Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Maciej Bajerlein, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (49)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Impact of Extended Expansion Stroke on Spark Ignition Engine Operation Indicators with Multiple Linkage System / Maciej Bajerlein (WILiT), Paweł Daszkiewicz, Patryk Urbański, Andrzej Ziółkowski (WILiT), Jerzy Merkisz (WILiT) // SAE Technical Papers - 2020, 2020-01-2011, s. 1-10

  Artykuł naukowy 40
 • 2.
  Simulation Study of Force Distribution in the Multiple Linkage System of a Spark Ignition Engine Operating in the Atkinson Cycle / Patryk Urbański, Paweł Daszkiewicz, Maciej Bajerlein (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Jerzy Merkisz (WILiT) // SAE Technical Papers - 2020, 2020-01-2226, s. 1-9

  Artykuł naukowy 40
 • 3.
  The impact of camshaft control on combustion processes in a compression ignition VCR engine / Jerzy Merkisz (WILiT), Maciej Bajerlein (WILiT), Paweł Daszkiewicz, Patryk Urbański // Journal of Civil Engineering and Transport - 2020, vol. 2, no. 1, s. 9-18

  Artykuł naukowy 5
 • 4.
  The impact of parameter modifications in the Diesel engine power system on the emissions of harmful compounds / Jerzy Merkisz (WILiT), Maciej Bajerlein (WILiT), Bartłomiej Zieliński (WILiT) // Combustion Engines - 2020, no. 1 (180), s. 36-40

  Artykuł naukowy 20
 • 5.
  Analiza wskaźników termodynamicznych silnika VCR wykonana w programie AVL Fire / Jerzy Merkisz (WIT), Maciej Bajerlein (WIT), Paweł Daszkiewicz, Patryk Urbański // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2019, nr 6, s. 212-217

  Artykuł naukowy 5
 • 6.
  Analysis of Thermodynamic Parameters in Spark Ignition VCR Engine / Patryk Urbański, Maciej Bajerlein (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), Dawid Gallas (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 294, s. 05001-1-05001-7

  Artykuł naukowy 5
 • 7.
  Kształtowanie konstrukcji naczepy NGS-9,6t pod kątem zwiększenia możliwości transportowych / Paweł Stobicki, Aleksander Rakowicz, Krzysztof Zembrowski, Maciej Bajerlein (WIT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, z. 125, s. 157-166

  Artykuł naukowy 5
 • 8.
  System wspomagania kierowcy dla poprawy bezpieczeństwa podczas manewrów sprzęgania i cofania / Maciej Bajerlein (WIT), Paweł Stobnicki, Krzysztof Zembrowski, Adam Dubowski, Aleksander Rakowicz // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2019, nr 1-2, s. 124-127

  Artykuł naukowy 5
 • 9.
  Analiza sterowania wałkiem krzywkowym w autorskim silniku spalinowym / Maciej Bajerlein (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Dawid Frąckowiak, Michał Domański, Paweł Stobnicki // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2018, nr 12, s. 58-61

  Artykuł naukowy 7
 • 10.
  Analiza wskaźników termodynamicznych w autorskim silniku spalinowym / Jerzy Merkisz (WIT), Maciej Bajerlein (WIT), Paweł Daszkiewicz, Łukasz Rymaniak (WIT), Dawid Frąckowiak // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe - 2018, nr 12, s. 148-151

  Artykuł naukowy 7
 • 11.
  Możliwość redukcji hałasu w pojazdach kolejowych poprzez wykorzystanie wzmocnionych tworzyw sztucznych / Maciej Bajerlein (WMRiT), Włodzimierz Stawecki, Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2017, nr 12, s. 233-237

  Artykuł naukowy 5
 • 12.
  Wysokotemperaturowa stal stopowa wykorzystywana w pojazdach kolejowych / Maciej Bajerlein (WMRiT), Jarosław Czerwiński, Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2017, nr 12, s. 228-232

  Artykuł naukowy 5
 • 13.
  Analiza emisji zanieczyszczeń autobusu miejskiego zasilanego CNG w aspekcie procedur NTE oraz UE 582/2011 / Maciej Bajerlein (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Michał Dobrzyński (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 800-804

