Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17682)

 • 1.
  Identyfikacja stanu łożysk tocznych w oparciu o symptom wibroakustyczne i drzewo klasyfikacyjne / Maciej Tabaszewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 66

 • 2.
  Identyfikacja stanu technicznego kompensatorów luzu zaworowego z użyciem pomiaru drgań i algorytmów uczenia maszynowego / Grzegorz Szymański (WIT), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 64

 • 3.
  Specyfika oddziaływań wibracyjnych wybranych zmechanizowanych narzędzi ręcznych na ich operatorów / Wojciech Rukat (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 56

 • 4.
  Porównanie hałasu emitowanego przez wybrane ręczne narzędzia zmechanizowane o niestacjonarnym trybie pracy / Wojciech Rukat (WBMiZ), Mateusz Wróbel (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 57

 • 5.
  Badania wpływu drgań od wbijania pali prefabrykowanych na nawierzchnię i nasyp drogowy / Mieczysław Kania, Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 33

 • 6.
  Lokalizacja źródeł hałasu w kuchenkach elektrycznych na podstawie pomiarów w bliskim polu akustycznym i metody natężeniowej / Bartosz Jakubek (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ), Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 31

 • 7.
  Poziom mocy akustycznej dużych maszyn i urządzeń - studium przypadku / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 13

 • 8.
  Wpływ obciążenia wzdłużnego na drgania łożysk stożkowych podczas ich testowania poprodukcyjnego / Roman Barczewski (WBMiZ), Bartosz Jakubek (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 12

 • 9.
  Zastosowanie krótkoczasowej parametryzacji drgań do oceny wibroaktywności maszyn i ich podzespołów / Roman Barczewski (WBMiZ) // W: Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - s. 11

 • 10.
  E-papier jako innowacja organizacyjno-technologiczna w zaopatrzeniu produkcji / Mikołaj Radoła, Izabela Kudelska (WIZ) // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 1 / red. Ryszard Knosala - Warszawa, Polska : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019 - s. 75-83

  5
 • 11.
  Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – podstawy teoretyczne / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2019, t. 20, z. 7, s. 175-189

  5
 • 12.
  Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska / red. Roman Barczewski (WBMiZ), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska , 2019 - 79 s.

 • 13.
  Posen und Straßburg und ihr Bezug zum Wasser. Ein vergleichender Blick in einer Langzeitperspektive / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Alexandre Kostka // Biuletyn Polskiej Misji Historycznej - 2019, nr 14, s. 73-104

  20
 • 14.
  “Made to Human Measure”. Nazi Architecture in Poznań / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA) // Kunsttexte.de - 2019, no. 3, s. 1-11

  5
 • 15.
  Wielowariantowa analiza termoizolacji od wewnątrz występujących na polskim rynku / Barbara Ksit (WBiIŚ), Magdalena Jankowiak // Przegląd Budowlany - 2019, nr 10, s. 99-102

  5
 • 16.
  Model PDCA w procesie implementacji zmiany w przedsiębiorstwie – studium przypadku / Katarzyna Szwedzka (WIZ), Jan Lipiak // Zarządzanie Przedsiębiorstwem - 2017, nr 2, s. 26-33

  7
 • 17.
  Rola specjalisty bhp w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa / Joanna Sadłowska-Wrzesińska (WIZ), Edward Kowal // Zarządzanie Przedsiębiorstwem - 2017, nr 3, s. 39-45

  7
 • 18.
  Joint Proceedings of REFSQ-2018 Workshops, Doctoral Symposium, Live Studies Track, and Poster Track co-located with the 24th International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2018) / CEUR, 2018 - 250 s.

  20
 • 19.
  25th International Requirements Engineering Conference RE 2017 / IEEE, 2017

 • 20.
  Users - The Hidden Software Product Quality Experts? / Eduard C. Greon, Sylwia Kopczyńska (WI), Marc P. Hauer, Tobias D. Krafft, Joerg Doerr // W: 25th International Requirements Engineering Conference RE 2017: IEEE, 2017 - s. 80-89

  WoS
 • 21.
  7th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (Biorob) / IEEE, 2018

  80
 • 22.
  Parallel Processing and Applied Mathematics : 12th International Conference, PPAM 2017, Lublin, Poland, September 10-13, 2017, Revised Selected Papers, Part II / red. Roman Wyrzykowski: Springer International Publishing, 2018 - 488 s.

