Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Adam Kadziński, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (28)

 • 1.
  Implementation of the Common Safety Method in the European Union railway transportation / Magdalena Helak (WIT), Piotr Smoczyński (WIT), Adam Kadziński (WIT) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, s. 65-72

  20 WoS
 • 2.
  Safety systems components in air task domain of Tactical Aircraft Operating System / Emil Augustyn (WIT), Adam Kadziński (WIT), Adrian Gill (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 1238-1243

  5
 • 3.
  Models of AirMen’s Aviation Activities Cycles in the Tactical Aircraft’s Operating System / Emil Augustyn (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of KONBiN - 2018, vol. 45, s. 45-66

  8
 • 4.
  Applicability of the Functional Resonance Analysis Method in urban transport / Piotr Smoczyński (WIT), Adam Kadziński (WIT), Adrian Gill (WIT), Anna Kobaszyńska-Twardowska (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 231, s. 05006-1-05006-7

 • 5.
  Methodology of research on drivers perception at level crossings / Anna Kobaszyńska-Twardowska (WIT), Marta Galant (WIT), Adrian Gill (WIT), Piotr Smoczyński (WIT), Adam Kadziński (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 231, s. 01011-1-01011-8

 • 6.
  Model of the Tactical Aircraft Operating System as an aggregated analysis domain for hazard risk management processes / Emil Augustyn (WIT), Adam Kadziński (WIT), Piotr Smoczyński (WIT) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2018, vol. 101, s. 15-26

  9 WoS
 • 7.
  Innovative Concepts of Systems Modelling in the Tactical Air Force / Emil Augustyn (WIT), Adam Kadziński (WIT) // Transport Means - 2018, T. 1, s. 37-42

 • 8.
  Ocena zmiany w utrzymaniu pojazdów kolejowych / Magdalena Helak (WIT), Piotr Smoczyński (WIT), Adam Kadziński (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2018, nr 12, s. 420-423

  7
 • 9.
  Recent Trends in Development of Safety Management Systems in Rail Transport / Piotr Smoczyński (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT), Adrian Gill (WMRiT), Anna Kobaszyńska-Twardowska (WMRiT) // Transport Means - 2018, T. 1, s. 366-369

 • 10.
  Przegląd badań dotyczących zachowania kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych / Piotr Smoczyński (WMRiT), Anna Kobaszyńska-Twardowska (WMRiT), Adrian Gill (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 419-422

  7
 • 11.
  Przegląd systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych / Anna Kobaszyńska-Twardowska (WMRiT), Piotr Smoczyński (WMRiT), Adrian Gill (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 236-239

  7
 • 12.
  Hazard identification process in the selected analysis domain of the F100 turbofan engines maintenance system / Sławomir Szrama, Adam Kadziński (WMRiT) // Combustion Engines - 2017, T. 56, no. 4 (171), s. 68-73

  13
 • 13.
  Systemic approach and model of the Polish Tactical Air Force / Emil Augustyn (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2017, vol. 24, no. 2, s. 7-16

  14
 • 14.
  Identyfikacja zagrożeń w domenach analiz systemu kolejowego / Adrian Gill (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 115, s. 1-10

  7
 • 15.
  Studium przypadku zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej / Piotr Smoczyński (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, z. 116, s. 251-258

  7
 • 16.
  Hazard identification process implementation inselected analysis domain of the maintenance system of the multirole F-16 aircraft / Sławomir Szrama, Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2017, vol. 69, no. 2, s. 69-86

  6
 • 17.
  Hazard identification method applied to the analyses domain with a virtual freight facility / Piotr Smoczyński (WMRiT), Szymon Finke (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2017, vol. 69, no. 2, s. 57-67

  6
 • 18.
  Asocjacje treści rekomendacji bezpieczeństwa / Adrian Gill (WMRiT), Piotr Smoczyński (WMRiT), Anna Kobaszyńska-Twardowska (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, nr 12, s. 114-117

  7
 • 19.
  Model of generalized technical system / Emil Augustyn (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2017, vol. 69, no. 3, s. 5-14

  6
 • 20.
  Zrozumieć Zarządzanie Ryzykiem w 240 minutach / Adam Kadziński (WMRiT), Adrian Gill (WMRiT), Piotr Smoczyński (WMRiT) // Raport Kolejowy - 2017, Nr 1, s. 56-57

 • 21.
  Introduction to the risk management in the maintenance of railway tracks / Piotr Smoczyński (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2016, vol. 68, no. 4, s. 65-80

  6
 • 22.
  Rejestr zagrożeń / Adrian Gill (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2016, nr 12, s. 158-161

  7
 • 23.
  Wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu składników interoperacyjności na przykładzie szyny kolejowej / Piotr Smoczyński, Adam Kadziński (WMRiT) // Pojazdy Szynowe - 2016, nr 2, s. 1-11

  4
 • 24.
  Instytucje nadzorujące system kolejowy Unii Europejskiej wzdłuż projektowanej linii kolei dużych prędkości Rail Baltica / Piotr Smoczyński (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Logistyka - 2015, nr 3, s. 4476-4486

 • 25.
  Przejazdy i przejścia kolejowe w Estonii - klasyfikacja oraz wymagania dotyczące systemów bezpieczeństwa / Piotr Smoczyński (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 2869-2873

  5
 • 26.
  The Determination Procedure of the Onset of the Object Wear-Out Period Based on Monitoring of the Empirical Failure Intensity Function / Adrian Gill (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability - 2015, vol. 17, no. 2, s. 282-287

  25 1,248
 • 27.
  Zarządzanie ryzykiem zagrożeń związanych z pieszymi w obrębie węzła komunikacyjnego Poznań Główny / Maciej Cierniak (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Technika Transportu Szynowego - 2015, nr 12, s. 318-323

  5
 • 28.
  The Model of Railway Crossings as Areas of Analyses of Hazard Risk Management / Anna Kobaszyńska-Twardowska (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Logistics and Transport - 2013, vol. 18, no. 2, s. 85-91

  13