  Artykuł naukowy 13
 • 14.
  Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji różnych konfiguracji napędów autobusów miejskich / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Marta Galant (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 810-815

  Artykuł naukowy 13
 • 15.
  Ocena wzbogacania oleju napędowego wodorem w aspekcie zmian parametrów ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym / Paweł Daszkiewicz, Jerzy Merkisz (WMRiT), Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 461-468

  Artykuł naukowy 13
 • 16.
  Opracowanie testu jezdnego do oceny zużycia paliwa w cyklu miejskim dla autobusów wyposażonych w napędy hybrydowe / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Combustion Engines - 2015, R. 44, no. 3 (162), s. 587-592

  Artykuł naukowy 13
 • 17.
  Analiza emisji cząstek stałych autobusu miejskiego z szeregowym napędem hybrydowym / Maciej Bajerlein, Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 178-185

  Artykuł naukowy
 • 18.
  Analiza emisji oraz wskaźników pracy autobusu miejskiego zasilanego CNG w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Maciej Bajerlein (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 1552-1558

  Artykuł naukowy
 • 19.
  Analiza emisji związków szkodliwych pojazdu HDV na podstawie procedury testu NTE / Maciej Bajerlein, Paweł Daszkiewicz, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 156-162

  Artykuł naukowy
 • 20.
  Analiza emisyjności pojazdu ciężkiego spełniającego normę Euro VI w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Maciej Bajerlein (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 172-177

  Artykuł naukowy
 • 21.
  Analiza emisyjności pojazdu komunikacji miejskiej zasilanego CNG na podstawie pomiarów wykonanych aparatura PEMS / Maciej Bajerlein, Wojciech Karpiuk (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Andrzejewski, Mateusz Nowak (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), Piotr Molik // Logistyka - 2014, nr 3, s. 163-171

  Artykuł naukowy
 • 22.
  Analiza ograniczenia emisji toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 7260-7269

  Artykuł naukowy
 • 23.
  Analiza wybranych aspektów indykowania silników w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Molik // Logistyka - 2014, nr 4, s. 303-309

  Artykuł naukowy
 • 24.
  Cykle jezdne symulujące rzeczywiste warunki ruchu drogowego przeznaczone do pomiarów zużycia paliwa autobusów miejskich / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski // Logistyka - 2014, nr 6, s. 7252-7259

  Artykuł naukowy
 • 25.
  Modification of a Hybrid City Bus Powertrain in the Aspect of Lower Fuel Consumption and Exhaust Emissions / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Piotr Świątek, Andrzej Ziółkowski, Paweł Daszkiewicz, Michał Dobrzyński (WMRiT) // Applied Mechanics and Materials - 2014, vol. 518, s. 102-107

  Artykuł naukowy 7
 • 26.
  Możliwości odzysku energii z gazów wylotowych z nowoczesnych silników spalinowych / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 1829-1835

  Artykuł naukowy
 • 27.
  Ocena wybranych aspektów indykowania silników w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu / Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Molik // Logistyka - 2014, nr 6, s. 3671-3678

  Artykuł naukowy
 • 28.
  Opracowanie testu jezdnego do oceny zużycia paliwa w cyklu podmiejskim dla autobusów wyposażonych w napędy hybrydowe / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Maciej Siedlecki (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 6, s. 1559-1566

  Artykuł naukowy
 • 29.
  The influence of laser treatment and the application of reduced pressure force piston rings on the engine exhaust emissions under the conditions of engine lubrication with different engine oils / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Mizera, Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT), Piotr Maj // Applied Mechanics and Materials - 2014, vol. 518, s. 102-107

  Artykuł naukowy 7
 • 30.
  The Reduction of Fuel Consumption on the Example of Ecological Hybrid Buses / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Applied Mechanics and Materials - 2014, vol. 518, s. 96-101

  Artykuł naukowy 7
 • 31.
  Wpływ wybranych parametrów sterowania hybrydowego układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie zmniejszenia emisji spalin oraz wskaźników pracy silnika spalinowego / Maciej Bajerlein, Łukasz Rymaniak (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 186-193

