Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Remigiusz Jasiński, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (43)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Estimation of particles emissions from a jet engine in real flight / Remigiusz Jasiński (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 100, s. 00029-1-00029-9

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 2.
  Jet engine stationary testing in the aspect of particles emission in real operation conditions / Remigiusz Jasiński (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 1388-1395

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 3.
  Particle emission parameter analysis from the multirole fighter aircraft engine / Remigiusz Jasiński (WIT) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012011-1-012011-7

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 4.
  Analysis of the particle size distribution near the civil airport runway / Remigiusz Jasiński (WIT), Kinga Przyłębska (WIT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042030-1-042030-6

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 5.
  Implementation of the LTO cycle in flight conditions using FNPT II MCC simulator / Mateusz Nowak (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Marta Galant (WMRiT) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2018, vol. 421, s. 042060-1-042060-9

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 6.
  Mass and number analysis of particles emitted during aircraft landing / Remigiusz Jasiński (WIT) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00057-1-00057-7

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 7.
  Analiza parametrów operacyjnych silnika i emisji spalin ciągnika rolniczego podczas pracy na hamowni / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 115, s. 145-159

  Artykuł naukowy 7
 • 8.
  Evaluation of the impact of oil presence in the aviation fuel on particle size distribution / Remigiusz Jasiński (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2017, vol. 94, s. 57-64

  Artykuł naukowy 9
 • 9.
  Model to assess the exhaust emissions from the engine of a small aircraft during flight / Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, Vol. 192, s. 557-562

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 10.
  Number and mass analysis of particles emitted by aircraft engine / Remigiusz Jasiński (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00023-1-00023-7

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 11.
  Ocena emisji spalin pojazdów kategorii Euro 6 w testach drogowych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 115, s. 131-144

  Artykuł naukowy 7
 • 12.
  Practicability of passenger vehicle driving emission tests according to new European Union procedures / Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Agnieszka Magdziak (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00021-1-00021-12

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 13.
  Probe positioning for the exhaust emissions measurements / Remigiusz Jasiński (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, Vol. 192, s. 381-386

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 14.
  Analysis of Passenger Car Emission Factors in RDE Tests / Jacek Pielecha (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // E3S Web of Conferences - 2016, vol. 10, s. 1-7

  Artykuł naukowy / referat
 • 15.
  Assessment of methanol properties as an energy source for powering transport vehicles / Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Magdalena Dudek, Jacek Mądry // Journal of Polish CIMAC - 2016, vol. 11, no 1, s. 1-7

  Artykuł naukowy 5
 • 16.
  Development of alternative ship propulsion in terms of exhaust emissions / Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Tomasz Kniaziewicz, Paweł Wirkowski // E3S Web of Conferences - 2016, vol. 10, s. 1-6

  Artykuł naukowy / referat
 • 17.
  Ekologiczna ocena eksploatacyjna autobusow miejskich z zastosowaniem wybranych stabilizatorów do paliw / Jacek Pielecha (WMRiT), Agnieszka Magdziak (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2016, nr 12, s. 1289-1296

  Artykuł naukowy 7
 • 18.
  Emission of particulate matter during aircraft landing operation / Remigiusz Jasiński (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT) // E3S Web of Conferences - 2016, vol. 10, s. 1-5

  Artykuł naukowy / referat
 • 19.
  Exhaust emissions evaluation for multi-role fighter aircraft operation / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Paweł Wirkowski, Grzegorz Ślusarz // Journal of Polish CIMAC - 2016, vol. 11, no 1, s. 1-14

  Artykuł naukowy 5
 • 20.
  Ocena wpływu położenia punktu poboru spalin na wartość stężenia związków szkodliwych w strudze gazów wylotowych silnika odrzutowego / Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Grzegorz Ślusarz, Paweł Wirkowski, Paweł Benedict // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2016, nr 12, s. 1195-1198

  7
 • 21.
  Remarks about Real Driving Emissions tests for passenger cars / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Archives of Transport - 2016, Vol. 39, iss. 3, s. 51-63

  Artykuł naukowy 14
 • 22.
  The assessment of oil additive impact on the particulate matter emissions of jet engine / Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 3, s. 29-38

  Artykuł naukowy 6
 • 23.
  The impact of operating parameters of tractor's engine on exhaust emissions / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2016, vol. 23, no. 4, s. 339-350

