Trwa generowanie pliku...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (2713)

 • 1.
  Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami / red. Barbara Borusiak - Poznań, Poland : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu, 2013 - 167 s.

 • 2.
  Postępy akustyki 2015 / red. Krzysztof J. Opieliński - Wrocław, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział we Wrocławiu, 2015

 • 3.
  Postępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański - Rzeszów, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Rzeszowie, 2013

 • 4.
  Materiały XLIV Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki/ Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk / Gliwice, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2016

 • 5.
  Materiały XLIII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrozeń Wibroakustycznych, Gliwice-Szczyrk, 02.03-06.03.2015 / red. Roman Bukowski - Gliwice, Poland : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2015

 • 6.
  Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r. / Bielsko-Biała, Polska : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej, 2015

 • 7.
  Buckling and post-buckling analysis of shells of revolution with positive and negative Gaussian curvature / Paweł Jasion (WBMiZ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 96 s.

 • 8.
  Estymacja punktu pracy w celu optymalizacji geometrii elementów palisady sprężarkowej / Adam Kozakiewicz / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 137 s.

 • 9.
  Studium doboru parametrów geometrycznych do oceny skuteczności połączeń w budowie maszyn / Andrzej Kołodziej / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 182 s.

 • 10.
  Obwodowe modele układów elektrycznych w cyfrowych symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym / Sławomir Cieślik / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 123 s.

 • 11.
  Wykorzystanie analizy charakterystyk wydzielania ciepła do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej silnika okrętowego / Kazimierz Witkowski / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 109 s.

 • 12.
  Wspomaganie decyzji w łańcuchach dostaw w aspekcie oceny efektywności realizacji zadań / Ilona Jacyna-Gołda / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 188 s.

 • 13.
  Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6 / red. Izabela Zimoch - Gliwice, Polska : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017 - 490 s.

 • 14.
  Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4 / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015 - 370 s.

 • 15.
  Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody / red. Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak - Gliwice, Poland : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013

 • 16.
  Obróbka skrawaniem. 10, Obróbka skrawaniem - badania i rozwój / red. Jan Burek - Rzeszów, Polska : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2016 - 781 s.

 • 17.
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy / red. Przemysław Bartkiewicz (WIZ): Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 163 s.

 • 18.
  Źródło ciepła małej mocy zasilane biomasą : efektywność energetyczno-ekologiczna dla wybranych paliw / Marek Juszczak (WBiIŚ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 129 s.

 • 19.
  Kształtowanie odporności na zużycie tribologiczne elementów maszyn z żeliwa przez laserową obróbkę cieplną (LOC) / Marta Paczkowska (WIT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 124 s.

 • 20.
  Sandwich panels in civil engineering - theory, testing and design / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 175 s.

 • 21.
  Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje / Arkadiusz Borowiec (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 272 s.

 • 22.
  Mieszanie nieustalone - analiza i wybrane zastosowania / Szymon Woziwodzki (WTCH) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 230 s.

 • 23.
  Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi / Ewa Więcek-Janka (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 329 s.

 • 24.
  Prognozowanie trwałości łożysk tocznych / Michał Libera (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 300 s.

 • 25.
  Zagadnienia diagnostyki silników spalinowych z wykorzystaniem drgań rezonansowych / Grzegorz Szymański (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 137 s.

 • 26.
  Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych / Adam Kadziński (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 179 s.

 • 27.
  Aspekty systemowe i procesowe w projektowaniu technicznym dla osób z niepełnosprawnościami / Marek Zabłocki (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 229 s.

 • 28.
  Emisja gazowych związków szkodliwych spalin z lotniczych silników tłokowych / Jarosław Markowski (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 113 s.

 • 29.
  Badania układów "człowiek-narzędzie udarowe-podłoże" / Michał Śledziński (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 136 s.

 • 30.
  Studium emisji związków toksycznych spalin z systemów napędowych autobusów miejskich / Maciej Bajerlein (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 145 s.

 • 31.
  Studium wpływu komponentów tlenowych oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym / Miłosław Kozak (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 119 s.

 • 32.
  Studium emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych / Piotr Lijewski (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 131 s.

 • 33.
  Ocena stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych i rozpoznawanie defektów z wykorzystaniem technik cyfrowych / Hubert Morańda (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 132 s.

 • 34.
  Analiza wybranych zjawisk sprzężonych zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego / Paweł Idziak (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 135 s.

 • 35.
  Struktury odpornego sterowania elektrycznego napędu bezpośredniego z wykorzystaniem koncepcji sterowania ślizgowego / Stefan Brock (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 185 s.

 • 36.
  Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu / Karol Andrzejczak (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 156 s.

 • 37.
  Techniczno-ekonomiczne aspekty optymalizacji wybranych układów elektrycznych / Andrzej Tomczewski (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 295 s.

