Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Łukasz Ławniczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Acinetobacter sp. as the key player in diesel oil degrading community exposed to PAHs and heavy metals / Jakub Czarny, Justyna Staninska-Pięta, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Wojciech Juzwa, Agnieszka Wolniewicz, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Hazardous Materials - 2020, vol. 383, s. 121168-1-121168-10

  200 7,650
 • 2.
  How to accurately assess surfactant biodegradation-impact of sorption on the validity of results / Dorota Cierniak (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Andreas P. Loibner, Hermann J. Heipieper, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Applied Microbiology and Biotechnology - 2020, vol. 104, s. 1-12

  100 3,670
 • 3.
  Microbial Degradation of Hydrocarbons—Basic Principles for Bioremediation: A Review / Łukasz Ławniczak (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Andreas P. Loibner, Hermann J. Heipieper, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Molecules - 2020, vol. 25, iss. 4, s. 856

  100 3,060
 • 4.
  Hybrid electrochemical and biological treatment of herbicidal ionic liquids comprising the MCPA anion / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Andrzej Borkowski, Florence Fourcade, Hermann J. Heipieper, Grzegorz Lota (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2019, vol. 181, s. 172-179

  100 4,527
 • 5.
  Comparison of metalworking fluids biodegradation efficiency by autochthonous and environmental communities / Łukasz Ławniczak (WTCH), Roman Marecik // Journal of Environmental Management - 2019, vol. 232, s. 625-635

  100 4,865
 • 6.
  Effect of bioaugmentation on long-term biodegradation of diesel/ biodiesel blends in soil microcosms / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Piotr Lisiecki (WTCH), Wojciech Białas, Mikołaj Owsianiak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Wolko, Łukasz Ławniczak (WTCH), Hermann J. Heipieper, Tony Gutierrez, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Science of the Total Environment - 2019, vol. 671, s. 948-958

  200 5,589
 • 7.
  Plant growth promoting N-alkyltropinium bromides enhance seed germination, biomass accumulation and photosynthesis parameters of maize (Zea mays) / Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Wojciech Rypniewski, Katarzyna Panasiewicz, Piotr Szulc, Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // New Journal of Chemistry - 2019, vol. 43, s. 5805-5812

  70 3,069
 • 8.
  Biodiversity of soil bacteria exposed to sub-lethal concentrations of phosphonium-based ionic liquids: effects of toxicity and biodegradation / Mateusz Sydow (WTCH), Mikołaj Owsianiak, Grzegorz Framski, Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Hermann J. Heipieper, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2018, vol. 147, s. 157-164

  30 4,527
 • 9.
  Bioherbicidal ionic liquids / Juliusz Pernak (WTCH), Kamil Czerniak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Damian Kaczmarek (WTCH), Andrzej Borkowski, Tadeusz Praczyk // ACS Sustainable Chemistry & Engineering - 2018, vol. 6, s. 2741-2750

  40 6,970
 • 10.
  Esterquat herbicidal ionic liquids (HILs) with two different herbicides: evaluation of activity and phytotoxicity / Anna Syguda (WTCH), Anna Gielnik, Andrzej Borkowski, Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Aneta Piechalak, Anna Olejnik, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // New Journal of Chemistry - 2018, vol. 42, iss. 12, s. 9819-9827

  30 3,069
 • 11.
  Isolation of rhamnolipids-producing cultures from faeces: Influence of interspecies communication on the yield of rhamnolipid congeners / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Philippe F.X. Corvini, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // New Biotechnology - 2017, vol. 36, s. 17-25

  30 3,733
 • 12.
  Betaine and Carnitine Derivatives as Herbicidal Ionic Liquids / Juliusz Pernak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Przemysław Fochtman, Katarzyna Marcinkowska, Tadeusz Praczyk // Chemistry : a European Journal - 2016, vol. 22, iss. 34, s. 12012-12021

