Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = Iwona Jankowiak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 101-115

  4
 • 2.
  Numerical Analysis of Effectiveness of Strengthening Concrete Slab in Tension of the Steel-Concrete Composite Beam Using Pretensioned CFRP Strips / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2017, no. 27 (4), s. 5-15

  9
 • 3.
  Projektowanie ze względu na trwałość przęseł małych mostów betonowych wykonywanych z prefabrykatów / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2017, nr 3-4, s. 56-60

  3
 • 4.
  Adaptacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo istniejących przejść podziemnych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 125-132

  4
 • 5.
  Ocena przydatności użytkowej przejść podziemnych dla pieszych na przykładzie miasta Poznania / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2016, nr 21, s. 133-145

  4
 • 6.
  Trwałość prefabrykowanych obiektów mostowych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2016, nr 2, s. 50-54

  3
 • 7.
  Analiza numeryczna wzmocnienia taśmami CFRP betonu w strefie rozciąganej stalowo-betonowej belki zespolonej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Inżynieria i Budownictwo - 2015, R. 71, nr 4, s. 208-212

  7
 • 8.
  Naprawa i wzmocnienie stropu nad przejściem podziemnym o złożonym układzie komunikacyjnym / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 89-101

  4
 • 9.
  Przyczyny destrukcji wiaduktów drogowych ze sprężonych belek prefabrykowanych na przykładzie estakady miejskiej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 75-87

  4
 • 10.
  Zróżnicowanie mineralogiczne, strukturalne i teksturalne kruszywa granitoidowego i bazaltoidowego pochodzącego z krajowych złóż / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Monika Nowak, Iwona Jankowiak (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2015, nr 19, s. 123-135

  4
 • 11.
  Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2013, nr 2, s. 40-45

  3
 • 12.
  Obliczanie na zmęczenie obiektów mostowych w ujęciu norm PN-EN / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 16, s. 55-68

  4