Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (737)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Detekcja i analiza niewielkich stężeń wody (do 2 g/kg) w filtrowanej oliwie z oliwek przy użyciu spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek, Sylwia Włodarczak (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 258-260

  20
 • 2.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  5
 • 3.
  Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Tomasz Szulc, Ivan Pavlenko // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 211-213

  20
 • 4.
  Elektroda modyfikowana wielościennymi nanorurkami węglowymi z zaadsorbowaną warstwą porfirazyny (GC/MWCNT/PZ) - charakterystyka i zastosowanie / Joanna Przepióra (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Tomasz Gośliński, Michał Falkowski // W: Elektroanaliza - sensory i metody pomiarowe / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowsla, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2019 - s. 45-57

  5
 • 5.
  Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska - Lublin, Polska : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2019 - s. 59

 • 6.
  Second generation enzyme biosensor based on hybrid material to glucose determination / Artur Jędrzak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-30, 2017 : program and book of abstracts, 2017 - s. 25-26

 • 7.
  Concept for novel biosensors supported by repeat protein scaffolds / Artur Jędrzak (WTCH), Fabio Parmeggiani, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Poster presentation abstracts BrisSynBio Annual Conference ; School of Chemistry, University of Bristol, 11th and 12th September 2017, 2017 - s. 16

 • 8.
  Analiza powierzchni stopu tytanu Ti-6Al-4V Eli modyfikowanej kwasem oktadecylofosfonowy (ODPA) / Joanna Szczuka (WFT), Tomasz Buchwald (WFT), Mariusz Sandomierski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 430-432

  20
 • 9.
  Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów symulujących tkankę kostną, o potencjalnym zastosowaniu jako nośniki leków antyresorpcyjnych / Tomasz Buchwald (WFT), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 355-357

  20
 • 10.
  The influence of Al/Si ratio in Al-MSU-based composites on compressive strength values / Zuzanna Okulus (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: XXI Zeolite Forum Book of Abstracts, 7-11 February 2017, Boszkowo / red. Michał Zieliński: Polish Zeolite Association ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, 2017 - s. 51-52

 • 11.
  Zeolity jako nośniki leków / Monika Zielińska (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Grzegorz Garbacz, Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 483-484

  20
 • 12.
  Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi. / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Marcin Jarek, Teofil Jesionowski (WTCH), Stefan Jurga // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 68

 • 13.
  Montmorylonit jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Julia Kowańdy (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 433-434

  20
 • 14.
  Zeolit 13X jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Adrian Koziarski (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 369-370

  20
 • 15.
  Formy wapniowe zeolitów modyfikowanych kwasem metakrylowym jako napełniacze aktywne w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 507-509

  20
 • 16.
  Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania / Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 32-34

  20
 • 17.
  Zeolity jako nośniki leków / Mariusz Sandomierski (WTCH), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 440-443

  20
 • 18.
  Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie eksperymentalnych napełniaczy do kompozytów dentystycznych / Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 300-303

  20
 • 19.
  Ocena wpływu technik suszenia na własności przeciwutleniające kwiatostanu lipy Tilia Cordata / Marta Jachna (WTCH), Agata Kwiecińska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Andrzej Rybicki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 274-276

  20
 • 20.
  Ocena ryzyka środowiskowego wywołanego obecnością farmaceutyków / Anna Parus (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 214-216

  20
 • 21.
  Zawartość resweratrolu w winach dostępnych na polskim rynku / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Magdalena Franczak, Jerzy Domański, Andrzej Szymański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 160-161

  20
 • 22.
  Ocena zawartości cukrów prostych oraz sacharozy i maltozy w miodach / Joanna Zembrzuska (WTCH), Joanna Maziarczyk // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 91-92

  20
 • 23.
  Porównanie wydzielania i wzbogacania bisfenolu A z roztworów wodnych techniką SPE z wykorzystaniem naturalnych i polimerowych materiałów sorpcyjnych / Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Wawrzyniak, Joanna Zembrzuska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 55-56

