Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1206)

 • 201.
  Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Monika Maćkowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 9, s. 361-367

  10
 • 202.
  Geochronology, petrogenesis and geodynamic significance of the Visean igneous rocks in the Central Sudetes, northeastern Bohemian Massif / Mirosław Jastrzębski, Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Ewa Krzemińska, G. Lang Farmer, Alexander N. Larionov, Mentor Murtezi, Jarosław Majka, Sergey Sergeev, Edward M. Ripley, Martin Whitehouse // Lithos - 2018, vol. 316-317, s. 385-405

  45 3,913
 • 203.
  Analiza infrastruktury i organizacji obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej przy stacji kolejowej Poznań Główny. / Elżbieta Plucińska (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 5, s. 15-21

  8
 • 204.
  The value of plasticity index (IP) and liquidity index (IL) of North Polish ablation boulder clays and varved clays depending of the method of its determination / Dorota Krawczyk (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska - 2018, vol. 27, iss. 2 (80), s. 167-174

  10
 • 205.
  The influence of the moisture content in historical masonry walls on the load bearing capacity / Monika Siewczyńska (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00100-1-00100-9

  15
 • 206.
  Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // Applied Energy - 2018, vol. 226, s. 849-861

  45 8,426
 • 207.
  Influence of MBBR carriers' geometry on its flow characteristics / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Tomasz Stręk (WBMiZ) // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification - 2018, vol. 130, s. 134-139

  30 3,031
 • 208.
  Wpływ siarkowodoru na organizm człowieka / Joanna Bambrowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Przemysław Muszyński (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2018, nr 3 (96), s. 26-28

  4
 • 209.
  Metody oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 4, s. 16-19

  7
 • 210.
  Modern measurement methods in strength tests of sigma thin-walled steel beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Ilona Szewczak // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00112-1-00112-10

  15
 • 211.
  Modern design of light steel facades in normal and fire conditions / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrii Voronoi (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00094-1-00094-10

  15
 • 212.
  Comparison of wastewater treatment plants based on the emissions of microbiological contaminants / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Environmental Monitoring and Assessment - 2018, vol. 190, iss. 11, s. 640-1-640-16

  25 1,959
 • 213.
  On a general numerical scheme for the fractional plastic flow rule / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Marcin Nowak // Mechanics of Materials - 2018, vol. 116, s. 120-129

  40 2,958
 • 214.
  Numerical investigation on ballistic resistance of aluminium multi-layered panels impacted by improvised projectiles / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Archive of Applied Mechanics - 2018, vol. 88, iss. 1-2, s. 51-63

  25 1,578
 • 215.
  An analytical method to estimate the natural bending frequency of the spans of railway through truss bridges with steel-and-concrete composite decks / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit - 2016, vol. 230, iss. 8, s. 1908-1918

  25 1,537
 • 216.
  Ekologiczne i oszczędne - kruszywa lekkie w budownictwie / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 56-61

 • 217.
  Ocena skutków pęknięć poprzecznic w celu określenia warunków tymczasowej eksploatacji kolejowego przęsła kratownicowego / Lech Apanas (WBiIŚ), Janusz Karlikowski, Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 7-18

  4
 • 218.
  Zastosowanie pianki poliuretanowej przy rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Łukasz Mizerny // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 58-59

  8
 • 219.
  Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40 / Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Olejniczak-Zajda // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 37-38

  8
 • 220.
  Dachy balastowe - przykład przystosowania standardowego dachu do wymogów zimnego dachu / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 1 (3), s. 22-25

 • 221.
  Beton architektoniczny - zwrot ku surowemu materiałowi / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 32-38

 • 222.
  Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Krzysztof Tabiś // Materiały Budowlane - 2018, nr 3, s. 55-56

  8
 • 223.
  BIM jako narzędzie wykorzystywane w czterech etapach cyklu życia inwestycji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Dawid Antkowiak // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 163-167

  5
 • 224.
  Metody "reanimacji murów" - przegląd nowoczesnych tynków / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 3 (5), s. 30-34

 • 225.
  The use of mathematical modelling to analyse the process of mixing waters from different sources in water supply system / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00025-1-00025-4

