Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (259)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Adaptive Large Neighborhood Search to solve multi-level scheduling and assignment problems in broiler farms / Natthanan Praseeratasang, Rapeepan Pitakaso, Kanchana Sethanan, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Sasitorn Kaewman, Chalermchat Theeraviriya // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity - 2019, vol. 5, iss. 3, s. 37-1-37-20

  Artykuł naukowy 5
 • 2.
  Application of prediction markets phenomenon as decision support instrument in vehicle recycling sector / Liliana Czwajda, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Izabela Kudelska (WIZ), Mariusz Kostrzewski, Kanchana Sethanan, Rapeepan Pitakaso // LogForum - 2019, vol. 15, nr 2, s. 265-278

  Artykuł naukowy 20
 • 3.
  Building a model for assessing the maturity of polish enterprises in terms of Logistics 4.0 assumptions / Piotr Cyplik (WIZ), Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Adrianna Toboła, Michał Adamczak // Business Logistics in Modern Management - 2019, vol. 19, s. 105-120

  Artykuł naukowy 5
 • 4.
  Education of logisticians in Poland: problems and prospects in students’ opinion / Irena Pawłyszyn (WIZ), Nina Rizun, Halina Ryzhkova // Logistics and Transport - 2019, vol. 44, no. 4, s. 95-103

  Artykuł naukowy 5
 • 5.
  Gluten-free bread with cricket powder - mechanical properties and molecular water dynamics in dough and ready product / Przemysław Łukasz Kowalczewski, Katarzyna Walkowiak, Łukasz Masewicz, Olga Bartczak, Jacek Lewandowicz (WIZ), Piotr Kubiak, Hanna Maria Baranowska // Foods - 2019, vol. 8, iss. 7, s. 240-1-240-9

  Artykuł naukowy 70 4,092
 • 6.
  How manage waste from end-of-life vehicles? – method proposal / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // IFAC-PapersOnLine - 2019, vol. 52, iss. 13, s. 1733-1737

  Artykuł naukowy 20
 • 7.
  Industry 4.0 : state of the art and research implications / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Rapeepan Pitakaso // LogForum - 2019, vol. 15, nr 4, s. 475-485

  Artykuł naukowy 20
 • 8.
  Influence of assortment allocation management in the warehouse on the human workload / Izabela Kudelska (WIZ), Grzegorz Pawłowski // Central European Journal of Operations Research - 2019, 2019, s. 1-17

  Artykuł naukowy 40 2,000
 • 9.
  Job crafting among Polish and foreign akademic teachers / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Edukacja ustawiczna dorosłych - 2019, nr 1(104), s. 90-104

  Artykuł naukowy 20
 • 10.
  Job crafting wśród młodszych i starszych nauczycieli akademickich / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Edukacja ekonomistów i menadżerów. Problemy. Innowacje. Projekty - 2019, t. 53, nr 3, s. 87-102

  Artykuł naukowy 5
 • 11.
  Knowledge absorption capacity as a factor for increasing Logistics 4.0 maturity / Agnieszka Stachowiak (WIZ), Michał Adamczak, Łukasz Hadaś (WIZ), Roman Domański (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ) // Applied Sciences - 2019, vol. 9, no. 24, s. 5365-1-5365-11

  Artykuł naukowy 70 2,474
 • 12.
  Knowledge on IT tools based on AI maturity - industry 4.0 perspective / Przemysław Niewiadomski, Agnieszka Stachowiak (WIZ), Natalia Pawlak (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2019, vol. 39, s. 574-582

  Artykuł naukowy 40
 • 13.
  Logistics 4.0 maturity in service industry : empirical research results / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2019, vol. 38, s. 1058-1065

  Artykuł naukowy 40
 • 14.
  Logistics 4.0 maturity levels assessed based on GDM (Grey Decision Model) and artificial intelligence in logistics 4.0 - trends and future perspective / Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Hubert Wojciechowski (WIZ), Roman Domański (WIZ), Grzegorz Pawłowski // Procedia Manufacturing - 2019, vol. 39, s. 1734-1742

