Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Monika Kosacka-Olejnik, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  A new optimization technique for the location and routing management in agricultural logistics / Chalermchat Theeraviriya, Rapeepan Pitakaso, Kanchana Sethanan, Sasitorn Kaewman, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity - 2020, vol. 6, iss. 1, s. 11-1-11-21

  Artykuł naukowy 5
 • 2.
  Logistics maturity model in the service industry: state of art and research implications / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // LogForum - 2020, vol. 16, nr 2, s. 261-269

  Artykuł naukowy 20
 • 3.
  Reverse logistics as a trend of XXI century – state of art / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Management Systems in Production Engineering - 2020, vol. 28, iss. 1, s. 9-14

  Artykuł naukowy 20
 • 4.
  Simple assembly line balancing problem type 2 by variable neighborhood strategy adaptive search: a case study garment industry / Ganokgarn Jirasirilerd, Rapeepan Pitakaso, Kanchana Sethanan, Sasitorn Kaewman, Worapot Sirirak, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity - 2020, vol. 6, iss. 1, s. 21-1-21-22

  Artykuł naukowy 5
 • 5.
  Adaptive Large Neighborhood Search to solve multi-level scheduling and assignment problems in broiler farms / Natthanan Praseeratasang, Rapeepan Pitakaso, Kanchana Sethanan, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Sasitorn Kaewman, Chalermchat Theeraviriya // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity - 2019, vol. 5, iss. 3, s. 37-1-37-20

  Artykuł naukowy 5
 • 6.
  Application of prediction markets phenomenon as decision support instrument in vehicle recycling sector / Liliana Czwajda, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Izabela Kudelska (WIZ), Mariusz Kostrzewski, Kanchana Sethanan, Rapeepan Pitakaso // LogForum - 2019, vol. 15, nr 2, s. 265-278

  Artykuł naukowy 20
 • 7.
  Assessment of innovativeness level for chosen solutions related to Logistics 4.0 / Mariusz Kostrzewski, Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2019, vol. 38, s. 621-628

  Artykuł naukowy 40
 • 8.
  How manage waste from end-of-life vehicles? – method proposal / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // IFAC-PapersOnLine - 2019, vol. 52, iss. 13, s. 1733-1737

  Artykuł naukowy 20
 • 9.
  Industry 4.0 : state of the art and research implications / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Rapeepan Pitakaso // LogForum - 2019, vol. 15, nr 4, s. 475-485

  Artykuł naukowy 20
 • 10.
  Logistics 4.0 maturity in service industry : empirical research results / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2019, vol. 38, s. 1058-1065

  Artykuł naukowy 40
 • 11.
  Logistics maturity model for engineering management - method proposal / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Management Systems in Production Engineering - 2019, vol. 27, iss. 1, s. 33-39

  Artykuł naukowy 20
 • 12.
  Logistics maturity of the service industry - research results / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2019, vol. 63, nr 6, s. 233-248

  Artykuł naukowy 20
 • 13.
  Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – podstawy teoretyczne / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2019, t. 20, z. 7, s. 175-189

  Artykuł naukowy 5
 • 14.
  Remanufacturing sustainability indicators : a study on diesel particulate filter / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // LogForum - 2019, vol. 15, nr 3, s. 413-423

  Artykuł naukowy 20
 • 15.
  How mature is reverse logistics? – concept of the process and resource oriented maturity model / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering - 2018, vol. 61, iss. 4, s. 711-718

  Artykuł naukowy 1
 • 16.
  Logistics maturity model for service company – theoretical background / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2018, vol. 17, s. 791-802

  Artykuł naukowy 15
 • 17.
  The reverse logistics maturity model: how to determine reverse logistics maturity profile? - method proposal / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2018, vol. 17, s. 1112-1119

  Artykuł naukowy 15
 • 18.
  Which option of sustainable mobility should be chosen? – AHP method application for sustainable decision making in transport / Monika Kosacka-Olejnik (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Aleksander Geisler, Filip Marciniak // Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering - 2018, vol. 61, iss. 3_Special, s. 123-130

  Artykuł naukowy 1
 • 19.
  How to support storage process in dismantling facility with IT solutions? – case study / Izabela Kudelska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2017, vol. 11, s. 703-710

