

  7

 • 23.
  Effect of emission measurement of toxic exhaust components of automotive vehicles equipped with spark-ignition engines on the environment during mandatory check tests at vehicle inspection stations / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT), Marzena Korzik (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2018, nr 12, s. 478-481

  7

 • 24.
  Wpływ ograniczeń prawnych i systemów technicznych na ograniczenie emisji toksycznych składników spalin z silników spalinowych / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2018, nr 12, s. 473-477

  7

 • 25.
  Aspekty wpływu badań kontrolnych na ograniczenie szkodliwych składników spalin z samochodów osobowych / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 906-909

  7

 • 26.
  Analiza porównawcza okien dachowych na podstawie wybranych parametrów / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2019, nr 2(10), s. 48-53

 • 27.
  Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych : projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie / Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2019 - 519 s.

 • 28.
  The phenomen of diversity and the new urbanisation / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Urbanisation Once Again : selected case studies / red. Andrzej Gawlikowski, Wojciech Bonenberg (WA) - Poznań, Polska : Publishing House of Poznan University of Technology, 2018 - s. 89-96

 • 29.
  Greenery as an element of urban identity with reference to Hawler Botanicak Garden in Erbil, Kurdystan Iraq / Kardo N. Kareem (WA) // W: Urbanisation Once Again : selected case studies / red. Andrzej Gawlikowski, Wojciech Bonenberg (WA) - Poznań, Polska : Publishing House of Poznan University of Technology, 2018 - s. 79-88

 • 30.
  Thematic axes / Andrzej Gawlikowski, Wojciech Bonenberg (WA) // W: Urbanisation Once Again : selected case studies / red. Andrzej Gawlikowski, Wojciech Bonenberg (WA) - Poznań, Polska : Publishing House of Poznan University of Technology, 2018 - s. 5-7

 • 31.
  Urbanisation Once Again : selected case studies / red. Andrzej Gawlikowski, Wojciech Bonenberg (WA) - Poznań, Polska : Publishing House of Poznan University of Technology, 2018 - 161 s.

 • 32.
  Miasto przyszłości. Cz. 3 / Wojciech Bonenberg (WA) // Builder - 2018, nr 5, s. 42-45

  5

 • 33.
  Miasto przyszłości. Cz.1 / Wojciech Bonenberg (WA) // Builder - 2018, nr 2, s. 34-37

  5

 • 34.
  Miasto przyszłości. Cz. 2 / Wojciech Bonenberg (WA) // Builder - 2018, nr 3, s. 30-33

  5

 • 35.
  Współczesne projektowanie parametryczne w architekturze / Wojciech Bonenberg (WA), Marcin Giedrowicz (WA), Kacper Radziszewski / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 365 s.

 • 36.
  Urban farming as a new wave in the sustainable developments in of the cities / Mo Zhou (WA), Wojciech Bonenberg (WA) // W: Urbanisation Once Again : selected case studies / red. Andrzej Gawlikowski, Wojciech Bonenberg (WA) - Poznań, Polska : Publishing House of Poznan University of Technology, 2018 - s. 65-71

 • 37.
  BIM in Prefabrication and Modular Building / Wojciech Bonenberg (WA), Xia Wei (WA), Mo Zhou (WA) // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 100-110

 • 38.
  Urban Green Spaces: An Element of a City’s Balance Between the Built and Natural Environments / Wojciech Bonenberg (WA), Mo Zhou (WA), Shoufang Liu // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 3-13

 • 39.
  How Vertical Farming Influences Urban Landscape Architecture and Sustainable Urban Developments / Mo Zhou (WA), Wojciech Bonenberg (WA), Xia Wei (WA), Shoufang Liu // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 476-485

 • 40.
  Success Analysis in Architectural Design Competitions in Terms of Design Quality / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 47-55

 • 41.
  Kurdish Garden as an Example for MiddleEast Botanical Garden: New Approachand Aspect / Kardo N. Kareem (WA), Wojciech Bonenberg (WA), Bahram K. Maulood // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 164-173

 • 42.
  The Architect and the Paradigms of Sustainable Development: A Review of Dilemmas / Wojciech Bonenberg (WA), Oleg Kapliński (WA) // Sustainability - 2018, vol. 10, Special Issue, s. 1-15

  20 2,075

 • 43.
  The influence of the cation type of ionic liquid on the production of nanocrystalline cellulose and mechanical properties of chitosan-based biocomposites / Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Sławomir Borysiak (WTCH) // Cellulose - 2019, vol. 26, iss. 8, s. 4827-4840

