Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje

Publikacje

Wyszukiwanie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj według

Wyniki wyszukiwania (5786)

 • 1.
  Ocena hałasu w autobusach komunikacji miejskiej w oparciu o badania ankietowe / Małgorzata Orczyk (WMRiT), Franciszek Tomaszewski (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, z. 118, s. 225-234
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 2.
  Systemic approach and model of the Polish Tactical Air Force / Emil Augustyn (WMRiT), Adam Kadziński (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2017, vol. 24, no. 2, s. 7-16
  ARTICLE

  [MNiSW: 14]

 • 3.
  Risk of hydrazine usage at civil airports / Edyta Janeba-Bartoszewicz, Marcin Kiciński (WMRiT), Adam Rojewski (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2017, Vol. 69, No 2, s. 13-22
  ARTICLE

  [MNiSW: 6]

 • 4.
  Wpływ polityki transportowej miasta na zmniejszanie zatłoczenia na przykładzie Środy Wielkopolskiej / Marcin Kiciński (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 117, s. 119-128
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 5.
  Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi / Wojciech Judt (WMRiT), Rafał Urbaniak (WMRiT), Jarosław Bartoszewicz (WMRiT) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2017, T. 48, nr 7, s. 277-280
  ARTICLE

  [MNiSW: 10]

 • 6.
  The application of a test stand modeling the inverted pendulum phenomenon in the investigations of the methods of stabilization of the aerial mast position / Wojciech Judt (WMRiT), Rafał Urbaniak (WMRiT), Michał Ciałkowski (WMRiT) // Journal of Mechanical and Transport Engineering - 2017, Vol. 69, No 2, s. 23-28
  ARTICLE

  [MNiSW: 6]

 • 7.
  The Study of the Proscenium Area in an Opera House / Anna Sygulska (WA), Krzysztof Brawata // Archives of Acoustics - 2017, vol. 42, no. 3, s. 515-526
  ARTICLE

  [MNiSW: 15 | IF: 0,816]

 • 8.
  Adaptacja wnętrza sakralnego z zastosowaniem akustycznych modułów ceramicznych / Klaudia Grygorowicz-Kosakowska (WA), Anna Sygulska (WA) // Szkło i Ceramika - 2017, Nr 4, s. 23-27
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 9.
  Assessment method of end-of-life vehicles recycling network efficiency / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2017, vol. 24, no. 4, s. 193-201
  ARTICLE

  [MNiSW: 14]

 • 10.
  The environmental and social costs of the intermodal transport of semi-trailers by rail / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Jarosław Czerwiński, Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz // Journal of KONES Powertrain and Transport - 2017, vol. 24, no. 3, s. 197-201
  ARTICLE

  [MNiSW: 14]

 • 11.
  Wielokryterialna ocena systemów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Marcin Kiciński (WMRiT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 117, s. 207-219
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 12.
  Analiza kosztów środowiskowo-społecznych w transporcie intermodalnym z wykorzystaniem naczep jako jednostek ładunkowych / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Jarosław Czerwiński, Paweł Daszkiewicz, Maciej Andrzejewski // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, Z. 117, s. 199-205
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 13.
  Wykorzystanie baz danych środowiska radiowego REM do zarządzania przydziałem zasobów widmowych / Łukasz Kułacz (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6, s. 462-465
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 14.
  Analiza możliwości współdzielenia częstotliwości w pasmie F - studium przypadku / Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Karol Kowalik, Michał Kołodziejski // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6, s. 388-391
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 15.
  Optymalizacja efektywności energetycznej łącza radiowego z przekaźnikiem / Bartosz Bossy (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Hanna Bogucka (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6, s. 251-254
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 16.
  Energooszczędna kooperacyjna detekcja zajętości zasobów widmowych z mieszaną miarą grupowania węzłów / Krzysztof Cichoń (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Hanna Bogucka (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6, s. 466-469
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 17.
  Three-Wheeler Electric Energy Saving Vehicle Prototype and Experimental Energy Intensive Research / Maciej Obst (WBMiZ), Krzysztof Kozłowski (WI), Karol Gajda (WE) // Machine Dynamics Research - 2016, vol. 40, no 4, s. 33-50
  ARTICLE

