Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1279)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1201.
  Niezauważalne zagrożenie / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 3, s. 50-52

  Artykuł naukowy
 • 1202.
  Pompy w oczyszczalniach ścieków / Jan Bagieński (WBiIŚ) // Pompy, Pompownie - 2013, nr 2, s. 25-27

  Artykuł naukowy
 • 1203.
  Wpracowanie złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wód podziemnych / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Łukasz Kołaski // Technologia Wody - 2013, nr 9, s. 12-16

  Artykuł naukowy 5
 • 1204.
  Ranking cen za wodę i ścieki / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 9, s. 46-47

  Artykuł naukowy
 • 1205.
  Modele komputerowe jako narzędzia wspomagania w procesie zarządzania układami rozprowadzającymi wodę w systemach wodociągowych / Alicja Bałut (WBiIŚ), Jędrzej Bylka // Instal - 2013, nr 12, s. 91-96

  Artykuł naukowy 7
 • 1206.
  Wpływ wybranych charakterystyk zlewni zurbanizowanej na odpływ szczytowy wód opadowych / Marcin Skotnicki (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 7, s. 275-280

  Artykuł naukowy 11
 • 1207.
  Wpływ surfaktantu z grupy oksyetylenowanych alkoholi na aktywność enzymatyczną osadu czynnego w technologii oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 11, s. 450-454

  Artykuł naukowy 11
 • 1208.
  Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP : to już 56 lat działalności! / Bolesław Gaziński (WBiIŚ), Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Chłodnictwo - 2013, nr 11, s. 2-6

  Artykuł naukowy 6
 • 1209.
  XLV Dni Chłodnictwa / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Chłodnictwo i Klimatyzacja - 2013, nr 12, s. 10-11

  Artykuł naukowy
 • 1210.
  XLV Dni Chłodnictwa w Poznaniu / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna - 2013, nr 12, s. 560-562

  Artykuł naukowy
 • 1211.
  Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2013, nr 3, s. 46-51

  Artykuł naukowy 5
 • 1212.
  Wpływ usytuowania okna i osłony przeciwsłonecznej w formie balkonu na bilans cieplny okna / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Barbara Ładecka // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 9, s. 394-397

  Artykuł naukowy 10
 • 1213.
  Izolacyjność akustyczna przegród oddzielających pomieszczenia / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 12, s. 78-80

  Artykuł naukowy
 • 1214.
  Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych / Paweł Michnikowski, Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Rynek Energii - 2013, nr 6, s. 63-70

  Artykuł naukowy 11
 • 1215.
  Enhanced multiple-point beam-to-beam frictionless contact finite element / Przemysław Litewka (WBiIŚ) // Computational Mechanics - 2013, vol. 52, iss. 6, s. 1365-1380

  Artykuł naukowy 45 2,044
 • 1216.
  Temperature distributions of ground in the urban region of Poznan City / Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Experimental Thermal and Fluid Science - 2013, vol. 51, s. 135-148

  Artykuł naukowy 35 2,080
 • 1217.
  Odmajątkowe koszty rozwoju infrastruktury / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 11, s. 62-63

  Artykuł naukowy
 • 1218.
  Efektywność dolnych źródeł pomp ciepła. Cz. 2 / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Polski Instalator - 2013, nr 6, s. 36-38

  Artykuł naukowy
 • 1219.
  Zaprojektuj - wybuduj - utrzymaj - tajniki warstw porowatych z betonu cementowego / Marlena Kucz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Magazyn Autostrady - 2013, nr 8-9, s. 60-64

  Artykuł naukowy 5
 • 1220.
  Określanie zawartości SBS w asfalcie metodą spektrofotometryczną / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Laura Pawlik, Maria Ratajczak (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 7, s. 1232-1236

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 1221.
  Budynek wysoki Shanghai World Financial Center (SWFC) - konstrukcja i analiza obliczeniowa / Błażej Gwozdowski, Jacek Wdowicki (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Inżynieria i Budownictwo - 2013, nr 10, s. 521-525

  Artykuł naukowy 7
 • 1222.
  Efektywność energetyczna okien jako funkcja ich orientacji przestrzennej / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Wojciech Rzeźnik // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2013, vol. 58, nr 2, s. 145-148

  Artykuł naukowy 12
 • 1223.
  Badania porównawcze i integracja pomiarów pochyleń z pomiarami tachimetrycznymi / Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Robert Nowak (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 157-168

  Artykuł naukowy 4
 • 1224.
  Test precyzyjnego tachimetru zmotoryzowanego pod kątem jego użycia do pomiarów pionowych przemieszczeń konstrukcji mostowych / Marian Wójcik (WBiIŚ), Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Robert Nowak (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 145-156

  Artykuł naukowy 4
 • 1225.
  Ocena przydatności popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych / Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ), Wojciech Grabowski (WBiIŚ), Marta Andrzejczak (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 131-143