  3,809

 • 44.
  Optimization of logistics motor transport networks with application of propositional calculus laws / Andrzej A. Czajkowski, Józef Frąś (WIZ), Mathias Schlegel, Norbert Kanswohl // Research in Logistics & Production - 2019, vol. 9, no. 2, s. 65-76

 • 45.
  Utrata stateczności profili cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach / Michał Grenda (WBMiZ) // W: 58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 2019 - s. 1

 • 46.
  58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice / 2019

 • 47.
  Environmental aspects of the impact of the technical condition of motor vehicles on environmental pollution / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT) // Combustion Engines - 2017, T. 56, no. 1 (168), s. 149-152

  13

 • 48.
  Wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym pm10 i pm2,5 / Marek Idzior (WIT), Edward Czapliński (WIT), Mateusz Bor (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 6, s. 739-742

  7

 • 49.
  Nitrogen oxides emission evaluation for Euro 6 category vehicles equipped with combustion engines of different displacement volume / Jacek Pielecha (WIT), Agnieszka Magdziak (WIT), Łukasz Brzeziński (WIT) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012010-1-012010-8

 • 50.
  Local stability experimental and numerical study of non-standard thin-walled channel beams / Michał Grenda (WBMiZ), Piotr Paczos (WBMiZ) // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2019, vol. 57, no. 2, s. 1-12

  0,783

 • 51.
  Sensory branding and marketing in stimulating the relation between the buyer and the brand / Agnieszka Wala, Krzysztof Czyrka, Józef Frąś (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2019, vol. 1, No. 45, s. 109-120

 • 52.
  Development trends of high pressure common-rail pumps / Rafał Smolec (WIT), Mateusz Bor (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Marek Idzior (WIT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 2, s. 63-72

  6

 • 53.
  Impact of changes in friction factor on the loading of the pumping section in a high pressure injection pump / Rafał Smolec (WIT), Mateusz Bor (WIT), Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Tomasz Borowczyk // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2018, vol. 70, no. 2, s. 53-62

  6

 • 54.
  RDE Testing of Passenger Cars: The Effect of the Cold Start on the Emissions Results / Jerzy Merkisz (WIT), Piotr Bielaczyc, Jacek Pielecha (WIT), Joseph Woodburn // SAE Technical Papers - 2019, 2019-01-0747

 • 55.
  Slicing in Modern Cellular Networks / Piotr Zwierzykowski (WEiT), Xiao Pei, Vukobratovic Dejan, Zakrzewska Anna // Wireless Communications and Mobile Computing - 2019, vol. 2019

  0,869

 • 56.
  Modelowanie trójwymiarowego rozkładu pola temperatury w elektromagnetycznym układzie chwytnym z wykorzystaniem środowiska Comsol / Mariusz Barański (WE), Krystian Glapa // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 99, s. 73-83

 • 57.
  Analiza ryzyka uderzenia bezzałogowym statkiem powietrznym wykorzystywanym na potrzeby operatora infrastruktury krytycznej na przykładzie elektrowni jądrowej / Jędrzej Łukasiewicz (WIT) // W: Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki : Cykl rynki surowców i energii / red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (WE), Konrad Stańczyk, Robert Sobków - Poznań, Polska : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2019 - s. 163-172

 • 58.
  Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki : Cykl rynki surowców i energii / red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (WE), Konrad Stańczyk, Robert Sobków - Poznań, Polska : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2019 - 506 s.

 • 59.
  Assessment of the condition of the coatings after the tests in a salt spray chamber / Dariusz Ulbrich (WIT), Roma Ptak (WIT), Jakub Kowalczyk (WIT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 4, s. 229-233

  12

 • 60.
  Location of the adhesive path in joints of thin car body sheets / Jakub Kowalczyk (WIT), Dariusz Ulbrich (WIT), Daria Stępak (WIT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 4, s. 80-84

  12

 • 61.
  Analysis of the costs of regeneration of excavator buckets used for brown coal excavation / Dariusz Ulbrich (WMRiT), Jarosław Selech (WMRiT), Dawid Romek (WMRiT), Mateusz Sieńkowski (WMRiT), Konrad Włodarczyk (WMRiT), Jakub Kowalczyk (WMRiT), Żaneta Staszak (WMRiT), Jacek Marcinkiewicz (WMRiT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 1, s. 135-139