  Artykuł naukowy 40
 • 15.
  Logistics maturity model for engineering management - method proposal / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Management Systems in Production Engineering - 2019, vol. 27, iss. 1, s. 33-39

  Artykuł naukowy 20
 • 16.
  Logistics maturity of the service industry - research results / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2019, vol. 63, nr 6, s. 233-248

  Artykuł naukowy 20
 • 17.
  Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – podstawy teoretyczne / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2019, t. 20, z. 7, s. 175-189

  Artykuł naukowy 5
 • 18.
  Novel approach to semi-automated warehouse for manufacturing : design and simulation / Tomasz Bartkowiak (WBMiZ), Tomasz Kunc, Kamila Kluska (WIZ), Adam Myszkowski (WBMiZ), Stanisław Pabiszczak (WBMiZ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 591, s. 012040-1-012040-10

  Artykuł naukowy 5
 • 19.
  Postawy nauczycieli akademickich 55 plus wobec pracy zawodowej / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Edukacja ustawiczna dorosłych - 2019, nr 4(107), s. 212-221

  Artykuł naukowy 20
 • 20.
  Relational database template in the simulation modeling of manufacturing systems / Paweł Pawlewski (WIZ), Marcin Anholzer // IFAC-PapersOnLine - 2019, vol. 52, iss. 13, s. 1744-1748

  Artykuł naukowy 20
 • 21.
  Remanufacturing sustainability indicators : a study on diesel particulate filter / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // LogForum - 2019, vol. 15, nr 3, s. 413-423

  Artykuł naukowy 20
 • 22.
  Rola zaufania jako czynnika wyzwalającego zaangażowanie. Postrzeganie pracy zespołów w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych / Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Agnieszka Krugiełka (WIZ), Agnieszka Chuda (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2019, t. 20, z. 6, cz. 3, s. 357-372

  Artykuł naukowy 5
 • 23.
  Striving for excellence in AI implementation : AI maturity model framework and preliminary research results / Anna Paula Tanajura Ellefsen, Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Grzegorz Pawłowski, Adrianna Toboła // LogForum - 2019, vol. 15, nr 3, s. 363-376

  Artykuł naukowy 20
 • 24.
  Symbiosis between the Lean Manufacturing concept and progressive informatization / Irena Pawłyszyn (WIZ) // Informatyka Ekonomiczna - 2019, nr 3(53), s. 49-61

  Artykuł naukowy 20
 • 25.
  The use of a hybrid model of the expert system for assessing the possibility of manufacturing the assumed quantity of wire harnesses / Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska (WIZ), Andrii Safonyk // LogForum - 2019, vol. 15, nr 4, s. 459-473

  Artykuł naukowy 20
 • 26.
  Zastosowanie obserwacji migawkowej do usprawniania procesu sortowania / Maciej Krukowski, Filip Thomas, Katarzyna Grzybowska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2019, nr 8, s. 1-17

  Artykuł naukowy 20
 • 27.
  A case-based reasoning approach to cost estimation of new product development / Paweł Pawlewski (WIZ), Marcin Relich // Neurocomputing - 2018, vol. 272, s. 40-45

  Artykuł naukowy 30 4,072
 • 28.
  Agility capability maturity framework / Agnieszka Stachowiak (WIZ), Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2018, vol. 17, s. 603-610

  Artykuł naukowy 15
 • 29.
  Analiza komputerowego wsparcia nadzoru nad niezgodnościami w przedsiębiorstwach systemowo zarządzających jakością / Milena Drzewiecka-Dahlke (WIZ), Leszek Pacholski (WIZ) // Problemy Jakości - 2018, nr 12, s. 19-23

  Artykuł naukowy 11
 • 30.
  Architecture of the information system in the cybernetic-physical production system / Marek Fertsch (WIZ) // Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering - 2018, vol. 61, iss. 3_Special, s. 69-74