  20
 • 24.
  Wpływ sztucznej infiltracji na usuwanie antybiotyków w procesie uzdatniania wody powierzchniowej / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Aleksandra Krzyżaniak (WTCH), Aleksandra Makała (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 51

 • 25.
  Określenie zależności zawartości kwasów fenolowych w kwiatach lipy TILIA CORDATA od techniki suszenia / Agata Kwiecińska (WTCH), Marta Jachna (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Andrzej Rybicki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 43-44

  20
 • 26.
  Diagnostyka próchnicy zębów metodą spektroskopii Ramana / Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Buchwald (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 296-299

  20
 • 27.
  Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny skuteczności modyfikacji stopu tytanowego / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 436-439

  20
 • 28.
  Usuwanie związków wykazujących działanie endokrynne z roztworów wodnych przy użyciu naturalnych sorbentów / Robert Frankowski (WTCH), Zofia Hochór, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 149-151

  20
 • 29.
  Remediacja zanieczyszczeń chemicznych i farmaceutycznych wody za pomocą fotokatalizy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych tlenku tytanu(IV) i porfirynoidów / Rafał Krakowiak, Dariusz T. Młynarczyk, Anna Bordzio, Joanna Musiał, Wioletta Bendzińska-Berus, Robert Frankowski (WTCH), Ewa Tykarska, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Beata Stanisz, Tomasz Gośliński // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 147-148

  20
 • 30.
  Czy analgetyki wpływają na bakterie probiotyczne? / Amanda Pacholak (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 209-210

  20
 • 31.
  Oznaczanie zawartości kapsaicyny i dihydrokapsaicyny w suplementach diety / Justyna Werner (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Dominika Tubacka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 96-98

  20
 • 32.
  Fotodegradacja wybranych bisfenoli / Robert Frankowski (WTCH), Julia Płatkiewicz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 93-95

  20
 • 33.
  Porównanie zawartości związków fenolowych, kwasów organicznych oraz alkaloidów w częściach naziemnych i podziemnych pokrzywy / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 261-263

  20
 • 34.
  Rheological properties of polyolefin composites highly filled with calcium carbonate / Maria Rossella Nobile, Annalisa Fierro, Paulina Jakubowska (WTCH), Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // W: VIII International Conference on "Times of Polymers and Composites" : From Aerospace to Nanotechnology / red. Alberto D’Amore, Domenico Acierno, Luigi Grassia: AIP Publishing, 2016

  15
 • 35.
  Wpływ składu odpadowych roztworów wodnych na ekstrakcję jonów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 119-121

  20
 • 36.
  Nowe ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny jako nośniki platynowców w układzie membranowym / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 102-103

  20
 • 37.
  Zintegrowany proces odzysku metali z roztworów odpadowych / Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 49-50

  20
 • 38.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstracji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 230-235

  5
 • 39.
  Ekstrakcja jonów miedzi(II) N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidami / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 158-164

  5
 • 40.
  Novel sorbents functionalised by pyridinum moieties for metals removal / Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 118

 • 41.
  Development of novel-amidoxime-functionalised sorbents for metals extraction from aqueous solution / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Adrian Przybylak, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 66

 • 42.
  Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-143

  20
 • 43.
  Cu(II) and Cu(I) extraction from acidic chloride media using pyridinecarboximidamide as extractants / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 42-45

  20
 • 44.
  Hydrometallurgical recovery of Cobalt(II) from leaching effluents / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Andrea Arguillarena, Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 48-49

  20
 • 45.
  Ekstrakcja jonów cynku(II) z roztworów chlorkowych – badanie wpływu rozpuszczalnika na przykładzie ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 55

 • 46.
  New generation of selective extractants / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 38-41

 • 47.
  Ciecze jonowe o właściwościach ekstrakcyjnych jako nośniki jonów w procesie sorpcji / Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Filip Gadecki, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 110-112

  20
 • 48.
  Oddziaływanie pochodnych pirydynoamidoksymów na bakterie osadu czynnego / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 31

