Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, rodzaj = Rozdziały, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (698)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Analiza wpływu otworu ślepego oraz wymiarów rozpylacza wirowego na proces rozpylania cieczy / Tomasz Burda, Franciszek Klimczak, Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (PP), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 6-9

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 2.
  Analiza wytwarzanych roztworów stosowanych w obróbce mechanicznej metali / Aneta Frycz, Arkadiusz Malendowicz, Waldemar Szaferski (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 38-45

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 3.
  Analysis and modeling of the process of metal separation from the aqueous phase in a pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 441-451

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 4.
  Application of enzymatic-based bioreactors / Katarzyna Jankowska (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 110-121

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 5.
  Badania rozpylaczy dwufazowych o przepływie zawirowanym / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (PP), Tomasz Szulc // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 84-87

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 6.
  Copper(II) chelating agents / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 17-26

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 7.
  Efekt „core-hole” w odpływie wody ze zbiornika / Leszek Dudek, Cezary Piecka, Marek Ochowiak (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 32-37

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 8.
  Engineering of immobilized enzymes: pH, thermal stability and kinetic aspects / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 161-170

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 9.
  Halogened hydrocarbons – current trends / Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Chemical technologies and processes / red. Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski - Berlin, Germany Boston, United States : Walter de Gruyter GmbH, 2020 - s. 193-221

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 10.
  Influence of difference in density of solids on mixing efficiency in the designed static mixer / Marek Ochowiak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WIM), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 821-831

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 11.
  Koncepcja mieszalnika przepływowego, jako alternatywnej metody otrzymywania emulsji / Waldemar Szaferski (WTCH), Paweł Mikołajczyk, Paulina Nowak // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 105-112

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 12.
  Metal leaching from e-waste with ionic liquids / Stefaan Verwimp (WTCH), Magdalena Emmons-Burzyńska (WTCH), Abhishek Dutta, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 473-482

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 13.
  Microcapsules in extraction technology / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Microencapsulation / red. Bartosz Tylkowski, Marta Giamberini, Susanna Fernandez Prieto: De Gruyter, 2020 - s. 207-232

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 14.
  Separation of erythritol from fermentation broth using preparative chromatography / Beata Rukowicz (WTCH), Kinga Polaszek (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 383-391

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 15.
  Significance of swirl flow separator modification in rainwater treatment technology / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WIM), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 775-784

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 16.
  Spent automotive converters as a secondary resource of metals / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Mariola Saternus, Agnieszka Fornalczyk, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 392-400

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 17.
  Spherical particle technology and engineering: fabrication and practical utility / Małgorzata Stanisz (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Practical Aspects of Chemical Engineering : selected contributions from PAIC 2019 / red. Marek Ochowiak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Michał Doligalski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 430-440

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 18.
  Studies on a simplex pressure-swirl atomizers with a different spin chamber shape / Sylwia Włodarczak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Marcin Janczarek (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WIM), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 903-911

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 19.
  Technology of large volume alcohols, carboxylic acids and esters / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Chemical technologies and processes / red. Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski - Berlin, Germany Boston, United States : Walter de Gruyter GmbH, 2020 - s. 101-146

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 20.
  Technology of simple hydrocarbon intermediates / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Chemical technologies and processes / red. Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski - Berlin, Germany Boston, United States : Walter de Gruyter GmbH, 2020 - s. 65-100

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 21.
  Wpływ zmian ciśnienia na proces mieszania hydraulicznego / Aleksandra Łukasik, Natalia Majcher, Aleksandra Golczak (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 93-99

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 22.
  Zinc oxide as a support for enzymes : general information on zinc oxide and enzyme immobilization / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Zinc oxide : production, properties and applications / red. Carmen Galvan - New York, United States : Nova Science Publishers, 2020 - s. 151-176

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 23.
  Aspekty bezpieczeństwa przechowywania wodoru w przemyśle / Michał Hyrycz, Rafał Tulisz, Piotr Mitkowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Bezpieczeństwo Inżynierii Procesowej", 2019 - s. 15-25

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 24.
  Ionic liquid functionalized silica as novel sorbents ions of heavy metals / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

  Poster
 • 25.
  Microcapsules containg Task-Specific Ionic Liquids for Zn(II) and Cu(II) recovery from dilute aqueous solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

  Poster
 • 26.
  Novel ionic liquid modified polymers sorbent for metals removal / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

  Poster
 • 27.
  Analiza oczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń zawiesin lekkich w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Dominik Walczak, Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 59-60

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 28.
  Badania wirowych regulatorów przepływu o zmodyfikowanej konstrukcji / Bożena Karbowska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 35-36