  Artykuł naukowy 5
 • 31.
  Aspekt dojrzałości do zwinności w definiowaniu strategii zwinności przedsiębiorstwa / Agnieszka Stachowiak (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2018, nr 505, s. 203-215

  Artykuł naukowy 10
 • 32.
  Barriers to effective implementation of lean management principles – empirical exemplification in the industry of agricultural machinery / Przemysław Niewiadomski (WIZ), Natalia Pawlak (WIZ), Andrei Tsimayeu // LogForum - 2018, vol. 14, nr 4, s. 563-576

  Artykuł naukowy 13
 • 33.
  How mature is reverse logistics? – concept of the process and resource oriented maturity model / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering - 2018, vol. 61, iss. 4, s. 711-718

  Artykuł naukowy 5
 • 34.
  Hybrid model of an expert system for assessing the stability of a production system / Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska (WIZ), Gábor Kovács // LogForum - 2018, vol. 14, nr 4, s. 507-518

  Artykuł naukowy 13
 • 35.
  Job crafting wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2018, nr 512, s. 13-25

  Artykuł naukowy 10
 • 36.
  Job crafting wśród polskich pracowników / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Studia i Prace WNEiZ US - 2018, nr 52/3, s. 187-199

  Artykuł naukowy 9
 • 37.
  Job crafting wśród polskich przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Zarządzanie i Finanse - 2018, nr 1/2, s. 19-35

  Artykuł naukowy 10
 • 38.
  Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego / Anna K. Stasiuk-Piekarska (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2018, nr 78, s. 187-200

  Artykuł naukowy 10
 • 39.
  Key managerial competencies for industry 4.0 - practicioners', researchers' and students' opinions / Katarzyna Grzybowska (WIZ), Anna Łupicka // Logistics and Transport - 2018, vol. 39, no. 3, s. 39-45

  Artykuł naukowy 13
 • 40.
  Logistics maturity model for service company – theoretical background / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2018, vol. 17, s. 791-802

  Artykuł naukowy 15
 • 41.
  Model procesu wyboru formy łańcucha dostaw z punktu widzenia integratora łańcucha dostaw / Marek Fertsch (WIZ) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2018, z. 120, s. 87-92

  Artykuł naukowy 7
 • 42.
  Optymalizacja liczby opakowań wielokrotnego użytku w przedsiębiorstwie branży farmaceutycznej / Kamila Kluska (WIZ), Paweł Pawlewski (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2018, nr 2, s. 27-35

  Artykuł naukowy 8
 • 43.
  Postawy wobec osób starszych uczniów Medycznego Studium Zawodowego oraz studentów kierunków humanistycznych i nie humanistycznych (polskich i zagranicznych) / Grażyna Bartkowiak, Irena Szklana- Berest, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Pedagogika Społeczna - 2018, nr 3(69), s. 185-202

  Artykuł naukowy 11
 • 44.
  Smart factory : the requirements for implementation of the Industry 4.0 solutions in FMCG environment - case study / Filip Odważny (WIZ), Szymańska Olga (WBMiZ), Piotr Cyplik (WIZ) // LogForum - 2018, vol. 14, nr 2, s. 257-267

  Artykuł naukowy 13
 • 45.
  Smart factory within sustainable development and green growth concepts / Filip Odważny (WIZ), Daniel Wojtkowiak (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ), Michał Adamczak // LogForum - 2018, vol. 14, nr 4, s. 467-477

  Artykuł naukowy 13
 • 46.
  Świat się ciągle zmienia / Marek Fertsch (WIZ) // Logistyka - 2018, nr 3, s. 3

  Artykuł wstępny
 • 47.
  The reverse logistics maturity model: how to determine reverse logistics maturity profile? - method proposal / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2018, vol. 17, s. 1112-1119

  Artykuł naukowy 15
 • 48.
  The use of simulation in the design of Milk-Run intralogistics systems / Kamila Kluska (WIZ), Paweł Pawlewski (WIZ) // IFAC-PapersOnLine - 2018, vol. 51, iss. 11, s. 1428-1433