  [MNiSW: 14]

 • 18.
  An experimental study on feature-based SLAM for multi-legged robots with RGB-D sensors / Michał Nowicki (WE), Dominik Belter (WE), Aleksander Kostusiak (WE), Petr Cižek, Jan Faigl, Piotr Skrzypczyński (WE) // Industrial Robot-An International Journal - 2017, vol. 44, no. 4, s. 428-441
  ARTICLE

  [MNiSW: 15 | IF: 0,863]

 • 19.
  Algorytm sterowania rozproszonymi mocami wytwórczymi dla elektrowni solarnych / Michał Krystkowiak (WE), Mariusz Świderski (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2017, Issue 89
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 20.
  Sustainable Design: A Case of Environmental and Cost Life Cycle Assessment of a Kitchen Designed for Seniors and Disabled People / Anna Lewandowska, Bogdan Branowski (WMRiT), Katarzyna Joachimiak-Lechman, Przemysław Kurczewski (WMRiT), Jarosław Selech (WMRiT), Marek Zabłocki (WMRiT) // Sustainability - 2017, Vol. 9, Iss. 8, s. 1329-1-20
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 1,789]

 • 21.
  Robustness analysis of a green chemistry-based model for the classification of silver nanoparticles synthesis processes / Marco Cinelli, Stuart R. Coles, Mallikarjuna N. Nadagouda, Jerzy Błaszczyński (WI), Roman Słowiński (WI), Rajender S. Varma, Kerry Kirwan // Journal of Cleaner Production - 2017, vol. 162, s. 938-948
  ARTICLE

  [MNiSW: 40 | IF: 5,715]

 • 22.
  Cathodic deposition of silver particles on anodized titanium / Jeremiasz Krzysztof Koper (WBMiZ), Jarosław Jakubowicz (WBMiZ) // Inżynieria Materiałowa - 2017, nr 3, s. 119-124
  ARTICLE

  [MNiSW: 13]

 • 23.
  With a little help from a computer: discriminating between bacterial and viral meningitis based on dominance-based rough set approach analysis / Ewelina Gowin, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Roman Słowiński (WI), Jerzy Błaszczyński (WI), Michał Michalak, Jacek Wysocki // Medicine - 2017, vol. 96(32), s. 1-7
  ARTICLE

  [MNiSW: 35 | IF: 1,803]

 • 24.
  Development perspectives of the Polish power generation sector according to the climate preservation conference COP21 policies / Radosław Szczerbowski (WE), Bartosz Ceran (WE) // E3S Web of Conferences - 2017, 14
  ARTICLE

 • 25.
  An analysis of hybrid power generation systems for a residential load / Bartosz Ceran (WE), Qusay Hassan, Marek Jaszczur, Krzysztof Sroka (WE) // E3S Web of Conferences - 2017, 14
  ARTICLE

 • 26.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // Physical Sciences Reviews - 2017, vol. 2, iss. 5
  ARTICLE

 • 27.
  Robust particle filter—anti-zero bias modification / Piotr Kozierski (WE), Marcin Lis (WE), Dariusz Horla (WE) // International Journal of Robust and Nonlinear Control - 2016, vol. 26, iss. 16, s. 3645-3661
  ARTICLE

  [MNiSW: 40 | IF: 3,393]

 • 28.
  Energy of Intramolecular Hydrogen Bonding in ortho-Hydroxybenzaldehydes, Phenones and Quinones. Transfer of Aromaticity from ipso-Benzene Ring to the Enol System(s) / Danuta Rusińska-Roszak (WTCH) // Molecules - 2017, vol. 22, iss. 3
  ARTICLE

  [MNiSW: 30 | IF: 2,861]

 • 29.
  Conceptual framework for evaluation of economic impacts of RDI instruments / Paulina Kubera (WIZ) // Journal Association 1901 SEPIKE - 2017, vol. 2017, s. 90-96
  ARTICLE