 • 38.
  Współczesna architektura domu prywatnego i jej przemiany / Maciej Janowski (WA) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 294 s.

 • 39.
  Synteza i właściwości soli 3,3'-[α,ω-(dioksaalkan)]-bis(1-alkilomidazoliowych) / Andrzej Skrzypczak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 137 s.

 • 40.
  Analiza procesu rozpylania cieczy w rozpylaczach pęcherzykowych i pęcherzykowo-wirowych / Marek Ochowiak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 140 s.

 • 41.
  Modelowanie niestacjonarności adsorpcyjnego transportu związków powierzchniowo czynnych w układzie ciecz/ciecz / Maciej Staszak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 123 s.

 • 42.
  Modelowanie mechanizmów zarządzania ruchem w wielousługowych sieciach komórkowych / Piotr Zwierzykowski (WEiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 142 s.

 • 43.
  Processing sets of frequent itemset queries / Marek Wojciechowski (WI) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 238 s.

 • 44.
  Diagnostycznie zorientowane metody krótkoczasowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych / Roman Barczewski (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 153 s.

 • 45.
  Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się / Beata Starzyńska (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 236 s.

 • 46.
  Stateczność i nośność graniczna cienkościennych belek ceowych wytwarzanych na zimno / Piotr Paczos (WBMiZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014 - 118 s.

 • 47.
  Studium pracy statycznej przęseł mostów kratownicowych / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 189 s.

 • 48.
  Wybrane zagadnienia lepkosprężystości drogowych asfaltów modyfikowanych zawierających elastomer SBS / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 227 s.

 • 49.
  Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza na pracę toru bezstykowego / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 134 s.

 • 50.
  Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych / Przemysław Niewiadomski (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 364 s.

 • 51.
  Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach / Maciej Szafrański (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 343 s.

 • 52.
  Konstruowanie systemów wnioskujących klasy Lean dla logiki pierwszego rzędu / Adam Meissner (WE) / Poznan, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 204 s.

 • 53.
  Synteza odbłyśników oświetleniowych metodą promieni odwrotnych / Krzysztof Wandachowicz (WE) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 159 s.

 • 54.
  Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów / Jacek Różański (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 208 s.

 • 55.
  Modulacja BICM-ID : nowe techniki dywersyfikacji / Maciej Krasicki (WEiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 184 s.

 • 56.
  Engineering Mechanics 2018 Proceedings / Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018

 • 57.
  IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2018) / IEEE, 2018

 • 58.
  The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications : ICWMC 2015 / IARIA, 2015

 • 59.
  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka : Inżynieria logistyki a bezpieczeństwo i niezawodność realizacji procesów w systemach transportowych, Jachranka, 4-7 września 2017r. / red. Dariusz Pyza - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2017 - 182 s.

 • 60.
  Kanalizacja grawitacyjna jako system transportu oraz przemian biochemicznych ścieków / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 148 s.

 • 61.
  Wpływ wlaściwości złóż filtrów pospiesznych na efekty technologii odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych / Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 125 s.

 • 62.
  Koncepcje biorafinerii przetwarzających surowce odpadowe / Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015 - 135 s.

 • 63.
  Wybrane metody zwiększania pojemności systemów bezprzewodowych z poszerzonym widmem / Rafał Krenz (WEiT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 145 s.

 • 64.
  Przekształcenia i rozwój przestrzeni Poznania oraz wybranych miast / Przemysław Biskupski (WA) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 288 s.

 • 65.
  Pomiary kół zębatych : wybrane prace metrologiczne Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych : monografia / red. Mirosław Grzelka (WBMiZ) - Kalisz, Polska , 2014 - 152 s.

 • 66.
  Diagnostyka wybranych zjawisk w silniku spalinowym z wykorzystaniem sygnałów drganiowych / Marek Waligórski (WMRiT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 226 s.

 • 67.
  Sygnały z ciągłą modulacją fazy w systemach z wieloma użytkownikami, z detekcją iteracyjną / Piotr Remlein (WEiT) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017 - 130 s.

 • 68.
  Przekładnie cięgnowe z pasami klinowymi / Piotr Krawiec (WIT), Grzegorz Domek / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 154 s.

 • 69.
  35 lat Su-22 na polskim niebie i 20 lat w NATO : Konferencja naukowo techniczna, Świdwin 28.06.2019 / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 104 s.

 • 70.
  Zastosowanie bezkontaktowych czujników pojemnościowych w badaniach i diagnostyce wysokonapięciowych układów izolacyjnych / Krzysztof Walczak (WE) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 194 s.

 • 71.
  Sposób obróbki walcowych kół zębatych krążkowym narzędziem toroidalnym - teoria i praktyka / Rafał Talar (WBMiZ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016 - 152 s.