  15
 • 226.
  The Possibility of Using UV Absorbance Measurements to Interpret the Results of Organic Matter Removal in the Biofiltration Process / Dorota Holc, Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Rocznik Ochrona Środowiska - 2018, vol. 20, s. 326-341

  15
 • 227.
  Problem realizacji budynku wśród ścisłej zabudowy miejskiej na przykładzie budowy obiektu parkingowo-biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Wojciech Wierzbicki (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 113-116

  5
 • 228.
  Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach? / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Aneta Słowik, Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 245-256

  4
 • 229.
  Analiza przyczyn uszkodzenia zabytkowego mostu im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 227-243

  4
 • 230.
  Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 187-203

  4
 • 231.
  Removal of phosphorus compounds from water experience from technological research / Alina Pruss (WBiIŚ), Paweł Pruss // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00008-1-00008-6

  15
 • 232.
  Quality Improvement of Ground Works Process with the Use of Chosen Lean Management Tools - Case Study / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Bartosz Wysocki (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2017, vol. 95, s. 022032-1-022032-10

  15 WoS
 • 233.
  Fire resistance of the ceiling in the old tenement house / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 195, s. 178-182

  15 WoS
 • 234.
  Sensitivity Analysis of Dynamic Characteristics of Composite Beams with Viscoelastic Layers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 199, s. 366-371

  15 WoS
 • 235.
  Brain modelling in the framework of anisotropic hyperelasticity with time fractional damage evolution governed by the Caputo-Almeida fractional derivative / George Z. Voyiadjis, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials - 2019, vol. 89, s. 209-216

  100 3,485
 • 236.
  Building Information Modeling BIM - Level of Digital Construction / Adam Glema (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2017, vol. 63, no. 3, s. 39-51

  15
 • 237.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Advanced Materials Proceedings - 2018, vol. 3, iss. 1, s. 45-49

 • 238.
  Field Testing of Concrete External Layer of Curtain in Poznan Large Panel System after 30 Years of Environmental Influences / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Girus // Modern Environmental Science and Engineering - 2018, vol. 4, no. 2, s. 173-181

 • 239.
  Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 68-73

  5
 • 240.
  Wybrane czynniki mające wpływ na efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 139-141

  5
 • 241.
  Możliwości zastosowania termografii w podczerwieni do diagnostyki obiektów mostowych / Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ), Leszek Różański (WBMiZ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 387-410

  4
 • 242.
  Oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych oraz oddziaływania wiatrem i oddziaływania termiczne w mostach wg PN-EN / Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 321-344

  4
 • 243.
  Budowa linii dużych prędkości w Chinach - obiekty mostowe o małej rozpiętości przęsła / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 311-319

  4
 • 244.
  Przebudowa obiektów mostowych na Trasie Katowickiej w Poznaniu / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 161-173

  4
 • 245.
  Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 101-115

  4
 • 246.
  Zwiększenie poziomej sztywności w celu wyeliminowania konieczności montażu przyrządów wyrównawczych / Maciej Frej, Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 75-88

  4
 • 247.
  Porównanie wybranych cech kruszyw łamanych i recyklingowych stosowanych w budownictwie wg norm zharmonizowanych / Szymon Węgliński, Michał Babiak (WBiIŚ), Adrianna Ratajczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 369-385

  4
 • 248.
  Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 2 (58), s. 25-29

  5
 • 249.
  Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich / Michał Babiak (WBiIŚ), Szymon Węgliński, Łukasz Wiśniewski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 19-32

  4
 • 250.
  Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2018, nr 7, s. 44-46

  8
 • 251.
  Sposoby rozpoznawania przyczyn braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej / Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 21-25

  8
 • 252.
  Wpływ sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji robót podtorzowych / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Kamil Protosawicki, Wojciech Straszewski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 27-31

  8
 • 253.
  Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej / Piotr Kołaski, Agnieszka Wysocka, Alina Pruss (WBiIŚ), Iwona Lasocka-Gomuła, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zefiryn Cybulski // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 8-15

  5
 • 254.
  Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC / Maria Celińska-Mysław, Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 11, s. 24-29

  5
 • 255.
  Przebudowa zwodzonych kładek pieszo-rowerowych - wybrane zagadnienia / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak, Wojciech Wawrzyniak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 123-136

  4
 • 256.
  Awaria kabla sprężającego estakady drogowej. Przyczyny i skutki / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 109-121