 • 23.
  IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA) / IEEE, 2018

  80
 • 24.
  Safe Cooperative Merging Strategy for Platoon Forming by a Constrained Multi-Vehicle System / Maciej Marcin Michałek (WI), Lounis Adouane // W: IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA): IEEE, 2018 - s. 1064-1071

  20
 • 25.
  European Control Conference (ECC 2018 ) / IEEE, 2018

  80
 • 26.
  Computing the admissible reference state-trajectories for differentially non-flat kinematics of non-Standard N-Trailers / Maciej Marcin Michałek (WI), Dariusz Pazderski (WI) // W: European Control Conference (ECC 2018 ): IEEE, 2018 - s. 551-556

  20
 • 27.
  Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017) / Curran Associates, Inc., 2017 - 7114 s.

  20
 • 28.
  Random Permutation Online Isotonic Regression / Wojciech Kotłowski (WI), Wouter M. Koolen, Alan Malek // W: Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017): Curran Associates, Inc., 2017 - s. 4181-4189

  5
 • 29.
  Joint EURO/ORSC/ECCO Conference 2017 on Combinatorial Optimization : Book of Abstracts / Koper, Słowenia , 2017

 • 30.
  Late Work Scheduling Problem on Two Parallel Machines / Jacek Błażewicz (WI), Xin Chen, Kateryna Czerniachowska (WI), Xin Han, Małgorzata Sterna (WI) // W: Joint EURO/ORSC/ECCO Conference 2017 on Combinatorial Optimization : Book of Abstracts - Koper, Słowenia , 2017 - s. 45-46

 • 31.
  IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2018) / IEEE, 2018 - 712 s.

  80
 • 32.
  25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2017) / IEEE, 2017

 • 33.
  ECCO XXXII Conference 2019 : Conference of the European Chapter on Combinatorial Optymization / 2019 - 92 s.

 • 34.
  Approximation algorithms for early work maximization on two identical machines / Małgorzata Sterna (WI), Xin Chen, Xin Han, Jacek Błażewicz (WI) // W: ECCO XXXII Conference 2019 : Conference of the European Chapter on Combinatorial Optymization, 2019 - s. 68

 • 35.
  IV Konferencja Naukowo-Techniczna : Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych, 28-29 maj 2019, Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2019 - 140 s.

  20
 • 36.
  Proceedings of the 15th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence (MDAI 2018) / red. V. Torra: Springer, 2018 - 319 s.

  80
 • 37.
  12th International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo'19, July 8-10, 2019, Poznan University of Technology, Poznan, Poland : Workshop Proceedings / IEEE, 2019 - 251 s.

  80
 • 38.
  VFO controller for set-point visual servoing of unicycle-like mobile robots equipped with a camera of an uncertain depth scale factor / Maciej Marcin Michałek (WI), Runhua Wang, Xuebo Zhang // W: 12th International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo'19, July 8-10, 2019, Poznan University of Technology, Poznan, Poland : Workshop Proceedings: IEEE, 2019 - s. 184-190

  20
 • 39.
  SPA 2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznan, 22-24 September 2017 : conference proceedings / IEEE, 2017

  80
 • 40.
  Novel Full-Automatic Approach for Segmentation of Epiretinal Membrane from 3D OCT Images / Agnieszka Stankiewicz (WI), Tomasz Marciniak (WI), Adam Dąbrowski (WI), Marcin Stopa, Piotr Rakowicz, Elżbieta Marciniak // W: SPA 2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, Poznan, 22-24 September 2017 : conference proceedings: IEEE, 2017 - s. 100-105

  20 WoS
 • 41.
  22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2017, Miedzyzdroje, Poland, August 28-31, 2017 / IEEE, 2017 - 693 s.

  80
 • 42.
  Knowledge acquisition and business modeling using experiential learning approach to entrepreneurship / Ewa Badzińska (WIZ) // European Journal of Social Sciences Education and Research - 2019, vol. 6, iss. 2, s. 48-56

  5
 • 43.
  Optymalizacja procesu elektroutleniania anionowych związków powierzchniowo czynnych / Klaudia Huszla (WTCH), Kinga Szeflińska, Dorota Cierniak, Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 250-251

 • 44.
  Archetypy w architekturze współczesnej / Marta Pieczara (WA) // PUA - Przestrzeń-Architektura-Urbanistyka - 2019, vol. 1, s. 59-74

  5
 • 45.
  Naprawy a trwałość obiektów budowlanych / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 422 s.