 • 49.
  Nowe mezoporowate materiały sorpcyjne funkcjonalizowane pochodnymi pirydynowymi / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Patrycja Dudzińska, Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 82-83

  20
 • 50.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 123

 • 51.
  Zastosowanie sorbentu Amberlite XAD-4 impregnowanego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów / Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 317-319

  20
 • 52.
  Czwartorzędowe sole pirydynowe - właściwości i zastosowanie / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 114

 • 53.
  Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 21

 • 54.
  Ekstrakcja jonów metali z kwaśnych roztworów chlorkowo-siarczanowych / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 25-26

  20
 • 55.
  Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych / Adrian Przybylak, Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Grzegorz Framski // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 127

 • 56.
  Novel ionic liquid modified polymers sorbent for metals removal / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 57.
  Ionic liquid functionalized silica as novel sorbents ions of heavy metals / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 58.
  Microcapsules containg Task-Specific Ionic Liquids for Zn(II) and Cu(II) recovery from dilute aqueous solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 59.
  Redukcja jonów chromu (VI) związkami azotu / Grzegorz Wójcik, Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 19

 • 60.
  Płytki obwodów drukowanych – od gramofonów po loty w kosmos / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 132-138

  5
 • 61.
  N,N-diheksylo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamid jako reduktor jonów Cr(VI) / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Grzegorz Wójcik, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 126-131

  5
 • 62.
  Materiały miedzionośne - występowanie i charakterystyka / Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce . Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 113-118

  5
 • 63.
  Pochodne pirydyny - od ligandów po nowoczesne ekstrahenty jonów metali / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2 - Wrocław / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 66

 • 64.
  Synteza i analiza związków kompleksowych N-alkilio oraz N,N-dialkilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidów z wybranymi jonami metali / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Arkadiusz Czmoch // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 1 - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny: Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 54

 • 65.
  N-alkilo- oraz N,N-dialikilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidy jako selektywne ekstrahenty jonów Cu(II) / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: XIV konferencja "Dla Miasta i Środowiska - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów", Warszawa, 26 listopada 2018 : materiały konferencyjne: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2018 - s. 10

 • 66.
  Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu z roztworów po ługowaniu zużytych katalizatorów przemysłowych / Zuzanna Wiecka (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 400-403

  20
 • 67.
  Badanie skuteczności ługowania metalu ze zużytych katalizatorów przemysłowych / Oliwia Lubiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 396-399

  20
 • 68.
  Badanie selektywności wydzielania Co(II) z wieloskładnikowych wodnych roztworów odpadowych / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 392-395

  20
 • 69.
  Wpływ pH i składu wodnych roztworów odpadowych na strukturę kompleksów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 389-391

  20
 • 70.
  Przygotowanie stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI oraz roztworu kwasu oktadecylofosfonowego (ODPA) w celu utworzenia uporządkowanej wartswy ODPA na powierzchni stopu / Tomasz Buchwald (WFT), Mariusz Sandomierski (WTCH), Joanna Szczuka (WFT) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 292-295

  20
 • 71.
  Oznaczanie głębokości utwardzania światłoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1 / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014 - s. 93-96

 • 72.
  Określenie zmian w składzie i strukturze ludzkiego szkliwa za pomocą metod mikroskopii fluorescencji i Ramana / Tomasz Buchwald (WFT), Bartosz Bursa (WFT), Jacek Gapiński, Marcin Peterseil, Zuzanna Okulus (WTCH), Mirosław Szybowicz (WFT) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1 / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014 - s. 97-100

 • 73.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstrakcji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 30

 • 74.
  Okrywki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów wodnych / Marcelina Jokiel (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 175

 • 75.
  Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych / Adrian Przybylak (WTCH), Aleksandra Maria Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Grzegorz Framski // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 172-177

  5
 • 76.
  Czwartorzędowe sole pirydynowe – właściwości i zastosowanie / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 165-171