  4
 • 257.
  Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 93-108

  4
 • 258.
  Wiadukty nad Autostradą Wolności w węźle Poznań-Krzesiny przed dobudową trzeciego pasa ruchu autostrady / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 83-91

  4
 • 259.
  Changes of physicochemical and microbiologicalparameters of infiltration water at Debina intake in Poznan, unique conditions – a flood / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 30, s. 01004-1-01004-11

  15
 • 260.
  On designing the Nowacki’s device enabling the analysis of deformation and temperature in the shear zone / Bartosz Łuczak (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Vibrations in Physical Systems - 2018, vol. 29, s. 2018034-1-2018034-14

  5
 • 261.
  Numerical study of dynamic properties of fractional viscoplasticity model / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Marcin Nowak, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Symmetry - 2018, vol. 10, no. 7, s. 282-1-282-17

  30 2,143
 • 262.
  Aspekty energetyczne współczesnego środowiska zabudowanego / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Bartosz Radomski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 102-104

  5
 • 263.
  Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Anna Rudawska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2018, vol. 63, no. 9, s. 619-625

  15 1,121
 • 264.
  Problemy w oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 7, s. 18-23

  7
 • 265.
  Assessment of thermo-modernization in a multifamily building / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ), Aleksandra Błotnicka-Smyk // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00004-1-0000-10

  15
 • 266.
  Analytical meanders of selected systems for thermo-renovation of historical buildings / Barbara Ksit (WBiIŚ), Mariusz Gaczek (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00062-1-00062-10

  15
 • 267.
  Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk / Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 8, s. 339

  10
 • 268.
  Gaseous emissions during agricultural biomass combustion in a 50 KW moving step grate boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ) // Chemical and Process Engineering - 2018, vol. 39, no. 2, s. 197-208

  15 0,759
 • 269.
  Wizyta w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2015, nr 3 (41), s. 12

  5
 • 270.
  Response spectrum method for building structures with viscoelastic dampers described by fractional derivatives / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // Engineering Structures - 2018, vol. 171, s. 1017-1026

  40 3,084
 • 271.
  Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2 / Anna Ludwiczak, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2018, nr 3, s. 24-29

  6
 • 272.
  Nośność na zginanie belek zespolonych metalowo-betonowych w warunkach pożaru standardowego / Łukasz Polus (WBiIŚ), Marcin Chybiński (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 128-132

  5
 • 273.
  Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Szymon Łochyński // Rynek Instalacyjny - 2017, nr 10, s. 54-60

  6
 • 274.
  Zwiększanie odporności ogniowej słupów z rur stalowych przez wypełnienie betonem / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 5, s. 28-33

  5
 • 275.
  Ocena wpływu zawartości elastomeru SBS na wartości parametrów charakteryzujących odporność na odkształcenia trwałe asfaltów modyfikowanych / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marta Mielczarek (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Damian Wiśniewski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/II, s. 307-314

  9
 • 276.
  Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marta Andrzejczak (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 251-258

  6
 • 277.
  Systemy HVAC w kontekście nowych wymagań / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Michał Szymański (WBiIŚ) // Builder - 2018, nr 3, s. 98-108

  5
 • 278.
  A determination of the synthetic hyetograph parameters for flow capacity assessment concerning stormwater systems / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marcin Skotnicki (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 45, s. 00053-1-00053-8

  15
 • 279.
  Ceiling mounted radiant panels – calculations of heat output in heating and cooling application / Lawrence Drojetzki (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00035-1-00035-8

  15
 • 280.
  Investigation of temperature drop in domestic hot water circuit / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00158-1-00158-7

  15
 • 281.
  The Variability of the Concentration of Bioaerosols Above the Chambers of Biological Wastewater Treatment / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Małgorzata Widomska // Ecological Chemistry and Engineering S - 2018, vol. 25, no. 2, s. 267-278

  15 1,467
 • 282.
  Conversion of organic waste into volatile fatty acids – The influence of process operating parameters / Ewelina Jankowska (WBiIŚ), Anna Duber (WBiIŚ), Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ), Mikołaj Stodolny, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Chemical Engineering Journal - 2018, vol. 345, s. 395-403