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 29.
  Bilans masy w spływającym swobodnie filmie cieczy wzdłuż ścianki zawierającej składnik rozpuszczalny w wodzie / Adrian Gralikowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 21-22

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 30.
  Koncepcja, projekt i wykonanie regulatorów przepływu typu “core-hole” / Izabela Kamola, Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 33-34

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 31.
  Opory przepływu w rozpylaczu dwufazowym z wypełnieniem / Krzysztof Szewczyk, Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 55-56

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 32.
  Porównanie wybranych modeli matematycznych współczynników oporów opadania cząstek ciała stałego w płynach newtonowskich / Michał Hyrycz (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 29-30

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 33.
  Projekt i podstawowe badania mieszadeł turbinowych o skręconych łopatkach / Klaudia Kaczmarek, Aleksandra Szczawińska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 31-32

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 34.
  Symulacja otrzymywania L-lizyny HCl w oparciu o komputerowe wspomaganie projektowania ChemCAD / Rafał Tulisz, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 57-58

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 35.
  Symulacja procesu rozdzielania mieszaniny aceton-etanol-kwas octowy / Rafał Kosiński, Natalia Wojciechowska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 39-40

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 36.
  Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu z mieszaniem statycznym / Agnieszka Pokora, Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 53-54

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 37.
  Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do wyznaczania charakterystyki aerozolu / Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 63-64

  Rozdział w monografii naukowej / referat
 • 38.
  Active TiO2-ZrO2 photocatalysts synthesized via soft-template method / Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Karolina Bazela (WTCH), Adam Piasecki (WIMiFT), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture, Międzyzdroje, 11-14 June 2019r. / red. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019 - s. 193-196

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 39.
  Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Tomasz Szulc, Ivan Pavlenko // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 211-213

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 40.
  Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania / Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 32-34

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 41.
  Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-143

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 42.
  Amperometryczny biosensor oparty o funkcjonalny materiał hybrydowy Fe3O4/LIG/PDA-GOx oraz jego ewaluacja / Artur Jędrzak (WTCH), Maria Kuznowicz (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 396-398

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 43.
  Analiza i modelowanie procesu wydzielania metali z fazy wodnej w układzie pseudoemulsyjnym z zastosowaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 127-128

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 44.
  Analiza możliwości modyfikacji procesu fermentacji wywaru gorzelnianego poprzez stosowanie kosubstratów celowych oraz poprzez przetworzenie termiczne / Natalia Mioduszewska, Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 89-90

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 45.
  Analiza powierzchni stopu tytanu Ti-6Al-4V Eli modyfikowanej kwasem oktadecylofosfonowy (ODPA) / Joanna Szczuka (WFT), Tomasz Buchwald (WFT), Mariusz Sandomierski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 430-432

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 46.
  Analiza procesu destylacji rozkładowej pofermentu w aspekcie produktów gazowych, płynnych i stałych konwersji termicznej / Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 21-22

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 47.
  Analiza separacji stałych zanieczyszczeń frakcji lekkiej w zależności od lepkości fazy ciągłej w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 83-84

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 48.
  Analiza wpływu konstrukcji komory wirowej rozpylacza na proces rozpylania cieczy / Franciszek Klimczak (WTCH), Tomasz Burda (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 63-64

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 49.
  Application of the titania-zirconia oxide system modified with lanthanum in tetracycline adsorption / Ewelina Weidner (WTCH), Karolina Sudoł (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH) // W: 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture, Międzyzdroje, 11-14 June 2019r. / red. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019 - s. 201-203

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 50.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 51.
  Badanie oddziaływania kwasu oleanolowego z albuminą osocza w filmach Langmuira-Blodgett / Aleksandra Koperska (WTCH), Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 200-202

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 52.
  Badanie oddziaływań saponin z modelową błoną bakteryjną w środowisku nitrofurantoiny / Monika Rojewska (WTCH), Oliwia Machrowicz (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 293-295

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 53.
  Badanie selektywności wydzielania Co(II) z wieloskładnikowych wodnych roztworów odpadowych / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 392-395

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 54.
  Badanie skuteczności ługowania metalu ze zużytych katalizatorów przemysłowych / Oliwia Lubiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 396-399

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 55.
  Badanie właściwości reologicznych lipidowo-proteinowych monowarstw Langmuira / Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 282-284

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 56.
  Badanie wpływu smogu na właściwości transportowe błony komórkowej organizmów żywych / Beata Tim (WTCH), Monika Rojewska (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 223-225