  5
 • 77.
  Zastosowanie sorbentu polimerycznego impregnowanego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów metali / Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 149-157

  5
 • 78.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 140-148

  5
 • 79.
  Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 133-139

  5
 • 80.
  Kolczaste torebki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów wodnych / Marcelina Jokiel (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 123-132

  5
 • 81.
  Synteza i zastosowanie w procesie ekstrakcji N'-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidów / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 126

 • 82.
  Zastosowanie analizy obrazu do określenia stopnia zatrzymania gazu w mieszalniku / Sebastian Frankiewicz (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Adrianna Kuczora (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 319-320

  20
 • 83.
  Ocena sprawności piaskownika wirowego na wybranym przykładzie oczyszczalni ścieków / Michał Hyrycz, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 130-132

  20
 • 84.
  Wpływ skręcenia łopatki na moc mieszania układów dwufazowych gaz-ciecz / Klaudia Kaczmarek, Aleksandra Szczawińska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 206-208

  20
 • 85.
  Zastosowanie modelu Morisona do opisu mieszania nieustalonego / Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 143-144

  20
 • 86.
  Aspekty bezpieczeństwa przechowywania wodoru w przemyśle / Michał Hyrycz, Rafał Tulisz, Piotr Mitkowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Bezpieczeństwo Inżynierii Procesowej", 2019 - s. 15-25

 • 87.
  Influence of annealing on structure and corrosion resistance of Duplex and Super Duplex stainless steel / Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Tomasz Kachlicki (WBMiZ), Magdalena Matuszak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH), Tomasz Rozmanowski (WTCH), Marcin Janczarek (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-142

  20
 • 88.
  Wpływ pH na straty ciśnienia podczas przepływu wodnych roztworów mieszanin kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA w rurze prostej / Maria Witkowiak (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 139-140

  20
 • 89.
  Wpływ gliceryny na właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy / Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 137-138

  20
 • 90.
  Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z płynu pofermentacyjnego w sekwencyjnym układzie membranowym / Mateusz Szczygiełda (WTCH), Adam Andrzejewski (WTCH), Jagoda Chudaś (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 131-132

  20
 • 91.
  Nasycanie materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków – retencja kwasu askorbinowego po suszeniu / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 129-130

  20
 • 92.
  Otrzymywanie oraz praktyczne wykorzystanie cząstek sferycznych / Małgorzata Stanisz (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 125-126

  20
 • 93.
  Zastosowanie chromatografii preparatywnej w procesie oczyszczania erytrytolu z roztworów pofermentacyjnych / Beata Rukowicz (WTCH), Kinga Polaszek, Krzysztof Alejski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 115-116

  20
 • 94.
  Intensyfikacja wymiany ciepła podczas przepływ roztworów związków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 113-114

  20
 • 95.
  Przepływ mieszanin roztworów hydroksypropylometylocelulozy i poli(tlenku etylenu) przez złoże cząstek kulistych / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 111-112

  20
 • 96.
  Wpływ konstrukcji elektrod na ich aktywność w procesie utleniania zanieczyszczeń organicznych / Tomasz Rozmanowski (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH), Jakub Wolańczyk // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 109-110

  20
 • 97.
  Chelat mikroelementowy Fe(III)5M-HBED / Radosław Olszewski, Juliusz Pernak (WTCH), Magdalena Matyniak, Adam Nawrocki, Kamil Ciarka, Joanna Stegient-Nowicka // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 95-96

  20
 • 98.
  Regulatory przepływu – konstrukcje, badania i zastosowanie / Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 91-92

  20
 • 99.
  Analiza możliwości modyfikacji procesu fermentacji wywaru gorzelnianego poprzez stosowanie kosubstratów celowych oraz poprzez przetworzenie termiczne / Natalia Mioduszewska, Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 89-90

  20
 • 100.
  Pęcherzykowo-wirowe rozpylanie cieczy z mieszaniem statycznym / Magdalena Michalak, Marek Ochowiak (WTCH), Ivan Pavlenko, Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 87-88

  20