 • 30.
  Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy – Towards Better Entrepreneurial Ecosystem. The Case of Poland bCase of Poland / Paulina Kubera (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2017, vol. 15 nr 1(65), cz. 1, s. 237-253
  ARTICLE

  [MNiSW: 11]

 • 31.
  Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w doskonaleniu warunków produkcji - implikacyjne aspekty wymagań normy ISO 45001 / Adam Górny (WIZ) // Problemy Jakości - 2017, nr 5, s. 2-8
  ARTICLE

  [MNiSW: 11]

 • 32.
  Badanie algorytmów sterowania pakietowymi polami komutacyjnymi / Janusz Kleban (WEiT), Jarosław Warczyński (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2017, Issue 91, s. 187-198
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 33.
  Dobór procesów do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków / Łukasz Jaroszyński, Tymoteusz Jaroszyński (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2017, nr 4 (90), s. 40-43
  ARTICLE

  [MNiSW: 4]

 • 34.
  Czy warto stosować filtry dzbankowe? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 4 (54), s. 16-21
  ARTICLE

  [MNiSW: 5]

 • 35.
  Bezpieczeństwo wody z toalet pociągów / Aurelia Konowalska (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 4 (54), s. 46-57
  ARTICLE

  [MNiSW: 5]

 • 36.
  Alexander Fleming - odkrywca penicyliny / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 2 (52), s. 14-20
  ARTICLE

  [MNiSW: 5]

 • 37.
  Wody lecznicze w Polsce / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2017, nr 2 (52), s. 22-28
  ARTICLE

  [MNiSW: 5]

 • 38.
  Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej termomodernizacji budynków szkół. Część 2. Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej analizowanych budynków / Jacek Miklas, Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2017, T. 48, nr 7, s. 287-291
  ARTICLE

  [MNiSW: 10]

 • 39.
  Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej termomodernizacji budynków szkół. Część 1. Charakterystyka techniczna i energetyczna analizowanych budynków / Jacek Miklas, Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2017, T. 48, nr 6, s. 227-233
  ARTICLE

  [MNiSW: 10]

 • 40.
  Jak naprawiać niewidoczne / Anna Danek, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Kierunek Wod-Kan - 2017, nr 2, s. 8-14
  ARTICLE

 • 41.
  Instalacje c.w. dla podejść do punktów czerpalnych / Jan Bagieński (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Instal - 2017, nr 6, s. 20-23
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 42.
  Estymacja głębi dla systemów wielowidokowych / Dawid Mieloch (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 43.
  Zwiększanie rozdzielczości obrazu i mapy głębi w celu poprawy jakości syntezy widoków wirtualnych / Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 44.
  A novel method of blind signal detection using the distribution of the bin values of the power spectrum density and the moving average / Jakub Nikonowicz (WEiT), Mieczysław Jessa (WEiT) // Digital Signal Processing - 2017, vol. 66, s. 18-28
  ARTICLE

  [MNiSW: 25 | IF: 2,337]

 • 45.
  DIANA: A Machine Learning Mechanism for Adjusting the TDD Uplink-Downlink Configuration in XG-PON-LTE Systems / Panagiotis Sarigiannidis, Antonios Sarigiannidis, Ioannis Moscholios, Piotr Zwierzykowski (WEiT) // Mobile Information Systems - 2017, vol. 2017
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 0,849]

 • 46.
  Nowoczesne metody wytwarzania zabezpieczających warstw wierzchnich o specjalnych właściwościach na elementach hydrauliki siłowej / Artur Wypych (WBMiZ), Ryszard Grzelka, Adam Szatkowski // Rudy i Metale Nieżelazne - 2016, nr 12, s. 534-539
  ARTICLE

  [MNiSW: 8]