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 57.
  Charakterystyka fizykochemiczna tlenku glinu modyfikowanego lantanem, zsyntezowanego metodą miękkiego odwzorowania / Ewelina Weidner (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Agata Nowicka (WTCH), Katarzyna Rogut (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 79-81

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 58.
  Chelat mikroelementowy Fe(III)5M-HBED / Radosław Olszewski, Juliusz Pernak (WTCH), Magdalena Matyniak, Adam Nawrocki, Kamil Ciarka, Joanna Stegient-Nowicka // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 95-96

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 59.
  Ciecze jonowe o właściwościach ekstrakcyjnych jako nośniki jonów w procesie sorpcji / Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Filip Gadecki, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 110-112

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 60.
  Controlled oxidation of lignin in selected ionic liquid systems / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture, Międzyzdroje, 11-14 June 2019r. / red. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019 - s. 267-270

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 61.
  Czteroetapowy odzysk kobaltu ze zużytych katalizatorów przemysłowych / Zuzanna Wiecka (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 162-163

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 62.
  Czy analgetyki wpływają na bakterie probiotyczne? / Amanda Pacholak (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 209-210

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 63.
  Degradacja substancji farmaceutycznych z wykorzystaniem immobilizowanych enzymów / Jakub Zdarta (WTCH), Katarzyna Jankowska (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Ewa Kijeńska-Gawrońska, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 425-427

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 64.
  Design and study of conical pressure-swirl atomizers / Marek Ochowiak (WTCH), Olha Lytvynenko, Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing : Proceedings of the International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2018, June 12-15, 2018, Sumy, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Yiming Rong, Justyna Trojanowska (WBMiZ), Joachim Venus, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 472-480

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 65.
  Detekcja i analiza niewielkich stężeń wody (do 2 g/kg) w filtrowanej oliwie z oliwek przy użyciu spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek, Sylwia Włodarczak (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 258-260

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 66.
  Diagnostyka próchnicy zębów metodą spektroskopii Ramana / Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Buchwald (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 296-299

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 67.
  Drying of apples in non-stationary conditions with microwaves and ultrasound / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH) // W: 7th European Drying Conference : proceedings - Torino, Italy : Politecnico di Torino, 2019 - s. 518-525

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 68.
  Efekt kotwicowy : kopolimeryzacja z udziałem monofunkcjonalizowanego POSS / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Dawid Prządka (WTCH), Beata Dudziec, Katarzyna Szcześniak, Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019: Wydawnictwo TEMPO s.c., 2019 - s. 112-115

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 69.
  Ekstrakcja jonów metali z kwaśnych roztworów chlorkowo-siarczanowych / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 25-26

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 70.
  Formy wapniowe zeolitów modyfikowanych kwasem metakrylowym jako napełniacze aktywne w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 507-509

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 71.
  Fotokatalityczny rozkład anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych / Klaudia Huszla (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019 - s. 588

  Abstrakt
 • 72.
  Fotoutwardzalne hydrożele modyfikowane dodatkiem Cuo/SiO2 / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Anna Berent (WTCH), Oktawian Czaplicki (WTCH), Damian Ambrożewicz (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 374-376

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 73.
  Functional properties of intimate hygiene liquids composed on the various ingredients of base composition / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Artur Seweryn, Julia Szulczyńska, Martyna Matuszkiewicz // W: Current trends in quality science : quality and innovation of non-food products / red. Patrycja Wojciechowska, Katarzyna Michocka - Poznań, Polska : Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Technologii Eksploatacji, 2019 - s. 103-114

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 74.
  Homogenizacja emulsji o/w przy użyciu membran dynamicznych / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sebastian Frankiewicz (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 75-76

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 75.
  Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu z roztworów po ługowaniu zużytych katalizatorów przemysłowych / Zuzanna Wiecka (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 400-403

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 76.
  Hydrothermal treatment as an effective method of synthesis of TiO2-ZnO oxide systems active in visible light / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Elżbieta Gabała, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture, Międzyzdroje, 11-14 June 2019r. / red. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019 - s. 177-180

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 77.
  Influence of annealing on structure and corrosion resistance of Duplex and Super Duplex stainless steel / Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Tomasz Kachlicki (WBMiZ), Magdalena Matuszak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH), Tomasz Rozmanowski (WTCH), Marcin Janczarek (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-142

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 78.
  Intensyfikacja wymiany ciepła podczas przepływ roztworów związków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 113-114

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 79.
  Jonożele tiol-en modyfikowane związkami POSS / Aneta Lewandowska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Piotr Gajewski (WTCH), Mariola Sądej (WTCH), Dominika Mielcarek (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 389-391

