Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (9047)

 • 1.
  Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – podstawy teoretyczne / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ), Monika Kosacka-Olejnik (WIZ) // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2019, t. 20, z. 7, s. 175-189

  5
 • 2.
  Posen und Straßburg und ihr Bezug zum Wasser. Ein vergleichender Blick in einer Langzeitperspektive / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Alexandre Kostka // Biuletyn Polskiej Misji Historycznej - 2019, nr 14, s. 73-104

  20
 • 3.
  “Made to Human Measure”. Nazi Architecture in Poznań / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA) // Kunsttexte.de - 2019, no. 3, s. 1-11

  5
 • 4.
  Wielowariantowa analiza termoizolacji od wewnątrz występujących na polskim rynku / Barbara Ksit (WBiIŚ), Magdalena Jankowiak // Przegląd Budowlany - 2019, nr 10, s. 99-102

  5
 • 5.
  Model PDCA w procesie implementacji zmiany w przedsiębiorstwie – studium przypadku / Katarzyna Szwedzka (WIZ), Jan Lipiak // Zarządzanie Przedsiębiorstwem - 2017, nr 2, s. 26-33

  7
 • 6.
  Rola specjalisty bhp w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa / Joanna Sadłowska-Wrzesińska (WIZ), Edward Kowal // Zarządzanie Przedsiębiorstwem - 2017, nr 3, s. 39-45

  7
 • 7.
  Knowledge acquisition and business modeling using experiential learning approach to entrepreneurship / Ewa Badzińska (WIZ) // European Journal of Social Sciences Education and Research - 2019, vol. 6, iss. 2, s. 48-56

  5
 • 8.
  Archetypy w architekturze współczesnej / Marta Pieczara (WA) // PUA - Przestrzeń-Architektura-Urbanistyka - 2019, vol. 1, s. 59-74

  5
 • 9.
  Archetypes in contemporary architecture / Marta Pieczara (WA) // Technical Transactions - 2019, vol. 4, s. 71-84

  20
 • 10.
  Zastosowanie systemu analizy ruchu BTS do określenia chwili utraty stabilności / Agata Matuszewska (WBMiZ), Jakub Liszkowski (PP), Jacek Buśkiewicz (WBMiZ), Tomasz Walczak (WBMiZ) // Aktualne Problemy Biomechaniki - 2019, nr 17, s. 69-76

  5
 • 11.
  In Memoriam - Professor Erwin Stein / Mieczyslaw Kuczma (WBiIŚ) // Computer Assisted Methods in Engineering and Science - 2019, vol. 26, no. 1, s. 61-62

  20
 • 12.
  Mechanical Performance of a Polyaxial Locking Plate and the Influence of Screw Angulation in a Fracture Gap Model / Jakub Kaczmarek, Tomasz Bartkowiak (WBMiZ), Riccarda Schuenemann, Piotr Paczos (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Sandra Bogisch, Martin Unger // Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology - 2019, in press

  100 0,810
 • 13.
  The use of a hybrid model of the expert system for assessing the possibility of manufacturing the assumed quantity of wire harnesses / Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska (WIZ), Andrii Safonyk // LogForum - 2019, vol. 15, nr 4, s. 459-473

  20
 • 14.
  Rola kultury bezpieczeństwa w organizacjach wykorzystujących źródła i materiały promieniotwórcze zgodnie z wytycznymi międzynarodowej agencji energii atomowej / Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2016, nr 4, s. 469-477

  9
 • 15.
  Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego z lat 2007-2010 na zmiany strategii zarządzania w przedsiębiorstwach - wybrane aspekty / Agnieszka Ruta, Małgorzata Rembiasz (WIZ), Przemysław Bartkiewicz (WIZ) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2017, nr 3(36), s. 269-279

  9
 • 16.
  Dyskryminacja ze względu na wiek - wybrane aspekty / Małgorzata Gajowiak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2017, nr 73, s. 63-79

  10
 • 17.
  The liquid crystal induced J-type aggregation of diketopyrrolopyrrole derivatives in monolayer / Andrzej Biadasz (WFT), Karol Rytel (WFT), Kamil Kędzierski (WFT), Adrian Adamski (WFT), Michał Kotkowiak (WFT), Alicja Stachowiak (WFT), Bolesław Barszcz, Hee Yeon Jeong, Tae-Dong Kim // Journal of Molecular Liquids - 2019, vol. 285, s. 598-606