 • 47.
  Właściwości mechaniczne powłok natryskiwanych naddźwiękowo na elementy hydrauliki siłowej stosowanej w górnictwie rud metali nieżelaznych / Artur Wypych (WBMiZ), Sebastian Mucha, Jakub Scheithauer // Rudy i Metale Nieżelazne - 2016, nr 12, s. 530-533
  ARTICLE

  [MNiSW: 8]

 • 48.
  Zastosowanie przekaźników PLC do realizacji algorytmów sterowania ogrzewaniem / Karol Nowak (WE), Grzegorz Dombek (WE), Andrzej Książkiewicz (WE), Bartosz Bochenek, Piotr Nowaczyk, Paweł Pluta // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2017, Issue 92, s. 415-425
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 49.
  Reactive Diazonium-Modified Silica Fillers for High-Performance Polymers / Mariusz Sandomierski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Mohamed M. Chehimi, Adam Voelkel (WTCH) // Langmuir - 2016, Vol. 32, Iss. 44, s. 11646-11654
  ARTICLE

  [MNiSW: 35 | IF: 3,833]

 • 50.
  Anti-corrosive properties of silane coatings deposited on anodised aluminium / Jarosław Wojciechowski (WTCH), Karol Szubert, Ralf Peipmann, Mathias Fritz, Udo Schmidt, Adreas Bund, Grzegorz Lota (WTCH) // Electrochimica Acta - 2016, vol. 220, s. 1-10
  ARTICLE

  [MNiSW: 40 | IF: 4,798]

 • 51.
  Outage Probability of Device-to-Device Communications in Frequency Reuse-1 Networks / Marcin Rodziewicz (WEiT) // Mobile Networks and Applications - 2017, vol. 2017
  ARTICLE

  [MNiSW: 30 | IF: 3,259]

 • 52.
  The way of estimating interphase tension in the liquid aluminum alloy - liquid slag / Magdalena Suchora-Kozakiewicz (WBMiZ), Jacek Jackowski (WBMiZ) // Composites Theory and Practice - 2017, nr 2, s. 73-78
  ARTICLE

  [MNiSW: 11]

 • 53.
  Flexural strength of hybrid epoxy composites with carbon fiber / Katarzyna Gawdzińska, Paweł Szymański (WBMiZ), Katarzyna Bryll, Patrycja Pawłowska, Marek Pijanowski // Composites Theory and Practice - 2017, nr 1, s. 47-50
  ARTICLE

  [MNiSW: 11]

 • 54.
  Wide-sense nonblocking elastic optical switch / Wojciech Kabaciński (WEiT), Marek Michalski (WEiT), Mustafa Abdulsahib (WEiT) // Optical Switching and Networking - 2017, vol. 25, s. 71-79
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 1,865]

 • 55.
  Backcalculation of pavements incorporating Grouted Macadam technology / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Jakub Fengier (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Dariusz Wanatowski // Road Materials and Pavement Design - 2017, In Press, In Press
  ARTICLE

  [MNiSW: 30 | IF: 1,401]

 • 56.
  Filtracja efektów dynamicznych wywołanych w nawierzchni podczas badań ugięciomierzem FWD / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ) // Drogownictwo - 2017, nr 1, s. 13-21
  ARTICLE

  [MNiSW: 5]

 • 57.
  Application of mechanical and electromagnetic waves in an integrated determination of pavement bearing capacity / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Romuald Sztukiewicz (WBiIŚ) // Roads and Bridges - Drogi i Mosty - 2017, vol. 16, no. 2, s. 101-114
  ARTICLE

  [MNiSW: 11]

 • 58.
  Intrinsic photoprotective mechanisms in chlorophylls / Michał Kotkowiak (WFT), Alina Dudkowiak (WFT), Leszek Fiedor // Angewandte Chemie International Edition - 2017, Vol. 56, Iss. 35, s. 10457-10461
  ARTICLE

 • 59.
  Polynomial Time Approximation Scheme for Two Parallel Machines Scheduling with a Common Due Date to Maximize Early Work / Małgorzata Sterna (WI), Kateryna Czerniachowska (WI) // Journal of Optimization Theory and Applications - 2017, vol. 174, iss. 3, s. 927-944
  ARTICLE