  80
 • 46.
  Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych / red. Anna Szymczak-Graczyk, Barbara Ksit (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu, 2017 - 241 s.

  20
 • 47.
  Mosty przez Wartę i Wełnę na linii kolejowej nr 381 Oborniki-Wronki (w km 16,652 i w km 1,157) / Marek Jusik / red. Katarzyna Mossor (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 72 s.

  80
 • 48.
  Computer Methods in Mechanics (CMM2017) : Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics / red. Jerzy Podgórski, Ewa Błazik-Borowa, Tadeusz Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Jaroslaw Latalski, Jerzy Warmiński: AIP Publishing, 2018 - 1181 s.

  80
 • 49.
  Defect Detection in Plates Using Dynamic Response Signals and Discrete Wavelet Transform / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ), Michał Guminiak (WBiIŚ) // W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) : Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics / red. Jerzy Podgórski, Ewa Błazik-Borowa, Tadeusz Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Jaroslaw Latalski, Jerzy Warmiński: AIP Publishing, 2018 - s. 120001-1-120001-8

  20 WoS
 • 50.
  Konstrukcje inżynieryjne na linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wlkp. / Marek Jusik / red. Katarzyna Mossor (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 49 s.

  80
 • 51.
  Historia przepraw mostowych na Odrze w pobliżu Siekierek / Józef Rabiega / red. Katarzyna Mossor (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 90 s.

  80
 • 52.
  Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak - Poznań, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018 - 450 s.

  20
 • 53.
  Pierwsze mosty spawane / Józef Rabiega / red. Katarzyna Mossor (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 110 s.

  80
 • 54.
  Konstrukcje inżynieryjne na linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary-Sława Wlkp. Część 2 / Marek Jusik / red. Katarzyna Mossor (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 50 s.

  80
 • 55.
  Damage detection in a concrete slab using IR thermography and wavelet transform / Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ), Leszek Różański (WBMiZ) // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Lublin University of Technology, 2017 - s. MS11-33-MS11-34

  20
 • 56.
  CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Lublin University of Technology, 2017

  80
 • 57.
  Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations : Proceedings of the 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations, CMMNO’2016, 12–16 September 2016, Gliwice, Poland / red. Anna Timofiejczuk - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2018 - 373 s.

  80
 • 58.
  Archetypes in contemporary architecture / Marta Pieczara (WA) // Technical Transactions - 2019, vol. 4, s. 71-84

  20
 • 59.
  Design, Experiment and Analysis of Protective Structures : Proceedings of the 5th International Conference on Protective Structures ICPS5, 19-23 August 2018, Poznan, Poland / red. Piotr W. Sielicki (WBiIŚ), Tomasz Gajewski (WBiIŚ), Michał Szymczyk (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Comprint Agencja Reklamowa, 2018 - 721 s.

  20
 • 60.
  11th International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo'17 : Workshop Proceedings / Wąsowo, Poland : IEEE, 2017 - 274 s.

  80
 • 61.
  Zastosowanie systemu analizy ruchu BTS do określenia chwili utraty stabilności / Agata Matuszewska (WBMiZ), Jakub Liszkowski (PP), Jacek Buśkiewicz (WBMiZ), Tomasz Walczak (WBMiZ) // Aktualne Problemy Biomechaniki - 2019, nr 17, s. 69-76

  5
 • 62.
  In Memoriam - Professor Erwin Stein / Mieczyslaw Kuczma (WBiIŚ) // Computer Assisted Methods in Engineering and Science - 2019, vol. 26, no. 1, s. 61-62

  20
 • 63.
  Mechanical Performance of a Polyaxial Locking Plate and the Influence of Screw Angulation in a Fracture Gap Model / Jakub Kaczmarek, Tomasz Bartkowiak (WBMiZ), Riccarda Schuenemann, Piotr Paczos (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Sandra Bogisch, Martin Unger // Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology - 2019, in press

  100 0,810
 • 64.
  High performance concrete: modelling, simulation and testing / Mieczyslaw Kuczma (WBiIŚ), Michał Demby (WBiIŚ) // W: 10th German-Greek-Polish Symposium "Recent Advances in Mechanics" , September 15-18, 2019, Będlewo, Poland : Book of Abstracts / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) - Poznań, Polska : A.R. COMPRINT, 2019 - s. 29-30

 • 65.
  10th German-Greek-Polish Symposium "Recent Advances in Mechanics" , September 15-18, 2019, Będlewo, Poland : Book of Abstracts / red. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) - Poznań, Polska : A.R. COMPRINT, 2019 - 62 s.