  Artykuł naukowy 15
 • 49.
  Using PFEP for simulation modeling of production systems / Paweł Pawlewski (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2018, vol. 17, s. 811-818

  Artykuł naukowy 15
 • 50.
  Which option of sustainable mobility should be chosen? – AHP method application for sustainable decision making in transport / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Aleksander Geisler, Filip Marciniak // Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering - 2018, vol. 61, iss. 3_Special, s. 123-130

  Artykuł naukowy 5
 • 51.
  Wpływ formy opakowań na realizację procesów logistycznych / Katarzyna Grzybowska (WIZ), Jakub Roślicki, Martyna Stepnowska // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2018, nr 9

  Artykuł naukowy 8
 • 52.
  Wpływ stopnia podstawienia skrobi E1422 na właściwości reologiczne w układach zawierających chlorek sodu / Zuzanna Małyszek, Jacek Lewandowicz (WIZ) // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2018, vol. 25, no. 3, s. 89-99

  Artykuł naukowy 15
 • 53.
  Wybrane aspekty ryzyka organizacyjnego w koncepcji Przemysłu 4.0 / Anna K. Stasiuk-Piekarska (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2018, t. 19, z. 5, cz. 2, s. 37-50

  Artykuł naukowy 14
 • 54.
  Wykorzystanie symulacji jako narzędzia wspomagającego proces oceny efektywności produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska-Dawson (WIZ) // E-Mentor - 2018, nr 3(75), s. 80-90

  Artykuł naukowy 15
 • 55.
  A fuzzy weighted average approach for selecting portfolio of new product development projects / Marcin Relich, Paweł Pawlewski (WIZ) // Neurocomputing - 2017, vol. 231, s. 19-27

  Artykuł naukowy 30 3,241
 • 56.
  An analysis of the conditions of an enterprise effectiveness assessment formation / Katarzyna Malinowska (WIZ), Piontek Jerzy, Piotr Cyplik (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2017, vol. 7, no. 2, s. 67-75

  Artykuł naukowy 8
 • 57.
  Analiza i ocena wielokryterialna wybranych, innowacyjnych rozwiązań transportowych wobec potrzeb osób z niepełnosprawnością i starszych / Mirosław Kruszyński (WIZ), Jacek Żak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 75, s. 141-162

  Artykuł naukowy 10
 • 58.
  Analiza zakłóceń procesu produkcyjnego na wybranym przykładzie / Katarzyna Kowalska (WIZ), Lucyna Sikora (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 73, s. 145-158

  Artykuł naukowy 10
 • 59.
  Cooperation with Suppliers – barriers and benefits from Industrial Manufacturers’ point of view / Przemysław Niewiadomski (WIZ), Natalia Pawlak (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2017, vol. 7, no. 1, s. 17-30

  Artykuł naukowy 8
 • 60.
  Developing a timetable for radiant and circular transport organization with implementation of the transportation requirements planning method / Marek Fertsch (WIZ) // Logistics and Transport - 2017, vol. 35, no. 3, s. 45-50

  Artykuł naukowy 13
 • 61.
  How to support storage process in dismantling facility with IT solutions? – case study / Izabela Kudelska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2017, vol. 11, s. 703-710

  Artykuł naukowy 15 15
 • 62.
  Implikacje i bariery partnerstwa z dostawcami – case study / Natalia Pawlak (WIZ), Przemysław Niewiadomski (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 7, s. 12-18

  Artykuł naukowy 8
 • 63.
  Kompetencje menedżerów w łańcuchu dostaw dla Przemysłu 4.0 / Anna Łupicka, Katarzyna Grzybowska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 11, s. 14-18

  Artykuł naukowy 8
 • 64.
  Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. Perspektywa jednostki i systemowa / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW - 2017, nr 3, s. 5-30