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 80.
  Jonożele z matrycą poliakrylową : synteza i zastosowanie w kondensatorach elektrochemicznych / Piotr Gajewski (WTCH), Bogusława Siemińska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH) // W: Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019: Wydawnictwo TEMPO s.c., 2019 - s. 28-31

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 81.
  Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe / Piotr Gajewski (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Aneta Lewandowska (WTCH), Sandra Kusztal (WTCH), Weronika Matuszak (WTCH), Weronika Antczak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 137-139

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 82.
  Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe o różnych podstawnikach / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Aneta Lewandowska (WTCH), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Martyna Walaszczyk (WTCH), Daria Bączkiewicz (WTCH), Piotr Jerzak (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019: Wydawnictwo TEMPO s.c., 2019 - s. 108-111

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 83.
  Kompozyty cementowe zawierające nieorganiczno-organiczne domieszki jako materiały dla budownictwa zrównoważonego / Izabela Klapiszewska (WILiT), Agnieszka Łabędzka (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WILiT), Teofil Jesionowski (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 416-418

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 84.
  Koncepcja i badania wirowych regulatorów przepływu wód opadowych / Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: III International Scientific-Practical Conference Water Supply and Wastewater Disposal : designing, construction, operation and monitoring, 23-25 October, 2019, Lviv / red. D. Orachewska, N. Vronska - Lwów, Ukraina : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019 - s. 79-80

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 85.
  Kwasy karboksylowe jako czynniki ługujące metale z e-odpadów / S. Praveenraj, Magdalena Emmons-Burzyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 264-266

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 86.
  Laccase immobilized onto zirconia–silica hybrid doped with Cu2+as an effective biocatalytic system for decolorization of dyes / Katarzyna Jankowska (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Multifunctional oxide-based materials : from synthesis to application / red. Teofil Jesionowski (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH) - Basel, Switzerland Beijing, China Wuhan, China Barcelona, Spain Belgrade, Serbia : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2019 - s. 159-174

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 87.
  Leaching of metals from e-waste in a system containing ionic liquid / Stefaan Verwimp (WTCH), Magdalena Emmons-Burzyńska (WTCH), Abhishek Dutta, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 135-136

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 88.
  Light and heavy pollutant removal by modified swirl sedimentation tank – design and study / Sylwia Włodarczak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing : Proceedings of the International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2018, June 12-15, 2018, Sumy, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Yiming Rong, Justyna Trojanowska (WBMiZ), Joachim Venus, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 515-523

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 89.
  Lignin activated with the use of ionic liquids as a component of hybrid materials with antibacterial activity / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture, Międzyzdroje, 11-14 June 2019r. / red. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019 - s. 75-78

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 90.
  Lignina aktywowana z wykorzystaniem cieczy jonowych jako platforma biomateriałów funkcjonalnych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 499-501

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 91.
  Materiał elektroprzędzony PMMA/PANI jako nowatorski nośnik w immobilizacji enzymów / Adam Grzywaczyk (WTCH), Katarzyna Jankowska (WTCH), Karolina Kaźmierczak (WTCH), Ewa Kijeńska-Gawrońska, Jakub Zdarta (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 363-365

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 92.
  Materiały hybrydowe tlenek cynku-lignina, jako układy o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Karol Bula (WIM), Anna Dobrowolska, Katarzyna Czaczyk, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 450-452

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 93.
  Materiały miedzionośne - występowanie i charakterystyka / Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce . Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 113-118

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 94.
  Modyfikacja elektrody glassy carbon nanostrukturami srebra LS-AgNPs/Hg2+ / Anna Kopaczewska, Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 392-394

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 95.
  Modyfikowane tlenkowe katalizatory glinowo-magnezowe w procesie oksyetylenowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych / Magdalena Emmons-Burzyńska (WTCH), Marek Lukosek, Krzysztof Alejski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 43-44

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 96.
  Monowarstwy Langmuira jako narzędzie do oceny oddziaływań międzycząsteczkowych w układach o znaczeniu farmaceutycznym / Aleksandra Bagińska (WTCH), Justyna Błońska (WTCH), Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 245-247

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 97.
  Montmorylonit jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Julia Kowańdy (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 433-434

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 98.
  Nasycanie materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków – retencja kwasu askorbinowego po suszeniu / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 129-130

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 99.
  Nieorganiczne układy tlenkowego typu MxOy∙SiO2 jako nośniki w procesie immobilizacji enzymów / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 197-199

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 100.
  Nowatorski materiał tlenkowy ZrO2-Fe3O4: synteza, charakterystyka, zastosowanie / Oliwia Degórska (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Karolina Kaźmierczak (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 485-487

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20