 • 66.
  Well-being through design for dynamic diversity : the voice of minorities in design for all / Marcin Butlewski (WIZ) // W: Advances in Social and Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA / red. Richards H.M. Goossens, Atsuo Murata: Springer, 2020 - s. 49-56

  20
 • 67.
  Advances in Social and Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA / red. Richards H.M. Goossens, Atsuo Murata: Springer, 2020 - 665 s.

  80
 • 68.
  The conditioning of macroergonomic design and improvement of the intelligent building’s use and service / Joanna Kałkowska (WIZ), Leszek Pacholski (WIZ) // W: Advances in Social and Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA / red. Richards H.M. Goossens, Atsuo Murata: Springer, 2020 - s. 165-172

  20
 • 69.
  Architektura budynków otaczających dziedziniec Rektoratu / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) // W: Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 27-29

  20
 • 70.
  Interpretation of the status parameters of machining centers in the furniture industry-case study / Katarzyna Szwedzka (WIZ), Jan Lipiak // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 600-610

  5
 • 71.
  Architektura budynku obecnego Rektoratu Politechniki Poznańskiej / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) // W: Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 22-26

  20
 • 72.
  Wilda w XIX wieku / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) // W: Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 15-21

  20
 • 73.
  Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 / red. Ryszard Knosala - Opole, Polska : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017

  20
 • 74.
  The use of a hybrid model of the expert system for assessing the possibility of manufacturing the assumed quantity of wire harnesses / Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska (WIZ), Andrii Safonyk // LogForum - 2019, vol. 15, nr 4, s. 459-473

  20
 • 75.
  One point lesson as a tool for work standardization and optimization - case study / Katarzyna Szwedzka (WIZ), Jan Kaczmarek // W: Advances in Social & Occupational Ergonomics Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Social & Occupational Ergonomics, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA / red. Richard H. M. Goossens: Springer, 2018 - s. 21-31

  20
 • 76.
  Advances in Social & Occupational Ergonomics Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Social & Occupational Ergonomics, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA / red. Richard H. M. Goossens: Springer, 2018

  80
 • 77.
  How to make maintenance processes more efficient using lean tools? / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek (WIZ), Anna Saniuk // W: Advances in Social & Occupational Ergonomics Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Social & Occupational Ergonomics, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA / red. Richard H. M. Goossens: Springer, 2018 - s. 9-20

  20 WoS
 • 78.
  Rola kultury bezpieczeństwa w organizacjach wykorzystujących źródła i materiały promieniotwórcze zgodnie z wytycznymi międzynarodowej agencji energii atomowej / Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2016, nr 4, s. 469-477

  9
 • 79.
  Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego z lat 2007-2010 na zmiany strategii zarządzania w przedsiębiorstwach - wybrane aspekty / Agnieszka Ruta, Małgorzata Rembiasz (WIZ), Przemysław Bartkiewicz (WIZ) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2017, nr 3(36), s. 269-279

  9
 • 80.
  Dyskryminacja ze względu na wiek - wybrane aspekty / Małgorzata Gajowiak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 73, s. 63-79

  10
 • 81.
  Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA), Karol Nadolny (WIT), Wojciech Jasiecki (DIiP), Józef Jasiczak (WBiIŚ) / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 148 s.

  80
 • 82.
  The liquid crystal induced J-type aggregation of diketopyrrolopyrrole derivatives in monolayer / Andrzej Biadasz (WFT), Karol Rytel (WFT), Kamil Kędzierski (WFT), Adrian Adamski (WFT), Michał Kotkowiak (WFT), Alicja Stachowiak (WFT), Bolesław Barszcz, Hee Yeon Jeong, Tae-Dong Kim // Journal of Molecular Liquids - 2019, vol. 285, s. 598-606

  100 4,561
 • 83.
  Increased biological removal of 1-chloronaphthalene as a result of exposure : a study of bacterial adaptation strategies / Wojciech Smułek (WTCH), Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Tomasz Runka (WFT), Ewa Kaczorek (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2019, vol. 185, s. 109707-1-109707-7

  100 4,527
 • 84.
  The formation of entrepreneurial capital : Poland and Ukraine compared / Yevhen Revtiuk (WIZ), Joanna Małecka (WIZ) // W: Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship University of Peloponnese Kalamata, Greece, 19-20 September 2019. vol 1-2. / red. Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2019 - s. 862-870

  5
 • 85.
  Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship University of Peloponnese Kalamata, Greece, 19-20 September 2019. vol 1-2. / red. Panagiotis Liargovas, Alexandros Kakouris: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2019 - 1268 s.