  [MNiSW: 30 | IF: 1,289]

 • 60.
  s-numbers of compact embeddings of some sequence and function spaces / Alicja Dota (WE) // Journal of Approximation Theory - 2017, vol. 221, s. 38-61
  ARTICLE

  [MNiSW: 30 | IF: 0,931]

 • 61.
  Interface and nanostructure evolution of cobalt germanides on Ge(001) / Tomasz Grzela, Wojciech Koczorowski (WFT), G. Capellini, Ryszard Czajka (WFT), Marian W. Radny (WFT), N. Curson, S.R. Schofield, T. Schubert, T. Schroeder // Journal of Applied Physics - 2014, vol. 115, no. 7, s. 074307-1-9
  ARTICLE

  [MNiSW: 30 | IF: 2,183]

 • 62.
  Wprowadzenie wirtualnych liderów w celu wydłużenia długości konwoju pojazdów w systemie 802.11p / Karolina Lenarska (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Paweł Sroka (WEiT), Marcin Rodziewicz (WEiT), Adrian Langowski (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 63.
  Modelowanie przyśpieszenia pojazdów dla symulacji poruszania się konwoju samochodów wykorzystujących kooperacyjny adaptacyjny tempomat oparty na standardzie IEEE 802.11P / Marcin Rodziewicz (WEiT), Adrian Langowski (WEiT), Paweł Sroka (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Karolina Lenarska (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 64.
  Szeregowanie transmisji wiadomości typu BSM w celu poprawy działania kooperacyjnego adaptacyjnego tempomatu / Paweł Sroka (WEiT), Marcin Rodziewicz (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Adrian Langowski (WEiT), Karolina Lenarska (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 65.
  Wpływ dokładności pomiarowej czujników pokładowych na zachowanie sterowanego adaptycyjnie konwoju pojazdów / Marcin Rodziewicz (WEiT), Adrian Langowski (WEiT), Paweł Sroka (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Karolina Lenarska (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2017, nr 6
  ARTICLE

  [MNiSW: 9]

 • 66.
  Multichannel simultaneous uplink and downlink transmission scheme for flexible duplexing / Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT) // EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking - 2017, vol. 2017
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 1,529]

 • 67.
  Wpływ zespolenia na nośność i sztywność belki metalowej współpracującej z płytą betonową / Łukasz Polus (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Inżynieria i Budownictwo - 2017, nr 6, s. 320-324
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 68.
  Efficiency of Mn Removal of Different Filtration Materials for Groundwater Treatment Linking Chemical and Physical Properties / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Ariadna B. Nowicka (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT) // Water - 2017, Vol. 9, Iss. 7, s. 1-12
  ARTICLE

 • 69.
  Modelling of multi-layered band plates with trapezoidal corrugated cores: stability analysis / Ewa Magnucka-Blandzi (WE), Zbigniew Walczak (WE), Paweł Jasion (WBMiZ), Leszek Wittenbeck (WE) // Archive of Applied Mechanics - 2017, vol. 87, iss. 2, s. 219-229
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 1,490]

 • 70.
  Supporting the Creation of Some Class of Well-founded OWL-DL Ontologies / Jolanta Cybulka (WE) // Computational Methods in Science and Technology - 2017, vol. 23, no. 1, s. 57-64
  ARTICLE

  [MNiSW: 11]

 • 71.
  Thermal properties of a mixture of synthetic and natural esters in terms of their application in high voltage power transformers / Grzegorz Dombek (WE), Zbigniew Nadolny (WE) // Eksploatacja i Niezawodność - 2017, vol. 19, no. 1, s. 62-67
  ARTICLE

  [MNiSW: 25 | IF: 1,145]

 • 72.
  Directional change in multivariable LQG control with actuator failure / Dariusz Horla (WE) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2017, vol. 65, no. 4, s. 419-428
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 1,156]