  Artykuł naukowy 8
 • 65.
  Kształtowanie systemu logistycznej obsługi klienta w warunkach realizacji strategii omnichannel / Roman Domański (WIZ), Łukasz Hadaś (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 7, s. 2-6

  Artykuł naukowy 8
 • 66.
  Lean management concept in the environment of cluster enterprises / Irena Pawłyszyn (WIZ) // Logistics and Transport - 2017, vol. 36, No. 4, s. 43-55

  Artykuł naukowy 13
 • 67.
  Methodology for sustainable resource management measurement at a company level - case study / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2017, vol. 11, s. 725-733

  Artykuł naukowy 15
 • 68.
  Modeling and simulation of bus assembling process using DES/ABS approach / Paweł Pawlewski (WIZ), Kamila Kluska (WIZ) // Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal - 2017, vol. 6, nr 1, s. 59-72

  Artykuł naukowy 15
 • 69.
  Modeling method for the evaluation process of production efficiency using the BPMN standard / Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska-Dawson (WIZ) // E-Mentor - 2017, iss. 2, s. 70-81

  Artykuł naukowy 15
 • 70.
  Multiple Level, Multiple Criteria and Group-Oriented Evaluation of Urban Transportation Projects / Jacek Żak (WMRiT), Mirosław Kruszyński (WIZ), Łukasz Owczarzak (WIZ) // Transportation Research Procedia - 2017, vol. 25

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 71.
  Nauczyciele akademiccy o rozbudzaniu twórczego myślenia u studentów i o mądrości dojrzałych przedstawicieli swojego środowiska / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula - 2017, nr 1(51), s. 7-22

  Artykuł naukowy 9
 • 72.
  Perspektywy rozwoju sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 10, s. 23-29

  Artykuł naukowy 8
 • 73.
  Pierwsze kroki na drodze „wyszczuplania” – wdrożenie Lean Management w organizacji / Irena Pawłyszyn (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 72, s. 175-186

  Artykuł naukowy 10
 • 74.
  Postawy i dobre praktyki w obszarze zatrudnienia nauczycieli akademickich w opiniach młodszych polskich i zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia - 2017, nr 2, s. 147-163

  Artykuł naukowy 8
 • 75.
  Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management - 2017, nr 4(964), s. 153-175

  Artykuł naukowy 11
 • 76.
  Przedstawiciele pokolenia Y : studenci i nauczyciele akademiccy wobec pracowników naukowo-badawczych w wieku 65 plus / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW - 2017, nr 4, s. 5-32

  Artykuł naukowy 8
 • 77.
  Simulation technologies in “Agile reconfiguration” of assembly production process / Joanna Kałkowska (WIZ), Leszek Pacholski (WIZ) // Przegląd Organizacji - 2017, nr 2, s. 49-56

  Artykuł naukowy 13
 • 78.
  Świadomość pracownicza wdrożenia narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Piotr Cyplik (WIZ), Filip Odważny (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 1, s. 43-47

  Artykuł naukowy 8
 • 79.
  The efficiency of the tasks of transport services in the FMCG sector / Katarzyna Grzybowska (WIZ), Bożena Zwolińska // Logistics and Transport - 2017, vol. 35, no. 3, s. 51-58

  Artykuł naukowy 13
 • 80.
  The Intelligent Support Programming in the case of selected public mass events / Joanna Kałkowska (WIZ), Leszek Pacholski (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 72

  Artykuł naukowy 10
 • 81.
  The level of innovation in SMEs, the determinants of innovation and their contribution to development of value chains / Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), Marek Fertsch (WIZ), Aglaya Batz // Procedia Manufacturing - 2017, vol. 11, s. 2203-2210

  Artykuł naukowy 15
 • 82.
  The modelling and design process of coordination mechanisms in the supply chain / Katarzyna Grzybowska (WIZ), Gábor Kovács // Journal of Applied Logic - 2017, vol. 24, part A, s. 25-38

