Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Zbysław Dymaczewski, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (17)

 • 1.
  Znaczenie procesu dezynfekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska - 2019, vol. 41, nr 1, s. 3-9

  40 0,836
 • 2.
  Stabilność składu ścieków syntetycznych zasilających laboratoryjne systemy osadu czynnego / Paulina Szulc, Sylwia Walkowska, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2018, nr 12, s. 447-452

  11
 • 3.
  Changes of physicochemical and microbiologicalparameters of infiltration water at Debina intake in Poznan, unique conditions – a flood / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 30, s. 01004-1-01004-11

  15
 • 4.
  Properties of catalyst for iron and manganese oxidation in filter materials / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ), Przemysław Zakrzewski (WI) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00014-1-00014-6

  15
 • 5.
  A comparative analysis of selected wastewater pretreatment processes in food industry / Katarzyna Jaszczyszyn (WBiIŚ), Wojciech Góra (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Robert Borowiak (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 30, s. 02003-1-02003-8

  15
 • 6.
  Experiment in infiltration studies as a water treatment process / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00015-1-00015-4

  15
 • 7.
  Efficiency of Mn Removal of Different Filtration Materials for Groundwater Treatment Linking Chemical and Physical Properties / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Ariadna B. Nowicka (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT) // Water - 2017, vol. 9, iss. 7, s. 1-12

  30 2,069
 • 8.
  Przeciwdziałanie uciążliwości odorowej w systemach kanalizacji grawitacyjno-tłocznej / Marta Stachowiak, Monika Troszczyńska, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 6 (56), s. 38-45

  5
 • 9.
  Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego / Szymon Salwiczek, Krzysztof Barbusiński, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Zuzanna Matyska, Maciej Żołnierczyk // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 1, s. 118-120

  15 0,385
 • 10.
  Określenie potencjalnych możliwości usuwania związków organicznych w sieci kanalizacyjnej / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Piotr Krajewski, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ) // Rocznik Ochrona Środowiska - 2016, vol. 18, no. 2, s. 518-529

  15 0,705
 • 11.
  Zagospodarowanie odpadów z procesów uzdatniania wody / Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Piotr Krajewski, Marek Sozański (WBiIŚ) // Instal - 2016, nr 12, s. 53-58

  7
 • 12.
  Identification of Non-ionic Surfactants in Elements of the Aquatic Environment / Daniel Kopiec, Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Zenon Łukaszewski // Tenside Surfactants Detergents - 2015, vol. 52, no. 5, s. 380-385

  20 0,678
 • 13.
  Iron and manganese removal from groundwater by filtration through a chalcedonite bed / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Łukasz Weber // Journal of Water Supply : Research and Technology - AQUA - 2015, vol. 64, no. 1, s. 19-34

  20 0,807
 • 14.
  Characteristics of laminar flow in pipelines of homogenous alum sludge approximated with use of the vočadlo model for viscoplastic liquids / J. Kempiński, Marek M. Sozański (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), R. Świerzko // Archives of Environmental Protection - 2014, vol. 40, no. 4, s. 39-51

  15 0,855
 • 15.
  Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge / Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Frańska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2013, vol. 128, s. 292-299

  35 3,188
 • 16.
  Wpływ surfaktantu z grupy oksyetylenowanych alkoholi na aktywność enzymatyczną osadu czynnego w technologii oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 11, s. 450-454

  11
 • 17.
  Zmiany stężenia substancji powierzchniowo czynnych w systemie kanalizacyjnym / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH) // Ekonomia i Środowisko - 2013, nr 4 (47), s. 118-126

  12