  40 5,317
 • 13.
  Different antibacterial activity of novel theophylline-based ionic liquids - Growth kinetic and cytotoxicity studies / Andrzej Borkowski, Łukasz Ławniczak (WTCH), Tomasz Cłapa, Dorota Narożna, Marek Selwet, Daria Pęziak (WTCH), Bartosz Markiewicz (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2016, vol. 130, s. 54-64

  30 3,743
 • 14.
  Evaluating robustness of a diesel-degrading bacterial consortium isolated from contaminated soil / Mateusz Sydow (WTCH), Mikołaj Owsianiak, Zuzanna Szczepaniak, Grzegorz Framski, Barth F Smets, Łukasz Ławniczak (WTCH), Piotr Lisiecki (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Paweł Cyplik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // New Biotechnology - 2016, vol. 33, iss. 6, s. 852-859

  30 3,813
 • 15.
  Influence of oligomeric herbicidal ionic liquids with MCPA and Dicamba anions on the community structure of autochthonic bacteria present in agricultural soil / Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Andrzej Borkowski, Paweł Cyplik, Katarzyna Marcinkowska, L Wolko, Tadeusz Praczyk, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // Science of the Total Environment - 2016, vol. 563, s. 247-255

  40 4,900
 • 16.
  Comparative study on the biodegradability of morpholinium herbicidal ionic liquids / Łukasz Ławniczak (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Grzegorz Framski, Alicja Szulc (WTCH), Anna Syguda (WTCH) // Biodegradation - 2015, vol. 26, no. 4, s. 327-340

  25 2,208
 • 17.
  Herbicidal ionic liquids based on esterquats / Juliusz Pernak (WTCH), Kamil Czerniak (WTCH), Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Przemysław Fochtman, Katarzyna Marcinkowska, Tadeusz Praczyk // New Journal of Chemistry - 2015, vol. 39, no. 7, s. 5715-5724

  30 3,277
 • 18.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in saturated sand microcosms / Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc, Łukasz Ławniczak, Wojciech Białas, Mariusz Dziadas, Mikołaj Owsianiak, Jacek Staniewski (WTCH), Paweł Cyplik, Roman Marecik, Henryk Jeleń, Hermann J. Heipieper // Fuel - 2014, vol. 116, s. 321-327

  40 3,520
 • 19.
  Ionic liquids with a theophyllinate anion / Bartosz Markiewicz, Agata Sznajdrowska, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Łukasz Ławniczak, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Krzysztof Kubiak, Jan Nawrot, Juliusz Pernak (WTCH) // New Journal of Chemistry - 2014, vol. 38, no. 7, s. 3146-3153

  30 3,086
 • 20.
  The influence of bioaugmentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: Feasibility during field studies / Alicja Szulc, Damian Ambrożewicz, Mateusz Sydow, Łukasz Ławniczak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2014, vol. 132, s. 121-128

  35 2,723
 • 21.
  Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100 mediated biodegradation in aqueous media / Daria Pęziak, Aleksandra Piotrowska, Roman Marecik, Piotr Lisiecki, Marta Woźniak, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Acta Biochimica Polonica - 2013, vol. 60, no. 4, s. 789-793

  15 1,389
 • 22.
  Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge / Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Frańska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2013, vol. 128, s. 292-299

  35 3,188
 • 23.
  Contributions of biosurfactants to natural or induced bioremediation / Łukasz Ławniczak, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Applied Microbiology and Biotechnology - 2013, vol. 97, no. 6, s. 2327-2339

  35 3,811
 • 24.
  Effect of exogenously added rhamnolipids on citric acid production yield / Wojciech Białas, Roman Marecik, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Andreas Aurich // African Journal of Biotechnology - 2013, vol. 12, no. 21, s. 3313-3320

 • 25.
  Phytoremediation of industrial wastewater containing nitrates, nitroglycerin, and nitroglycol / Roman Marecik, Róża Biegańska-Marecik, Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Polish Journal of Environmental Studies - 2013, vol. 22, no. 3, s. 773-780

  15 0,600