  Artykuł naukowy 20
 • 83.
  Time-driven activity based costing as a basis for undertaking lean activities / Irena Pawłyszyn (WIZ) // LogForum - 2017, vol.13, nr 2, s. 135-149

  Artykuł naukowy 13
 • 84.
  Usprawnienie dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie przy zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego / Marek Fertsch (WIZ), Marcin Grzesiak // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 3, s. 18-23

  Artykuł naukowy 8
 • 85.
  Wpływ warunków magazynowania na jakość wyrobów z PCV / Katarzyna Grzybowska (WIZ), Mateusz Wrotniak // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 8, s. 25-31

  Artykuł naukowy 8
 • 86.
  A Way of Simulation Transport Processes and Disturbances in Supply Chain / Patrycja Hoffa-Dąbrowska (WIZ), Paweł Pawlewski (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2016, vol. 6, no. 2, s. 141-153

  8
 • 87.
  Analiza porównawcza badań Delphi dotyczących innowacyjności Wielkopolski / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - 2016, vol. 3 (321), s. 5-20

  Artykuł naukowy 14
 • 88.
  Analysis of cluster enterprises from the point of view of Lean Management concept application / Irena Pawłyszyn (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // Visnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika" - 2016, no. 848, s. 37-49

  Artykuł naukowy
 • 89.
  Analysis of raw material participation in the production process, part II - practical aspects / Przemysław Niewiadomski (WIZ), Natalia Pawlak (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2016, vol. 6, no. 1, s. 71-78

  Artykuł naukowy 8
 • 90.
  Application of the suggestion system in the improvement of the production process and product quality control / Hanna Gołaś (WIZ), Anna Mazur (WIZ), Józef Gruszka (WIZ), Piotr Szafer // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2016, vol. 145, s. 1-8

  Artykuł naukowy
 • 91.
  Developing framework for sustainability indicators system (SIS) for the remanufacturing companies from automotive industry-research results / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ) // Modern Management Review - 2016, vol. 21, no. 23 (4/2016), s. 105-120

  Artykuł naukowy 11
 • 92.
  Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski (WIZ) // Zarządzanie i Finanse - 2016, nr 2/2, s. 261-274

  Artykuł naukowy 10
 • 93.
  Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Marketing i Rynek - 2016, nr 3, s. 18-28

  Artykuł naukowy 9
 • 94.
  Ergonomiczne i zwinnościowe uwarunkowania lokalnych inicjatyw rozwojowych / Leszek Pacholski (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2016, nr 71

  Artykuł naukowy 10
 • 95.
  Identyfikacja współwystępowania wybranych technik koordynacji działań / Katarzyna Grzybowska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2016, nr 5, s. 27-31

  Artykuł naukowy 8
 • 96.
  Implementation competences as an attribute of executive employees of the flexible organisation – an attempt of their assessment among manufacturers of the agricultural machinery sector / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski (WIZ) // Management - 2016, vol. 20, no. 2, s. 65-87

  Artykuł naukowy 12
 • 97.
  Importance of Lean Management in a Contemporary Enterprise – Research Results / Agnieszka Grzelczak (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2016, vol. 6, no. 3, s. 195-206

  Artykuł naukowy 8
 • 98.
  Improving the Creative Thinking of Talented Knowledge Workers and Managers in Polish and French Enterprises / Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka (WIZ) // Journal of Intercultural Management - 2016, vol. 8, no. 2, s. 7-27

  Artykuł naukowy 11
 • 99.
  Innowacje w procesie magazynowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju / Izabela Kudelska (WIZ), Natalia Pawlak (WIZ) // Europa Regionum - 2016, t. 27, s. 77-85

  Artykuł naukowy 7
 • 100.
  Koordynacja - syntetyczna dyrektywa sprawnego działania systemów złożonych - wybrane aspekty / Katarzyna Grzybowska (WIZ) // Nauki o Zarządzaniu - 2016, nr 3(28), s. 30-39

  Artykuł naukowy 10