  12

 • 62.
  Assessment of quality and cost of manufacturing agricultural machinery made by FDM method / Dawid Romek (WMRiT), Dariusz Ulbrich (WMRiT), Jarosław Selech (WMRiT), Jakub Garstecki (WMRiT), Konrad Włodarczyk (WMRiT), Żaneta Staszak (WMRiT), Jacek Marcinkiewicz (WMRiT), Jakub Kowalczyk (WMRiT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 1, s. 75-78

  12

 • 63.
  Retrofitting issues of non-road vehicles on the example of a farm tractor / Barbara Sokolnicka (WIT), Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Natalia Szymlet (WIT), Maciej Siedlecki (WIT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 4, s. 193-196

  12

 • 64.
  Specific emission of harmful compounds analysis from an agricultural tractor in a modified NRSC test / Natalia Szymlet (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Barbara Sokolnicka (WIT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2018, vol. 63, nr 4, s. 220-224

  12

 • 65.
  Number and mass analysis of particles emitted by aircraft engine / Remigiusz Jasiński (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00023-1-00023-7

 • 66.
  Analysis of the particle size distribution near the civil airport runway / Remigiusz Jasiński (WIT), Kinga Przyłębska (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042030-1-042030-6

 • 67.
  Particle emission parameter analysis from the multirole fighter aircraft engine / Remigiusz Jasiński (WIT) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012011-1-012011-7

 • 68.
  Mass and number analysis of particles emitted during aircraft landing / Remigiusz Jasiński (WIT) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00057-1-00057-7

 • 69.
  Ocena emisji spalin pojazdów kategorii Euro 6 w testach drogowych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 115, s. 131-144

  7

 • 70.
  Analiza parametrów operacyjnych silnika i emisji spalin ciągnika rolniczego podczas pracy na hamowni / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 115, s. 145-159

  7

 • 71.
  Modeling of selected design characteristics of cam and hypocycloidal drives of high-pressure fuel pumps / Mateusz Bor (WIT), Tomasz Borowczyk, Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // Advances in Science and Technology Research Journal - 2018, vol. 12, no. 2, s. 128-136

  10

 • 72.
  Analiza czynników wpływających na jakość transportu żywności szybko psującej się / Milena Marczuk (WIT), Krzysztof Bieńczak (WIT), Natalia Idaszewska (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 1-2, s. 99-103

 • 73.
  Zmiany składu chemicznego w owocach borówki amerykańskiej (Vaccinium corymbosum) podczas transportowania / Natalia Idaszewska (WIT), Edyta Janeba-Bartoszewicz (WIT), Krzysztof Bieńczak (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 1-2, s. 62-65

 • 74.
  Programmable, switched-capacitor finite impulse response filter realized in CMOS technology for education purposes / Paweł Pawłowski (WI), Adam Pawlikowski, Rafał Długosz, Adam Dąbrowski (WI) // W: Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2018): IEEE, 2018 - s. 134-139

  WoS

 • 75.
  Selection and tests of lossless and lossy video codecs for advanced driver-assistance systems / Paweł Pawłowski (WI), Karol Piniarski (WI), Adam Dąbrowski (WI) // W: Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2018): IEEE, 2018 - s. 344-349

  WoS

 • 76.
  Layered model for convenient designing of safety system upgrades in railways / Adrian Gill (WMRiT), Piotr Smoczyński (WMRiT) // Safety Science - 2018, Vol. 110

  35 2,835 WoS

 • 77.
  ADC based on a fully differential current mode integrator / Andrzej Handkiewicz (WI), Marek Kropidłowski (WI), Szymon Szczęsny (WI), Mariusz Naumowicz (WI) // Analog Integrated Circuits and Signal Processing - 2019, vol. in press

  0,800

 • 78.
  Kable - Komitet Studiów B1 / Aleksandra Rakowska (WE) // Energetyka - 2019, nr 3, s. 147-151

 • 79.
  Mappism: formalizing classical and artificial life views on mind and consciousness / Iwo Błądek (WI), Maciej Komosiński (WI), Konrad Miazga (WI) // Foundations of Computing and Decision Sciences - 2019, vol. 44, no. 1, s. 55-99

 • 80.
  Moving pseudo-boundary method of fundamental solutions for nonlinear potential problems / Jakub Krzysztof Grabski (WBMiZ), Andreas Karageorghis // Engineering Analysis with Boundary Elements - 2019, vol. 105, s. 78-86

  2,138

 • 81.
  The Impact of Manufacturing Accuracy of Selected Components on Contact Stress in the Eccentric Rolling Transmission / Stanisław Pabiszczak (WBMiZ), Wojciech Ptaszyński (WBMiZ), Roman Staniek (WBMiZ) // W: Advances in Manufacturing II. Vol. 2 - Production Engineering and Management / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Manuel Francisco Suarez Barraza - Cham, Switzerland : Springer Nature, 2019 - s. 176-187

 • 82.
  Advances in Manufacturing II. Vol. 2 - Production Engineering and Management / red. Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), Manuel Francisco Suarez Barraza - Cham, Switzerland : Springer Nature, 2019 - 397 s.