 • 73.
  A sustainable synthesis alternative for IL-derived N-doped carbons: Bio-based-imidazolium compounds (vol 94, 641, 2015) / Seung Jae Yang, Regina Rothe, Sarah Kirchhecker, Davide Esposito, Markus Antonietti, Hubert Gojżewski (WFT), Nina Fechler // Carbon - 2016, vol. 108, s. 480
  ARTICLE

  [MNiSW: 40 | IF: 6,337]

 • 74.
  Mechanical Mapping and Morphology Across the Length Scales Unveil Structure-Property Relationships in Polycaprolactone Based Polyurethanes / Hubert Gojżewski (WFT), Balazs Imre, Casey Check, Richard Chartoff, Julius Vansco // Journal of Polymer Science - Part B : Polymer Physics - 2016, Vol. 54, Iss. 22, s. 2298-2310
  ARTICLE

  [MNiSW: 35 | IF: 2,838]

 • 75.
  Pick up, move and release of nanoparticles utilizing co-non-solvency of PNIPAM brushes / Yunlong Yu, Ricardo A. Lopez de la Cruz, Bernard D. Kieviet, Hubert Gojżewski (WFT), Adeline Pons, G. Julius Vancso, Sissi de Beer // Nanoscale - 2017, Vol. 9, Iss. 4, s. 1670-1675
  ARTICLE

  [MNiSW: 40 | IF: 7,367]

 • 76.
  Nanoscale Young's modulus and surface morphology in photocurable polyacrylate/nanosilica composites / Hubert Gojżewski (WFT), Mariola Sadej, Ewa Andrzejewska (WTCH), Martyna Kokowska // European Polymer Journal - 2017, vol. 88, s. 205-220
  ARTICLE

  [MNiSW: 35 | IF: 3,531]

 • 77.
  Pulling angle-dependent force microscopy / L. Grebikova, Hubert Gojżewski (WFT), B.D. Kieviet, M. Klein Gunnewiek, G. J. Vansco // Review of Scientific Instruments - 2017, Vol. 88, Iss. 3, s. 033705
  ARTICLE

  [MNiSW: 25 | IF: 1,515]

 • 78.
  Steady-state non-linear vibrations of plates using Zener material model with fractional derivative / Przemysław Litewka (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Computational Mechanics - 2017, vol. 60, iss. 2, s. 333-354
  ARTICLE

  [MNiSW: 45 | IF: 2,861]

 • 79.
  Problems with Buildings Lacking Basic Design Documentation / Marcin Chybiński (WBiIŚ), Zdzisław Kurzawa, Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 195, s. 24-31
  ARTICLE

 • 80.
  Fire resistance of the ceiling in the old tenement house / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 195, s. 178-182
  ARTICLE

 • 81.
  An Numerical Simulation of an Aluminium-concrete Beam / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 1086-1092
  ARTICLE

 • 82.
  An experimental study of the impact of aging on Gilsonite and Trinidad Epuré modified asphalt binders properties / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ) // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering - 2017, vol. 12, no. 2, s. 71-81
  ARTICLE

  [MNiSW: 20 | IF: 0,698]

 • 83.
  Design and characteristics of gellan gum beads for modified release of meloxicam / Tomasz Osmałek, Bartłomiej Milanowski, Anna Froelich, Mirosław Szybowicz (WFT), Wojciech Białowąs, Marcin Kapela, Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz // Drug Development and Industrial Pharmacy - 2017, Vol. 43, Iss. 8, s. 1314-1329
  ARTICLE

  [MNiSW: 25 | IF: 2,295]

 • 84.
  Reversible, long-term passivation of Ge(001) by a Ba-induced incorporated phase / Wojciech Koczorowski (WFT), Tomasz Grzela (WFT), A. Puchalska, L. Jurczyszyn, Ryszard Czajka (WFT), Marian W. Radny (WFT) // Applied Surface Science - 2017, vol. 419, s. 305-310
  ARTICLE

  [MNiSW: 35 | IF: 3,387]