  Artykuł naukowy 4
 • 1226.
  Bezpieczeństwo powolnych pojazdów na sygnalizacji świetlnej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 81-98

  Artykuł naukowy 4
 • 1227.
  Wieloletnia zmarzlina południowej Syberii i Mongolii - formy rzeźby terenu, zjawiska sezonowe i wynikające z nich zagrożenia dla budownictwa / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 71-80

  Artykuł naukowy 4
 • 1228.
  Problemy geotechniczne przebudowy istniejącego nasypu drogowego na trasie autostrady A-2 / Natalia Bejga (WBiIŚ), Gabriela Sąsiadek // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 49-61

  Artykuł naukowy 4
 • 1229.
  Analiza pracy podkładu kolejowego INBK-7 na podłożu 2-parametrowym metodą elementów skończonych / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 23-47

  Artykuł naukowy 4
 • 1230.
  Wybrane zagadnienia analizy zużycia szyn kolejowych / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 5-21

  Artykuł naukowy 4
 • 1231.
  Wpływ położenia styku montażowego na pracę ramy portalowej / Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 4, s. 16-17

  Artykuł naukowy 2
 • 1232.
  Analysis of rheological state of SBS modified bitumens based on viscosity measurements / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2013, vol. 59, issue 1, s. 143-153

  Artykuł naukowy 15
 • 1233.
  Comparative study between Poland and South Africa "Wind climates, the related damage and implications of adopting the Eurocode for wind action on buildings" / A. Goliger, J. Żurański, M. Giżejowski, Mariusz Gaczek (WBiIŚ), J. Retief, A. Kruger, P. Dunaiski, S. Fiszer, M. Ćwik // Archives of Civil Engineering - 2013, vol. 59, issue 1, s. 51-95

  Artykuł naukowy 15
 • 1234.
  Analiza przestrzennych ścianowych konstrukcji usztywniających bydynki wysokie z dodatkowymi sztywnymi belkami / Jacek Wdowicki (WBiIŚ), Elżbieta Wdowicka (WBiIŚ) // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej - 2013, vol. 62, nr 1 (669), s. 215-233

  Artykuł naukowy 8
 • 1235.
  Reduction of the number of material parameters by ANN approximation / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Computational Mechanics - 2013, vol. 52, iss. 2, s. 287-300

  Artykuł naukowy 45 2,044
 • 1236.
  Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka - cz. II / Tobiasz Stawny, Marcin Gajzler (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 3, s. 40-43

  Artykuł naukowy 2
 • 1237.
  Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2013, nr 1-2, s. 19-24

  Artykuł naukowy 6
 • 1238.
  Mikrobiologiczne skażenie wody - przyczyny, skutki, konsekwencje / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2013, nr 4, s. 8-14

  Artykuł naukowy 5
 • 1239.
  Efektywność dolnych źródeł pomp ciepła. Cz.1 / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Polski Instalator - 2013, nr 5, s. 18-20

  Artykuł naukowy
 • 1240.
  Biofilmowe oczyszczanie / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 2, s. 50-53

  Artykuł naukowy
 • 1241.
  Wpływ strategii sterowania na komfort klimatyczny w budynku pasywnym / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Kamil Szkarłat // Instal - 2013, nr 5, s. 18-27

  Artykuł naukowy 7
 • 1242.
  Nowa metoda projektowania pompowni kanalizacyjnych / Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ) // Instal - 2013, nr 1, s. 40-43

  Artykuł naukowy 7
 • 1243.
  Inteligentna zabawa dla ambitnych? / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 7, s. 48-49

 • 1244.
  Detergenty pod lupą / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 1, s. 57-59

  Artykuł naukowy
 • 1245.
  Promienitwórcze skażenia wód / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 6, s. 28-29

  Artykuł naukowy
 • 1246.
  Łatanie ustawy wodociągowej / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 1, s. 52-53

  Artykuł naukowy
 • 1247.
  Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na enerię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Cz. 2. Wyniki symulacji / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 3, s. 122-125

  Artykuł naukowy 10
 • 1248.
  Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions / Robert Studziński (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2013, vol. 61, no. 1, s. 201-210

  Artykuł naukowy 25 1,000
 • 1249.
  Smoothed particle hydrodynamics versus finite element method for blast impact / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2013, vol. 61, no. 1, s. 144-149

  Artykuł naukowy 25 1,000
 • 1250.
  Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 6, s. 22-25

  Artykuł naukowy 8
 • 1251.
  Thermal stresses in metallic materials due to extreme loading conditions / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Journal of Engineering Materials and Technology - 2013, vol. 135, no. 2, s. 021009-18

  Artykuł naukowy 25 0,895
 • 1252.
  Green Walls, czyli zielone ściany jako ekologiczne przegrody budowlane - cz. I / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 6, s. 120-122

