Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Beata Mrugalska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Health-aware model-predictive control of a cooperative AGV-based production system / Beata Mrugalska (WIZ), Ralf Stetter // Sensors - 2019, vol. 19, iss. 3, s. 1-27

  Artykuł naukowy 100 3,275
 • 2.
  A bounded-error approach to actuator fault diagnosis and remaining useful life prognosis of Takagi-Sugeno fuzzy systems / Beata Mrugalska (WIZ) // ISA Transactions - 2018, vol. 80, s. 257-266

  Artykuł naukowy 40 4,343
 • 3.
  The application of single minute exchange of die in the production process improvement / Monika Konieczna (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // Logistics and Transport - 2018, vol. 39, no. 3, s. 31-38

  Artykuł naukowy 13
 • 4.
  Towards enhanced performance of neural-network-based fault detection using an sequential D-Optimum experimental design / Beata Mrugalska (WIZ) // Applied Sciences - 2018, vol. 8, s. 1-22

  Artykuł naukowy 25 2,217
 • 5.
  Towards innovation and development in ergonomic design: insights from a literature review / Edwin Tytyk (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Procedia - Social and Behavioral Sciences - 2018, vol. 238, s. 167-176

  Artykuł naukowy 15
 • 6.
  Using Six Sigma DMAIC to Improve the Quality of the Production Process: A Case Study / Monika Smętkowska (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Procedia - Social and Behavioral Sciences - 2018, vol. 238, s. 590-596

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 7.
  Changing Data in Tachograph’s Recording: a Case Study / Mateusz Sudowski (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Logistics and Transport - 2017, vol. 35, no. 3, s. 105-110

  Artykuł naukowy 13
 • 8.
  Grain quality characteristics and dough rheological properties in Langdon durum–wild emmer wheat chromosome substitution lines under nitrogen and water deficits / Bolesław P. Salmanowicz, Monika Langner, Beata Mrugalska (WIZ), Dominika Ratajczak, Andrzej G. Górny // Journal of the Science of Food and Agriculture - 2017, vol. 97, s. 2030-2041

  Artykuł naukowy 35 2,379
 • 9.
  Mirages of lean manufacturing in practice / Magdalena K. Wyrwicka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 182, s. 780-785

  Artykuł naukowy 15 15
 • 10.
  Towards lean production in industry 4.0 / Beata Mrugalska (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 182, s. 466-473

  Artykuł naukowy 15 15
 • 11.
  Zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego a manipulacje czasem pracy kierowców zawodowych / Mateusz Sudowski (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 73, s. 245-251

  Artykuł naukowy 10
 • 12.
  A fault-tolerant approach to the control of a battery assembly system / Paweł Majdzik, Anna Akielaszek-Witczak, Lothar Seybold, Ralf Stetter, Beata Mrugalska (WIZ) // Control Engineering Practice - 2016, vol. 55, s. 139-148

  Artykuł naukowy 35 2,602
 • 13.
  Application of Risk Analysis and Quality Control Methods for Improvement of Lead Molding Process / Hanna Gołaś (WIZ), Anna Mazur (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Metalurgija - 2016, vol. 55, no. 4, s. 811-814

  Artykuł naukowy 25
 • 14.
  Human error and response to alarms in process safety / Beata Mrugalska (WIZ), Salman Nazir, Edwin Tytyk (WIZ), Kjell Ivar Øvergård // DYNA - 2016, vol. 83, no. 197, s. 81-86

  Artykuł naukowy 15
 • 15.
  Możliwości innowacyjnego kształtowania procesów pracy / Aleksandra Kawecka-Endler (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie - 2016, t. 29, nr 1, s. 27-37

  Artykuł naukowy 9
 • 16.
  An investigation of safety design practices of metal machines / Beata Mrugalska (WIZ), Pedro Arezes // Work - 2015, vol. 51, no. 4, s. 747-755

  Artykuł naukowy 15 0,715
 • 17.
  Identification of preferred sources of information for undertaking studies in the faculty of engineering management at Poznan University of Technology / Magdalena Wyrwicka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Business, Management and Education - 2015, no. 13 (1), s. 126-139

  Artykuł naukowy
 • 18.
  Quality Control Methods for Product Reliability and Safety / Beata Mrugalska (WIZ), Edwin Tytyk (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2015, vol. 3, s. 2730-2737

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 19.
  Robust neural-network-based fault detection with sequential D-optimum bounded-error input design / Anna Akielaszek-Witczak, Beata Mrugalska (WIZ), Vicenç Puig, Magdalena Wyrwicka (WIZ) // IFAC-PapersOnLine - 2015, vol. 48, iss. 21, s. 434-439

  Artykuł naukowy
 • 20.
  Narzędzia makroergonomii w sterowaniu bezpieczeństwem procesów pracy / Beata Mrugalska (WIZ), Małgorzata Sławińska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2014, nr 63, s. 131-139

  Artykuł naukowy 10
 • 21.
  Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Berkowska, Milena Drzewiecka (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2014, z. 71 (1917), s. 21-31

  Artykuł naukowy 11
 • 22.
  Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego w wielkopolskich urzędach / Beata Mrugalska (WIZ), Magdalena Wyrwicka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług - 2013, nr 105 (763), s. 131-140

  Artykuł naukowy 8
 • 23.
  Innowacyjne rozwiązania i metody udoskonalania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie / Ilona Ławniczak, Paweł Mazurek, Anna Iwanowicz, Beata Mrugalska (WIZ) // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa - 2013, T. 1, s. 357-370

  Artykuł naukowy 7
 • 24.
  System SMAT jako narzędzie stosowane w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy / Ilona Ławniczak, Paweł Mazurek, Anna Iwanowicz, Beata Mrugalska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2013, nr 61, s. 73-84

  Artykuł naukowy 10
 • 25.
  Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej - studium przypadku / Anna Stasiuk (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług - 2013, nr 102 (752), s. 266-280

  Artykuł naukowy 8