Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Krzysztof Zieliński, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Comparison of the Impact of Protein Preparation and Modern Factory-Produced Admixture on the Air Entrainment Structure of Cement Paste: Modern and Historical Aspects / Krzysztof Zieliński (WILiT), Józef Jasiczak (WILiT), Przemysław Knast // International Journal of Architectural Heritage - 2020, vol. 14, no. 1, s. 95-105

  Artykuł naukowy 140 1,440
 • 2.
  Awaria sufitu podwieszonego w galerii handlowej "Avenida" w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2019, nr 9, s. 24-27

  Artykuł naukowy 5
 • 3.
  Papa asfaltowa - tradycja i nowoczesność / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2019, nr 1 (9), s. 70-76

  Artykuł naukowy 5
 • 4.
  Ekologiczne i oszczędne - kruszywa lekkie w budownictwie / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 56-61

  Artykuł naukowy 5
 • 5.
  Innovative methods of bitumen modification used in waterproofing / Maria Ratajczak (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Jacek Kosno // International Journal of Engineering and Technology - 2018, vol. 10, no. 4, s. 308-314

  Artykuł naukowy 5
 • 6.
  Nie zawsze beton jest najlepszy / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 2, s. 53-55

  Artykuł naukowy 5
 • 7.
  Impact of Chemical and Physical Modification on Thermoplastic Characteristics of Bitumen / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 1297-1304

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 8.
  Innovative Additive for Bitumen Based on Processed Fats / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Maria Ratajczak (WBiIŚ), Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 022060-1-022060-10

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 9.
  Projektowane i rzeczywiste cechy mechaniczne betonowej posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami stalowymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2017, nr 9, s. 28-30

  Artykuł naukowy 8
 • 10.
  The structure of air entrainment of cement concrete by means of protein formulation and modern factory produced admixture / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Przemysław Knast // BFT International - 2017, vol. 83, iss. 3, s. 40-47

  Artykuł naukowy 15
 • 11.
  Optimization of content of a new modifier type in bitumen intended for waterproofing products / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Canadian Journal of Civil Engineering - 2016, vol. 43, no. 1, s. 13-17

  Artykuł naukowy 20 0,591
 • 12.
  Wpływ rodanku sodu i trójetyloaminy na wybrane cechy fizykomechaniczne zapraw cementowych / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Teresa Kantel (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2016, nr 12, s. 48-50

  Artykuł naukowy 8
 • 13.
  Skuteczność modyfikacji asfaltu przeznaczonego do produkcji wyrobów hydroizolacyjnych przy użyciu imidazoliny / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 3, s. 270-273

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 14.
  Studies of possible use of oleic imidazoline as modifying agent for hard bitumen / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2015, vol. 61, no. 1, s. 119-130

  Artykuł naukowy 15
 • 15.
  Analysis of rheological state of SBS modified bitumens based on viscosity measurements / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2013, vol. 59, issue 1, s. 143-153

  Artykuł naukowy 15
 • 16.
  Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 6, s. 22-25

  Artykuł naukowy 8
 • 17.
  Określanie zawartości SBS w asfalcie metodą spektrofotometryczną / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Laura Pawlik, Maria Ratajczak (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 7, s. 1232-1236

  Artykuł naukowy 15 0,367