  Artykuł naukowy
 • 32.
  Wyznaczenie strat energii w układzie wylotowym autobusu komunikacji miejskiej w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak (WMRiT) // Logistyka - 2014, nr 3, s. 4258-4265

  Artykuł naukowy
 • 33.
  Analiza emisji CO2 i zużycia paliwa w teście NEDC przeprowadzonym na hamowni dynamicznej / Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2621-2629

  Artykuł naukowy 5
 • 34.
  Analiza emisji cząstek stałych i zużycia paliwa silnika dwusuwowego wyposażonego w zmodyfikowany tłok w warunkach nieustalonych / Łukasz Rymaniak, Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 716-721

  Artykuł naukowy 13
 • 35.
  Analiza emisji zanieczyszczeń hybrydowych autobusów miejskich w aspekcie procedur NTE i UE 582/2011 / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2773-2782

  Artykuł naukowy 5
 • 36.
  Analiza rozkładu liczby cząstek stałych emitowanych przez pojazdy kategorii PC i HDV w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Molik, Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2901-2910

  Artykuł naukowy 5
 • 37.
  Badania ekologiczności pojazdów ciężkich w rzeczywistych warunkach ruchu / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Piotr Świątek // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2763-2772

  Artykuł naukowy 5
 • 38.
  Badania emisji spalin w teście NEDC wykonane na dynamicznym silnikowym stanowisku hamulcowym / Paweł Fuć (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Michał Dobrzyński (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 701-707

  Artykuł naukowy 13
 • 39.
  Badania układów ogrzewania autobusów miejskich w komorze klimatycznej / Maciej Bajerlein (WMRiT), Dariusz Michalak, Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2013, z. 98, s. 21-28

  Artykuł naukowy 7
 • 40.
  Badanie wpływu dodatku wodoru do kolektora dolotowego na emisję zanieczyszczeń stacjonarnego silnika spalinowego z bezpośrednim wtryskiem / Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Maciej Bieliński, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 752-756

  Artykuł naukowy 13
 • 41.
  Ecological research of ownership drive train in the real traffic with the engine parameters registration / Maciej Bajerlein (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz // Applied Mechanics and Materials - 2013, vol. 391, s. 86-92

  Artykuł naukowy 7
 • 42.
  Evaluation of the effectiveness of heating systems applied in city buses / Maciej Bajerlein (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Paweł Daszkiewicz // Applied Mechanics and Materials - 2013, vol. 391, s. 185-190

  Artykuł naukowy 7
 • 43.
  Odwzorowanie rzeczywistych warunków eksploatacji pojazdu na silnikowym stanowisku hamulcowym / Maciej Bajerlein (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT) // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 708-715

  Artykuł naukowy 13
 • 44.
  Perspektywa progresu wskaźników ekologicznych silnika badawczego zasilanego olejem napędowym z domieszką wodoru / Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 591-602

  Artykuł naukowy 5
 • 45.
  The impact of electric hybrid compressor to make transport environmentally friendly / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Applied Mechanics and Materials - 2013, vol. 391, s. 207-212

  Artykuł naukowy 7
 • 46.
  The influence of cylinder machining in turbocharged compression-ignition engines on toxic emissions / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Marek Ślęzak, Andrzej Suchecki // The Archives of Automotive Engineering - 2013, vol. 59, no. 1, s. 143-152

  Artykuł naukowy 10
 • 47.
  Wpływ ruchu ładunku na proces spalania w cylindrze silnika spalinowego / Władysław Kozak (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Tomasz Borowczyk (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 910-914

  Artykuł naukowy 13
 • 48.
  Wpływ zastosowania przepustnicy w kolektorze dolotowym na wskaźniki ekologiczne silnika ZS / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Mizera, Paweł Fuć (WMRiT), Piotr Maj, Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak // Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 2891-2900

  Artykuł naukowy 5
 • 49.
  Wpływ zastosowania rożnych rozwiązań układów klimatyzacji na energochłonność autobusu miejskiego / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Dariusz Michalak // Combustion Engines - 2013, no. 3 (154), s. 722-727

  Artykuł naukowy 13