  100 4,561
 • 18.
  Increased biological removal of 1-chloronaphthalene as a result of exposure : a study of bacterial adaptation strategies / Wojciech Smułek (WTCH), Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Tomasz Runka (WFT), Ewa Kaczorek (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2019, vol. 185, s. 109707-1-109707-7

  100 4,527
 • 19.
  Hyperfine structure studies of the odd-parity electronic levels of the terbium atom / Bogusław Furmann (WFT), Danuta Stefańska (WFT), Maciej Chomski (WFT), Marcin Suski (WFT), Sebastian Wilman (WFT) // Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer - 2019, vol. 237, s. 106613-1-106613-8

  100 2,955
 • 20.
  The concept of creative industries within the creative city and its implications on the quality of public space / Marta Pieczara (WA) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 603, s. 032013-1-032013-11

  5
 • 21.
  Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją powietrza i obrotowym regeneratorem energii dla pomieszczenia czystego / Monika Maćkowiak (WBiIŚ), Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 8, s. 310-317

  5
 • 22.
  Disinfection By-Products in Swimming Pool Water and Possibilities of Limiting Their Impact on Health of Swimmer / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Alicja Piotrowska (WBiIŚ) // Geomatics and Environmental Engineering - 2019, vol. 13, no. 3, s. 71-92

  20
 • 23.
  The characteristics analysis of torque and rotation speed of working unit of branch grinder - introductory research / Łukasz Warguła (WMRiT), Jarosław Adamiec (WMRiT), Konrad J. Waluś (WMRiT), Piotr Krawiec (WMRiT) // MATEC Web of Conferences - 2018, vol. 157, s. 01021-1-01021-8

  WoS
 • 24.
  The Problem of „Spectrum Leakage” in the Measurement of Harmonics / Piotr Kuwałek (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01044-1-01044-2

  5 WoS
 • 25.
  Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia / Michał Krystkowiak (WE), Łukasz Ciepliński (WE), Michał Gwóźdź (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2018, R. 94, nr 5, s. 100-103

  14 WoS
 • 26.
  Pointwise mutipliers of Orlicz function spaces and factorization / Karol Leśnik (WE), Jakub Tomaszewski (WE) // Positivity - 2017, vol. 21, iss. 4, s. 1-11

  25 0,920
 • 27.
  Macroscopic model of energy demand to overcome road grade resistance of vehicle motion / Grzegorz Ślaski (WMRiT), Bartłomiej Ohde (WMRiT) // The Archives of Automotive Engineering - 2018, vol. 81, no. 3, s. 91-107

  10
 • 28.
  Komputerowe stanowisko pomiarowe z układem RLD do pozyskiwania sygnału elektromiograficznego / Zbigniew Krawiecki (WE), Jędrych Bartłomiej, Arkadiusz Hulewicz (WE), Krzysztof Dziarski (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 100, s. 51-61

  5
 • 29.
  Sterownik logiczny PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS / Arkadiusz Hulewicz (WE), Zbigniew Krawiecki (WE), Krzysztof Dziarski (WE), Maciej Duda // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 99, s. 167-178

  5
 • 30.
  Pomiar czasu ustalenia temperatury płytki wzorcowej / Krzysztof Dziarski (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 100, s. 29-39

  5
 • 31.
  Termowizyjne obserwacje małych elementów / Krzysztof Dziarski (WE), Arkadiusz Hulewicz (WE), Zbigniew Krawiecki (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 100, s. 39-49

  5
 • 32.
  Optimality of block designs under the model with the first-order circular autoregression / Katarzyna Filipiak (WE), Razieh Khodsiani, Augustyn Markiewicz // Statistical Papers - 2019, vol. 60, no. 2, s. 77-97

  100 1,345
 • 33.
  Computer vision and artificial neural network techniques for classification of damage in potatoes during the storage process / Krzysztof Przybyl, Piotr Boniecki, Krzysztof Koszela, Łukasz Gierz (WIT), Mateusz Łukomski // Czech Journal of Food Sciences (CJFS) - 2019, vol. 37, no. 2, s. 135-140

