Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Dorota Czarnecka-Komorowska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Evaluation of the Thermal Stability and Surface Characteristics of Thermoplastic Polyurethane V-Belt / Piotr Krawiec (WIM), Leszek Różański (WIM), Dorota Czarnecka-Komorowska (WIM), Łukasz Warguła (WIM) // Materials - 2020, vol. 13, iss. 7, s. 1502-1-1502-18

  Artykuł naukowy 140 3,057
 • 2.
  Polyethylene Wax Modified by Organoclay Bentonite Used in the Lost-Wax Casting Process: Processing−Structure−Property Relationships / Dorota Czarnecka-Komorowska (WIM), Krzysztof Grześkowiak (WIM), Paweł Popielarski (WIM), Mateusz Barczewski (WIM), Katarzyna Gawdzińska, Mikołaj Popławski (WIMiFT) // Materials - 2020, vol. 13, iss. 10, s. 1-22

  Artykuł naukowy 140 3,057
 • 3.
  Zrównoważone projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych w gospodarce cyrkularnej / Dorota Czarnecka-Komorowska (WIM), Karolina Wiszumirska // Polimery - 2020, vol. 65, nr 1, s. 8-17

  Artykuł naukowy 40 1,097
 • 4.
  Effect of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane on the Melting, Structure, and Mechanical Behavior of Polyoxymethylene / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // Polymers - 2018, vol. 10, iss. 2, s. 10020203-1-10020203-12

  Artykuł naukowy 40 3,164
 • 5.
  Films LDPE/LLDPE made from post-consumer plastics: processing, structure, mechanical properties / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Karolina Wiszumirska, Tomasz Garbacz // Advances in Science and Technology Research Journal - 2018, vol. 12, no. 3, s. 134-142

  Artykuł naukowy 10
 • 6.
  Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC / Tomasz Garbacz, Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kinga Mencel (WBMiZ) // Przetwórstwo Tworzyw - 2017, nr 4 (178), s. 285-293

  Artykuł naukowy 7
 • 7.
  Efektywość przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC / Tomasz Garbacz, Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kinga Mencel (WBMiZ) // Przetwórstwo Tworzyw - 2017, nr 4 (178), s. 285-293

  Artykuł naukowy 7
 • 8.
  Właściwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z wtórnego polietylenu / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Tomasz Garbacz, Kinga Mencel (WBMiZ) // Przetwórstwo Tworzyw - 2017, nr 6, s. 507-513

  Artykuł naukowy 7
 • 9.
  Wpływ krotności przetwórstwa na palność poliamidu 6 / Kinga Mencel (WBMiZ), Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Tomasz Garbacz // Przetwórstwo Tworzyw - 2017, nr 5, s. 399-403

  Artykuł naukowy 7
 • 10.
  Polyoxymethylene/Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Composites: Processing, Crystallization, Morphology and Thermo-Mechanical Behavior / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Tomasz Sterzyński (WBMiZ), M. Dutkiewicz // International Polymer Processing - 2016, vol. 30, no. 5, s. 598-606

  Artykuł naukowy 20 0,634
 • 11.
  Technologia pulweryzacji i właściwości proszków otrzymanych z odpadów polietylenowych / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2016, nr 4, s. 128-129

  Artykuł naukowy 7
 • 12.
  Influence of Waxes Remelting used in Investiment Casting on their Thermal Properties and Linear Shrinkage / Krzysztof Grześkowiak (WBMiZ), Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kamil Sytek (WBMiZ), Marcin Wojciechowski (WBMiZ) // Metalurgija - 2015, vol. 54, no. 2, s. 350-352

  Artykuł naukowy 25
 • 13.
  Effect of [3-(2-aminoethyl)amino]propyl-heptaisobutyl-polysilsesquioxane nanoparticles on thermal stability and color of polyoxymethylene and polyamide 6 / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kinga Mencel (WBMiZ) // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 11, s. 1997-2000

  Artykuł naukowy 15 0,399
 • 14.
  Influence of Waxes Remelting used in Investment Casting on their Thermal Properties and Linear Shrinkage / Krzysztof Grześkowiak (WBMiZ), Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kamil Sytek, Marcin Wojciechowski // Metalurgija - 2014, vol. 53, no. 3, s. 407

  Abstrakt 25 0,959
 • 15.
  Modyfikacja poliamidu 6 i polioksymetylenu nanocząstkami [3-(2-aminoetylo)amino] propylo-heptaizobutylo-polisilseskwioksanu / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kinga Mencel (WBMiZ) // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 3, s. 392-396

  Artykuł naukowy 15 0,399
 • 16.
  Ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych odpadów tłoczyw BMC / Kinga Mencel (WBMiZ), Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2014, nr 6, s. 382-383

  Artykuł naukowy 7
 • 17.
  Wpływ warunków przetwórstwa na właściwości i strukturę regranulatu poli(tereftalanu etylenu) - rPET / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Kinga Mencel (WBMiZ) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2014, nr 6, s. 374-375

  Artykuł naukowy 7
 • 18.
  Evaluation of structure and thermomechanical properties of polyoxymethylene modified with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Tomasz Sterzyński (WBMiZ), Jacek Andrzejewski (WBMiZ) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 11, s. 2129-2132

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 19.
  Nanokompozyty POM/POSS - struktura i właściwości termiczne / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // Przetwórstwo Tworzyw - 2013, nr 3, s. 171-175

  Artykuł naukowy 7
 • 20.
  Recykling niskoudarowego polistyrenu (GPPS): struktura, właściwości / Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ) // Przetwórstwo Tworzyw - 2013, nr 5, s. 485-489

  Artykuł naukowy 7
 • 21.
  Właściwości przetwórcze termoplastycznych tworzyw polimerowych modyfikowanych silseskwioksanami (POSS) / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Dorota Czarnecka-Komorowska (WBMiZ), Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Tomasz Sterzyński (WBMiZ), Michał Dutkiewicz, Beata Dudziec // Polimery - 2013, nr 10, s. 805-815

  Artykuł naukowy 15 0,617