 • 72.
  Wybrane algorytmy do optymalizacji procesu chłodzenia łopatek turbin gazowych / Agnieszka Wróblewska (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 98 s.

 • 73.
  Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw : uwarunkowania i perspektywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce / Jerzy Przybysz (WIZ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 256 s.

 • 74.
  Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności / Wiesław Meszek (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 223 s.

 • 75.
  Eksperymentalne zastosowania nanorurek węglowych w konstrukcji tłokowego silnika spalinowego / Jarosław Kałużny (WMRiT) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 177 s.

 • 76.
  Konflikty w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi : pojęcia, modele, narzędzia / Ewa Więcek-Janka (WIZ) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 234 s.

 • 77.
  Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z lepko-sprężystymi tłumikami modelowanymi za pomocą pochodnych ułamkowych / Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 117 s.

 • 78.
  Societal Complexity, Data Mining and Gaming - State-of-the-Art 2017 / red. Dorian De Tombe, Gerhard Wilhelm Weber (WIZ), Semih Kuter: Greenhill & Waterfront, 2017 - 142 s.

 • 79.
  Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof Wach - Łódź, Polska : Społeczna Akademia Nauk, 2019 - 328 s.

 • 80.
  Instrumentarij gradostroitelnoj kompozicii / Agata Bonenberg (WA), Georgij Potaev. / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 193 s.

 • 81.
  Przedmiot - Architektura - Środowisko : problemy projektowania środowiskowego. T. 3. Środowisko / red. Robert Idem, Anna Górka - Gdańsk, Polska : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2018 - 147 s.

 • 82.
  Firmy rodzinne - uwarunkowania rozwoju / red. Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski - Łódź, Polska : Społeczna Akademia Nauk, 2019 - 354 s.

 • 83.
  Przestępstwa seksualne : Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne / red. Piotr Herbowski, Waldemar Krawczyk, Dominika Słapczyńska, Anna Zalewska - Warszawa, Polska : Difin, 2016 - 245 s.

 • 84.
  International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2015 / Amadora, Portugal : Departamento de Ciencias Exatas e Naturais, 2015 - 139 s.

 • 85.
  XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 : book of abstracts / Częstochowa, Polska : Czestochowa University of Technology, 2018 - 260 s.

 • 86.
  XXIII International Fluid Mechanics Conference 2018. Book of Abstracts / Czestochowa University of Technology, 2018 - 261 s.

 • 87.
  Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja II : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień / red. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera - Kraków, Polska : Creativetime, 2017 - 144 s.

 • 88.
  Ekonomia : teoria, historia, praktyka / red. Izabela Bludnik, Marek Ratajczak, Jacek Wallusch - Poznań, Poland : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013

 • 89.
  Green Networking and Communications. ICT for Sustainability / New York, USA : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013

 • 90.
  Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World / red. Stein Haugen - London, United Kingdom : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018 - 3234 s.

 • 91.
  Occupational Safety and Hygiene VI : book chapters from the 6th International Symposium on Occupation Safety and Hygiene (SHO 2018), March 26-27, 2018, Guimarães, Portugal / red. Pedro M. Arezes, João Santos Baptista, Monica P. Barroso, Paula Carneiro, Patrício Cordeiro, Nelson Costa, Rui B. Melo, A. Sergio Miguel, Gonçalo Perestrelo: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018 - 620 s.

 • 92.
  Shell Structures: Theory and Applications: Volume 3 / red. Wojciech Pietraszkiewicz, Jarosław Górski - London, United Kingdom : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014

  WoS
 • 93.
  Building Knowledge, Constructing Histories, Volume 1 / red. Ine Wouters, Stephane van de Voorde, Inge Bertels, Bernard Espion, Krista de Jonge, Denis Zastavni - London, United Kingdom : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018 - 718 s.

 • 94.
  Handbook of drying of vegetables and vegetable products / red. Min Zhang, Bhesh Bhandari, Zhongxiang Fang: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017 - 538 s.

 • 95.
  Intermittent and nonstationary drying technologies principles and applications / red. Azharul Karim, Chung-Lim Law: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017 - 244 s.

 • 96.
  Analiza systemów energetycznych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Węglowskiego, Piotra Dudy / Kraków, Poland : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013

 • 97.
  Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Ajaccio-Corsica-France, 8-11 April, 2014 / red. J. Pombo: Civil-Comp Press, 2014

 • 98.
  Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance / red. J. Pombo: Civil-Comp Press, 2014

 • 99.
  Proceedings of the Third International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance / red. J. Pombo: Civil-Comp Press, 2016 - 330 s.

 • 100.
  Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems / red. Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica - Lublin, Polska : Perfekta info Renata Markisz, 2013