  20
 • 86.
  Hyperfine structure studies of the odd-parity electronic levels of the terbium atom / Bogusław Furmann (WFT), Danuta Stefańska (WFT), Maciej Chomski (WFT), Marcin Suski (WFT), Sebastian Wilman (WFT) // Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer - 2019, vol. 237, s. 106613-1-106613-8

  100 2,955
 • 87.
  The concept of creative industries within the creative city and its implications on the quality of public space / Marta Pieczara (WA) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 603, s. 032013-1-032013-11

  5
 • 88.
  Application of Passive Damping Systems in Blast Resistant Gates / Hasan Al-Rifaie (WBiIŚ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 171 s.

  80
 • 89.
  Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją powietrza i obrotowym regeneratorem energii dla pomieszczenia czystego / Monika Maćkowiak (WBiIŚ), Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 8, s. 310-317

  5
 • 90.
  Disinfection By-Products in Swimming Pool Water and Possibilities of Limiting Their Impact on Health of Swimmer / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Alicja Piotrowska (WBiIŚ) // Geomatics and Environmental Engineering - 2019, vol. 13, no. 3, s. 71-92

  20
 • 91.
  Bezpieczeństwo w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – podejście interdyscyplinarne / red. Mikołaj Tomaszyk - Poznań, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018 - 292 s.

  80
 • 92.
  Wybrane elementy wyposażenia publicznego transportu zbiorowego wpływające na ocenę przez użytkowników bezpieczeństwa i jakości / Grzegorz Gramza (WIT) // W: Bezpieczeństwo w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – podejście interdyscyplinarne / red. Mikołaj Tomaszyk - Poznań, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018 - s. 108-120

  20
 • 93.
  The characteristics analysis of torque and rotation speed of working unit of branch grinder - introductory research / Łukasz Warguła (WMRiT), Jarosław Adamiec (WMRiT), Konrad J. Waluś (WMRiT), Piotr Krawiec (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 157, s. 01021-1-01021-8

  WoS
 • 94.
  The Problem of „Spectrum Leakage” in the Measurement of Harmonics / Piotr Kuwałek (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01044-1-01044-2

  5 WoS
 • 95.
  Laser-Based Localization and Terrain Mapping for Driver Assistance in a City Bus / Michał R. Nowicki (WE), Tomasz Nowak (WE), Piotr Skrzypczyński (WE) // W: Automation 2019 : Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques / red. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 502-512

  WoS
 • 96.
  3-Phase Diode Rectifier with Current Modulation in DC Circuit / Michał Gwóźdź (WE), Michał Krystkowiak (WE), Łukasz Ciepliński (WE) // W: 2018 IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC): IEEE, 2018 - s. 17-21

  WoS
 • 97.
  Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia / Michał Krystkowiak (WE), Łukasz Ciepliński (WE), Michał Gwóźdź (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2018, R. 94, nr 5, s. 100-103

  14 WoS
 • 98.
  Pointwise mutipliers of Orlicz function spaces and factorization / Karol Leśnik (WE), Jakub Tomaszewski (WE) // Positivity - 2017, vol. 21, iss. 4, s. 1-11

  25 0,920
 • 99.
  Macroscopic model of energy demand to overcome road grade resistance of vehicle motion / Grzegorz Ślaski (WMRiT), Bartłomiej Ohde (WMRiT) // The Archives of Automotive Engineering - 2018, vol. 81, no. 3, s. 91-107

  10
 • 100.
  Komputerowe stanowisko pomiarowe z układem RLD do pozyskiwania sygnału elektromiograficznego / Zbigniew Krawiecki (WE), Jędrych Bartłomiej, Arkadiusz Hulewicz (WE), Krzysztof Dziarski (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 100, s. 51-61

  5