  Artykuł naukowy 14
 • 24.
  Wybrane zagadnienia dotyczące drogowych testów emisyjnych / Jacek Pielecha (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Agnieszka Magdziak (WMRiT) // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2016, nr 12, s. 1195-1198

  Artykuł naukowy 7
 • 25.
  Zewnętrzne koszty środowiskowe działalności transportu lotniczego / Remigiusz Jasiński (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Paweł Benedict // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2016, nr 12, s. 211-215

  Artykuł naukowy 7
 • 26.
  Analiza ekologiczna samochodów osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla podczas drogowych testów emisyjnych / Jacek Pielecha (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Arkadiusz Stojecki // Logistyka - 2015, nr 5, s. 823-835

  Artykuł naukowy
 • 27.
  Analiza emisji zanieczyszczeń pojazdów ciężkich w rzeczywistych warunkach ruchu / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Wojciech Gis, Maciej Gis, Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 350-359

  Artykuł naukowy 13
 • 28.
  Analiza emisji związków szkodliwych spalin z silnika odrzutowego zasilanego biopaliwem / Jacek Pielecha (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Dominik Karpiński (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 3881-3888

  Artykuł naukowy
 • 29.
  Analiza zależności parametrów eksploatacyjnych i wskaźników ekologicznych silnika turbinowego / Paweł Wirkowski, Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Grzegorz Ślusarz // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 2172-2178

  Artykuł naukowy 5
 • 30.
  Analysis of Emissions of Vehicles Tested under Varying Natural Topography / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Arkadiusz Sojecki, Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska - 2015, z. 1(101), s. 31-41

  Artykuł naukowy 8
 • 31.
  Badanie emisji cząstek stałych z silników odrzutowych małych samolotów / Jacek Pielecha (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 376-382

  Artykuł naukowy 13
 • 32.
  Ekologiczna ocena samochodów osobowych w drogowych testach emisyjnych / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 1049-1055

  Artykuł naukowy 5
 • 33.
  Evaluation of relations operating and ecological parameters of turbine engines / Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Paweł Wirkowski, Grzegorz Ślusarz // Journal of Polish CIMAC - 2015, vol. 10, no. 1, s. 101-115

  Artykuł naukowy 5
 • 34.
  Metodyka oceny wydatku spalin silnika odrzutowego / Jacek Pielecha (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Grzegorz Ślusarz, Paweł Wirkowski // Logistyka - 2015, nr 3, s. 3875-3880

  Artykuł naukowy
 • 35.
  Ocena ekologiczna autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym / Wojciech Gis, Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Maciej Gis, Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 360-368

  Artykuł naukowy 13
 • 36.
  Ocena porównawcza emisji zanieczyszczeń spalin autobusów: zasilanego CNG i olejem napędowym / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Wojciech Gis, Maciej Gis, Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 775-781

  Artykuł naukowy 13
 • 37.
  Ocena wpływu dodatku biopaliwa na emisję związków szkodliwych przez silnik odrzutowy / Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 5, s. 815-822

  Artykuł naukowy
 • 38.
  Ocena wpływu operacji lądowania samolotu pasażerskiego na stężenie cząstek stałych w pobliżu lotniska / Jacek Pielecha (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 1209-1213

  Artykuł naukowy 5
 • 39.
  Ocena wydatku spalin silników odrzutowych na podstawie wybranych parametrów wejściowych / Remigiusz Jasiński (WMRiT), Dominik Karpiński (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 1936-1942

  Artykuł naukowy
 • 40.
  Ocena wymiarowa emisji cząstek stałych silnika odrzutowego / Remigiusz Jasiński (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 1943-1949

  Artykuł naukowy
 • 41.
  Real Driving Emissions Testing of Vehicles Powered by Compressed Natural Gas / Jacek Pielecha (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Remigiusz Jasiński (WMRiT), Wojciech Gis // SAE Technical Papers - 2015, 2015-01-2022, s. 1-11

  Artykuł naukowy
 • 42.
  Wpływ topografii terenu na energochłonność pojazdu i warunki pracy silnika spalinowego / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Arkadiusz Stojecki, Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 341-349

  Artykuł naukowy 13
 • 43.
  Analiza ekologiczna samochodu osobowego z silnikiem o zapłonie iskrowym z uwzględnieniem topografii terenu / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Arkadiusz Stojecki, Remigiusz Jasiński (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 7339-7348

  Artykuł naukowy