  40 0,846
 • 34.
  Novel earth fault protection algorithm based on MV cable screen zero sequence current filter / Krzysztof Łowczowski (WE), Józef Lorenc (WE), Jerzy Andruszkiewicz (WE), Zbigniew Nadolny (WE), Józef Jacek Zawodniak // Energies - 2019, vol. 12, no. 16, s. 3190-1-3190-20

  100 2,707
 • 35.
  The effect of the bogie frame stiffness on running properties of rail vehicles / Julian Kominowski (WIT), Szymon Finke (WIT), Mateusz Motyl (WIT) // Pojazdy Szynowe - 2019, nr 2, s. 49-57

  5
 • 36.
  Wpływ obecności gazów w oleju mineralnym na zdolność sit molekularnych do sorpcji wody / Mateusz Cybulski (WE), Piotr Przybyłek (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 98, s. 195-205

  5
 • 37.
  Measurement of Retina Vessels by Segmentation of Images Reconstructed From Optical Coherence Tomography Data / Tomasz Marciniak (WI), Agnieszka Stankiewicz (WI), Adam Dąbrowski (WI), Marcin Stopa, Piotr Rakowicz, Elżbieta Marciniak // Metrology and Measurement Systems - 2019, vol. 26, no. 3, s. 449-461

  100 1,096
 • 38.
  Identification of the reinforcement bars in concrete samples using eddy currents thermography / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola - 2019, vol. 65, no. 2, s. 55-59

  5
 • 39.
  Non-invasive measurement of chemical compounds levels in human body / Tomasz Kossowski (WEiT), Karolina Kossowska (WEiT), Ryszard Stasiński (WEiT) // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola - 2017, vol. 63, no. 6, s. 200-202

  11
 • 40.
  Comparison of the results of surface texture measurement by stylus methods and optical methods / Paweł Pawlus, Rafał Reizer, Michał Wieczorowski (WBMiZ) // Metrology and Measurement Systems - 2018, vol. 25, no. 3, s. 589-602

  20 1,096
 • 41.
  Hydrometallurgical separation of Co(II) from Ni(II) from model and real waste solutions / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Agnieszka Markiewicz, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Journal of Cleaner Production - 2019, vol. 228, s. 746-754

  140 6,395
 • 42.
  Alternative Securities Markets in Poland and the United Kingdom / Joanna Małecka (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2016, vol. 14, nr 4(63), t. 1, s. 11-24

  11
 • 43.
  Evaluating the Impact of Regulation and Regulatory Policy – Towards Better Entrepreneurial Ecosystem. The Case of Poland bCase of Poland / Paulina Kubera (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2017, vol. 15, nr 1(65), cz. 1, s. 237-253

  11
 • 44.
  The private equity market in Poland and in central and eastern Europe : selected aspects / Joanna Małecka (WIZ), Teresa Łuczka (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2017, vol. 15, nr 1(65), cz. 1, s. 69-85

  11
 • 45.
  Evaluation as reflective practice / Paulina Kubera (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2018, vol. 16, nr 6(80), cz. 2, s. 23-38

  11
 • 46.
  Intuitive and rational cognition in the theory and practice of management sciences / Marcin Nowak (WIZ), Joanna Ziomek (WIZ) // Problemy Zarządzania - 2019, vol. 17, nr 2(82), s. 142-154

  20
 • 47.
  Evaluating the entrepreneurship policy and programmes / Paulina Kubera (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2018, nr 76, s. 135-148

  10
 • 48.
  Entrepreneurial mindset and multicultural communication skills : a reflection on the ECMT+intensive programme / Ewa Badzińska (WIZ), Liisa Timonen // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2019, nr 79, s. 5-19

  20
 • 49.
  Extensible Implementation of Reliable Pixel Art Interpolation / Paweł M. Stasik (WI), Julian Balcerek (WI) // Foundations of Computing and Decision Sciences - 2019, vol. 44, no. 2, s. 213-239

