Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Jacek Kosno, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (16)

 • 1.
  Diamidoamine salt as the admixture for concrete increasing the resistance to the freeze-thaw cycle / Maria Ratajczak (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Jacek Kosno // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471

  5 WoS
 • 2.
  Analysis of selected rheological properties and ageing processes of bitumens used in waterproofing products / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 135-140

 • 3.
  Ecological hydrophobizing admixture in special purpose concretes / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 110-114

 • 4.
  Effect of modern air entraining admixtures on physical properties of construction mortars / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 115-119

 • 5.
  Innovative methods of bitumen modification used in waterproofing / Maria Ratajczak (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Jacek Kosno // International Journal of Engineering and Technology - 2018, vol. 10, no. 4, s. 308-314

 • 6.
  Freeze-thaw Resistance and Increased Strength of Cohesive Soils Modified with a Cationic Surfactant / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Szymon Węgliński // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 111-118

  15 WoS
 • 7.
  Impact of Chemical and Physical Modification on Thermoplastic Characteristics of Bitumen / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 1297-1304

  15 WoS
 • 8.
  Innovative Additive for Bitumen Based on Processed Fats / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Maria Ratajczak (WBiIŚ), Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 022060-1-022060-10

  15 WoS
 • 9.
  Wpływ modyfikatorów z przetworzonych tłuszczów na właściwości lepkosprężyste asfaltów / Michał Babiak (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materiały Budowlane - 2017, nr 8, s. 49-51

  8
 • 10.
  Badania wpływu środka hydrofobizującego na bazie amidoamin na mrozoodporność i trwałość gruntów spoistych / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Szymon Węgliński, Anna Jaszkiewicz // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 11, s. 1000-1003

  15 0,385
 • 11.
  Ekohydrofobizacja strukturalna betonów / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Mateusz Plich (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materiały Budowlane - 2016, nr 11, s. 110-111

  8
 • 12.
  Imidazoliny jako modyfikatory asfaltów stosowanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 4, s. 820-823

  15 0,385
 • 13.
  Regeneracja bitumicznych nawierzchni drogowych modyfikatorami otrzymywanymi z surowców ekologicznych / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Budownictwo i Architektura - 2016, vol. 15, nr 4, s. 117-126

  6
 • 14.
  Wpływ dodatku imidazolin na zmianę składu grupowego asfaltów / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Artur Wilmański, Halina Mitka // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 11, s. 1000-1003

  15 0,385
 • 15.
  Nawierzchnia asfaltowa o podwyższonej odporności na spękania odbite / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Dawid Sinacki (WBiIŚ), Jacek Kosno // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 21-31

  4
 • 16.
  Skuteczność modyfikacji asfaltu przeznaczonego do produkcji wyrobów hydroizolacyjnych przy użyciu imidazoliny / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 3, s. 270-273

  15 0,367