Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Sylwia Różańska, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Capillary breakup extensional rheometry of sodium carboxymethylcellulose solutions in water and propylene glycol/water mixtures / Sylwia Różańska (WTCH), Karel Verbeke, Jacek Różański (WTCH), Christian Clasen, Patrycja Wagner (WTCH) // Journal of Polymer Science - Part B : Polymer Physics - 2019, vol. 57, iss. 22, s. 1537-1547

  Artykuł naukowy 100 2,596
 • 2.
  Flow of emulsions stabilized by polymers through packed bed / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Transport in Porous Media - 2019, 128, iss. 2, s. 321-343

  Artykuł naukowy 70 1,997
 • 3.
  Pomiary lepkości wzdłużnej roztworów mieszaniny kokamidopropylobetai-ny/dodecylobenzenosulfonianu sodu metodą kapilarnego zerwania włókna / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 2, s. 36-37

  Artykuł naukowy 7
 • 4.
  Przepływ emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy przez złoże cząstek kulistych / Sylwia Różańska (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 3, s. 75-76

  Artykuł naukowy 7
 • 5.
  Przepływ płynów jedno- i wielofazowych przez siatki i złoża cząstek kulistych / Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2018, t. 97, nr 12, s. 2040-2044

  Artykuł naukowy 15 0,428
 • 6.
  Effect of the degree of substitution on the rheology of sodium carboxymethylcellulose solutions in propylene glycol/water mixtures / Patrycja Komorowska, Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // Cellulose - 2017, vol. 24, iss. 10, s. 4151-4162

  Artykuł naukowy 45 3,809
 • 7.
  Extensional flow of carboxymethylcellulose sodium salt measured on the opposed-nozzle device / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Soft Materials - 2017, vol. 15, nr 4, s. 302-314

  Artykuł naukowy 30 1,132
 • 8.
  Wpływ dodatku soli na właściwości reologiczne roztworów poliakryloamidu w przepływie rozciągającym / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Natalia Flis (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2016, nr 2, s. 72-73

  Artykuł naukowy 7
 • 9.
  Characteristics of spray angle for effervescent-swirl atomizers / Marek Ochowiak (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), M. Matuszak (WTCH), S. Włodarczak (WTCH) // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification - 2015, vol. 98, s. 52-59

  Artykuł naukowy 30 2,154
 • 10.
  Rheology of wormlike micelles in mixed solutions of cocoamidopropyl betaine and sodium dodecylbenzenesulfonate / Sylwia Różańska (WTCH) // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2015, vol. 482, s. 394-402

  Artykuł naukowy 30 2,760
 • 11.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów poliakryloamidu i hydroksyetylocelulozy w przepływie rozciągającym i ścinającym / Sylwia Różańska (WTCH) // Polimery - 2015, vol. 60, no. 10, s. 657-663

  Artykuł naukowy 15 0,718
 • 12.
  Extensional viscosity measurements of concentrated emulsions with the use of the opposed nozzles device / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH) // Brazilian Journal of Chemical Engineering - 2014, vol. 31, no. 1, s. 47-55

  Artykuł naukowy 25 1,043
 • 13.
  Właściwości reologiczne warstwy powierzchniowej cieczy wybranych piw komercyjnych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Joanna Kmiecik // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2014, nr 4 (95), s. 43-52

  Artykuł naukowy 15
 • 14.
  Właściwości reologiczne zatężonych kukurydzianych wywarów gorzelnianych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - 2014, nr 5 (96), s. 195-205

  Artykuł naukowy 15
 • 15.
  Analiza reologiczna paliw i biopaliw ciekłych / Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Joanna Kmiecik // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2013, nr 3, s. 159-160

  Artykuł naukowy 7
 • 16.
  Extensional viscosity of o/w emulsion by polysaccharides measured on the opposed-nozzle device / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Piotr Mitkowski (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // Food Hydrocolloids - 2013, vol. 32, no. 1, s. 130-142

  Artykuł naukowy 45 4,280
 • 17.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w przepływie wzdłużnym / Sylwia Różańska (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2013, nr 3, s. 557-558

  Artykuł naukowy 7
 • 18.
  Zmiana struktury emulsji o/w w przepływie wzdłużnym / Sylwia Różańska (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // Inżynieria Rolnicza - 2013, nr 1, s. 233-242

  Artykuł naukowy