  20
 • 50.
  Rearrangeable 2x2 elastic optical switch with two connection rates and Spectrum conversion capability / Wojciech Kabaciński (WEiT), Remigiusz Rajewski (WEiT), Atyaf Al-Tameemi (WEiT) // Photonic Network Communications - 2019, vol. in press

  40 1,328
 • 51.
  Mathematical models used to describe the properties of magneto-rheological elastomers / Mateusz Kukla (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Ireneusz Malujda (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 1-2, s. 398-402

  5
 • 52.
  Offshore wind farms on-site submarine cables testing and diagnosis with damped AC / Aleksandra Rakowska (WE), Krzysztof Siodła (WE), Edward Gulski, Rogier Jongen // Energies - 2019, vol. 12, no. 19, s. 3703-1-3703-14

  100 2,707
 • 53.
  Local approach to monotonicity properties in ψ-direct sums of Köthe spaces / Ryszard Płuciennik (WE) // Aequationes Mathematicae - 2019, vol. 93, no. 1, s. 121-135

  70 0,874
 • 54.
  The influence of the presence of gasses in mineral oil on the ability of molecular sieves for water sorption / Mateusz Cybulski (WE), Piotr Przybyłek (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01030-1-01030-2

  5
 • 55.
  Model symulacyjny i eksperymentalny zasilacza UPS z możliwością aktywnej kompensacji równoległej / Michał Krystkowiak (WE), Łukasz Ciepliński (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2018, Issue 95, s. 19-26

  9
 • 56.
  The operation and capacity fade modelling of the lithium-ion cell for electric vehicles / Damian Burzyński (WE), Leszek Kasprzyk (WE) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 108, s. 01017-1-01017-10

  5
 • 57.
  Varied macronutrient uptake by plants as an effect of different fertilisation schemes evaluated by PCA / Monika Jakubus, Ewa Bakinowska (WE) // Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science - 2019, vol. in press, s. 1-13

  40 0,810
 • 58.
  Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp. / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 4 (66), s. 44-46

  5
 • 59.
  Wolne oprogramowanie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę / Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Dawid Zamożniewicz (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2019, nr 5, s. 155-158

  5
 • 60.
  Novel approach to semi-automated warehouse for manufacturing : design and simulation / Tomasz Bartkowiak (WBMiZ), Tomasz Kunc, Kamila Kluska (WIZ), Adam Myszkowski (WBMiZ), Stanisław Pabiszczak (WBMiZ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 591, s. 012040-1-012040-10

  5
 • 61.
  The latest technical solutions in rail vehicles drives / Maciej Andrzejewski, Dawid Gallas, Paweł Daszkiewicz, Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Hanna Stawecka // MATEC Web of Conferences - 2017, vol. 118, s. 00015-1-00015-8

  WoS
 • 62.
  The impact of the full power characteristics of the internal combustion engine and the traction characteristics of the vehicle on its safety in urban traffic / Marek Waligórski (WIT), Karolina Kucal (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 594-601

  5
 • 63.
  Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do klasyfikacji zgłoszeń alarmowych / Julian Balcerek (WI), Paweł Pawłowski (WI), Adam Dąbrowski (WI) // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania - 2018, nr 4, s. 2-7

  8
 • 64.
  Training the Stochastic Kinetic Model of Neuron for Calculation of an Object's Position in Space / Aleksandra Świetlicka (WI), Krzysztof Kolanowski (WI), Rafał Kapela (WI) // Journal of Intelligent & Robotic Systems - 2019, in press, in press

  100 2,020
 • 65.
  Analysis of the potential use of lithium-ion energy storage in the home charging station for electric cars / Damian Burzyński (WE), Leszek Kasprzyk (WE) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012077-1-012077-11

  5 WoS
 • 66.
  Numerical solution of non-Newtonian fluid flow and heat transfer problems in ducts with sharp corners by the modified method of fundamental solutions and radial basis function collocation / Jakub Krzysztof Grabski (WBMiZ) // Engineering Analysis with Boundary Elements - 2019, vol. 109, s. 143-152

  100 2,243
 • 67.
  The analysis of a jet structure inside a reverse chamber / Robert Kłosowiak (WIT), Jarosław Bartoszewicz (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // Thermal Science - 2019, vol. 23, no. 4, s. 1357-1365