  Artykuł naukowy
 • 1253.
  O wodzie na cele przeciwpożarowe / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 5, s. 64-65

  Artykuł naukowy
 • 1254.
  Pozyskiwanie nowych powierzchni użytkowych przy okazji renowacji zabytkowych budynków w Poznaniu / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2013, nr 3, s. 136-140

  Artykuł naukowy 5
 • 1255.
  Bezpieczne skarpy i zbocza / Mieczysław M. Kania (WBiIŚ) // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele - 2013, nr 1, s. 28-33

  Artykuł naukowy 4
 • 1256.
  Stany graniczne użytkowalności mostów zespolonych typu stal-beton zgodnie z PN-EN 1994-2 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 4, s. 46-50

  Artykuł naukowy 8
 • 1257.
  Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka - cz. I / Tobiasz Stawny, Marcin Gajzler (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 2, s. 46-49

  Artykuł naukowy 2
 • 1258.
  Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2013, nr 2, s. 40-45

  Artykuł naukowy 3
 • 1259.
  Właściwości akustyczne budowli / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 4, s. 109-110

  Artykuł naukowy
 • 1260.
  Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 / Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Ochrona przed Korozją - 2013, nr 1, s. 13-18

  Artykuł naukowy 12
 • 1261.
  Materiały murowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym / Paweł Szymański (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 1, s. 42-44

  Artykuł naukowy 8
 • 1262.
  Przydomówki - bezobsługowo, tanio, ekologicznie? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 1, s. 30-33

  Artykuł naukowy
 • 1263.
  Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Cz. 1. Założenia modelu / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 2, s. 70-74

  Artykuł naukowy 10
 • 1264.
  Przez pryzmat polityki / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 3, s. 62-63

  Artykuł naukowy
 • 1265.
  Energetyka jądrowa w warunkach polskich / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Energia Elektryczna - 2013, nr 1, s. 9-10

  Artykuł naukowy
 • 1266.
  Wykorzystanie metod aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Inżynieria Maszyn - 2013, R. 18, z. 3, s. 60-65

  Artykuł naukowy 6
 • 1267.
  Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 9, s. 359-363

  Artykuł naukowy 11
 • 1268.
  Stopień biodegradacji niesteroidowych leków zapalnych w procesach oczyszczania ścieków w dużych aglomeracjach miejskich / Anna Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 12, s. 2265-2269

  Artykuł naukowy 15 0,399
 • 1269.
  Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Stanisław Zajchowski, Paulina Jakubowska (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 10, s. 739-746

  Artykuł naukowy 15 0,633
 • 1270.
  Microwave-assisted extraction combined with HPLC-MS/MS for diagnosis of fungal contamination in building materials / Daria Horbik, Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Zbigniew Górski (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // Journal of the Brazilian Chemical Society - 2013, vol. 24, no. 9, s. 1478-1486

  Artykuł naukowy 25 1,253
 • 1271.
  The use of wood-polymer composites in a Moving Bed Biofilm Reactor Technology / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 5, s. 423-426

  Artykuł naukowy 15 0,633
 • 1272.
  Zmiany stężenia substancji powierzchniowo czynnych w systemie kanalizacyjnym / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH) // Ekonomia i Środowisko - 2013, nr 4 (47), s. 118-126

  Artykuł naukowy 12
 • 1273.
  Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge / Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Frańska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2013, vol. 128, s. 292-299

  Artykuł naukowy 35 3,188
 • 1274.
  Biodegradation of oxyethylated fatty alcohols by bacteria Microbacterium strain E19 / Dorota Nowicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Aleksandra Holderna-Odachowska, Irena Budnik, Ewa Kaczorek (WTCH), Zenon Łukaszewski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2013, vol. 91, s. 32-38

  Artykuł naukowy 30 2,482
 • 1275.
  Teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 5, s. 596-600

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 1276.
  Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 357-364

  Artykuł naukowy 6
 • 1277.
  Range of aplication and limitations of the Earned Value Method in construction project estimation / Tomasz Baumann, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // Technical Transactions - 2014, Vol. 111, iss 2-B (6), s. 65-72

  Artykuł naukowy 13
 • 1278.
  Active vibration reduction system optimal control using linear matrix inequalities with no directional change in controls / Dariusz Horla (WE), Roman Lewandowski (WBiIŚ), Adam Schmidt (WE), Marek Kraft (WE), Wojciech Giernacki (WE) // Asian Journal of Control - 2013, vol. 15, no. 6, s. 1571-1578

  Artykuł naukowy 25
 • 1279.
  A two-scale approach for trabecular bone microstructure modeling based on computational homogenization procedure / Marcin Wierszycki (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Michał Nowak (WMRiT) // Computational Mechanics - 2014, vol. 54, no. 2, s. 287-298

  Artykuł naukowy 45 2,525