  45 8,355
 • 283.
  Enhanced production of microbial lipids from waste office paper by the oleaginous yeast Cryptococcus curvatus / Neelamegam Annamalai, Nallusamy Sivakumar, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Fuel - 2018, vol. 217, s. 420-426

  40 5,128
 • 284.
  Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi / Joanna Sinacka (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 7, s. 271-278

  10
 • 285.
  Pompy ciepła i kolektory słoneczne w instalacjach ciepłej wody / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Polski Instalator - 2018, nr 3, s. 22-27

 • 286.
  Back analysis of the multilayer cylindrical HMA samples – height reduction method / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Paweł Rydzewski (WBiIŚ), Dariusz Wanatowski // International Journal of Pavement Engineering - 2018, in press, in press

  25 2,298
 • 287.
  Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2018, nr 7, s. 34-36

  8
 • 288.
  Sprawność cieplna procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej / Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Przemysław Fertała (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 4, s. 150-156

  10
 • 289.
  Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 1, s. 20-25

  10
 • 290.
  Battle of Post-Disaster Response and Restauration (BPDRR) / Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Przemysław Zakrzewski (WI) // WDSA / CCWI Joint Conference Proceedings - 2018, vol. 1, s. 104-1-104-8

 • 291.
  Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe / Tomas Suchacek, Alexandru Aldea, Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Ivana Marko, Ladislav Tuhovcak // Proceedings - 2018, vol. 2, s. 597-1-597-8

 • 292.
  Seasonal Variation of the Calcifying Green Alga Phacotus Lenticularis (Ehrenb.) Stein in Water Bodies under Human Influence (Mid-Western Poland) / Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Maria Pajchrowska, Beata Mądrecka (WBiIŚ), Justyna Józefiak // Limnological Review - 2018, vol. 18, iss. 2, s. 83-89

  12
 • 293.
  Selected problems of damage detection in internally supported plates using one-dimensional Discrete Wavelet Transform / Michał Guminiak (WBiIŚ), Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ) // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2018, vol. 56, no. 3, s. 631-644

  15 0,771
 • 294.
  Analiza częstotliwościowa odpowiedzi akustycznej wzbudzanej mechanicznie płyty stalowej / Arkadiusz Dobrzycki (WE), Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2018, Issue 93, s. 323-334