 • 83.
  Structure and Deformation Behavior of Ti-SiC Composites Made by Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering / Dariusz Garbiec, Volf Leshchynsky, Alberto Colella, Paolo Matteazzi, Piotr Siwak (WBMiZ) // Materials - 2019, 12, no. 8, s. 1276-1-1276-12

  2,467

 • 84.
  Influence of the conductive network creation on electrical, rheological, and mechanical properties of composites based on LDPE and EVA matrices / Olga Mysiukiewicz (WBMiZ), Bartosz Gospodarek (WBMiZ), Paweł Ławniczak, Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // Advances in Polymer Technology - 2018, vol. 37, iss. 8, s. 3542-3551

 • 85.
  Effects of application of different cooling methods during the drilling of Inconel 718 / Agata Felusiak (WBMiZ), Martyna Wiciak (WBMiZ), Tadeusz Chwalczuk (WBMiZ), Damian Przestacki (WBMiZ) // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - 2019, t. 30, nr 1, s. 241-254

 • 86.
  The liquid crystal induced J-type aggregation of diketopyrrolopyrrole derivatives in monolayer / Andrzej Biadasz (WFT), Karol Rytel (WFT), Kamil Kędzierski (WFT), Adrian Adamski (WFT), Michał Kotkowiak (WFT), Alicja Stachowiak (WFT), Bolesław Barszcz, Hee Yeon Jeong, Tae-Dong Kim // Journal of Molecular Liquids - 2019, vol. 285, s. 598-606

  4,513

 • 87.
  Surface of Inconel X-750 alloy after tuming with different CBN inserts under various cooling conditions / Tadeusz Chwalczuk (WBMiZ), Damian Przestacki (WBMiZ), Agata Felusiak (WBMiZ), Martyna Wiciak (WBMiZ) // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - 2019, t. 30, nr 1, s. 273-282

 • 88.
  Kierunki rozwoju miasta Kłecko na podstawie projektów opracowanych we współpracy studentów z Polski i zagranicy. / Michał Marmur (WA) / Poznań, Polska : Studioteka Zarysy, 2018 - 26 s.

 • 89.
  Co-visualised sleep disturbances: design toolkit for improving sleep of older patients within hospital environment / Magda Matuszewska (WA) // W: European Healthcare Design : Research - Policy - Practicci : Utopia or dystopia? Visioning the future of health. Final Programme: Architects for Health and SALUS Global Knowledge Exchange, 2018 - s. 26

 • 90.
  European Healthcare Design : Research - Policy - Practicci : Utopia or dystopia? Visioning the future of health. Final Programme / Architects for Health and SALUS Global Knowledge Exchange, 2018 - 196 s.

 • 91.
  [Dorobek autorski : projekty] / Tomasz Matusewicz (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 215

 • 92.
  [Dorobek autorski] / Karolina Sobczyńska (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 214

 • 93.
  [Dorobek autorski : projekty] / Michał Marmur (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 213

 • 94.
  [Dorobek autorski : projekty] / Rafał Graczyk (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 212

 • 95.
  The influence of the nylon balloon stiffness on the efficiency of the intra‐aortic balloon occlusion / Tomasz Gajewski (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Hubert Stępak, Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Grzegorz Oszkinis // International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering - 2019, vol. 35, iss. 4, s. e3173-1-e3173-11

 • 96.
  [Dorobek autorski : projekty] / Borys Siewczyński (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 211

 • 97.
  [Dorobek autorski : projekty] / Waldemar Szeszuła (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 210

 • 98.
  [Dorobek autorski : projekty] / Krzysztof Borowski (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 209

 • 99.
  [Dorobek autorski : projekty] / Przemysław Biskupski (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 208

 • 100.
  Modele podmiejskiej urbanizacji: wybrane zagadnienia / Tomasz Jastrząb (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 89-106