  40 1,541
 • 68.
  Zastosowanie obserwacji migawkowej do usprawniania procesu sortowania / Maciej Krukowski, Filip Thomas, Katarzyna Grzybowska (WIZ) // Gospodarka Materiałowa & Logistyka - 2019, nr 8, s. 1-17

  20
 • 69.
  Simulation model of one-phase full bridge diode rectifier with current modulator / Łukasz Ciepliński (WE), Michał Krystkowiak (WE), Michał Gwóźdź (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01013-1-01013-2

  5
 • 70.
  Model symulacyjny jednofazowego prostownika diodowego z modulatorem prądu / Łukasz Ciepliński (WE), Michał Krystkowiak (WE), Michał Gwóźdź (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 99, s. 63-72

  5
 • 71.
  Asymptotic behavior of solutions of second-order difference equations of Volterra type / Małgorzata Migda (WE), Aldona Dutkiewicz // Turkish Journal of Mathematics - 2019, vol. 43, s. 2203-2217

  40 0,597
 • 72.
  Venture capital as a source of financing small and medium-sized enterprises in Poland: selected aspects / Teresa Łuczka (WIZ), Joanna Małecka (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2016, nr 68, s. 93-111

  10
 • 73.
  Revenues, expenses, profitability and investments of potential contenders for the status of a listed company in Poland / Joanna Małecka (WIZ) // Oeconomia Copernicana - 2015, vol. 6, no. 4, s. 91-122

  11
 • 74.
  Model symulacyjny i eksperymentalny zasilacza UPS z możliwością aktywnej kompensacji równoległej / Michał Krystkowiak (WE), Łukasz Ciepliński (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2018, Issue 95, s. 19-26

  9
 • 75.
  The application of single minute exchange of die in the production process improvement / Monika Konieczna (WIZ), Beata Mrugalska (WIZ), Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) // Logistics and Transport - 2018, vol. 39, No. 3, s. 31-38

  13
 • 76.
  Model symulacyjny energoelektronicznego zasilacza awaryjnego UPS o strukturze typu VFI / Łukasz Ciepliński (WE), Michał Krystkowiak (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2017, Issue 91, s. 113-119

  9
 • 77.
  Stable method for solving the Cauchy problem with the use of Chebyshev polynomials / Magda Joachimiak (WIT), Michał Ciałkowski (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT) // International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow - 2019, vol. in press

  100 1,958
 • 78.
  Leveraging Visual Place Recognition to Improve Indoor Positioning with Limited Availability of WiFi Scans / Michał Nowicki (WE), Piotr Skrzypczyński (WE) // Sensors - 2019, vol. 19, iss. 17, s. 3657-1-3657-23

  100 3,031
 • 79.
  Gluten-free bread with cricket powder - mechanical properties and molecular water dynamics in dough and ready product / Przemysław Łukasz Kowalczewski, Katarzyna Walkowiak, Łukasz Masewicz, Olga Bartczak, Jacek Lewandowicz (WIZ), Piotr Kubiak, Hanna Maria Baranowska // Foods - 2019, vol. 8, iss. 7, s. 240-1-240-9

  40 3,011
 • 80.
  Approximation of solutions to nonautonomous difference equations / Janusz Migda, Małgorzata Migda (WE) // Tatra Mountains Mathematical Publications - 2018, vol. 71, no. 1, s. 109-121

  8
 • 81.
  Analysis and experimental verification of dual star permanent magnet synchronous motor with rotor back iron made of soft magnetic composite / Dawid Danielczyk (WE), Dariusz Janiszewski (WE), Cezary Jędryczka (WE), Dariusz Kapelski, Michał Krystkowiak (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 7, s. 12-17

  20
 • 82.
  Adaptation of the power spectral density of a pseudorandom Gaussian noise to the real radio-frequency noise of the ISM band / Jakub Nikonowicz (WEiT), Mieczysław Jessa (WEiT) // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola - 2019, vol. 64, no. 2, s. 37-39

  5
 • 83.
  Distributed generation as efficient measure to improve power generation adequacy / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Agnieszka Weychan (WE) // Archives of Electrical Engineering - 2019, vol. 68, no. 2, s. 373-385

