Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1239)

 • 1201.
  Wpływ strategii sterowania na komfort klimatyczny w budynku pasywnym / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Kamil Szkarłat // Instal - 2013, nr 5, s. 18-27

  7
 • 1202.
  Nowa metoda projektowania pompowni kanalizacyjnych / Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ) // Instal - 2013, nr 1, s. 40-43

  7
 • 1203.
  Inteligentna zabawa dla ambitnych? / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 7, s. 48-49

 • 1204.
  Detergenty pod lupą / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 1, s. 57-59

 • 1205.
  Promienitwórcze skażenia wód / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 6, s. 28-29

 • 1206.
  Łatanie ustawy wodociągowej / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 1, s. 52-53

 • 1207.
  Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na enerię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Cz. 2. Wyniki symulacji / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 3, s. 122-125

  10
 • 1208.
  Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions / Robert Studziński (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2013, vol. 61, no. 1, s. 201-210

  25 1,000
 • 1209.
  Smoothed particle hydrodynamics versus finite element method for blast impact / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2013, vol. 61, no. 1, s. 144-149

  25 1,000
 • 1210.
  Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 6, s. 22-25

  8
 • 1211.
  Thermal stresses in metallic materials due to extreme loading conditions / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Journal of Engineering Materials and Technology - 2013, vol. 135, no. 2, s. 021009-18

  25 0,895
 • 1212.
  Green Walls, czyli zielone ściany jako ekologiczne przegrody budowlane - cz. I / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 6, s. 120-122

 • 1213.
  O wodzie na cele przeciwpożarowe / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 5, s. 64-65

 • 1214.
  Pozyskiwanie nowych powierzchni użytkowych przy okazji renowacji zabytkowych budynków w Poznaniu / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2013, nr 3, s. 136-140

  5
 • 1215.
  Bezpieczne skarpy i zbocza / Mieczysław M. Kania (WBiIŚ) // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele - 2013, nr 1, s. 28-33

  4
 • 1216.
  Stany graniczne użytkowalności mostów zespolonych typu stal-beton zgodnie z PN-EN 1994-2 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 4, s. 46-50

  8
 • 1217.
  Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka - cz. I / Tobiasz Stawny, Marcin Gajzler (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 2, s. 46-49

  2
 • 1218.
  Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2013, nr 2, s. 40-45

  3
 • 1219.
  Właściwości akustyczne budowli / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 4, s. 109-110

 • 1220.
  Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 / Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Ochrona przed Korozją - 2013, nr 1, s. 13-18

  12
 • 1221.
  Materiały murowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym / Paweł Szymański (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 1, s. 42-44

  8
 • 1222.
  Przydomówki - bezobsługowo, tanio, ekologicznie? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 1, s. 30-33

 • 1223.
  Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Cz. 1. Założenia modelu / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 2, s. 70-74

  10
 • 1224.
  Przez pryzmat polityki / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 3, s. 62-63

 • 1225.
  Energetyka jądrowa w warunkach polskich / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Energia Elektryczna - 2013, nr 1, s. 9-10

 • 1226.
  Wykorzystanie metod aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Inżynieria Maszyn - 2013, R. 18, z. 3, s. 60-65

  6
 • 1227.
  Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 9, s. 359-363

  11
 • 1228.
  Stopień biodegradacji niesteroidowych leków zapalnych w procesach oczyszczania ścieków w dużych aglomeracjach miejskich / Anna Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 12, s. 2265-2269

  15 0,399
 • 1229.
  Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Stanisław Zajchowski, Paulina Jakubowska (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 10, s. 739-746

  15 0,633
 • 1230.
  Microwave-assisted extraction combined with HPLC-MS/MS for diagnosis of fungal contamination in building materials / Daria Horbik, Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Zbigniew Górski (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // Journal of the Brazilian Chemical Society - 2013, vol. 24, no. 9, s. 1478-1486

  25 1,253
 • 1231.
  The use of wood-polymer composites in a Moving Bed Biofilm Reactor Technology / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 5, s. 423-426

  15 0,633
 • 1232.
  Zmiany stężenia substancji powierzchniowo czynnych w systemie kanalizacyjnym / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH) // Ekonomia i Środowisko - 2013, nr 4 (47), s. 118-126

  12
 • 1233.
  Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge / Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Frańska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2013, vol. 128, s. 292-299

  35 3,188
 • 1234.
  Biodegradation of oxyethylated fatty alcohols by bacteria Microbacterium strain E19 / Dorota Nowicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Aleksandra Holderna-Odachowska, Irena Budnik, Ewa Kaczorek (WTCH), Zenon Łukaszewski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2013, vol. 91, s. 32-38

  30 2,482
 • 1235.
  Teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 5, s. 596-600

  15 0,367
 • 1236.
  Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 357-364

  6
 • 1237.
  Range of aplication and limitations of the Earned Value Method in construction project estimation / Tomasz Baumann, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // Technical Transactions - 2014, Vol. 111, iss 2-B (6), s. 65-72

  13
 • 1238.
  Active vibration reduction system optimal control using linear matrix inequalities with no directional change in controls / Dariusz Horla (WE), Roman Lewandowski (WBiIŚ), Adam Schmidt (WE), Marek Kraft (WE), Wojciech Giernacki (WE) // Asian Journal of Control - 2013, vol. 15, no. 6, s. 1571-1578

  25
 • 1239.
  A two-scale approach for trabecular bone microstructure modeling based on computational homogenization procedure / Marcin Wierszycki (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Michał Nowak (WMRiT) // Computational Mechanics - 2014, vol. 54, no. 2, s. 287-298

  45 2,525