  Artykuł naukowy 15 15
 • 20.
  Methodology for sustainable resource management measurement at a company level - case study / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Procedia Manufacturing - 2017, vol. 11, s. 725-733

  Artykuł naukowy 15
 • 21.
  Perspektywy rozwoju sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2017, nr 10, s. 23-29

  Artykuł naukowy 8
 • 22.
  Developing framework for sustainability indicators system (SIS) for the remanufacturing companies from automotive industry-research results / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ) // Modern Management Review - 2016, vol. 21, no. 23 (4/2016), s. 105-120

  Artykuł naukowy 11
 • 23.
  Metodyka pomiaru zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie z użyciem wskaźników -studium przypadku / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2016, t. 17, z.12, cz.1, s. 189-204

  Artykuł naukowy 14
 • 24.
  Storage Method for Parts from End of Life Vehicles' Dismantling Process According to Sustainable Development Requirements: Polish Case Study / Monika Kosacka (WIZ), Izabela Kudelska (WIZ) // International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering - 2016, vol. 10, no. 7, s. 2224-2231

  Artykuł naukowy
 • 25.
  The purchasing process optimization in the knowledge transformation context / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ) // International Journal of Logistics and SCM Systems - 2016, vol. 9, no. 1, s. 1-5

  Artykuł naukowy
 • 26.
  Value Estimation of End of Life Vehicles as a Source of Competitive Advantage for Dismantling Station / Monika Kosacka (WIZ), Izabela Kudelska (WIZ), Kasemset Chompoonoot // LogForum - 2016, vol. 12, no. 1, s. 83-93

  Artykuł naukowy 13
 • 27.
  Automotive Parts Remanufacturing – Experience of Polish Small Companies / Paulina Golińska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ), Adam Nowak // Chiang Mai University Journal of Natural Sciences - 2015, vol. 14 (4), s. 415-429

  Artykuł naukowy
 • 28.
  Gdzie i jak usprawnić procesy? – Identyfikacja potencjałów optymalizacyjnych przez analizę marnotrawstw (muda) w perspektywie zrównoważonego wykorzystania zasobów / Paulina Golińska-Dawson (WIZ), Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Logistyka - 2015, nr 2, s. 167-178

  Artykuł naukowy
 • 29.
  Grey Decision Making as a tool for the classification of the sustainability level of remanufacturing companies / Paulina Golińska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ), Rafał Mierzwiak (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Journal of Cleaner Production - 2015, vol. 105, s. 28-40

  Artykuł naukowy 40 4,959
 • 30.
  How to find a potential for improvements? – Muda checklist as a lean tool for manufacturing companies / Paulina Golińska-Dawson (WIZ), Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Logistyka - 2015, nr 2, s. 179-188

  Artykuł naukowy
 • 31.
  Sustainability Classification for SMEs from the Remanufacturing Sector / Monika Kosacka (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ), Rafał Mierzwiak (WIZ) // Chiang Mai University Journal of Natural Sciences - 2015, vol. 14 (4), s. 321-338

  Artykuł naukowy
 • 32.
  Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku / Izabela Kudelska (WIZ), Monika Kosacka (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2015, nr 10, s. XXVII-XXXII

  Artykuł naukowy 8
 • 33.
  Assessment of sustainability in dismantling station - case study / Monika Kosacka (WIZ), Paulina Golińska (WIZ) // Research in Logistics & Production - 2014, vol. 4, no. 2, s. 135-145

  Artykuł naukowy 8
 • 34.
  Koncepcja zastosowania VSM, jako narzędzia doskonalącego proces demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji / Monika Kosacka (WIZ), Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 12199-12206

  Artykuł naukowy
 • 35.
  Opracowanie systemu społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju (SSDIS) dla przedsiębiorstw przetwarzających pojazdy wycofane z eksploatacji - studium przypadku / Monika Kosacka (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2014, nr 6, s. 71-77

  Artykuł naukowy 8
 • 36.
  Ocena procesu demontażu samochodów z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju - studium przypadku / Monika Kosacka (WIZ), Paulina Golińska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2013, nr 11, s. 20-24

  Artykuł naukowy 8