  40
 • 84.
  Electricity used as additional medium for household supplementary space heating / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Agnieszka Maćkowiak (WE) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 108, s. 01026-1-01026-10

  5
 • 85.
  Drgania samowzbudne w maszynach pozadrogowych / Michał Kończak, Mateusz Kukla (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT) // Mechanik - 2019, nr 8-9, s. 574-576

  5
 • 86.
  Determination of distribution of heat-conducting material concentration in protective layer of thermal protection system panel / Łukasz Brodzik (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT) // Thermal Science - 2019, vol. 23, no. 4, s. 1025-1034

  40 1,541
 • 87.
  Calculation of Heat Damage Losses of Cooling Bodies / Tomasz Rochatka (WIT) // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola - 2019, vol. 65, no. 2, s. 52-54

  5
 • 88.
  Improving Person Re-identification by Segmentation-Based Detection Bounding Box Filtering / Dominik Pieczyński (WE), Marek Kraft (WE), Michał Fularz (WE) // Journal of Universal Computer Science - 2019, vol. 25, no. 6, s. 611-626

  40 0,910
 • 89.
  Polyurethane composites with enhanced thermal conductivity containing boron nitrides / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WIT), Magdalena Naumowicz // Polimery - 2019, vol. 64, nr 9, s. 1-11

  40 1,121
 • 90.
  Assessment of The Effectiveness of Secondary Horizontal Insulation Against Rising Damp Performed by Chemical Injection / Bartłomiej Monczyński, Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Szymczak-Graczyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 052063-1-052063-8

  5 WoS
 • 91.
  Hydraulic and Legal Conditions for Buildings in Floodplains-Case Study of Kalisz City (Poland) / Ireneusz Laks, Zbigniew Walczak, Anna Szymczak-Graczyk, Barbara Ksit (WBiIŚ), Jacek Madrawski // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 102050-1-102050-10

  5 WoS
 • 92.
  Geometric properties of F-normed Orlicz spaces / Paweł Kolwicz (WE), Yunan Cui, Henryk Hudzik, Radosław Kaczmarek // Aequationes Mathematicae - 2019, vol. 93, no. 1, s. 311-343

  70 0,874
 • 93.
  The prototype of a wireless measurement card / Waldemar Jęśko (WI), Piotr Kuwałek (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01045-1-01045-2

  5
 • 94.
  Samoocena kultury bezpieczeństwa w instytucji medycznej wykorzystującej źródła promieniotwórcze / Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 1(42), s. 293-302

  5
 • 95.
  Badania symulacyjne złożonych systemów niepełnodostępnych / Sławomir Hanczewski (WEiT), Michał Weissenberg (WEiT) // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne - 2019, nr 7, s. 688-693

  5
 • 96.
  Occupational risk assessment with grey system theory / Marcin Nowak (WIZ), Rafał Mierzwiak (WIZ), Marcin Butlewski (WIZ) // Central European Journal of Operations Research - 2019, 2019 in press, s. 1-16

  40 1,260
 • 97.
  Influence of assortment allocation management in the warehouse on the human workload / Izabela Kudelska (WIZ), Grzegorz Pawłowski // Central European Journal of Operations Research - 2019, 2019 in press, s. 1-17

  40 1,260
 • 98.
  Analysis of the electric drive mode use and energy flow in hybrid drives of SUVs in urban and extra-urban traffic conditions / Ireneusz Pielecha (WIT), Wojciech Cieślik (WIT), Jerzy Merkisz (WIT) // Journal of Mechanical Science and Technology - 2019, vol. 33, no. 10, s. 5043-5050

  70 1,221
 • 99.
  On the convergence of solutions to second-order neutral difference equations / Małgorzata Migda (WE), Janusz Migda, Małgorzata Zdanowicz // Opuscula Mathematica - 2019, vol. 39, no. 1, s. 61-75

  40
 • 100.
  Odporność instalacji fotowoltaicznej na elektromagnetyczne zaburzenia udarowe / Dorota Bugała (WE), Artur Bugała (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 97, s. 75-85

  5