  9
 • 295.
  Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins / Evanthia Mantzouki, Miquel Lürling, Jutta Fastner, Lisette de Senerpont Domis, Elżbieta Wilk-Woźniak, Judita Koreivienė, Laura Seelen, Sven Teurlincx, Yvon Verstijnen, Wojciech Krztoń, Edward Walusiak, Jūratė Karosienė, Jūratė Kasperovičienė, Ksenija Savadova, Irma Vitonytė, Carmen Cillero-Castro, Agnieszka Budzyńska, Ryszard Goldyn, Anna Kozak, Joanna Rosińska, Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Piotr Domek, Natalia Jakubowska-Krepska, Kinga Kwasizur, Beata Messyasz, Aleksandra Pełechata, Mariusz Pełechaty, Mikolaj Kokocinski, Ana García-Murcia, Monserrat Real, Elvira Romans, Jordi Noguero-Ribes, David Parreño Duque, Elísabeth Fernández-Morán, Nusret Karakaya, Kerstin Häggqvist, Nilsun Demir, Meryem Beklioğlu, Nur Filiz, Eti E. Levi, Uğur Iskin, Gizem Bezirci, Ülkü Nihan Tavşanoğlu, Koray Özhan, Spyros Gkelis, Manthos Panou, Özden Fakioglu, Christos Avagianos, Triantafyllos Kaloudis, Kemal Çelik, Mete Yilmaz, Rafael Marcé, Nuria Catalán, Andrea G. Bravo, Moritz Buck, William Colom-Montero, Kristiina Mustonen, Don Pierson, Yang Yang, Pedro M. Raposeiro, Vítor Gonçalves, Maria G. Antoniou, Nikoletta Tsiarta, Valerie McCarthy, Victor C. Perello, Tõnu Feldmann, Alo Laas, Kristel Panksep, Lea Tuvikene, Ilona Gagala, Joana Mankiewicz-Boczek, Meral Apaydın Yağcı, Şakir Çınar, Kadir Çapkın, Abdulkadir Yağcı, Mehmet Cesur, Fuat Bilgin, Cafer Bulut, Rahmi Uysal, Ulrike Obertegger, Adriano Boscaini, Giovanna Flaim, Nico Salmaso, Leonardo Cerasino, Jessica Richardson, Petra M. Visser, Jolanda M. H. Verspagen, Tünay Karan, Elif Neyran Soylu, Faruk Maraşlıoğlu, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka Ochocka, Agnieszka Pasztaleniec, Ana M. Antão-Geraldes, Vitor Vasconcelos, João Morais, Micaela Vale, Latife Köker, Reyhan Akçaalan, Meriç Albay, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Tanja Žuna Pfeiffer, Jeremy Fonvielle, Dietmar Straile, Karl-Otto Rothhaupt, Lars-Anders Hansson, Pablo Urrutia-Cordero, Luděk Bláha, Rodan Geriš, Markéta Fránková, Mehmet Ali Turan Koçer, Mehmet Tahir Alp, Spela Remec-Rekar, Tina Elersek, Theodoros Triantis, Sevasti-Kiriaki Zervou, Anastasia Hiskia, Sigrid Haande, Birger Skjelbred, Beata Madrecka (WBiIŚ), Hana Nemowa, Iveta Drastichova, Lucia Chomova, Christine Edwards, Tuğba Ongun Sevindik, Hatice Tunca, Burçin Önem, Boris Aleksovski, Svetislav Krstić, Itana Bokan Vucelić, Lidia Nawrocka, Pauliina Salmi, Danielle Machado-Vieira, Alinne Gurjão de Oliveira, Jordi Delgado-Martín, David García, Jose Luís Cereijo, Joan Gomà, Mari Carmen Trapote, Teresa Vegas-Vilarrúbia, Biel Obrador, Magdalena Grabowska, Maciej Karpowicz, Damian Chmura, Bárbara Úbeda, José Ángel Gálvez, Arda Özen, Kirsten Seestern Christoffersen, Trine Perlt Warming, Justyna Kobos, Hanna Mazur-Marzec, Carmen Pérez-Martínez, Eloísa Ramos-Rodríguez, Lauri Arvola, Pablo Alcaraz-Párraga, Magdalena Toporowska, Barbara Pawlik-Skowronska, Michał Niedźwiecki, Wojciech Pęczuła, Manel Leira, Armand Hernández, Enrique Moreno-Ostos, José María Blanco, Valeriano Rodríguez, Jorge Juan Montes-Pérez, Roberto L. Palomino, Estela Rodríguez-Pérez, Rafael Carballeira, Antonio Camacho, Antonio Picazo, Carlos Rochera, Anna C. Santamans, Carmen Ferriol, Susana Romo, Juan Miguel Soria, Julita Dunalska, Justyna Sieńska, Daniel Szymański, Marek Kruk, Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Iwona Jasser, Petar Žutinić, Marija Gligora Udovič, Anđelka Plenković-Moraj, Magdalena Frąk, Agnieszka Bańkowska-Sobczak, Michał Wasilewicz, Korhan Özkan, Valentini Maliaka, Kersti Kangro, Hans-Peter Grossart, Hans W. Paerl, Cayelan C. Carey, Bas W. Ibelings // Toxins - 2018, vol. 10, iss. 4, s. 156-1-156-24

  35 3,895
 • 296.
  Odzysk energii w stacji uzdatniania wody / Wojciech Plutecki, Jan Bagieński (WBiIŚ) // Instal - 2018, nr 2, s. 38-40

  7
 • 297.
  Płyty warstwowe a klasa konstrukcyjna / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // Izolacje - 2018, nr 3, s. 76-78

  6
 • 298.
  Optimization of biogas utilization — realization smart community idea / Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz (WBiIŚ), Bartosz Radomski (WBiIŚ) // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery - 2017, nr 137, s. 41-48

  7
 • 299.
  Protocol to define material behaviour and failure strain level at low and high strain rates based on compression test / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), Alexis Rusinek, Amine Bendarma // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2018, vol. 56, no. 2, s. 471-481

  15 0,771
 • 300.
  Crack identification in plates using 1-D discrete wavelet transform / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ), Michał Guminiak (WBiIŚ) // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2017, vol. 55, no. 2, s. 481-496

  15 0,783