Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Jacek Różański, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Reducing friction and engine vibrations with trace amounts of carbon nanotubes in the lubricating oil / Jarosław Kałużny (WILiT), Marek Waligórski (WILiT), Grzegorz M. Szymański (WILiT), Jerzy Merkisz (WILiT), Jacek Różański (WTCH), Marek Nowicki (WIMiFT), Mohanad Al-Karawi (WILiT), Krzysztof Kempa (WILiT) // Tribology International - 2020, vol. 151, s. 106484-1-106484-12

  Artykuł naukowy 200 4,271
 • 2.
  Assessment of the total volume membrane charge density through mathematical modeling for separation of succinic acid aqueous solutions on ceramic nanofiltration membrane / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jerzy Antczak (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Processes - 2019, vol. 7, iss. 9, s. 7090559-1-7090559-19

  Artykuł naukowy 70 2,753
 • 3.
  Capillary breakup extensional rheometry of sodium carboxymethylcellulose solutions in water and propylene glycol/water mixtures / Sylwia Różańska (WTCH), Karel Verbeke, Jacek Różański (WTCH), Christian Clasen, Patrycja Wagner (WTCH) // Journal of Polymer Science - Part B : Polymer Physics - 2019, vol. 57, iss. 22, s. 1537-1547

  Artykuł naukowy 100 2,489
 • 4.
  Effect of surfactants and leaf surface morphology on the evaporation time and coverage area of ZnIDHA droplets / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Plant and Soil - 2019, vol. 434, iss. 1-2, s. 93-105

  Artykuł naukowy 140 3,299
 • 5.
  Flow of emulsions stabilized by polymers through packed bed / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Transport in Porous Media - 2019, 128, iss. 2, s. 321-343

  Artykuł naukowy 70 2,376
 • 6.
  Homogenizacja emulsji o/w podczas przepływu przez złoże mikrocząstek weglika krzemu / Jacek Różański (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 4, s. 116-117

  Artykuł naukowy 7
 • 7.
  Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetai-ny/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 2, s. 36-37

  Artykuł naukowy 7
 • 8.
  Przepływ płynów jedno- i wielofazowych przez siatki i złoża cząstek kulistych / Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2018, t. 97, nr 12, s. 2040-2044

  Artykuł naukowy 15 0,428
 • 9.
  Wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na czas rozprzestrzeniania się i czas parowania roztworu nawozu ZnIDHA z dodatkiem surfaktantów / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 3, s. 61-62

  Artykuł naukowy 7
 • 10.
  Wpływ surfaktantów na pochłanianie i oddawanie wody przez nawóz ZnIDHA / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 2, s. 29-30

  Artykuł naukowy 7
 • 11.
  Effect of the degree of substitution on the rheology of sodium carboxymethylcellulose solutions in propylene glycol/water mixtures / Patrycja Komorowska, Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // Cellulose - 2017, vol. 24, iss. 10, s. 4151-4162

  Artykuł naukowy 45 3,809
 • 12.
  Extensional flow of carboxymethylcellulose sodium salt measured on the opposed-nozzle device / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Soft Materials - 2017, vol. 15, nr 4, s. 302-314

  Artykuł naukowy 30 1,132
 • 13.
  Przepływ układów ciecz-gaz w mieszalniku statycznym typu KMS / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Patrycja Komorowska // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2015, nr 6, s. 308-309

  Artykuł naukowy 7
 • 14.
  Reologia warstw powierzchniowych – zastosowanie, metody pomiaru, przykładowe wyniki / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Joanna Kmiecik // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2015, nr 6, s. 306-307

  Artykuł naukowy 7
 • 15.
  Extensional viscosity measurements of concentrated emulsions with the use of the opposed nozzles device / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH) // Brazilian Journal of Chemical Engineering - 2014, vol. 31, no. 1, s. 47-55

  Artykuł naukowy 25 1,043
 • 16.
  Właściwości reologiczne warstwy powierzchniowej cieczy wybranych piw komercyjnych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Joanna Kmiecik // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2014, nr 4 (95), s. 43-52

  Artykuł naukowy 15
 • 17.
  Właściwości reologiczne zatężonych kukurydzianych wywarów gorzelnianych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2014, nr 5 (96), s. 195-205

  Artykuł naukowy 15
 • 18.
  Extensional viscosity of o/w emulsion by polysaccharides measured on the opposed-nozzle device / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Piotr Mitkowski (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // Food Hydrocolloids - 2013, vol. 32, no. 1, s. 130-142

  Artykuł naukowy 45 4,280
 • 19.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów mieszanin niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2013, nr 3, s. 559-560

  Artykuł naukowy 7
 • 20.
  Zmiana struktury emulsji o/w w przepływie wzdłużnym / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // Inżynieria Rolnicza - 2013, nr 1, s. 233-242

  Artykuł naukowy