 • 85.
  Concept of improving positioning of pneumatic drive as drive of manipulator / Łukasz Magdziak (WMRiT), Ireneusz Malujda (WMRiT), Dominik Wilczyński (WMRiT), Dominik Wojtkowiak (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 331-338
  ARTICLE

 • 86.
  Multi-angularity - identification of parameters and compatibility conditions of the axisymmetric connection with form deviations / Marian Dudziak, Andrzej Kołodziej, Grzegorz Domek, Krzysztof Talaśka (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 431-438
  ARTICLE

 • 87.
  Identification of phenomena accompanying the process of compressing natural polymers / Ireneusz Malujda (WMRiT), Krzysztof Talaśka (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 369-374
  ARTICLE

 • 88.
  Modelling geometric properties in construction of special devices / Marian Dudziak, Andrzej Kołodziej, Krzysztof Talaśka (WMRiT), Dominik Wilczyński (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 425-430
  ARTICLE

 • 89.
  The study of mechanical properties of natural polymers in the compacting process / Dominik Wilczyński (WMRiT), Ireneusz Malujda (WMRiT), Krzysztof Talaśka (WMRiT), Roman Długi // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 411-418
  ARTICLE

 • 90.
  Analysis of the energy efficiency of the shredded wood material densification process / Krzysztof Talaśka (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 352-357
  ARTICLE

 • 91.
  Influence of construction mass distribution on the walking robot's gait stability / Dominik Wojtkowiak (WMRiT), Ireneusz Malujda (WMRiT), Krzysztof Talaśka (WMRiT), Łukasz Magdziak (WMRiT), Bartosz Wieczorek (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 419-424
  ARTICLE

 • 92.
  The analytical method of determining the center of gravity of a person propelling a manual wheelchair / Bartosz Wieczorek (WMRiT), Jan Górecki (WMRiT), Mateusz Kukla (WMRiT), Dominik Wojtkowiak (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 405-410
  ARTICLE

 • 93.
  Adjustment of the distance of objects to the microsoft kinect device fitted with nyko zoom attachment used in a three-axis manipulator / Paweł Tarkowski (WMRiT), Ireneusz Malujda (WMRiT), Krzysztof Talaśka (WMRiT), Mateusz Kukla (WMRiT), Jan Górecki (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 387-392
  ARTICLE

 • 94.
  Influence of the compression length on the ultimate stress in the process of mechanical agglomeration of dry ice / Jan Górecki (WMRiT), Ireneusz Malujda (WMRiT), Krzysztof Talaśka (WMRiT), Mateusz Kukla (WMRiT), Paweł Tarkowski (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 363-368
  ARTICLE

 • 95.
  The determination of mechanical properties of magnetorheological elastomers (MREs) / Mateusz Kukla (WMRiT), Jan Górecki (WMRiT), Ireneusz Malujda (WMRiT), Krzysztof Talaśka (WMRiT), Paweł Tarkowski (WMRiT) // Procedia Engineering - 2017, vol. 177, s. 324-330
  ARTICLE

 • 96.
  Analiza wybranych napędów alternatywnych stosowanych w autobusach szynowych / Paweł Daszkiewicz, Maciej Andrzejewski, Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Dawid Gallas, Hanna Stawecka // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2017, Nr 6, s. 143-146
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 97.
  Product recycling of automotive parts – trends and issues / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // Combustion Engines - 2017, T. 56, no. 4 (171), s. 24-28
  ARTICLE

  [MNiSW: 13]

 • 98.
  Planning the Operation of a Hybrid Generation System in the Power System in a Multi-faceted Approach / Bartosz Ceran (WE), Krzysztof Sroka (WE) // Acta Energetica - 2017, nr 1 (30), s. 4-14
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 99.
  Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce / Jacek Willecki // Studia o Książce i Informacji - 2016, vol. 35, s. 167-174
  ARTICLE

  [MNiSW: 7]

 • 100.
  Aplikacje mobilne pomiędzy regałami / Łukasz Boeske // Biuletyn EBIB - 2017, no. 173
  ARTICLE